26. september 2015

517 kommentarer

minutters læsetid

 • Forside
 • /
 • Blog
 • /
 • Lad dig ikke true af advokatfirmaet OPUS

Ifølge en række medier har mange danskere de seneste dage modtaget et brev fra et advokatfirma ved navn OPUS med krav om, at de skal betale 2.200 kr. for ulovligt at have set/streamet filmen ”And so it goes”, angiveligt via den populære, men ulovlige streamingtjeneste Popcorn time.

Det er efterhånden nogle år siden, vi sidst har set den slags metoder anvendt. Det var tilbage i midten af 2000’erne, hvor det der dengang hed Antipiratgruppen sendte lignende trusselsbreve ud til folk.

Både Vestre og Østre Landsret frifandt allerede dengang (i 2008) forbrugere for lignende erstatningskrav, fordi Antipiratgruppen ikke kunne bevise, at det var abonnenten på internetabonnementet selv, der havde foretaget den ulovlige streaming/download af filmen.

Dengang var det Antipiratgruppens opfattelse, at det var forbrugerne, der skulle bevise, at det ikke var dem, der havde foretaget sig noget ulovligt. Det var også Antipiratgruppens opfattelse, at forbrugerne skulle bære ansvaret for det misbrug, der eventuelt var foretaget af andre, der havde koblet sig på den trådløse forbindelse, idet det måtte være en internetabonnents ansvar at sikre sig, at andre ikke kunne få adgang til netværket.

Landsretterne var heldigvis (og måske ikke så overraskende) af en anden opfattelse. Da der i de enkelte husstande var flere mulige brugere af den enkelte internetforbindelse, mente retterne ikke, det var muligt at afgøre, hvem der rent fysisk havde foretaget den ulovlige fildeling, og de frifandt derfor de sagsøgte.

Siden da har musik- og filmindustrien ikke forfulgt ”almindelige” brugere af musik- og filmdelingstjenester med erstatningskrav og trusler om retssager, men i stedet fokuseret på at få spærret for adgangen til ulovlige tjenester kombineret med oplysning.

Men nu er der tilsyneladende nogle rettighedshavere, der igen er begyndt at hyre villige advokater til at sende trusselsbreve til almindelige brugere. Brevene ovenfor er det firmaet Scanbox Entertainment, som har bedt OPUS Law udsende.

Mange vil nok anse det for skræmmende at modtage et sådant trusselsbrev fra en advokat og derfor blot betale pengene for ikke at risikere yderligere. Og det er netop formålet med sådanne breve, for advokaten er jo udmærket godt klar over, at det i en retssag vil være ham, der skal bevise, at det er netop modtageren af brevet, der har streamet den pågældende film. Hidtil er det mig bekendt ikke lykkedes i nogen retssager.

Brevet fra advokatfirmaet Opus
Brevet fra advokatfirmaet Opus

Har du modtaget et brev fra Opus advokaten, og er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så er mit forslag, at du skriver en mail til advokaten, hvor du bekræfter modtagelsen af brevet og samtidig gør opmærksom på, at du ikke kan anerkende kravet.

Det skulle være underligt, om ikke du derefter vil modtage et trusselsbrev eller to mere, men advokaten kan ikke overdrage kravet til inkasso, når du har meddelt ham, at du er uenig i kravet, så modtager du et inkassobrev, kan du klage til Rigspolitiet, som fører tilsyn med, at inkassobureauer overholder inkassoloven.

Hvis advokaten ønsker at forfølge sagen, er han nødt til at anlægge en retssag mod dig. Det kan lyde skræmmende, men da sagen drejer sig om så lille et beløb, vil den formentlig blive anlagt som det der kaldes en småsag. Her behøver du for så vidt ikke nogen advokat, men kan selv møde i sagen, og da sagen kun drejer sig om 2.200 kr. er der et loft over de sagsomkostninger, du risikerer at komme til at betale, hvis du taber sagen, på 1.800 kr. Og hertil kommer, at retten formentlig vil fastsætte erstatningskravet langt lavere end de 2.200 kr., advokaten kræver, hvis det skulle gå så galt, at du taber, så selv om du taber, vil du måske ikke engang komme til at betale mere, end hvis du bare frivilligt betaler uden retssag.

Ovennævnte betyder også, at du, selv om det måske er dig selv, der har streamet filmen, måske med fordel kan lade sagen komme for retten, da det ikke er usandsynligt, at retten vil fastsætte erstatningskravet langt lavere, end advokaten har gjort i sit brev.

 

Opdatering 4.oktober 2015:

Flere læsere af bloggen har sendt mig kopier af de breve, de har modtaget fra advokat Niels Dahl-Nielsen fra enkeltmandsadvokatfirmaet Opus (som har til huse på hvad der formentlig blot er en postadresse på Frederiksberg, hvor personligt fremmøde ikke er muligt).

Dem der ikke når at reagere inden for de første 14 dage efter dateringen af det første brev modtager automatisk et brev med overskriften “Påmindelse og inkassovarsel…”. Dette er der for så vidt ikke noget usædvanligt i. Reagerer man ikke på de betalingskrav, man modtager med posten, må man forvente at modtage rykkere. Det er derfor vigtigt, at du reagerer og svarer tilbage. Det kan f.eks. bare være en e-mail til den e-mail adresse, der står nævnt i brevet, hvori du så skriver din begrundelse for, hvorfor du ikke kan anerkende kravet.

Som jeg spåede ovenfor, stopper advokaten fra Opus imidlertid ikke sin fremturen, blot fordi man nægter at have streamet den omhandlede film. De fleste af dem, der har kontaktet advokaten, har formentlig oplyst ham om, at de ikke har streamet filmen, hvorfor de ikke vil betale, så det har han også et standardsvar til, som flere læsere af bloggen har sendt mig.

I dette opfølgende brev beder advokaten om at få oplyst, hvem andre end internetabonnenten selv, der kan have brugt netværket til at streame filmen. Samtidig nævner han, at det er hans opfattelse, at den der stiller en internetadgang til rådighed for andre som udgangspunkt er ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen. Her må man formode, at advokaten taler imod bedre vidende, da de to eneste domme på området netop har fastslået, at det modsatte er tilfældet. Selvfølgelig er man ikke ansvarlig for, at andre brugere af ens netværk benytter netværket til noget ulovligt.

Men er man forpligtet til at udlevere navnene på andre brugere af netværket? For det første kan det jo være, at netværket har været åbent for alle, hvorfor du ikke ved, hvem der har brugt det. Mere typisk kan det være, at det er familiemedlemmer, der også har adgang til samme netværk, og dem er man efter min opfattelse ikke forpligtet til at udlevere navnene på til advokaten, da man så i princippet risikerer at pådrage ens nærmeste straf, hvilket man ikke kan forpligtes til.

Så endnu en gang, er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så skriv til advokaten og oplys ham om, at du ikke kan anerkende kravet, da det ikke er dig, der har foretaget den påståede handling. Herefter må advokaten ikke sende dig inkassobreve. Gør han det, overtræder han reglerne i inkassoloven. Hvis han fortsat vil forfølge kravet, er han derfor nødt til at anlægge en retssag som beskrevet ovenfor.

Opdatering 22. oktober 2015:

Flere har efterspurgt de to domme fra 2008, hvor intetnetabonnenter blev frifundet, fordi det ikke var bevist, at det var dem selv, der havde downloadet filmen. Jeg har ikke begge domme, men afgørelsen fra Østre Landsret kan læses her: Østre Landsrets dom fra 2008. Som det fremgår af de sidste to sider, argumenterede filmindustriens advokater også dengang for, at abonnenten måtte være ansvarlig for at sikre sit netværk og være ansvarlig for andres brug af netværket. Det fremgår tydeligt af landsrettens dom, at retten ikke fulgte disse argumenter, men krævede at advokaterne skulle bevise, at det var den sagsøgte abonnent selv, der havde foretaget den ulovlige handling. Da de ikke kunne bevise dette, blev den pågældende person frifundet.

Når man modtager breve fra Opus, kan man med fordel henvise til denne dom.

Opdatering 16. april 2016:

Servicemeddelelse til jer, der modtager breve fra Opus Law: I kunne jo overveje at give jeres mening til kende om opus-law.dk og firmaet bag, bl-law.dk på trustpilot.dk. Det er der af en eller anden grund endnu ingen, der har gjort, men I er jo på en måde “kunder” hos dem, og det kunne måske være rart for andre, der overvejer at benytte sig af disse to advokatfirmaer, at kende til andres erfaringer med dem 🙂

Opdatering 26. december 2016:

Udover Opus Law er der som mange også har nævnt i kommentarerne et andet advokatkontor, der arbejder på stort set samme måde, nemlig Njord Law, dog med den forskel at Njord Law virker lidt mindre aggressive i deres breve og som tilsyneladende heller ikke har samme antal standardbreve, de udsender, men mere tager en forbrugers benægtelse til efterretning. De samme principper som nævnt ovenfor omkring Opus Law gør sig i øvrigt også gældende for Njord Law.

For nylig var der lidt skriveri i pressen om, at Njord Law skulle have vundet en retssag mod en forbruger, der havde streamet en film ulovligt. Realiteten i sagen var dog, at forbrugeren havde tilstået/indrømmet, at han havde downloadet den omhandlede film, og derfor kan den pågældende retssag ikke bruges til noget som helst i retning af, at retten skulle have taget stilling og dømt nogen i sager som disse. Retten har blot udmålt en bøde til en forbruger, der havde indrømmet at have overtrådt loven på samme måde, som hvis en person indrømmer at have kørt for stærkt. Der er således ikke noget som helst, der er ændret, i forhold til at det er de to advokatfirmaer, der skal bevise, at netop abonnenten har downloadet en film ulovligt.

For nylig har advokatnævnet også haft lejlighed til at tage stilling til, om Opus Law’s fremgangsmåde var i strid med god advokatskik. Nævnet nåede med stemmerne 6 mod 1 frem til, at fremgangsmåden ikke var truende i en sådan grad, at henvendelsen kunne anses for i strid med god advokatskik. På baggrund af advokatnævnets afgørelse har Forbrugerombudsmanden også udmeldt, at han ikke foretager sig mere i sagen. Hvis man modtager et brev som beskrevet ovenfor, nytter det derfor ikke længere noget at klage til Forbrugerombudsmanden eller Advokatnævnet, men man må selvfølgelig fortsat forholde sig til, om man har foretaget sig det, brevet beskylder en for. Er det ikke tilfældet, må man med god samvittighed nægte at betale.

Skriv en kommentar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort. Nødvendige felter er markeret med *

 1. Hej Kristian.
  Det gjorde jeg..:)
  Jeg gentog at jeg ikke ville anderkede deres krav og bedte igen om dokumentationfor deres påstand.
  Så nu satser jeg på at den ligger stille der

  Mvh Torben

 2. Hej Torben

  Det var så lidt.

  Skulle man alligevel ønske at svare, kunne man gentage ordlyden fra den første mail og afvise deres formodninger. Men så længe man har svaret på brevet og gjort indsigelse mod forliget burde der ikke ske mere ved den sag.

  Mvh

 3. Hej Torben

  Jeg fik samme svar for et halvt år siden og valgte ikke at reagere på henvendelsen. Jeg har ikke hørt mere fra dem siden da.

  Mvh Kristian

 4. hej

  Jeg har ligeledes fåe tet fint brev fra Opus vedr. download og deling af dumb og dumber 2.
  Har svaret og afvidst deres påstand, har fået dette svar idag retur:

  Kære Torben Kofod Ager

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Hvis min klient vælger at gå videre med sagen, vil vi vende tilbage til dig. På vegne af min klient tager jeg dog for god ordens skyld forbehold for at genoptage sagen, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt på nuværende tidspunkt, men jeg tager forbehold for at fremlægge denne såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som vil være op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på i ”OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL” eller på vores hjemmeside, eller du ønsker rådgivning om, hvordan du skal forholde dig til vores brev, opfordrer vi dig til at søge professionel bistand hos en advokat. Hos en advokat er du i gode hænder, hvis der er konkrete omstændigheder, som du mener har betydning for sagen. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os på telefon 70275010.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Christine Neel Tønnesen
  Stud.jur.
  info@opus-law.dk

  —–

  Nogen gode råd til et modsvar..?

  Mvh Torben

 5. Jeg har lige som flere her fået en brev fra denne advokat som jeg ikke kender til. Jeg bor i lejlighed med en masse andre omkring mig, sidste år havde vores ISP en test på at “låne” wifi af alle de routeres de havde på en gæste netværk.

  Men takket være hjælpen her så har jeg sendt følgende svar til dem.:

  Til Advokatfirmaet OPUS.

  Jeg bekræfter at have modtaget jeres brev dateret 21. juni 2016, modtaget den 27. juni 2016, vedrørende ulovlig download/deling på nettet.

  Der fremsættes i brevet et krav på 2.200kr for overtrædelsen af ophavsretsloven § 2. Dette krav kan jeg ikke anderkende.
  Jeg har intet kendskab til nogle overtrædelse af ophavsretsloven i den oplyste periode.

  hvis det kan bruges som inspiration.

 6. Jeg er også blevet kontaktet af hr. Nielsen vedrørende download af samme film som Ina RJ længere oppe fortæller om: Dumb and Dumber to (værket).

  Jeg er ligeså blank, og har efter konsultation hos

  http://www.antipiratgruppen.dk

  sendt nedenstående svar. Opus-law.dk er intet andet end et forligstilbud på kancellisprogniveau, omhandlende et forlig som jeg ikke kan anerkende.
  Svaret er

  Kære Advokat Nielsen.

  Jeg stiller mig uforstående overfor dit forligstilbud. Jeg har ikke downloadet den i brevet nævnte film og har ikke kendskab til, at andre har downloadet den pågældende film heller.
  ​Jeg bor i Vandkantsdanmark, hvor min internetforbindelse er ​pt. 0,7 mb download, og 0,4 mb upload, så jeg tvivler ligeledes stærkt på, at den kan bruges til noget så massivt; jeg kan f.eks. heller ikke anvende streaming-tjenester, som det af dig omtalte Netflix.

  Eftersom du gør opmærksom på risikoen for retssager, inkasso​,​ osv., går jeg ud fra, at du har stærke beviser på, at netop jeg som modtager af brevet har downloadet filmen. Jeg beder dig sende disse konkrete og stærke beviser øjeblikkeligt​, ​og anser i modsat fald sagen som lukket.

 7. Min datter Dagmar er 34 år. Hun har fået et trusselsbrev fra Opus advokater. Da hun ikke kan læse, skrive eller tale og hendes sprog er døves tegnsprog tolkede jeg det for hende. Hun måbede og blev bange.

  Hun kom for nogle år siden til at trykke på en knap. På en eller anden måde fik hun fat i et program med et billede af nogle popcorn. Jeg downloadede selv programmet for at undersøge det. Det var et eller andet rodet foretagende med en masse filmtitler. Senere fandt jeg ud af at det var et hackerprogram til film. Så jeg slettede selvfølgelig foretagendet. Slut.

  Dagmar er hjerneskadet. Hun er personligt myndig og god til at leve sit liv på de betingelser, hun nu har.

  Hun kan overhovedet ikke huske at have set de film, hun bliver beskyldt for at have set. Der drejer sig sig om dum dummere 2, som står på hylden i hendes hjem. Så hvorfor skulle hun dog stjæle ?

  Jeg betaler gladeligt for Netflix og Viaplay. Hun har masser af kanaler på TDC. Og vil hun se flere film køber hun dem brugt i Læsehesten. Vi gider da ikke bruge tid på at hacke film. Ligesom vi heller ikke stjæler bøger på biblioteket.

  Nå, men alligevel bliver hun afkrævet det her store beløb for en forbrydelse, som hun ikke ved, hun har begået – og egentlig heller ikke er i stand til.

  Jeg er rasende. Jeg skrev og bad om at vi kommer i retten. Jeg vil have en retssag med retstolk og meningstolk. To tolke så Dagmar kan få en eller anden mening. Hvis en dommer siger, at hun skal betale, så bøjer jeg mig for det. Ikke før.

  Men svaret fra Opus er bare, at jeg skal få Dagmar til at underskrive et frivilligt forlig.

  OPUS hævder at varetage sin klients rettigheder. Men samtidig bliver jeg opfordret til at krænke Dagmars rettigheder og “få hende til at underskrive”. Det hænger jo ikke sammen.

  Dagmar er helt fortvivlet. Hun går rundt og er bange for, at politiet kommer om konfiskerer hendes computer. Og hun spørger mig igen og igen om hun nu ikke længere må bruge internettet.

  Jeg har overgivet sagen til juristen i hendes specialinstitution Aalborg for Døve.

  Det er da hæsligt at lovkyndige mennesker i.e. jurister opfører sig på den måde. Og jeg kan heller ikke se, hvordan det skal beskytte kunstnere eller forfattere, der gerne vil tjene penge på deres værker.

  Dybt usmageligt.

 8. Jeg har dd modtaget brev fra opus for at have set Taken 3 for over et år siden… Jeg har sendt mail til dem og bedt dem bekræfte modtagelsen af min holdning til deres forlig… Jeg har i øvrigt kun set filmen i biografen…

 9. Peter og Henrik, gad vide om I er ansat eller hyret af Opus Law? I rammer jo helt ved siden af målskiven. Start en tråd et andet sted om jeres emne. Lige her diskuteres det hvad man skal gøre, når et advokatfirma sender krav ud med spredehagl. Der bliver mindet om hvem der har bevisbyrden i et retssamfund. Og så videre. Der mangler på ingen måde nuancer. Det sekund Opus rent faktisk begynder at sende dokumentation ud, og derefter vinder en retssag, da kan vi begynde at tale om videre perspektiver. Men ikke her. I denne tråd sker der intet andet, end at folk mindes om helt basale forhold. Ganske unuanceret, fordi det er ret så enkelt.

  1. Hej Klaus
   Nu er det jo sådan set mig, der har skrevet selve indlægget, så der burde helst ikke være så meget tvivl om, hvad jeg mener om den fremgangsmåde, de to advokatfirmaet benytter 🙂
   Mvh Peter

 10. ja så blev det så min tur,skulle ha set dump and dumper,svarede ikke på den første har så fået nr 2 med trusler om inkasso,jeg har nu svaret at jeg intet kender til de anklager og ikke vil betale de 2200 kr,og skulle jeg yderlige høre fra dem ville jeg kontakte odense politi,ip adr kan jeg heller ikke kende, så nu bliver det spændene ar se hvad deres næste træk bliver,,

 11. Vi i dag også modtaget brev fra OPUS.
  Vi skulle også havde set dumb and dumber to d. 17. April 2015. Hvad ikke er tilfælde.
  Op adressen passer heller ikke. Tilhøre en hel anden by.
  Ville være dejligt med lidt hjælp ønsker ikke at betale for noget vi ikke har gjort.

 12. Jeg fik forleden dag også brevet hvor der stod at jeg har downloadet filmen dum og dummere. Eller det vil sige min mor fik brevet. Da det ligger halvandet år tilbage kan jeg dog ikke helt sige om jeg præcist har downloadet den nævnte film, men da jeg dengang benyttede mig af popcorntime betalte jeg bøden på 2200 kroner. Var lidt skeptisk i starten, og for at være helt ærlig tjekkede jeg ikke engang om IP adressen stemte overens. Det undre mig dog meget at de sender ud til folk som umiddelbart ikke kan nikke genkendende til dette.

 13. Til Peter

  Din forklaring til Henrik, minder mig ret så meget, om den måde, man så på fartkontroller i gamle dage. Man kunne bare sige, at man ikke vidste hvem man havde lånt sin bil ud til, og wupti, så kunne politiet ikke komme efter en mere. Det er der jo som bekend blevet lavet om på. Nu går den historie altså ikke længere.

  Det er min fornemmelse, at problemstillingen i det her tilfælde er meget lig den med fartkontrol (blits):

  Jeg skal ikke gøre mig klog på lovgivningen, men det kan jo ikke være rigtig, at man ved blot at sige at men ikke ved, hvem man har lånt sit eget internet til, kan slippe uden om ansvar. Hvis det er den måde vi indretter vores samfund på, ender vi jo med at få en generation af unge mennesker, der intet lærer om at tage ansvar for deres egne handlinger.

  Det er i øvrigt nogen gode og informative indlæg, du har på denne her side. Det vil dog klæde debatten, hvis den blev en smule mere nuanceret.

 14. Suk.. jeg har også lige modtaget forligsbrev fra Opus om at jeg 2.april 2015 har downloadet Dumb and Dumber to ( værket ) hvilket jeg ikke har!? Min mand kender heller ikke noget til det, så er virkelig uforstående over for det.. Har sendt mail afsted, ar jeg er uforstående overfor dette og er spændt på hvad næste træk fra Opus er.. pudsigt at så mange “skulle have” downloadet samme, for mig, ukendte film???

 15. Det virker som om de fleste herinde forsøger at finde en vej til at komme udenom det ansvar, man normalt ifalder, når man bliver opdaget i at foretage noget ulovligt. Det er en meget ensidig debat.

  Jeg synes, at det er kritisk, at så mange herinde ved, at det er ulovligt, men gør det alligevel. Det er mangel på respekt for andre folks erhverv. Det svarer til, at jeg går ind til en håndværker på en byggeplads og stjæler hans materialer med argumentet, at jeg ikke kan lide hans forretningsmodel. Folk tør ikke tage den egentlige problemstilling op, som handler om at selvfølgelig må man ikke stjæle på internettet.

  1. Hej Henrik
   Det virker ikke helt som om du har forstået problemstillingen.
   Du har ret i, at det er ulovligt at downloade piratkopierede film, og har man gjort det, kan man blive stillet til ansvar for det. Opus aner imidlertid ikke, hvem der har foretaget sig noget ulovligt, og derfor sender de blot regningen til abonnenten på internetforbindelsen, selv om det typisk kan være mange andre, der har foretaget det ulovlige. Mange får dermed en regning, selv om de ikke har gjort noget ulovligt, og det er det, der er problemet med den fremgangsmåde, Opus benytter. Når Opus sender nogen en regning for ulovlig download, svarer det til, at f.eks. et pizzeria afkræver dig betaling for 10 pizzaer, blot fordi de blev bestilt fra en telefon eller et internetabonnement, du står som abonnent på, og det er vel ikke rimeligt? I hvert fald er det ikke sådan lovgivningen er i Danmark.

 16. Jeg har også d. 30 modtaget et trusselsbrev om at betale 2200 kr for at have set dumb and dumber to. Har nu sendt en mail om at jeg ikke ønsker at betale dem for har ikke set den film, jo i biografen!!! Det er lidt pudsigt at os der modtager breve fra ham næsten samme dato alle har set denne film. Undre mig sgu lidt over det…..

 17. Vedr. trustpilot, så er det jo ikke ukendt at de sletter anmeldelser.

  Skriv dem på google, og det er der allerede en håndfuld der har gjort.

 18. Så blev det min tur til at få brev fra Opus. Jeg skulle efter sigende have downloadet den samme film som de fleste andre her ( dum dummere 2)
  Jeg har aldrig set filmen, og ønsker det heller ikke. Jeg har naturligvis send advokatfirmaet en mail hvori jeg nægter at have downloadet filmen.. Nu er jeg så spændt på det næste træk fra firmaet..
  Følger spændt med her på tråden..
  Tak

 19. Hvis Opus Law skriver og anklager dig er du vel netop kunde hos dem. Desuden skrev de jo at du har brugt din internet forbindelse til ulovligheder. Det er jo så det der ikke er afgjort så det er bagvaskelse. De kan ikke sige du har gjort noget ulovligt hvis du ikke er dømt for det. Af samme grund kalder man det at være anklaget. Ikke at være skyldig.

  Jeg ville også kræve et individuelt svar fra Opus og forlange dokumentationen. Faktisk ville jeg nok blive ved med at rende dem på dørene selv efter det standard brev i får.

 20. Hej

  Jeg har i dags dato også modtaget et brev om alt det i andre skriver om og har sendt en mail til dem at jeg ikke agter at betale det de siger jo skulle have gjort.
  Min IP adresse er slet ikke den de skriver den tilhøre en person i en hel anden by.
  Ud over dette har jeg skrevet en mail til Jyske Bank på kongens Nytorv som er det konto nummer de beder om at indbetale pengene på og direktøren har modtaget den og vil vende tilbage med et svar da jeg ville høre om deres bank er med til bondefangeri og hvad jeg kalder det bedrageri i alle værste klasse tak for en god side

 21. så fik også jeg en betalings krav på filmen “dumb and dumber to” som der står.

  de arbejder åbentbart i ryk, samme film der kræves for i et givent antal måneder.

  er der nogen der er sluppet for at betale, eller ligefrem blevet hevet i retten?

 22. Suk, så blev det også min tur.
  Jeg skulle også for et år siden have set Dumb and dumber 2 (Værket)????
  Øh nej, det har jeg så ikke!
  Mit modem var på et tidspunkt åbent, men jeg MENER at det skulle være lukket nu (har ikke så meget forstand på det).
  Jeg sender fluks en mail afsted til Opus.
  Puh for en opvågning, en skøn sommerlørdag, at modtage sådan et brev. Så gik der tid med det…..

 23. Har lige været inde på Trustpilot, for at give min mening til kende om advokatfirmaet. Her blev jeg mødt med denne besked:

  Opus Law har rapporteret denne anmeldelse for at overtræde Trustpilots retningslinjer. Vi er i færd med at vurdere anmeldelsen i henhold til vores rapporteringsprocedurer.

  Opus Law
  Årsag til rapportering

  Rapporteringen af anmeldelsen skyldes, at anmeldelsen er uberettiget. Anmeldelsen er skrevet af en modpart, hvis internetforbindelse er blevet anvendt til at krænke vores klients ophavsrettigheder.

  Da anmeldelsen er skrevet af en modpart, strider de mod Trustpilot’s retningslinjer, hvoraf det fremgår, at ”Trustpilot er forbeholdt faktiske brugeroplevelser” og senere hen, “har købt et produkt eller en service”, eller ”afgivet en bestilling hos Virksomheden med intentionen om at købe eller på anden måde kan dokumentere brug af Virksomhedens services.”
  Den pågældende anmeldelse er derfor skrevet af en Trustpilot-bruger, som aldrig har anvendt vores services.

 24. Så blev det min tur. Har også lige modtaget det såkaldte brev, hvori de har konstateret at min ip-adresse har delt filmen “Dumb and Dumber to” (“Værket”) den 21. marts 2015 kl. 19:24:26. Her i huset er der ingen der har set eller delt filmen, så vi er også helt uforstående overfor dette brev. Samtidig kan jeg se at det er de samme film vi herinde i samtalen skulle have downloaded/delt. Det lyder mærkeligt. Skriver til dem som der er blevet anbefalet på andre sider. Jeg er glad for at jeg gik på nettet for information, for jeg var klar til at betale da det er brev fra et advokatfirma.

 25. Hej Alle

  Ja hvad kan man sige… De bliver ved med at sende breve ud, de kære OPUS. Jeg fik brev d. 24/10-15 og skrev så tilbage at jeg ikke kunne anderkende deres krav, og hvis de stadig ville fastholde deres krav, ville jeg ser noget dokumentation.

  – dokumentation for, jeres påstand om aktiviteten i form at officielle bilag fra relevante internet udbyder.
  – dokumentation for, at i har bemyndigelse til at varetage jeres klient interesser.
  – dokumentation for kravets størrelse og opgørelsen heraf.
  – en redegøre for mit ansvargrundslag i forhold til den påståede aktivitet og parternes bevisbyrder.
  – Derefter vil jeg Bed jer redegøre for og dokumentere hvordan i er kommet i besiddelse af de påståede informationer om aktiviteten (til brug for vurdering af respekteringen for privatlivtesfred jf. EMRK og Grundloven).

  Fik bare en ny mail, om sporings værktøj, og log filer og IP-adr.en masse bl bla bla og at de ville fastholde kravet i mod mig. Skrive så tilbage til dem : Der er jo på ingen måde nogen som helst dokumentation i det du skriver i en mail til mig, det kunne jeg selv have skrevet og at jeg ville have noget dokumentation fra dem af. Fik så en tro-og love erklæring fra dem som skulle udfyldes, har ikke sendt den retur, hvorfor skulle jeg det. Har ikke hørt fra dem siden og det var den 27/10-15

 26. Hej.
  Er der nogle af jer, der (ligesom jeg selv) har modtaget dette brev og faktisk er blevet hevet helt til retten? Mange af jer skriver hvad I har skrevet/svaret tilbage til Opus, men hvad er udfaldet/resultatet blevet?

 27. Så blev det min tur til at modtage et brev fra Opus, der hævder at jeg har hentet “dumd and dumber 2” d. 3/2-15.
  Har sendt svar retur da jeg ikke kan vedkende mig krænkelsen.
  Og har også modtaget en mail retur, med samme standard svar som mange af jer andre har fået her inde kan jeg se.

 28. Jeg har også modtaget brev fra Opus og har sendt et svar retur , som yderligere er sendt til Nordjyllands politi da jeg føler mig chikaneret fordi en advokat sender afpresningsbreve til mig , uden en politianmeldelse !?
  Jeg forventer at få en politianmeldelse hvis jeg har gjort noget ulovligt !?
  Har desuden sendt det til advokatsamfundet , da jeg mener de har et problem hvis Opus , som stemplet nederst i brevet er medlem hos dem , og bruger brancheorganisationens logo til afpresningssager !?
  Det er desuden sendt til Forbrugerombudsmanden og får jeg et brev mere fra Opus så henvender jeg mig til TV2 . Håber der er mange som vil stille op til en udsendelse om denne chikane virkomsomhed !?

 29. Hej
  Nu har jeg også modtaget et brev fra Opus vedr. ulovlig download af en film “Dumb Dumber To” den 6. feb. 2015 på min internet forbindelse med et tilbud om forlig mod at indbetale 2200 kr.
  Da jeg har trådløst netværk og en repeater uden kode samt at der er flere i husstanden samt gæster, der kan have anvendt anvendt nettet. Oppus har ikke oplyst mere end en ip-adresse og ingen mac-adresse eller lign. der kan identificere den enhed, der er anvendt til downloaded. Det er således ikke muligt for mig at undersøge hvilken enhed og dermed hvem, der kan have foretaget det ulovlige download.
  Dette har jeg i en mail meddelt Opus ud over at jeg personligt ikke kender noget til den foretagne download af film samt takket nej til deres tilbud om forlig.

  Godt med denne blog, der kan få en til at tænke klart efter modtagelse af Opus’s truende og anklagende brev!

 30. I går, var jeg den heldige vinder af at få et brev fra Opus Advokat..Og “sjovt” de fleste af jer skriver, at I har set “nightcrawler”, hos mig er det “Dumb and Dumber to..og sjovt nok skriver de i parentes (“Værket”).. de gir slet ingen mening..2200 kr skal jeg betale, IP-adressen kender vi slet ikke.. og det skulle have været sket den 23. februar 2015 kl 19.41..
  Har sendt et anbefalet brev til dem, for de skal ikke drive gæk med mig!!!…
  SVINDLER, er han/de.

 31. Jeg har også modtaget et brev idag, har i sinde at besvare via e-mail på den måde som anbefales her og på antipiratgruppen.

  Det drejer sig om dumb and dumber 2, en film jeg aldrig har set og bestemt ikke har planer om at se.

  Mit store spørgsmål er. Hvad vil det sige når opus skriver at der kan blive foretaget bevissikring efter retsplejelovens regler?
  Skal man forvente at der pludselig en dag foran hoveddøren står 2 betjente med en dommerkendelse til at splitte hele hytten ad og slæbe afsted med ens computer?

 32. Hej.
  Virkelig godt at se, at der er nogen der gør noget ved dette, som lyder til at være en maskeret smart fidus! Man bliver jo helt bange, for at blive anklaget for at gøre noget forkert, når man ikke har?? Og jeg er da også blevet helt i tvivl, og bange for at downloade nogen som helst film fra internettet! Gælder dette påstået a l l e film, som kan “mistænkeliggøres” for ulovlig downloading, eller hvad er reglen?
  Mange tak for engagementet!

 33. Jeg har d.d modtaget brev fra Opus med krav om at betale 2200,- for noget (det fremgår ikke hvad) der skulle været set om formiddagen den 22 marts 2015. Jeg har ingen ide om hvad det skulle være og har sendt dem en Mail om at jeg ikke anerkender kravet. Jeg har 15 min efter modtaget den lettere truende standard Mail om at så sker der herefter ting og sager. Så nu må jeg så se hvad der sker.
  Er der andre her inde, der har erfaring med hvor langt jeg risikerer at det her går?

 34. Brevene advokatfirmaerne sender er vel sendt anbefalet ? Jeg mener når de nu så skråsikkert anklager dig for at have set en film på ulovlig vis.

  ” So ein Ding ” DR2 viste hvor ” sikker ” din router ikke er. Alle med lidt it-snilde kan vel logge sig på enhver åben router ?

 35. Det må være en utrolig populær film den der Nightcrawler tilbage i april 2015. Jeg har også modtaget et brev og kender heller ikke noget til popcorn-time eller filmen

 36. Jeg syntes det er rystende så mange der modtager et brev for præcis 1 år tilbage at man skulle have set det nævnte film. Husk på at det ikke er jer der skal fremskaffe beviserne. Det er dem. Man kan da på ingen måder vide for 1 år tilbage hvem man har haft på besøg og hvad de bruger deres mobiler/ iPad til at streame. Ikke nok med det hvordan vil de nogensinde kunne bevise at det dig som modtager af brevet skulle have set den film? Svaret er at det kan de ikke.. Jeg håber der kommer en sag omkring dette ud til DR1/ TV2

  Min opdatering efter flere heftige emails frem og tilbage har jeg endnu ikke hørt fra dem efter jeg bad om følgende beviser :

  Dokumentation fra både TDC og Yousee at IP-adressen rent faktisk tilhørte den router (på Yousee’s forbindelse) der var tilknyttet adressen på angivne dato.
  -Dokumentationen vil jeg selvfølgelig efterfølgende sende til både TDC og Yousee for at få dem til at autentificere dokumentationen.
  –Information om hvilke enhed der foretog downloaden.
  -Såfremt I har fremskaffet oplysningerne via Popcorn-time eller et andet torrent-program, så bør disse informationer være tilgængelige:
  -MAC-adresse på downloadende enhed
  -Computernavn
  -Login-ID for Popcorn-time
  -Andre informationer der identificerer overtræderen eller tilkoblet udstyr
  –Tidspunkt for start og slut for overførslen.
  –Hastighed for overførslen (kombineret med start/slut kan angive hvor meget data der angiveligt blev delt)

  Ifølge telefonisk samtale har de sat sagen i bero. Men hvor jeg stadig kræver fulde beviser. De har brugt min tid, energi, søvnløse nætter samt mistet appetit pga deres afpresning og trusler. Politiet sagde også til mig at hvis der skulle have været sket noget ulovligt krænkelse på nettet ville man få et brev fra selveste politiet og ikke fra en advokat.

  Håber i kan bruge det til noget. Og HUSK nægt at betale. De ryger lige ned i lommen på bagmændene bag dette. Som nok griner hele vejen til banken hvis folk betaler. Har man ikke gjort noget ulovligt så nægt.

 37. Angående Politianmeldelse af OPUS. Jeg forstår slet ikke hvordan så mange mennesker herinde bliver ved med at skrive om at foretage politianmeldelse. Det er jo tydligt ud fra @ADh’s indlæg, at Politiet har bekræftet, at OPUS er et normalt firma, der ikke foretager sig ulovlighedder.

  Debatten vedrørende dette emne er Ekstra bladets debatforum Nationen.dk værdig. Det er utroligt hvor lidt kildekritik, der hersker på internettet i dagens Danmark.

  1. Hej Martin – ud fra din kommentar må jeg næsten gå ud fra, at du ikke har været på Ekstra Bladets Nationen 🙂 Men bortset fra det, er jeg enig med dig i, at man ikke får noget ud af at politianmelde Opus. I stedet synes jeg modtagere af brevene skal overveje at klage over Opus til Advokatnævnet, det tror jeg faktisk godt, der kunne komme noget ud af.

 38. Så blev det min tur. Den 4 April kom et brev fra Advokatfirmaet Opus med krav fra Mis.Label Aalborg ApS om betaling af 2.200 kr. for at have downloadet filmen “Nightcrawler”.

  Nægter naturligvis

 39. @Bobbi Jeg tror jeg ved hvorfor Opus vil have dig til at kontakte Nordjyllands politi. Her er et uddrag:

  Advokatfirmaet har klaget til Nordjyllands Politi, fordi de en af politiets medarbejdere tilsyneladende har oplyst en kvinde om, at brevene er falske, hvilket hun har skrevet på Facebook. Og en sådan besked løber stærkt på de sociale medier.

  Her kan du se klagen til Nordjyllands Politi fra Opus Law (PDF) http://opus-law.dk/wp-content/uploads/2016/01/Nordjyllands-Politi-afg%C3%B8relse-om-beklagelse-anonymiseret.pdf

  Nu oplyser Nordjylland Politi, at de har taget kontakt til kvinden, og gjort hende de korrekte fakta klart. Kvinden fastholder hun har fået oplysningerne fra politiet, der dog ikke har kunne finde medarbejderen, som har givet de fejlagtige oplysninger.

  Opus Law har efterfølgende skrevet om sagen på deres website.

  KILDE: http://meremobil.dk/2016/02/politiet-popcorn-time-breve-er-aegte/

 40. Hej igen. Jeg har hjulpet min ven (“Bjarne”) med at skrive et brev tilbage til Opus. Der står at Bjarne stiller sig uforstående over for anklagen, at forbindelsen er krypteret men koden er delt med venner, familie og andre besøgende i hjemmet. Til slut står der, som anbefalet på http://www.antipiratgruppen.dk/ flg.
  “Eftersom du gør opmærksom på risikoen for retssager og inkasso går jeg ud fra, at du har stærke beviser på, at netop jeg som modtager af brevet har downloadet filmen. Jeg beder dig sende disse konkrete og stærke beviser øjeblikkeligt og anser i modsat fald sagen som lukket.”

  Sagen er så den at Niels Dahl-Nielsen / Opus har set bort fra brevet jeg skrev, og sendt Bjarne en påmindelse og Inkassovarsel.
  Hvad gør vi?
  Sender jeg så nu et svar på brevet om Inkassovarsel, og vedlægger det tidligere brev? Eller hvad?

 41. Jeg har også modtaget et brev fra de kære OPUS advokater med at skulle have streamet “Nightcrawler” har skrevet at jeg ikke har og har skrevet at jeg på et tidspunkt havde et åben netværk, så nu sender de at jeg skal skrive under på en tro og love erklæring, så er mit spørgsmål skal jeg det?

  /Michael

 42. Jeg har også modtaget dette afpresnings brev idag D.14/4-16.
  Jeg har aldrig set eller hørt om den film de referere til:”Nightcrawler”.
  Har skrevet til Opus at jeg selvfølgelig ikke kan, eller vil acceptere et forlig for noget jeg ikke har gjort.

  Det bliver selvfølgelig anmeldt til Politiet, og en mail bliver sendt til og DR / TV2.

 43. Jeg fik jo denne efter deres første trusselsbrev:

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Hvis min klient vælger at gå videre med sagen, vil vi vende tilbage til dig. På vegne af min klient tager jeg dog for god ordens skyld forbehold for at genoptage sagen, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt på nuværende tidspunkt, men jeg tager forbehold for at fremlægge denne såfremt sagen fortsættes. En IP-adresse er ofte dynamisk. Det er derfor ikke usædvanligt, at en husstands IP-adresse skifter over tid, og det kan derfor meget vel være, at du har en anden IP-adresse nu, end den du havde på krænkelsestidspunktet.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som vil være op til retten at foretage.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Jeg har så tænkt mig at svare med denne mail:

  Jeg vil hermed benytte lejligheden til at minde Dem om, at jeg på ingen måde, ifølge stadfæstet dom fra Østre Landsret 2008, er ansvarlig for, hvad udefrakommende laver med mit internetabonnement, og jeg prøver igen at få Dem til at forstå, at jeg intet aner om den film, De påstår, jeg skulle have set i et program, som jeg aldrig har haft.

  Hvis De havde læst Deres lektie, ville De vide, at det ikke tager mere end 5 minutter at knække en WEP-kode (ja, vores router er beskyttet). Fremgangsmåden kan sågar slås direkte op på YouTube, og selv en 12-årig vil kunne gennemføre sådan et hack. Hvad angår den IP-adresse, De påstår at have registreret, så er det ikke muligt at identificere krænkeren via denne, da en router tildeler IP’er til samtlige tændte enheder, som må være tilsluttet denne.
  Lad mig præcisere, da det ikke lader til, at De er teknisk informeret. Lad os antage, at hele gruppen Anonymous ligger på lur bag hækken sammen med 10 af vore naboer og DRs Pigekor, og alle har deres bærbare, iPhones, iPads og hvad ved jeg med, og de hacker hver især vores routers password. Dette vil i realiteten betyde at hver og én af disse “brugere” får tildelt en IP-adresse. Kan De se, hvor jeg vil hen? Desuden behøver De ikke tale ned til mig, og forsøge at forklare mig om dynamiske IP-adresser, for det ændrer ingenting, og desuden er det temmelig fornærmende.

  Så at fremsende denne slags trusselsbreve til uskyldige mennesker tenderer afpresning, intimidering og krænkelse af privatlivets fred, så hvis jeg nogensinde modtager noget som helst fra Dem igen, vil jeg politianmelde Dem og sætte advokat på sagen.

  Hvad synes I? Er det for meget?

 44. Jeg har modtaget brev fra Opus advokat, med påstand om at jeg har downloade en film ulovligt fra nettet 1. april sidste år. Opus skriver på vegne af Mis.Label Aalborg ApS om der fremsætter krav om betaling af 2.200 kr. for at have downloadet filmen “Nightcrawler”.

  Jeg har valgt at sende en mail, hvor jeg skriver sådan her.
  —————————————————-
  Til Advokat Niels Dahl-Nielsen

  Jeg bekræfter at have modtaget brev fra dig j.nr: xxxxx, hvor i du anklager mig for ulovlig download og deling af film.

  Jeg kan ikke anerkende anklagen. Jeg har ikke på noget tidspunkt downloaded ulovlige film på internettet. Filmen nævnt i dit brev kender jeg ikke og har aldrig set.

  Du skriver et tidspunkt for download, der ligger et år tilbage i tiden. Hvem jeg havde besøg af den pågældende dag kan jeg desværre ikke huske, så det bliver svært at finde ud af om anklagen fra dig overhovedet er sand.

  Jeg har selvfølgelig kode på mit internet, men har ofte gæster, og derudover kan jeg jo ikke være sikker på om nogen har hacket sig adgang til mit internet.

  Jeg er vred over anklagen, og måden hvorpå du fremsender krav om forlig, uden du på nogen måde ved om du har fat i den rigtige person.

  Som du må forstå vil jeg derfor heller ikke imødekomme det opskøne forslag om forlig.

  Hvis du ønsker at kontakte mig yderligere vil et brev kun blive modtaget og besvaret, såfremt brevet sendes anbefalet.

  Hilsen
  Marie Hansen
  ———————————-
  Jeg vil gerne høre fra andre om der er mulighed for at klage eller anmelde advokatfirmaet for fremsendelsen af disse breve??
  Det er temmelig ubehageligt at få at vide, der et firma søger retskendelse, der udmunder i at min internetudbyder sender informationer om mig uden jeg er orienteret om dette.
  Tak iøvrigt for denne side.

 45. Så modtog jeg også et brev, hvori det påstås at jeg har krænket rettighederne til filmene “Nightcrawler” og “dumb dumber”. Jeg skrev en mail hvori jeg, sandfærdigt nok, nægter alt kendskab til disse film. I dag har jeg modtaget en mail hvori de skriver at de vil lade deres klient gå videre med sagen og forholde sig ret til at genoptage sagen, hvis der sker yderligere krænkelser gennem min IP. (Med andre ord truer de med at overvåge min IP og færden på nettet. Kan det virkelig være lovligt??). Hvad er folks erfaringer med det videre forløb? Kan jeg forvente at modtage en stævning snart?

 46. Hej Bobbi,

  Det er jo uhyggeligt, det der foregår. Jeg har også skrevet en mail til dem, hvor jeg nægter at have set den film, de påstår, jeg har set. Det er nu 3 dage siden, og jeg har intet hørt endnu.

  Det jeg synes, der er interessant er, at du ringer til dem, og de siger, at de har sat sagen i bero og at det så ender med at selveste politiet, som Opus selv har sagt, du bare kan ringe til, siger at det hele lyder mistænkeligt… det er altså ekstremt underligt.

 47. Bobbi hvis du skal have flere beviser til politiet så skriver du bare så sender jeg gerne mails og breve, videre til dem.

  Det er mærkeligt at det nu er “nightcrawler” som alle skulle have set i feb sidste år. Det er de samme film de påstår at man har set/downloadet i de de pågældende perioder.
  De er nogen fusker har selv sendt mail til dem efter mit brev kom og fortalt dem at de ikke får en krone og at den ip adresse de påstår der er brugt til dette er slet ikke min.
  de siger at den der står i brevet er min i den periode men sjovt nok har jeg haft min rigtige ip adresse i mange år så lyder sku som det rene fusk.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

relaterede indlæg