Lad dig ikke true af advokatfirmaet OPUS

Senest opdateret: 18. maj 2024Af

Ifølge en række medier har mange danskere de seneste dage modtaget et brev fra et advokatfirma ved navn OPUS med krav om, at de skal betale 2.200 kr. for ulovligt at have set/streamet filmen ”And so it goes”, angiveligt via den populære, men ulovlige streamingtjeneste Popcorn time.

Det er efterhånden nogle år siden, vi sidst har set den slags metoder anvendt. Det var tilbage i midten af 2000’erne, hvor det der dengang hed Antipiratgruppen sendte lignende trusselsbreve ud til folk.

Både Vestre og Østre Landsret frifandt allerede dengang (i 2008) forbrugere for lignende erstatningskrav, fordi Antipiratgruppen ikke kunne bevise, at det var abonnenten på internetabonnementet selv, der havde foretaget den ulovlige streaming/download af filmen.

Dengang var det Antipiratgruppens opfattelse, at det var forbrugerne, der skulle bevise, at det ikke var dem, der havde foretaget sig noget ulovligt. Det var også Antipiratgruppens opfattelse, at forbrugerne skulle bære ansvaret for det misbrug, der eventuelt var foretaget af andre, der havde koblet sig på den trådløse forbindelse, idet det måtte være en internetabonnents ansvar at sikre sig, at andre ikke kunne få adgang til netværket.

Landsretterne var heldigvis (og måske ikke så overraskende) af en anden opfattelse. Da der i de enkelte husstande var flere mulige brugere af den enkelte internetforbindelse, mente retterne ikke, det var muligt at afgøre, hvem der rent fysisk havde foretaget den ulovlige fildeling, og de frifandt derfor de sagsøgte.

Siden da har musik- og filmindustrien ikke forfulgt ”almindelige” brugere af musik- og filmdelingstjenester med erstatningskrav og trusler om retssager, men i stedet fokuseret på at få spærret for adgangen til ulovlige tjenester kombineret med oplysning.

Men nu er der tilsyneladende nogle rettighedshavere, der igen er begyndt at hyre villige advokater til at sende trusselsbreve til almindelige brugere. Brevene ovenfor er det firmaet Scanbox Entertainment, som har bedt OPUS Law udsende.

Mange vil nok anse det for skræmmende at modtage et sådant trusselsbrev fra en advokat og derfor blot betale pengene for ikke at risikere yderligere. Og det er netop formålet med sådanne breve, for advokaten er jo udmærket godt klar over, at det i en retssag vil være ham, der skal bevise, at det er netop modtageren af brevet, der har streamet den pågældende film. Hidtil er det mig bekendt ikke lykkedes i nogen retssager.

Brevet fra advokatfirmaet Opus

Brevet fra advokatfirmaet Opus

Har du modtaget et brev fra Opus advokaten, og er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så er mit forslag, at du skriver en mail til advokaten, hvor du bekræfter modtagelsen af brevet og samtidig gør opmærksom på, at du ikke kan anerkende kravet.

Det skulle være underligt, om ikke du derefter vil modtage et trusselsbrev eller to mere, men advokaten kan ikke overdrage kravet til inkasso, når du har meddelt ham, at du er uenig i kravet, så modtager du et inkassobrev, kan du klage til Rigspolitiet, som fører tilsyn med, at inkassobureauer overholder inkassoloven.

Hvis advokaten ønsker at forfølge sagen, er han nødt til at anlægge en retssag mod dig. Det kan lyde skræmmende, men da sagen drejer sig om så lille et beløb, vil den formentlig blive anlagt som det der kaldes en småsag. Her behøver du for så vidt ikke nogen advokat, men kan selv møde i sagen, og da sagen kun drejer sig om 2.200 kr. er der et loft over de sagsomkostninger, du risikerer at komme til at betale, hvis du taber sagen, på 1.800 kr. Og hertil kommer, at retten formentlig vil fastsætte erstatningskravet langt lavere end de 2.200 kr., advokaten kræver, hvis det skulle gå så galt, at du taber, så selv om du taber, vil du måske ikke engang komme til at betale mere, end hvis du bare frivilligt betaler uden retssag.

Ovennævnte betyder også, at du, selv om det måske er dig selv, der har streamet filmen, måske med fordel kan lade sagen komme for retten, da det ikke er usandsynligt, at retten vil fastsætte erstatningskravet langt lavere, end advokaten har gjort i sit brev.

 

Opdatering 4.oktober 2015:

Flere læsere af bloggen har sendt mig kopier af de breve, de har modtaget fra advokat Niels Dahl-Nielsen fra enkeltmandsadvokatfirmaet Opus (som har til huse på hvad der formentlig blot er en postadresse på Frederiksberg, hvor personligt fremmøde ikke er muligt).

Dem der ikke når at reagere inden for de første 14 dage efter dateringen af det første brev modtager automatisk et brev med overskriften “Påmindelse og inkassovarsel…”. Dette er der for så vidt ikke noget usædvanligt i. Reagerer man ikke på de betalingskrav, man modtager med posten, må man forvente at modtage rykkere. Det er derfor vigtigt, at du reagerer og svarer tilbage. Det kan f.eks. bare være en e-mail til den e-mail adresse, der står nævnt i brevet, hvori du så skriver din begrundelse for, hvorfor du ikke kan anerkende kravet.

Som jeg spåede ovenfor, stopper advokaten fra Opus imidlertid ikke sin fremturen, blot fordi man nægter at have streamet den omhandlede film. De fleste af dem, der har kontaktet advokaten, har formentlig oplyst ham om, at de ikke har streamet filmen, hvorfor de ikke vil betale, så det har han også et standardsvar til, som flere læsere af bloggen har sendt mig.

I dette opfølgende brev beder advokaten om at få oplyst, hvem andre end internetabonnenten selv, der kan have brugt netværket til at streame filmen. Samtidig nævner han, at det er hans opfattelse, at den der stiller en internetadgang til rådighed for andre som udgangspunkt er ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen. Her må man formode, at advokaten taler imod bedre vidende, da de to eneste domme på området netop har fastslået, at det modsatte er tilfældet. Selvfølgelig er man ikke ansvarlig for, at andre brugere af ens netværk benytter netværket til noget ulovligt.

Men er man forpligtet til at udlevere navnene på andre brugere af netværket? For det første kan det jo være, at netværket har været åbent for alle, hvorfor du ikke ved, hvem der har brugt det. Mere typisk kan det være, at det er familiemedlemmer, der også har adgang til samme netværk, og dem er man efter min opfattelse ikke forpligtet til at udlevere navnene på til advokaten, da man så i princippet risikerer at pådrage ens nærmeste straf, hvilket man ikke kan forpligtes til.

Så endnu en gang, er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så skriv til advokaten og oplys ham om, at du ikke kan anerkende kravet, da det ikke er dig, der har foretaget den påståede handling. Herefter må advokaten ikke sende dig inkassobreve. Gør han det, overtræder han reglerne i inkassoloven. Hvis han fortsat vil forfølge kravet, er han derfor nødt til at anlægge en retssag som beskrevet ovenfor.

Opdatering 22. oktober 2015:

Flere har efterspurgt de to domme fra 2008, hvor intetnetabonnenter blev frifundet, fordi det ikke var bevist, at det var dem selv, der havde downloadet filmen. Jeg har ikke begge domme, men afgørelsen fra Østre Landsret kan læses her: Østre Landsrets dom fra 2008. Som det fremgår af de sidste to sider, argumenterede filmindustriens advokater også dengang for, at abonnenten måtte være ansvarlig for at sikre sit netværk og være ansvarlig for andres brug af netværket. Det fremgår tydeligt af landsrettens dom, at retten ikke fulgte disse argumenter, men krævede at advokaterne skulle bevise, at det var den sagsøgte abonnent selv, der havde foretaget den ulovlige handling. Da de ikke kunne bevise dette, blev den pågældende person frifundet.

Når man modtager breve fra Opus, kan man med fordel henvise til denne dom.

Opdatering 16. april 2016:

Servicemeddelelse til jer, der modtager breve fra Opus Law: I kunne jo overveje at give jeres mening til kende om opus-law.dk og firmaet bag, bl-law.dk på trustpilot.dk. Det er der af en eller anden grund endnu ingen, der har gjort, men I er jo på en måde “kunder” hos dem, og det kunne måske være rart for andre, der overvejer at benytte sig af disse to advokatfirmaer, at kende til andres erfaringer med dem :-)

Opdatering 26. december 2016:

Udover Opus Law er der som mange også har nævnt i kommentarerne et andet advokatkontor, der arbejder på stort set samme måde, nemlig Njord Law, dog med den forskel at Njord Law virker lidt mindre aggressive i deres breve og som tilsyneladende heller ikke har samme antal standardbreve, de udsender, men mere tager en forbrugers benægtelse til efterretning. De samme principper som nævnt ovenfor omkring Opus Law gør sig i øvrigt også gældende for Njord Law.

For nylig var der lidt skriveri i pressen om, at Njord Law skulle have vundet en retssag mod en forbruger, der havde streamet en film ulovligt. Realiteten i sagen var dog, at forbrugeren havde tilstået/indrømmet, at han havde downloadet den omhandlede film, og derfor kan den pågældende retssag ikke bruges til noget som helst i retning af, at retten skulle have taget stilling og dømt nogen i sager som disse. Retten har blot udmålt en bøde til en forbruger, der havde indrømmet at have overtrådt loven på samme måde, som hvis en person indrømmer at have kørt for stærkt. Der er således ikke noget som helst, der er ændret, i forhold til at det er de to advokatfirmaer, der skal bevise, at netop abonnenten har downloadet en film ulovligt.

For nylig har advokatnævnet også haft lejlighed til at tage stilling til, om Opus Law’s fremgangsmåde var i strid med god advokatskik. Nævnet nåede med stemmerne 6 mod 1 frem til, at fremgangsmåden ikke var truende i en sådan grad, at henvendelsen kunne anses for i strid med god advokatskik. På baggrund af advokatnævnets afgørelse har Forbrugerombudsmanden også udmeldt, at han ikke foretager sig mere i sagen. Hvis man modtager et brev som beskrevet ovenfor, nytter det derfor ikke længere noget at klage til Forbrugerombudsmanden eller Advokatnævnet, men man må selvfølgelig fortsat forholde sig til, om man har foretaget sig det, brevet beskylder en for. Er det ikke tilfældet, må man med god samvittighed nægte at betale.

517 kommentarer

 1. Janni september 29, 2015 kl. 3:12 pm- Svar

  Jeg har modtaget et brev magen til, eller rettere to (trussels)breve og jeg har intet med nogen form for ulovlig downloadning at gøre. Så jeg har skrevet en mail til dem nu, hvor jeg skrev at jeg ikke anerkender kravet på 2.950 kr. Som du skrev man kunne gøre. For jeg nægter at betale så mange penge for noget jeg ikke har gjort.

 2. bente september 30, 2015 kl. 8:47 pm- Svar

  Jeg har også modtaget en rykker.1. Brev har jeg ikke modtaget og brevet med trussel om inkasso, har jeg først set i dag. Det er 4 dage for sent cirka. Jeg skrev en mail til OPUS om at jeg ikke havde modtaget brev 1, og bad dem sende det. De sendte en mail tilbage med 1. Brev i pdf form, og informerede mig om at der allerede er et inkasso brev på vej.

 3. Louise oktober 1, 2015 kl. 12:19 pm- Svar

  Jeg har div mail fra Opus/Niels.

  Jeg har skrevet til ham at jeg umuligt kan sidde søndag den 5 april kl 1657 og se en film. Vi holdte min datters fødselsdag og enten spiser eller laver mad kl 17..

  Desuden har jeg den på dvd OG ca 600 dvder derudover.

  Men han skriver alt muligt advokat volapyk, og har lige informeret ham om at jeg ikke forstår det og ikke vil betale 2200,- for en film jeg har..

 4. Mikkel oktober 6, 2015 kl. 1:43 pm- Svar

  Hej Janni, Bente og Louise (og eventuelle andre, der læser kommentaren.

  Jeg sidder på et tv-produktionsselskab, og vi er ved at lave et program, hvor vi har en række dygtige advokater til at vejlede i juridiske anliggender. Målet er, at gøre det klart hvilke muligheder og rettigheder man har.

  Vi kunne godt tænke os at se nærmere på denne sag med skrivelserne fra Opus om ophavsretlig krænkelse.

  I må meget gerne skrive til mig for at høre mere på mikh@mastifftv.dk

  Jeg håber på at høre fra jer

  Vh Mikkel

 5. Lars oktober 8, 2015 kl. 12:48 pm- Svar

  Hej
  Jeg har også været igennem hele møllen som beskrevet, og kan ikke anerkende deres krav, da jeg aldrig har hørt om filmen.
  Jeg er i tvivl om det mig der hæfter for hvad mine gæste downloader fra mit wifi?
  Og om det er mit ansvar hvad min computer bliver brugt, når andre surfer på den?
  Orker snart ikke denne opslidende sag, er begyndt at blive stresset og bange for at en opkrævning på 2200kr bliver til 25000kr.
  Mvh den fustrerede blogger

  • Peter Fogh Knudsen oktober 10, 2015 kl. 11:41 am- Svar

   Hej Lars. Jeg forstår godt din frustration. Efter min opfattelse er det netop en del af advokatens strategi, at han presser på med sine truende breve indtil folk betaler. Han er sat til at opkræve nogle penge og er i bund og grund ligeglad med om det er dig, der har streamet den pågældende film eller ej. Jo flere penge advokaten får opkrævet, jo mere tjener han jo sikkert også selv. Hvis det var mig, der havde modtaget et sådant brev og ikke havde streamet filmen, ville jeg stå fast og blot meddele advokaten, at det ikke var mig og så i øvrigt frabede mig øvrige henvendelser fra ham. Det er rigtigt, at man risikerer en retssag, men efter min bedste vurdering ville den i værste fald ikke føre til at du ville komme til at betale mere end det advokaten allerede nu kræver af dig.
   Der er i øvrigt som jeg skriver i blogindlægget flere domme, der viser, at du ikke selv er ansvarlig for, hvad andre gør på dit netværk. Advokaten skal bevise, at det er dig, der har gjort det ulovlige.
   Mvh Peter

 6. Lars oktober 22, 2015 kl. 5:05 pm- Svar

  Jeg er så heldig at have modtaget et af de fine breve, dog uden selv at have downloadet filmen, det kan være en af mine bofæller eller en gæst, hvem ved..

  Nu bliver der i artiklen flere gange nævnt nogle tidligere domme, er det noget du kan bakke op med nogle links til dombøger eller lignende? Jeg har selv prøvet at søge lidt, men kan ikke umiddelbart finde dem.

  Jeg tænker at det vil være ekstra skyts at kaste efter Opus, da deres krav naturligvis ikke er gyldigt i min situation.

  Forøvrigt en rigtig god artikel! :-)

  • Peter Fogh Knudsen oktober 22, 2015 kl. 9:25 pm- Svar

   Hej Lars, jeg har ikke begge domme, men den ene af dem, den fra Østre Landsret, ligger tilgængelig på nettet. Jeg har indsat et link til den i en opdatering af indlægget ovenfor.
   Mvh Peter

 7. Johnny Pedersen oktober 23, 2015 kl. 5:17 pm- Svar

  Hej Peter Fogh Knudsen og alle

  Det er dejligt at man kan finde hjælp til sådan et problem, man lige pludselig kommer til at stå i, med et krav fra OPUS om at betale for download af en film tilbage i April 2015!
  Jeg modtog brevet igår og svarede tilbage på e-mail, at desværre havde min netværksrouter åbentbart ikke fungeret på det sikkerhedsmæssige område, da jeg troede den var låst! Det er først senere på året her, det blev opdaget og har siden fået skiftet den og nu er den sikret! Så hvem der i april måned, har kunnet gå mit netværk og downloade en film, kan jeg ikke vide, det er hverken mig eller konen og vi er, ikke andre i huset!
  Idag har jeg modtaget en e-mail om at han vil gå videre med det til sin klient og for at kunne tage stilling til sagens videre forløb, vil han anmode om at jeg udfylder og underskriver, en Erklæring på Tro og Love!

  1. Var husstandens netværk sikret ved kode på krænkelsestidspunket (sæt kryds) ja___ nej___

  2. Følgende personer har haft adgang til netværket (autoriserede brugere af IP-adressen)
  Navne________________________________________________

  3. Har der været installeret en BitTorrent-klient på en enhed, som har været brugt af Dem eller en autoriseret bruger jf. spørgsmål 2, der har haft internetadgang via Deres IP-adresse (sæt kryds) ja___ nej___

  4. Har De, eller en autoriseret bruger jf. spørgsmål 2, på noget tidspunkt anvendt Google, eller anden søgemaskine, til at søge information om Torrent-filer og/ eller hjemmesider (sæt kryds) ja___ nej___

  Undskyld det lange indlæg, men er det ikke lidt bekymrende at forlange at man skal udfylde sådan en erklæring, især tænker jeg på spørgsmål 4, jeg mener, man kan vel meget hurtigt komme ind på hjemmesider med alle mulige tilbud om, at downloade det ene og det andet, er det så en måde han vil prøve at bondefange én på?
  Det er lidt skræmmende og ja, det er også kvajet at mit netværk ikke har været sikret, men det sker jo at det ikke virker som det burde!
  Hvad synes du at jeg skal gøre her? Har han ret til det, eller er det en erklæring han selv har digtet el hvad?

  Med venlig hilsen
  Johnny

 8. J oktober 24, 2015 kl. 2:17 pm- Svar

  Tak for et godt og oplysende indlæg. Jeg har selv netop modtaget et brev angående én film og et forligsbeløb på 2.200,- Hvis jeg vælger at nægte, hvordan vil du/I så vurdere risikoen for, at det ender med, at mit hjem bliver ransaget for elektronik? Altså hvad kræver det, før de kan få politiet til at gå videre til dette vidtrækkende næste skridt? Vil den begrundede mistanke om den ene film der omtales i brevet virkelig være nok, eller er det helt ude af proportioner?

  For selv om det ikke burde være sådan, kan man jo godt – når man står midt i det – tænke, om det virkelig er 2.200,- værd, hvis det ender ud i den slags indgreb… Med alt besværet, det medfører.

 9. Jan oktober 24, 2015 kl. 8:19 pm- Svar

  Jeg har også været så heldig at modtage et af disse modbydelige breve. Det som skræmmer mig mest er ikke så meget at skulle betale det beløb som de angiver, men at man ikke ved, om der bliver ved med at komme disse breve med krav. Da det ikke er mig der har hentet det pågældende materiale, så kan jeg jo ikke vide hvad der ellers er hentet. Hvad faen gør man? Er der nogen der har nægtet at betale som har opdateringer? Eller nogen der HAR betalt, som kan fortælle om hvad der så sker?

 10. Søren oktober 24, 2015 kl. 8:21 pm- Svar

  Hejsa.

  Har også modtaget brev fra OPUS med et krav på kr.2200, og har gjort som beskrevet i artiklen,om at jeg ikke anderkennder deres krav, da jegikke kender noget til deres påstået aktivitet. Derude over har jeg hvis de stadig holder fast i deres krav bedt om :
  – dokumentation for, jeres påstand om aktiviteten i form at officielle bilag fra relevante internet udbyder.
  – dokumentation for, at i har bemyndigelse til at varetage jeres klient interesser.
  – dokumentation for kravets størrelse og opgørelsen heraf.
  – en redegøre for dit ansvargrundslag i forhold til den påståede aktivitet og parternes bevisbyrder.
  – Derefter vil jeg Bed jer redegøre for og dokumentere hvordan i er kommet i besiddelse af de påståede informationer om aktiviteten (til brug for vurdering af respekteringen for privatlivtesfred jf. EMRK og Grundloven).
  Så må jeg se hvad der sker.
  Jeg vil også henvise til denne side: http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=23&tid=793452
  Der står også en del brugbart vedr. OPUS

  Hilsen Søren

 11. Lars oktober 25, 2015 kl. 5:20 pm- Svar

  Jeg har også fået den famøse Erklæring på Tro og Love, sammen med en mail der tydeligvis ikke tog udgangspunkt i mit svar, idet der blev påstået jeg ikke havde kode på mit netværk, hvilket jeg rent faktisk ikke havde sagt.

  I forhold til Erklæringen, har jeg svaret Ja til kode, nævnt mig selv, også sagt nej til 3 og 4. Jeg er ivrig bruger af streaming medier, og har været first mover i forhold til disse, så jeg har faktisk ikke søgt efter torrents. Meget rart at kunne svare sandfærdigt på det hele :-)

  Jeg har desuden også fået aktindsigt i kendelsen fra Retten på Frederiksberg, som der bliver henvist til i hans oprindelige brev. I den lyder det som om der “bare” er blevet leveret en liste af mistænkte ip’er, som dommeren så har sagt god for som bevis for videre forløb. Det undre mig lidt, da et screenshot mig bekendt ikke engang er bevis nok jf. nogle af de sager der var i midten af 00’erne.

 12. Lars oktober 25, 2015 kl. 7:53 pm- Svar

  Hej igen… Vi har valgt ikke at betale, og den sidste mail vi fik var den med Tro og Love erklæring, præcis den samme mail som Johnny Pedersen har fået. Vi valgte at ignore den sidste mail. Nu er der gået knap 2 måneder og har ikke hørt fra dem.
  Så mit råd er ikke at svare mere på deres mail når de kræver denne Tro og Love erklæring udfyldt. Så er det op til dem at fremskaffe beviser.

  Skal nok holde jer opdateret..

 13. Søren oktober 26, 2015 kl. 3:05 pm- Svar

  Hejsa

  Fik dette tilsendt på mail i dag, efter jeg havde skrevet at jeg på ingen måde kunne anderkender deres krav, da jeg ikke har lavet ulovlig kopiering/deling af filmen John Wick.
  og bad om yderlig dokumentation (se indlæg fra igår)

  OPUS skriver:
  Tak for din henvendelse, hvori du efterspørger yderligere dokumentation.
  Jeg kan i den forbindelse oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af John Wick.
  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.
  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen John Wick.
  Med forudgående tilladelse fra min klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.
  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret downloadet og delt via dit netværk.
  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.
  Som det fremgår af brevet, er forligsbeløbet fastsat skønsmæssigt med udgangspunkt i, hvad min klient mener at kunne få medhold i ved en retssag, og hvad min klient kan acceptere at modtage af betaling, som betingelse for ikke at anlægge en retssag. Hertil kommer en kompensation for de omkostninger min klient har haft i forbindelse med påtale af kravet.
  Jeg kan bekræfte, at vi har en aftale med Mis. Label Aalborg ApS omkring vores repræsentation, og vi indestår naturligvis som advokater for, at det er sandt
  Jeg skal på baggrund af ovenstående bemærke, at min klient fastholder kravet mod dig.
  Med venlig hilsen
  Niels Dahl-Nielsen
  Advokat
  info@opus-law.dk

  og det er så deres dokumentation………..
  Så endnu engang kunne jeg så skrive tilbage, at jeg stadig ikke anderkender deres krav, da jeg ikke har lavet ulovlig kopiering/deling af filmen John Wick.

  Hilsen Søren

 14. Lars oktober 26, 2015 kl. 4:05 pm- Svar

  Det kunne være yderst interessant at se den omtalte log over ip adresser. Jeg synes at kunne erindre, at der for omkring 10 år siden var en del sager med screenshots, som såvidt jeg husker ikke var nok bevis i sig selv.

  Hvordan kan det i så fald være bevis nok med en tekst-log? Er det fordi der har været en “ekspert” inde over?

  Det afleder endnu et spørgsmål. Idet jeg selv er Software Ingeniør, ville mit ord så veje i min fordel, hvis jeg i en evt. retssag ville lave nogle påstulater omkring teknikken, som anklageren ikke er enig ? Grundet min uddannelse og erfaring burde mit ord vel være mere værd? (dårlig formulering, i know) Eller hvordan fungere sådan noget?

  Forøvrigt super fedt med en livlig debat :-)

  • Peter Fogh Knudsen oktober 31, 2015 kl. 2:17 pm- Svar

   Hej Lars
   Uden at vide det med sikkerhed tror jeg forklaringen er, at sagen ikke er blevet prøvet særlig grundigt i retten, og retten har stolet på, at dokumentationen for den ulovlige download var valid. Modparten har formentlig ikke protesteret imod at udlevere oplysningerne, og så har retten ikke lavet en tilbundsgående test af om grundlaget var godt nok. At der måske er problemer med den måde, “dokumentationen” tilvejebringes på, kan man læse mere om i denne artikel på Version2.

 15. Sanne oktober 26, 2015 kl. 6:36 pm- Svar

  Hej
  Vi har også fået brev fra advokaten. Jeg kender ikke filmen han omtaler, og IP adressen kan jeg heller ikke kende. Jeg skriver derfor til ham, at jeg ikke kender noget til det, og at IP adressen ikke er vores. Han skriver så tilbage, at man ikke altid har den samme IP adresse, men at den kan ændres og gives til andre. Passer det? Nu hár jeg ikke downloaded film, og jeg ved heller ikke, hvem det er, der skulle have benyttet vores netværk til det. Så jeg er da lidt spændt på, hvordan de vil “bevise” det, når nu det ikke er mig. Og så den der tro og love erklæring. Den har jeg ikke fået endnu, men jeg kan simpelthen heller ikke se, hvorfor jeg skulle være forpligtet til at underskrive en sådan???

 16. Jens oktober 27, 2015 kl. 10:21 am- Svar

  Søren, jeg har selv modtaget selv samme mail. Jeg kan dog afsløre at jeg ikke skrev en så dybdegående mail som dig men blot afviste hans krav og hans beskyldning om at have distribueret “filmen”. Endnu engang er der ikke andet at gøre end benægte alle deres beskyldninger

  /Jens

 17. Carlos Florez oktober 27, 2015 kl. 2:43 pm- Svar

  Hej Alle sammen, jeg har fået i weekend en pænt brev fra Opus med krav på 2200,- for at har streamet filmen John Wick helt tilbage i april i år. Jeg her ike noget med det her at gøre men den IP han referere til passe med min jo… :/

  Sagen er at nå jeg kigge på det brev jeg fik, kan jeg se at det er noget billigt papir, hvor logoet fra firma er printet på en billig hjemmeprinter, ikke en gang en ordenlig brevpair man kunne forvente fra en Advokat firma, og hjemmesiden er meget specielt, det er ikke noget form for præsentation over partner/advokater, ikke noget om selv firma, man kan ikke en gang mødes med dem personlige, og når jeg kigger efter personen som underskriver brevet, Niels Dahl-Nielsen, så finde jeg at denne navn er forbundet med advokat firmaet Brandt & Lauritzen, alt det her gør mig til at tænker om denne firma er noget fusk og at hvordan kan de få low til at træde som legitim,

  Hilsen,

  Carlos

 18. J oktober 27, 2015 kl. 6:04 pm- Svar

  Kan det have negativ virkning for en eventuelt retssag, hvis jeg ignorerer den efterfølgende mail, hvor han beder om at udfylde skemaet? (som Sanne og Johnny Pedersen også omtaler)

 19. Sanne oktober 27, 2015 kl. 7:37 pm- Svar

  Har valgt ikke at udfylde skemaet, men blot skrive igen, at da jeg intet har gjort, så udfylder jeg ikke skema. Det er en advokat. Han er hverken domstol eller lov. Jeg kan ikke se, hvor han skulle have retten fra. Desuden kan man vel heller ikke være sikker på, at det hele ikke er snyd og bedrag. Jeg ville slet ikke turde udfylde noget som helst medmindre det var retten, der bad om det. Prøv lige at tænk på, hvor meget den her advokat kan score på det her bedrag. Han har måske sendt 1.000 breve ud á 2.200 kr., i alt 2.200.000 kr. Eller måske endnu flere breve. Kan han bare true halvdelen til at betale, så har han tjent sig en net lille sum penge uden at du ved om der er noget som helst hold i det han skriver. Personligt har jeg ikke downloaded noget som helst, men derfor kan man da godt blive forskrækket over et brev fra en advokat. En anden kunne jo have brugt mit netværk. Men han kunne jo så let som ingenting være bedrager af værste skuffe. Enhver idiot kan jo kalde sig advokat.

 20. Søren oktober 27, 2015 kl. 9:40 pm- Svar

  Hej allesammen
  Nu har jeg så også modtaget en Tro- og loveerklæringen, men stadig ikke den dokumentation jeg efterspørger af ham.

  Han mener åbenbart at det er nok og skrive at det er dokumenteret at der er sket ulovlig aktivitet via den IP-adresse, som du står som indehaveren af.

  Så jeg udfylder intet, og så venter jeg på hans udspil. Det er dem der har bevisførelsen, og jeg mener ikke at en tekstlog er bevis nok.
  Hvis man kigger på deres domæne på den adr:
  https://www.dk-hostmaster.dk/index.php?id=42&query=opus-law.dk&submit=S%F8g

  Så dukker disse oplysninger op:

  Domænenavn: opus-law.dk
  DNS: opus-law.dk
  Status: Aktivt
  Oprettet: 30. september 2014
  Registrant:
  Bruger-id: AO3711-DK
  Navn: Advokatanpartsselskabet Opus
  Adresse: Amaliegade 35, 1
  Postnr. & By: 1256 København K
  Land: Danmark
  Telefonnummer: +457 0227570
  Fuldmægtig:
  Bruger-id: E1754-DK
  Navn: Eurodns S.A.
  Attention person: Xavier Buck
  Adresse: 2 rue léon laval
  Postnr. & By: L-3372 Leudelange
  Land: Luxembourg
  Telefonnummer: +3522637261
  Navneserver:
  ns1.eurodns.com ES7965-DK
  ns2.eurodns.com ES7965-DK
  ns3.eurodns.com ES7965-DK
  ns4.eurodns.com ES7965-DK

  Prøv og se tråden på hardwareonline: http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=23&tid=793452

  Undskyld mit lange indlæg, skal nok prøve og beherske mig i mit næste indlæg :-)

  Hilsen Søren

 21. Ic oktober 28, 2015 kl. 8:33 am- Svar

  Jeg har en bekendt som har modtaget et par stykker af disse breve, og har i den forbindelse læst lidt her og der om disse Opus folk.
  Kan også se at folk faktisk er i tvivl om det er et fup firma eller om det passer at de har et samarbejde med Mis.Label. Jeg besluttede derfor at ringe til Mis.Label under faldk navn og med hemmeligt nummer for at få en bekræftelse på det ene eller andet. De bekræftede at de samarbejder med Opus, så de er rigtige nok disse Opus folk, selvom man skulle tro det modsatte.

 22. Johnny Pedersen oktober 28, 2015 kl. 6:15 pm- Svar

  Hej alle

  Jeg skrev tilbage til ham i lørdags efter at have fået den “Tro og Love erklæring” og her er hvad jeg skrev:

  Hej igen Niels Dahl Nielsen
  Tak for dit svar, men jeg er ikke tilfreds med at du beder mig om at underskrive en ”Tro og Love Erklæring” med baggrund i hvem der har benyttet vores netværk og om hvem der har søgt
  På div. Søgemaskiner efter oplysninger omkring torrent programmer! Det kan jeg overhovedet ikke se at jeg skulle være forpligtiget til, da jeg ikke aner hvem der kan have gået på mit netværk på tidspunktet, grundet de førnævnte omstændigheder!
  Det må din klient da vel også kunne se fornuften i? Det er naturligvis kedeligt at det er sådan, men hvad skal jeg sige til det?

  Med venlig hilsen
  Johnny Pedersen

 23. Johnny Pedersen oktober 28, 2015 kl. 6:19 pm- Svar

  De 2 foregående mails svarede han hurtigt tilbage på, men har ikke hørt fra ham endnu!
  Jeg skal nok holde Jer opdateret med hvad der sker!

  Hilsen
  Johnny Pedersen

 24. Jens oktober 29, 2015 kl. 1:48 pm- Svar

  Johnny, tak for info!

 25. Hans oktober 30, 2015 kl. 8:51 am- Svar

  Jeg er ikke sikker på der er hold i det men værsgo.

  “…..Men hvis du vil have skovlen under Verdensfirmaet, så politianmelder du advokaten for overtrædelse af Persondatalovens § 5 hhv. Straffelovens § 263, 2.

  Han har i strid med Persondatalovens § 5 indsamlet personhenførbare data (IP-adresser) og har aflyttet/monitoreret datastrømme som ikke var beregnet på ham.

  Du skal være forurettet for at kunne politianmelde ham, altså have fået brev fra ham.

  Dernæst klager du til advokatsamfundet idet du mener at Verdensfirmaet har handlet i strid med god advokatskik ved at logge personhenførbare data (IP-adresser) og aflyttet/monitoreret datastrømme som ikke var beregnet på ham (hacking).

  Den sidste koster en mindste bøde til ham personligt på DKK 10.000,00, hvis han bliver dømt af advokatsamfundet…….”

  http://www.version2.dk/comment/316081#comment-316081

  • Peter Fogh Knudsen oktober 31, 2015 kl. 2:11 pm- Svar

   Hej Hans
   Den første del, tror jeg ikke, man når nogen vegne med. De har jo fået kundeoplysningerne udleveret via en retskendelse. Klagen til Advokatsamfundet (Advokatnævnet), vil jeg imidlertid ikke udelukke kan føre til noget, da advokaten i sine breve får det til at lyde som om man som abonnent er ansvarlig for, hvad alle andre bruger ens internetforbindelse til, og her må han jo tale mod bedre vidende, da der eksisterer to domme fra 2008, der siger noget andet. Så måske han kan få en bøde af nævnet for at vildlede omkring retstilstanden.
   Mvh Peter

 26. Forvirret november 3, 2015 kl. 12:56 pm- Svar

  Jeg har ikke fået nogen reaktion fra OPUS, efter jeg sendte den mail, som jeg afviser kravet. Har nogen modtaget alle svar for nylig.

 27. Malthe november 5, 2015 kl. 1:00 pm- Svar

  Skal vi samle en gruppe og hive ham i retten?

 28. Hans november 5, 2015 kl. 7:51 pm- Svar

  Hej
  jeg har ligeledes fået et af disse breve fra Opus.
  Og jeg skrev følgende i en mail:

  Jeg xxxx xxxxxxx bekræfter modtagelsen af deres brev/rykker, og jeg gør herved opmærksom på, at jeg ikke kan anerkende kravet.

  Jeg henviser i øvrigt til Østre Landsrets dom fra 2008.

  Med venlig hilsen

  Navn
  Adresse
  Po og by

  og jeg fik følgende svar:

  Kære xxx xxxxx

  Tak for din mail og din henvisning.

  Vi er bekendt med den retspraksis, som du henviser til, og den kan naturligvis være relevant, såfremt omstændighederne i din sag svarer til dem i dommen.

  Det er dog altid en meget konkret vurdering, hvorfor jeg i den anledning skal høre, om du har haft dit netværk sikret ved kode?

  Med venlig hilsen

  Niels Dahl-Nielsen
  Advokat
  info@opus-law.dk

  Hvad bør jeg svare?

 29. Esben Rasmussen november 6, 2015 kl. 12:02 am- Svar

  Jeg er lidt nysgerrig efter at høre mere om det tekniske bag hvordan de kommer frem til IP-adressen.

  Jeg ved, at flere og fler ISP’er bruger sub-netværk (NAT’ede IP’er), hvor flere i samme område deler en offentlig IP, som en metode til at omgå manglen på IPv4 adresser.

  På den måde kan advokatens liste vel ikke bruges til noget som helst, da der er flere husstande, som har den samme offentlige ip – foruden at det er svært at vide, hvem i den enkelte husstand, der har brugt netværket?

 30. Martin november 9, 2015 kl. 8:54 pm- Svar

  Hej, jeg er super glad for alle jeres indlæg.
  Jeg har også modtaget et brev og en påmindelse, overvejer meget kraftigt at betale de 2200 kr. På grund af stress på nu værende tidspunkt vil det blive meget dyrere for mig hvis jeg går ned og ikke kan arbejde.
  Men kom til at tænke på om det kan have konsekvens senere hvis jeg indgår forliget. (blev ikke mindre stresset).

 31. Peter Bang-Rønne november 10, 2015 kl. 1:53 pm- Svar

  Min svigermor har fået sådan et hyggeligt brev – og nu også en rykker. Jeg har (med fuldmagt) talt med Opus. De fastholder, at hun skal betale. Det har de bevis for.
  Men det skal hun naturligvis ikke, da hun ikke har brugt download klienter af nogen art og ikke kender “John Wick” filmen.

  Mht. at samle en gruppe – så har jeg ligeledes haft snakket med Advokatnævnet. De kender ganske udmærket til Opus breve om de forskellige film og ved, at der er mange, der ikke tør andet end at betale, for det er jo nok rigtigt, når en advokat skriver det.
  Advokatnævnet kan intet gøre, før der ligger en formel indberettet klage. En sådan har de ikke fået endnu… hvilket egentlig er utroligt, når man på flere fora kan læse om problemet med disse breve. Men det er da et sted at starte.

  Forbrugerombudsmanden kan ikke gøre noget, da det ikke er en markedsføringsretlig sag. Men de var venlige at svare ud fra det, de kan råde med.
  “Hvis de har et krav mod din svigermor på 2200 kr., skal de selvfølgelig også kunne bevise dette. Kan de ikke dette, kan de ikke opretholde kravet.”
  og…
  “… Hvis I er uenige i kravet, kan I tage den standpunktsrisiko, at I lader være med at betale og regner med, at hvis den bliver taget i retten, så vil I vinde. Alternativt kan I betale under protest, men så skal I efterfølgende føre en sag for at få jeres penge tilbage.”

 32. Bjørn Fridthjof november 10, 2015 kl. 10:27 pm- Svar

  Hej
  Har modtaget skrivelse fra OPUS og svaret i lighed med Hans.
  Har efterfølgende modtaget denne skrivelse:

  Tak for din henvendelse, hvori du efterspørger yderligere dokumentation.
  Jeg kan i den forbindelse oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af filmen John Wick.
  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.
  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen John Wick.
  Med forudgående tilladelse fra min klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.
  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret downloadet og delt via dit netværk.
  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.

  Du oplyser, at din internetforbindelse er blevet gjort offentligt tilgængelig, og det ændrer i forhold til dommen fra 2008, efter vores opfattelse, ansvarsvurderingen. Den Øster Landsrets dom fra 2008, som jeg antager, at du henviser til, er således ikke relevant i forhold til din sag, eftersom omstændighederne i din sag ikke svarer til dem i dommen.
  Det er som tidligere anført vores opfattelse, at når man stiller en internetadgang til rådighed for andre, så kan man efter omstændighederne være ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at grænserne for at ifalde et ansvar er lavere inden for ophavsretten end inden for straffeloven. Her kan uforsvarlighed være nok. Det må forventes, at man i rimelig grad passer på sin internetforbindelse, og hvad den bliver anvendt til.
  Jeg skal på baggrund af ovenstående bemærke, at min klient fastholder kravet mod dig.

  Med venlig hilsen
  Michael hansen
  Stud.jur.

  Den tekniske side vil jeg ikke kommentere, men er absolut ikke enig i deres argumenter og konklusioner vedrørende “ansvarligheden for ens eget netværk og wifi”

 33. Carlos Florez november 11, 2015 kl. 4:06 pm- Svar

  Nu har jeg sendt det her svar til Opus… spændende at se hvad det sker nu… :o
  Kommentar???

  “Hej Niels, grundet at jeg ikke enerkende kravet fra din client er simpelhen fordi jeg har ikke downloaded de navnet film og kende ikke noget til det, at min IP adresse er blevet brugt til det, kender jeg hellere ikke noget om… eneste jeg komme i tanke er, at det har været en hacker som har måske brugt min IP til at streamme den pågældende film, det kan sagtens ske selv om man har kode til sin WiFi.

  Jeg føler mig iøvrigt krænket idet din klient har faktisk “hakket sig ind” i netværket for at “fiske” IP addraser, bland dem min, det gør mig sårbar fordi nu ved jeg at der ud er én som kan kigge ind i min databrug…. og det er faktisk ulovlig her i DK. At det er, som jeg forstå, for at finde dem der krænker hans rettigheder, gøre det ikke mindre ulovligt.

  Jeg forstå godt din klientens interesse i at finde dem der krænke hans rettigheder, men jeg er ikke én af dem, og jeg er hellere ikke ansvarligt for at min IP adrasse er blevet misbrugt, det er også det, loven siger her i DK.

 34. Carlos Florez november 13, 2015 kl. 2:40 pm- Svar

  Mmmm, du fik jeg denne svar…

  Kære Juan Carlos Florez Garcia
  Tak for din mail.
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig.
  Du bemærker, at du føler dig krænket over, at vi har indsamlet data. Hvis du ønsker, kan jeg fremsende dig en teknisk forklaring på, hvordan sporingen er foregået?
  Desuden vil jeg opfordre dig til at undersøge, om der er andre medlemmer af husstanden, som kan have foretaget krænkelsen.
  Med venlig hilsen
  Andreas Gamst
  Stud.jur.

 35. Hans november 17, 2015 kl. 3:52 am- Svar

  Som tidligere anført i denne tråd har jeg svaret advokatfirmaet at det er ulovligt at spore IP adresser i Danmark.

  Faktisk er det direkte hacking og det er ulovligt.
  Den eneste måde hvorpå man kan få fat i IP adresser er ved at hacke sig ind i et netværk. Og det sporingsprogram de henviser til er et hacking sporingsværktøj. Dybt ulovligt….

  De eneste der kan anvende et sådant sporings værktøj lovligt er politiet, PET og andre statslige institutioner (mod foregående at have konsulteret en dommer og fået en “ransagningskendelse”, vel og mærke).

  Så Mis. Label Aalborg begår noget ulovligt når de hacker et netværk for at få adgang til de IP adresser der har benyttet netværket.
  Derfor har jeg advaret advokatfirmaet om at jeg anmelder Mis. Label til politiet for ulovligt at anvende hacking og jeg samtidig anmelder Opus til advokatnævnet for at de opkræver gebyr på vegne af en klient der ulovligt har hacket sig ind i et netværk.

  PS
  Det at retten på Frederiksberg har givet Opus lov til at få IP adresser grunder på uvidenhed fra rettens side, da adkomsten til IP adresserne skulle have været bragt frem og så havde de aldrig fået kendelsen. Men der var jo ingen modpart. Den sag kan omstødes såfremt der er nogen der har energi til at genoptage sagen, da kendelsen er afgivet på ukorrekt grundlag. I sig selv en ganske så kritisabel fremgangsmåde fra Opus side som tydelig viser Opus manglende indsigt i IT.

 36. Hans november 17, 2015 kl. 4:00 am- Svar

  Hvad er hacking?
  Hacking er omfattet af Straffelovens § 263 og er, når nogen uberettiget skaffer sig adgang til andres it-systemer, sociale profiler herunder mailkonti og programmer. Personen, der skaffer sig uberettiget adgang, kan enten slette, ændre eller kopiere data eller blot gøre sig bekendt med oplysningerne.

  Efter straffelovens § 263 stk. 2 straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem, med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og under skærpende omstændigheder med fængsel op til 6 år.

 37. Rikke november 17, 2015 kl. 7:07 pm- Svar

  Jeg har fået præcis samme svar som dig Hans. Hvad svarede du? Er jeg forpligtet til at svare, om jeg har kode på? Jeg har nemlig kode på, og er bange for at han vil bruge det mod mig.

 38. Søren november 17, 2015 kl. 10:06 pm- Svar

  Hej allesammen

  Sidst jeg har hørt fra Opus er den 27/10 hvor jeg fik en Tro og Love erklæring til underskrivelse. Hvilket ikke er gjort da jeg stadig ikke har modtaget den dokumentation jeg har bedt om. Man må sige at de får kamp til stregen, de regner nok med at mange vil betale, da de jo vil hive en i retten osv. og der er jo nok desværre en del der betaler de 2200 kr.
  Næste gang jeg høre fra dem vil jeg gøre som Hans har gjort, og henvise til Straffelovens § 263, så glæder jeg mig til at se deres udspil.
  Godt at se der er så mange der kæmper i mod, fremfor bare at betale deres krav.

 39. koko november 19, 2015 kl. 9:43 pm- Svar

  Hej alle,

  Jeg har også fået 2 breve dog fra Njord Lawfirm. Jeg har ikke download noget som helt eller set de to filmer Good Kill og Before I go to sleep. Da jeg bor i lejlighed tæt på et gymnasiet tror jeg nogle har brugt mit Wi-Fi. Men hvordan skal man svare på brevet? Hvad er jeres anbefalinger?
  I brevet spørger de om hustanden har en trådløs internetforbindelse og har denne et password? Samt om husstanden har set eller forsøgt at se filmen xx på det pågældende tidspunkt.

 40. Søren H november 21, 2015 kl. 6:18 pm- Svar

  Jeg har lige fået et lignende brev fra Opus med at jeg skulle have set 4 afsnit af Black Sails sidste år november2014 at betale 3300kr. Dejlig julegave

 41. Thomas november 22, 2015 kl. 3:43 pm- Svar

  Hej alle.

  Jeg har en bekendt som har modtaget brev fra OPUS om krav på Black Salis for et af snit. Beløbet lyder på 2.400 kr.

  Sagen er den den bekendte har haft popcorn da vedkommende fik anbefalet dette af andre idet at det var noget alle gjorde. Det er derfor ikke vedkommenes overbevisning af have gjort noget ulovlig, da noget så nemt og brugervenligt har været tilgængeligt på nettet. Dette ansvar kan kun almindelige forbrugere ikke skelne imellem i dag.
  Der er sågar stået på flere af hjemmesiderne at det er lovligt. Og vi bruger jo internettet hele tiden, hvordan kan man så vide man ikke fortager ulovlige handlinger på nettet i dag.

  Vedkommende har steamet indhold ligesom man steamer indhold på youtube og diverse andre steder. Intet indhold er delt med andre. Denne deling er programmeret i popcorn systemet og derfor har vedkommende ikke vist at sådanne ville blive delt med andre. Vedkommende er derfor ikke ansvarlig for ulovligt distribution af serie og film og mener kun at udviklerende af popcorn time kan gøre ansvarlig for denne handling.

  Spørgsmålet er så følgende:

  Vedkommende vil ikke betale 2.400 kr. for en enkelt serie da i så man i så fald anderkender at have brugt popcorn time og derfor kan Opus bliver ved med at afpresse penge og gøre en fattig.
  Kan man indgå et forlig hvor man betaler en pris som er på højde med f.eks viaplay eller netflix. og derved er man ude at denne sag?

  Eller skal man sige man aldrig har brugt det. (Løgn) og delt ens netværk med alle andre?

  Eller kan man gøre helt ansvarsfri for denne handling, da man jo aldrig bevidst og derfor heller ikke i ond tro har delt og formidlet indhold fra Popcorn time?

  Vi mangler hjælp og vil gerne have løst dette problem.

  Er der eventuelt nogle som kender en advokat som har kendskab til disse problemstillinger og kan give en juridisk bistand.

 42. Pirat november 23, 2015 kl. 9:41 am- Svar

  Har også modtaget brev fra opus angående Black sails.
  Problemet er jo bare at et ukendt antal mennesker har adgang til mit wifi. Dette har jeg idag mailet til opus. Jeg tager det ganske roligt, eftersom det må være forventet at Opus skal bevise hvem der har lavet ulovligheder på mit netværk. Det er ikke mit ansvar hvad folk laver på mit netværk, ligesom det ikke er bibliotekets, butikkens osv ansvar hvad folk der logger på deres netværk laver.

  Fat mod alle sammen. Afvis opus.

 43. Anders november 23, 2015 kl. 11:17 am- Svar
 44. Jeanette november 23, 2015 kl. 1:48 pm- Svar

  Denne mail har jeg modtaget efter at have skrevet at jeg ikke ankender deres krav. Hvordan tænker i jeg skal forholde mig nu???Tak for din mail.

  Som det fremgår af brevet, er det blevet registreret, at den angivne IP-adresse har været anvendt til ulovlig download og deling af værket Black Sails, season 1, episode 3. Dette er sket via et fildelingsnetværk.

  Din internetudbyder er ved kendelse fra Retten på Frederiksberg blevet pålagt at oplyse navn og adresse på den person, som IP-adressen var tildelt på krænkelsestidspunktet. Din internetudbyder har i den forbindelse oplyst mig dit navn og din adresse.

  Jeg antager at du har beskytte dit netværk med kode. Når netværket er sikret med kode, vil kredsen af potentielle krænkere være begrænset til dem, som du har udleveret koden til. Du bedes derfor oplyse, hvem der kan have anvendt dit netværk til at downloade værket.

  Det er vores opfattelse, at når man stiller en internetadgang til rådighed for andre, så kan man efter omstændighederne være ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen.

  Vores klients interesse i sagen er at få stoppet den ulovlige spredning af værket på internettet. Ved at medvirke til sagens oplysning kan du forhindre, at der i fremtiden foretages yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  For at undgå en retssag, vil jeg opfordre sig til at indbetale forligsbeløbet, hvorefter vores klient ikke vil foretage sig yderligere i forhold til den påtalte krænkelse.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen

  Sagsbehandler

 45. :) november 23, 2015 kl. 5:19 pm- Svar

  hej alle. Jeg har modtaget samme brev. Jeg benytter mig af Netflix og har derfor ik brugt dette. Sagen er nu den at jeg har på fornemmelsen at det er en der har besøgt mig som har gjort det. Jeg er sikker på hvis jeg ringer og spørger vedkommende så vil de sige det dem, men hvad gør man lige. Skal keg betale på denne persons vegne hvis det er? Og så få pengene af vedkommende? Har jo ikke lyst til at “stikke” personen men vil heller ikke have mit navn lagt til sådan noget. Er virkelig i tvivl. Har modtaget mail efter jeg har sagt at jeg ikke vil betale som skriver at de kan se det min ip adresse der er brugt og mit ansvar hvem jeg uddeler det til. De råder mig til at fortælle hvem der har gjort det og iøvrigt betale! Hjæælp. Tænk hvis jeg modtager flere breve…

 46. Kristian B november 23, 2015 kl. 7:21 pm- Svar

  Jeg har netop fået brev fra Njord om filmen automata, de vil have 1500,- jeg overvejer også at betale, men hvad så? kommer der så flere bøder, eller har de sendt det de har på en? Forseelsen er helt tilbage fra feb 2015 Jeg har delt mit netværk i en periode hvor andre i opgangen manglede og tidspunkterne passer overens med dato i bøde brevet. Argg hvad skal man gøre ??

 47. pirat november 24, 2015 kl. 1:57 pm- Svar

  Opus sender de samme standard svar til alle, der henvender sig til dem.
  Deres opfattelse af hvilket ansvar man har hvis andre er på ens netværk, med kode eller ej, er ikke korrekt.
  Man har absolut intet ansvar. Det kan ikke forventes at man som menig person, kan holde kontrol med hvad folk laver på ens wifi.
  Det må være op til opus at bevise hvem der har begået ulovligheder, ikke blot hvilken ip adresse de er begået fra.

  Har du modtaget et brev fra opus, og ikke begået ulovligheden du beskyldes for, så kontakt dem og forklar dem din side af sagen. Forvent dog blot at modtage standard svar. Lad være med at ignorerer det.

 48. pirat november 24, 2015 kl. 2:41 pm- Svar

  Det er advokat firmaet Brandt og Lauritzen der står bag dette.
  Samtlige medarbejder der besvarer henvendelser, som reaktion på brevet sendt af Niels Dahl-Nielsen, arbejder hos Brandt og Lauritzen.

 49. OnkelJohn november 25, 2015 kl. 7:11 pm- Svar

  Hej og tak for indlægget. Jeg har netop fået et brav fra Opus med erstatningskrav. Jeg har fulgt rådet og svaret (i overensstemmelse med sandheden), at jeg intet kender til sagen og derfor må afvise deres krav. De har netop svaret, og bedt mig udfylde en “erklæring på tro og love”, som de vil give videre til deres klient. Jeg har linket til det nederst.
  Jeg har pt. ingen planer om at udfylde den, men kan det skade mig, at jeg ikke har gjort det, hvis det skulle komme til en retssag?
  Du kan se brevet her:
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/1945056/OPUS.pdf

 50. John november 25, 2015 kl. 7:55 pm- Svar

  Hey alle.
  Ja, jeg står også med et af de berygtede brevet, og faldt over denne side.. Det drejer sig i mit tilfælde om 3 afsnit af black sails der er hentet fra vores hjemme netværk, til en værdi af 2800,- Står uforstående over for det. Jeg holder mig altid på den rigtige side af loven, og en sådan opkrævning gør mig alligevel nervøs. Men jeg vil følge jeres tråd, og ikke anerkende deres krav om vederlag. Men fedt at se at der er så mange andre som står i samme situation. Troede jeg var et enkeltstående tilfælde. Jeg giver melding når der kommer nyt i sagen.

 51. Lulalanu november 25, 2015 kl. 7:57 pm- Svar

  Hvis Opus i svar brev skriver følgende hvad bør man så svare?
  Vi er bekendt med den retspraksis, som du henviser til, og den kan naturligvis være relevant, såfremt omstændighederne i din sag svarer til dem i dommen.

  Det er dog altid en meget konkret vurdering, hvorfor jeg i den anledning skal høre, om du har haft dit netværk sikret ved kode?

 52. RK november 27, 2015 kl. 3:38 pm- Svar

  Har osse modtaget et brev og efterfølgende en mail som svar til den mail jeg sendte Opus, hvori jeg benægtede ethvert kendskab til den påståede fildeling. Mit problem er midlertidigt at mit netværk ved en fejl har været ubeskyttet (den er nu rettet) og at man så er lidt på herrens mark når de skriver og beder om navne på folk der har benyttet ens forbindelse. Det kan jo være hvem som helst.. Hvor langt i processen mod Opus er der nogen der kommet ? Rykkere kan de jo ikke lovligt sende til en når man har erklæret sig benægtende overfor deres første brev (iflg retshjælpsadvokat). Nogen ideer til hvad man skal gøre derfra ?

 53. Pirat november 27, 2015 kl. 10:44 pm- Svar

  Jeg har mailet en del frem og tilbage med Opus nu.
  Forklaret dem at:
  Jeg ikke har downloadet.
  Min person og ip er ikke 1:1.
  Ukendt antal personer har adgang til mit netværk – har ikke givet dem nogle navne.
  Man har ikke et ansvar for hvad andre laver på ens wifi.
  Nægtet forlig.
  Bedt dem sende al dokumentation.
  Opus sender ingen dokumentation. Skriver det samme igen og igen med at min ip er opdaget og at jeg bedes betale. De har absolut ingenting at komme med, udover det første brev hvor de blot fortælle at ens ip har downloadet. Dette brev mener de er nok dokumentation til at varetage deres klients ønsker.
  De besvarer ikke de problematikker jeg opstiller for dem. Fordi de godt ved deres sag er hullet.

 54. Pirat november 27, 2015 kl. 10:53 pm- Svar

  OnkelJohn:
  Alt det de skriver i dit brev, er det samme alle andre får.
  De skriver de samme ting, præcis samme formuleringer, i samtlige mails jeg får som “svar”. Jeg har bare ikke fået en tro og love til udfyldelse.
  Jeg ville aldrig udfylde den. Tænk fremad – hvad kan de bruge den til?
  Hvordan skulle du kunne vide/huske alle de personer der har adgang til dit netværk? Hvordan skulle du kunne være sikker på at ingen på noget tidspunkt har søgt i google efter noget der minder om torrent, på din pc, som venner, familie osv frit kan låne?
  Udfylder du den siger du jo at du er 100% sikker på at det aldrig er foregået.

 55. Easymoney november 28, 2015 kl. 7:08 am- Svar

  Onkeljohn

  Som Pirat skriver skal man blot vente på deres udspil. Kigger man på andre sager sker der jo ikke noget! Folk der modtog breve for 8 måneder siden har efter de afviste kravet stadigvæk ikke hørt noget..

  Desuden kan man overveje om Opus ikke har brudt loven og om hvorvidt de kan køre nogen sag (det er jo en små sag og derfor er det også studerende der tager i mod på telefon og mail)

  Derudover er det også rigtig, at man ikke er ansvarlig for hvad der sker på sit netværk! der er vel både familie, venner, gæster der har brugt pc’er, laptops, tablets mm.. så det er jo helt umulig og det ved de også godt! derfor sender de netop skræmme breve ud!

  Jeg har endnu ikke set et firma der med sikre beviser! tilbyder et forlig! intet firma gør det! de ville sagsøge alle med det samme for store beløb! Det at nogle har oplevet, at de er tilbudt endnu mindre forlig da de har været studerende tæller jo endnu mere i retning af, at dette blot er en skræmme brev!

  Derudover er det beløb “retten” kan vurdere man skal betale i en tabt sag den tabte fortjeneste Scanbox har haft!! Scanbox har næppe haft noget tab, de er i krise! Mon ikke de havde set anderledes ud hvis det var HBO der sendte kravet……

  Så skriv blot i ikke anerkender kravet og så er den største sandsynlighed, at intet sker!

  Men måske det ikke var på tide, at snakke om hvorfor der overhovedet er folk der ser streaming og henter filer? Jeg har den pågældende serie på HBO Nordic som opus siger er downloadet (så der er ingen grund til det) dog! må jeg erkende at kvaliteten på streamet fra HBO er tud ringe! jeg betaler for det og folk der henter får bedre kvalitet end mig????? det er jo ikke fair. Hvorfor laver de ikke en streaming service med god kvalitet og indhold som udkommer “kort” efter Amerikanske tider (HBO gør det med GoT) såden burde det være ved alle!

  Med alt dette sagt kan man jo bare se på musik industrien, for 20 år siden lavede “næsten” alle brændte cd’er og hentede på livet løs! men med den pris spotify koster idag eller hvis man har yousee musik eller tilsvarende kan det ikke betale sig.. De har netop forstået, at det forbrugeren ønsker blot er kvalitet, indhold og lige vilkår for alle lige meget hvor de bor.

 56. Bjørn november 28, 2015 kl. 3:36 pm- Svar

  Hej
  Jeg har lige fået et brev i dag fra Opus
  de mener jeg har downloade Black sails d. 17 feb i år.
  nu er det sådan at jeg har et abonnement hos HBO og har haft det i en årrække så jeg kan ikke se hvorfor jeg skulle hente det enkelte afsnit, jeg kan dog ikke garantere at der ikke er andre i min husstand der har gjort det da jeg på det tidspunkt havde en lejer boende.men bryder jeg egentlig lovgivningen hvis jeg henter noget som jeg i forvejen betaler for.
  vh
  Bjørn

 57. Johan november 28, 2015 kl. 5:17 pm- Svar

  Hej alle.
  Jeg har også fået et brev fra Opus der påstår at jeg har downloadet/streamet noget fra serien Black Sails.
  Sagen er den at, det eneste jeg har set til Black Sails er når det er kommet på DR. Og jeg er ikke den vilde computer haj, så jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal gøre herfra.
  Jeg har læst indlæggende og som så mange andre, så har jeg altså hele tiden venner og veninder på besøg som bruger mit wifi.
  Har tænkt mig at sende dem en mail; spørgsmålet er bare hvordan jeg skal formulere mig?
  I brevet står den IP adresse som har ulovligt downloadet serien, og da jeg gik på google og tastede “Whats my ip” og fandt en side der kunne fortælle mig hvad min ip adresse på min eneste computer, så stemmer de to ikke overens.
  Er det nok bevis?

 58. Jesper november 28, 2015 kl. 6:59 pm- Svar

  Jeg har i dag modtaget det samme brev fra opus, som jer andre og har tænkt mig at afvise kravet, som anbefalet.

  Jeg skal nok gøre opmærksom på, hvad jeg får af svar fra ham.

  Mvh. Jesper

 59. Rasmus november 28, 2015 kl. 9:38 pm- Svar

  Hej,
  Jeg står ligeledes i samme situation som en masse andre herinde.

  Jeg vil selvfølgelig skrive at jeg ikke anerkender kravet og stille mig uforstående overfor forligskravet.

  Mit spørgsmål til jer der ved mere om den slags her end jeg gør er: skal jeg også skrive hvilket journalnummer Opus har brugt vedrørende min sag tilbage til dem? Eller er det unødvendigt?

 60. Pirat november 28, 2015 kl. 10:56 pm- Svar

  Johan:
  Din ip adresse ændres automatisk af din udbyder. Det sker flere gange om året.

  Hvis nogen ønsker det, kan jeg sende en mail hvori den korrespondance jeg har haft med Opus er. Så kan i evt se hvordan jeg har svaret og hvad det udviklede sig til – nemlig ingenting.

 61. Bb november 29, 2015 kl. 8:35 am- Svar

  Hej alle
  Så blev det min tur til at modtage brevet jeg har gjort som jer andre skrevet tilbage.

  Til pirat jeg vil gerne se de mails hvis det muligt

 62. Kristoffer november 29, 2015 kl. 9:09 am- Svar

  Hej pirat.
  Jeg kunne godt tænke mig at se din korrespondance da jeg også lige har modtaget et fint brev ang. Black sails x 5 afsnit.

 63. maria november 29, 2015 kl. 3:52 pm- Svar

  Pirat – jeg vil meget gerne se din korrespondance da jeg også har modtaget et brev fra opus i forgårs. det skræmte mig virkelig meget da det også var black sails der stod og mit netværk har været ubeskyttet uden jeg vidste det.
  vil meget gerne vide hvad man skal skrive til dem.

 64. Trylleand november 29, 2015 kl. 8:18 pm- Svar

  Jeg har også fået et brev fra Opus, aka Niels Dahl-Nielsen.
  Jeg har modtaget brev om ophavsretlig krænkelse af rettighederne til Black Sails, sæson 2 episode 2 på kr. 1950 som skal omfatte klientens omkostninger til editionsbegæring og bevissikring.
  Det skulle være sket 2. Februar 2015 og mit netværk er lukket, men giver naturligvis adgang til venner og bekendte, men kan virkelig ikke huske om dette er sandt eller ej.

  Jeg kunne godt tænke mig en kopi af korrespondancen

 65. RJ november 29, 2015 kl. 9:35 pm- Svar

  Kan man anmelde dem for afpresning? Det er jo afpresning uden konkrete beviser imod mig direkte

 66. RJ november 29, 2015 kl. 11:06 pm- Svar

  Pirat. Mail gerne til Rasmus.porsgaard@hotmail.com På forhånd tak!

 67. thomas november 30, 2015 kl. 12:33 am- Svar

  hej johan. jeg vil gerne have den. har også fået brevet. blacksails 3750 kr for 5 afsnit.i 2014.

 68. denuheldige november 30, 2015 kl. 8:03 am- Svar

  Pirat:
  jeg vil gerne have den korrespodance. sider selv i samme sag og har modtaget første brev og har svaret igen og venter på svar.

  bare så jeg har forstået ret , når jeg har skrevet jeg ikke ankender kravet må han ikke sende regningen til inkaso eller noget den stil vel ??

 69. Jens november 30, 2015 kl. 2:35 pm- Svar

  Jeg har også modtaget et brev omkring ulovlig download af serien Black Sails. Jeg aner ikke hvordan jeg skal svare tilbage på den slags. “Pirat” jeg vil enormt gerne hvis du kan sende mig en mail med jeres korrespondance? :-)

 70. Josh november 30, 2015 kl. 4:28 pm- Svar

  Hej Pirat, du må meget gerne sende mig korrespondancen på lindemannmusic(a)gmail.com.

  På forhånd tak :)

 71. MinErfaring november 30, 2015 kl. 7:00 pm- Svar

  Først og fremmest, tak for de oplysninger som gives her på siden, det er godt for os almindelige mennesker der ikke har større kendskab til alt det juridiske.

  Da jeg også modtog et brev fra Advokat firmaet Njord, og kan se mange andre har modtaget noget tilsvarende fra Opus. Tænkte jeg at andre måske kunne drage nytte af at høre mine erfaringer vedrørende hele forløbet jeg har været igennem.

  Det startede med jeg fik et brev fra advokaten om at en film var hentet på min linjen. Da jeg ikke har forstand på dette, skrev jeg til dem at jeg ikke havde noget kendskab til filmen, men at jeg ikke kunne udelukke af nogle andre måske havde brugt linjen. Men at jeg troede, at ansvaret lå hos mig da det var min IP. Derefter gik der nogle dage og fik så en besked fra advokaten om at de noteret det jeg havde oplyst om, altså at jeg ikke havde kendskab til at have hentet filmen, men at jeg ville betale de 1500 kr for den.
  Imellem tiden havde jeg så undersøgt regler og råd, hvordan sådan sager fungere og hvilke regler der gælder. Og skrev så tilbage til dem at jeg ikke erkendte at have hentet filmen, og derfor ikke ville betale et erstatningskrav alligevel. Men at jeg syntes det var mærkeligt at de ville acceptere betaling fra mig, når jeg nu ikke havde erkendt at have hentet film. (Syntes det virker meget korrupt, er det normalt, at advokater gør sådan noget?) Anyway gik nogle flere dage, og modtog så et brev om at de igen havde noteret mine oplysninger og at de havde valgt at lukke sagen.

  Det er kort fortalt hele det forløb jeg har været igennem. Har ikke umiddelbart fået af vide at jeg skulle underskrive en Tro og loverklæring som andre har nævnt herinde. Men det kan være den kommer.

  Men som sagt ønskede jeg at dele dette her da jeg også har draget nytte af andres erfaringer og været en stor hjælp for mig, da jeg sikkert ligesom så mange andre aldrig har været igennem noget som dette før og man selvfølgelig er usikker på, hvordan man skal forholde sig og hvad der kan ske.

 72. Johan november 30, 2015 kl. 9:02 pm- Svar

  Hey Pirat.
  Jeg vil gerne have den korrespondance du har haft med Opus. Har du mulighed for at lave en WeTransfer og ligge filerne i? Eller hvordan tænker du at du vil dele mailen?

 73. :) november 30, 2015 kl. 10:23 pm- Svar

  Jeg er på fjerde mail med dem og nægter stadig. De vil ikke sende mig konkrete beviser. Har snakket med en advokat som informere At jeg skal blive ved med svare men informere dem at jeg ikke vedkender mig deres beskyldning. Nu må vi se hvad der sker. Jeg betaler ikke og så må de tage mig i retten. Jeg kan bevise at jeg ikke var hjemme den pågældende dag(det et de ikke informeret om-men når de ikke vil sende mig beviser – kun informere i retten ja så må jeg jo også!) det er meget suspekt det her, og så et det studerende der svarer – Come om syntes næsten ikke det kan være mere useriøst. Selvfølgelig syntes jeg også at det er vildt ubehageligt, men nu føler jeg også lidt at de er nødt til at få igen. Måske de skulle politianmeldes for chikane…

 74. Pirat november 30, 2015 kl. 11:23 pm- Svar

  Jeg sammenfatter en word-fil med min korrespondance og sender den i mail.
  Jeg fjerner personfølsomme oplysninger, men derudover vil mail-korrespondancen mellem mig og Opus-Law være intakt.
  Smid en mail til: Mr-techno@hotmail.com hvis du ønsker at modtage korrespondancen.
  Jer der har skrevet mails herinde sender jeg til imorgen 1/12.

 75. rasmus december 1, 2015 kl. 6:27 pm- Svar

  Hej alle,
  Jeg skrev til opus for nogle dage siden og fik så dette svar tilbage efter jeg ikke havde anerkendt deres krav.

  Tak for din mail.

  Som det fremgår af brevet, er det blevet registreret, at den angivne IP-adresse har været anvendt til ulovlig download og deling af værket Black Sails, season 2, episode 3. Dette er sket via et fildelingsnetværk.

  Din internetudbyder er ved kendelse fra Retten på Frederiksberg blevet pålagt at oplyse navn og adresse på den person, som IP-adressen var tildelt på krænkelsestidspunktet. Din internetudbyder har i den forbindelse oplyst mig os navn og din adresse.

  Jeg antager at du har beskytte dit netværk med kode. Når netværket er sikret med kode, vil kredsen af potentielle krænkere være begrænset til dem, som du har udleveret koden til. Du bedes derfor oplyse, hvem der kan have anvendt dit netværk til at downloade værket.

  Det er vores opfattelse, at når man stiller en internetadgang til rådighed for andre, så kan man efter omstændighederne være ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen.

  Vores klients interesse i sagen er at få stoppet den ulovlige spredning af værket på internettet. Ved at medvirke til sagens oplysning kan du forhindre, at der i fremtiden foretages yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  For at undgå en retssag, vil jeg opfordre dig til at indbetale forligsbeløbet, hvorefter vores klient ikke vil foretage sig yderligere i forhold til den påtalte krænkelse.

  Med venlig hilsen

  …………..

  Sagsbehandler

  info@opus-law.dk

  Jeg går ud fra andre har fået lignende svar tilbage og vil i den forbindelse høre om nogle har et råd til hvad jeg kan skrive tilbage til dem. Jeg har ikke tænkt mig at udlevere familie og venner der har haft adgang til mit trådløse netværk. Kan jeg bare svare dem at jeg ikke ønsker at udlevere navnene da jeg ikke anerkender kravet?

 76. Pirat december 1, 2015 kl. 7:45 pm- Svar

  Rasmus:
  Ja eller fortæl at du ikke kan holde styr på hvem der tilgår dit netværk.
  Igennem flere år er det vel snart et ukendt antal personer der har koden.

 77. rasmus december 1, 2015 kl. 8:01 pm- Svar

  Pirat:
  Tak for dit svar :-)

 78. Bjørn december 1, 2015 kl. 8:20 pm- Svar

  Hej igen.
  Kan ikke lade Være med at tænke om der er noget fusk med i spillet, for som det fremgår her på siden er der mange der har fået det samme brev, og mange der ikke kender til det at hent film på nettet.
  Så det kunne Være sjovt at se hvor mange der med hånden på hjertet kan sige jeg har ikke gjort det.
  For på mig virker det som om der ikke er helt rent spil med det advokat firma.
  Sagt på en anden måde, er der reelt nok eller er det en ny måde at lokke penge ud af folk på, i samme stil som når man får en mail med at man har vundet i lotte, og man får pengene hvis man lige overden føre nogle penge til dem først.
  Jeg vil sende en mail retur til dem hvor jeg har tænkt mig at informere dem om at jeg har tænkt mig at politi anmelde dem. For bedrageri.

 79. Denuheldige december 2, 2015 kl. 7:55 am- Svar

  Som skrevet før har jeg også modtaget sådan et brev. Og har da også svaret igen. De har bare ikke svaret tilbage endnu på den mail. Hvilket jeg finder meget underligt idet i andre har fået svar samme dag. Skal jeg gøre mere ???

 80. Pirat december 2, 2015 kl. 8:09 am- Svar

  Denuheldige:
  Har du svaret, og et bevis på dette, bør du ikke gøre mere. Afvent et svar fra Opus.

 81. Pirat december 2, 2015 kl. 8:11 am- Svar

  Jeg går ud fra at alle jer der har mailet til mig, også har modtaget et svar tilbage med korrespondancen?
  Ellers vil jeg gerne høre fra jer.

 82. RK december 2, 2015 kl. 12:48 pm- Svar

  Sidder osse og venter på et svar på mit svar til den første mail de sendte tilbage til mig efter at have mailet dem og sagt at jeg benægter deres beskyldninger som denuheldige…

  Jeg havde forventet svar omgående som det skete i første tilfælde men det er som om de trækker det i langdrag. Gik ud fra næste step var den famøse tro & love erklæring, men intet er dukket op. Temmeligt frustrerende :(

  Fristen for betaling er om 2 dage, ikke at jeg betaler, men frygter lidt hvad de finder på (rykkere, inkasso osv)…

  Gider bare ikke det stress her, der er rigeligt med det over julen…

 83. Denuheldige december 2, 2015 kl. 3:06 pm- Svar

  Tror sku de bruger en ny taktik men spørgsmålet er om man skal fortage sig noget nu. Fx sende dem en rykker på brevet eller om man bare skal vente . Kan være nok har betalt til de lader resten ligge

 84. Pirat december 2, 2015 kl. 4:56 pm- Svar

  Hvis i har kontaktet Opus og forklaret jer, evt nægtet forlig, så vil jeg mene det er nok. At de ikke svarer kan ikke være andres problem, blot man selv har og kan dokumentere dette.

 85. Thomas december 2, 2015 kl. 6:10 pm- Svar

  jeg har lige fået et brev for at se Dumb og Dummere 2 og de vil have 2200 kr ud af mig, mig mor er helt ude af den.. er der nogle der vil hjælpe mig please?

 86. Morten Olsen december 2, 2015 kl. 7:39 pm- Svar

  Har modtaget et brev idag fra Opus. Undre mig over at det er samme advokat der nævnes igen og igen og når man læser herinde virker det som en god gammeldags går den, så går den. Nogle der har undersøgt mere om advokat firmaet og deres klienter?

 87. Morten december 2, 2015 kl. 10:11 pm- Svar

  Hej

  Jeg har modtaget et brev fra Opus!

  De kræver således 2200 kr. for at have set filmen Dumb and Dumber to.
  Hvad synes I vil være det ideelle, selv har jeg tænkt at nægte beskyldningerne? Har da bare ikke lyst til, at modtage adskillige breve om opkrævning af penge!

  Pirat, hvis du er venlig, vil jeg også gerne modtage den korrespondance!?
  Min mail er mogo@live.dk

 88. Trunte december 3, 2015 kl. 9:16 am- Svar

  Til MinErfaring…

  Jeg har også modtaget et brev fra advokatfirmaet NJORD med et erstatningskrav på kr 1500,- som jeg absolut ikke agter at betale.
  Jeg vil lige høre dig om du har hørt yderligere fra NJORD??
  Som jeg har forstået det, har du oplyst at du IKKE kan vedkende dig erstatningskravet – og så har du lukket sagen eller??

 89. Kristoffer december 3, 2015 kl. 9:25 am- Svar

  Hej pirat.

  Nu hr jeg læst din mail igennem, hvornår har du afsendt den sidste mail?

 90. Pirat december 3, 2015 kl. 11:47 am- Svar

  Den er afsendt for snart 1 uge siden.
  Det er ikke unormalt. Flere har ikke hørt fra dem i flere måneder.

 91. Pirat december 3, 2015 kl. 12:24 pm- Svar

  Jeg har ved retten søgt aktindsigt, idag kom der svar:

  De har henvendt Dem til Retten på Frederiksberg i anledning af, at De har modtaget et krav om betaling fra Advokatfirmaet Opus.

  Kravet vedrører en påstået krænkelse af ophavsrettigheder i forbindelse med fildeling på internettet.

  Advokatfirmaet Opus har konstateret, at krænkelsen har fundet sted, og advokatfirmaet har derefter bedt TDC om at udlevere navne og adresser på de personer, der af TDC er blevet tildelt en bestemt ip-adresse, som advokatfirmaet mener har været knyttet til ophavsretskrænkelsen.

  Retten har alene været involveret, fordi TDC ikke uden en retskendelse er forpligtet til at udlevere de ønskede navne og adresser til advokatfirmaet.

  De er ikke personligt identificeret i den kendelse, som retten har afsagt om udlevering af navneoplysninger. Det er først efter, at TDC har udleveret de omhandlede navne og adresser til Advokatfirmaet Opus, at Deres navn er kommet frem.

  Der verserer således ikke for øjeblikket en sag mod Dem ved Retten på Frederiksberg i anledning af kravet, og retten vil derfor anbefale Dem hurtigst muligt at rette henvendelse til Advokatfirmaet Opus for at få afklaret Deres stilling i sagen.

  Dette gælder både, hvis De mener, at det er en fejltagelse, at der er blevet fremsat et krav mod Dem, og hvis De kan anerkende kravet.

  Mvh.

 92. Pirat december 3, 2015 kl. 12:30 pm- Svar

  På nuværende tidspunkt har i alt 43 personer, skrevet og spurgt efter korrespondancen.

  Man kan kun gisne om, hvor mange der har følt sig for presset og endt med at betale.

 93. Eva december 3, 2015 kl. 2:50 pm- Svar

  Min kæreste modtog et brev i dag fra Opus, hvilket er latterligt da han kun har en gammel stationær commputer uden lydkort. Han bruger kun sin PC til at checke netbank mails osv på.

  Vi har mailet Opus at han ikke har gjort det og derfor ikke kan godtage deres krav.

  Med til historien hører, at vi som regel låner gæster vores internet, men dels har vi ikke ret meget lyst til at udlevere hvem vi har lånt koden til, og dels er det jo svært at vide hvem der evt har set filmen.
  Jeg vil også gerne have en kopi af korrespondancen mistressregina (at) hotmail.com

  mvh
  Eva

 94. Akronym december 3, 2015 kl. 3:37 pm- Svar

  Ja, så røg jeg også i :/

  Jeg skulle angiveligt have downloadet Dum & Dummere 2 via utorrent i februar måned. Jeg har også en kødrand af venner og bekendte som kender koden til mit netværk og føler ikke rimeligheden i at skulle udlevere dem uden dommerkendelse.

  Jeg har ikke nogen jordisk chance for at se hvilken IP jeg havde tidligere på året da den er dynamisk, så jeg ved ikke lige hvad jeg ellers kan gøre end, at skrive, at jeg ikke kan forlige mig med deres krav..

  Det må vel i sidste ende også være dem som skal bevise, at netop JEG skulle have siddet og hentet den film!? Eller tager jeg fejl her?

 95. DenUforstående december 3, 2015 kl. 3:41 pm- Svar

  Halløj
  Jeg har i dag modtaget et brev om at jeg den 12. marts 2015 17.21.45 UTC skulle have ser “Dumb and Dumber to”. Jeg syntes det er meget ærgerligt at skulle få sådan et brev ind af døren når jeg aldrig har haft programmet på min computer.
  Jeg tænker at skrive tilbage jeg ikke kan erkende kravet, men jeg ser frem til at at få korrespondancen fra Pirat som jeg lige har skrevet en mail til.

  Pirat – hvornår fik du kravet? og hvor lang tid er der gået mellem svarene de har givet til dig?

  mvh
  DenUforstående

 96. Frederik december 3, 2015 kl. 3:57 pm- Svar

  Jeg har også idag modtaget et brev fra opus hvori de skriver at jeg skulle have streamet filmen dum og dummere 2 på vores hjemmenetværk engang tilbage i marts via tjenesten popcorn time.
  Jeg har fulgt jeres råd og undladt og betale da jeg intet kender til dette. Vi har også åbent netværk med en masse venner og bekendte der kender koden. Jeg skal derfor ikke kunne sige om der er andre der har streamet filmen på vores netværk.
  Jeg håber ikke at jeg kan blive draget til ansvar for dette på baggrund af at det er min ip adresse der er blevet identificeret??

  Mvh Frederik

 97. Quggi december 3, 2015 kl. 4:45 pm- Svar

  Vil nok indrømme at selovm jeg har fået din korrespondance, er jeg stadig splittet om jeg skal betale eller ej, da jeg er bange for at de nu kan bevise alt muligt hvis man ender i retten, men det kan også bare være at det første chok efter at have læst brevet skal ligge sig.

 98. DenUforstående december 3, 2015 kl. 5:53 pm- Svar

  Ved nærmere eftertanke. Skal man overhovedet reagere på sådan et brev når det ikke er sendt anbefalet ?

 99. Heidi december 3, 2015 kl. 6:27 pm- Svar

  Så har vi så også modtaget krav fra OPUS på “Dumb and Dumber To” på 2.200 vi kender intet til denne tjeneste og jeg har derfor afvist kravet.

  Ikke rart med sådanne breve :-(

 100. nejDa december 3, 2015 kl. 7:03 pm- Svar

  Hej

  Vil bare lige fortælle at jeg også idag har modtaget trusselspåkrav fra Opus.. Dumb & Dumber 2 set i marts..
  Men med et åbent gæstenetværk er alt jo muligt, det må jeg snart få lukket ned.

 101. Christian december 3, 2015 kl. 7:50 pm- Svar

  Hej pirat

  Har dags dato også modtaget et brev fra opus… Så vil blive glad for hvis du vil sende din korrespondance til mig ,o)

 102. Julie december 3, 2015 kl. 9:23 pm- Svar

  Hej!
  Tusind tak for alle de svar i har skrevet her inde, det har hjulpet mig, har lige fået brevet fra opus, og må ærligt indrømme at jeg gik vildt i panik, men efter at have læst det her, fik jeg lidt mere ro på. Har nu svaret tilbage, at jeg ikke kan ligge genkendelse til det, da jeg slet ikke har været hjemme på det tidspunkt, de påstår jeg har downloaded en film jeg aldrig har set. Nu må vi se hvad de svarer

 103. NiAl december 3, 2015 kl. 11:02 pm- Svar

  Jeg har netop modtaget brev fra Opus.
  Det ligner meget det brev som I andre har fået.
  Her påstås at jeg har set Dumb and Dumber To. Hvilket aldrig er sket.
  Jeg har som flere herinde heller ikke overblik over hvem der har adgang til mit netværk.

  Er dybt frustreret.

 104. Jeanet december 4, 2015 kl. 8:17 am- Svar

  Hej alle
  Jeg har også modtaget et Brev fra Opus i går og der var vild opstandelse i den lille familie..
  Jeg har ikke set den film de påstår, ej heller ikke nogen i min familie har set den.
  Hvad skal jeg gøre ???
  Jeg vil gerne se den korrespondance som i har haft med dem.
  Så kære ‘Pirat’ jeg sender en mail, mht korrespondance.
  På forhånd tak
  Den fortvivlet Mor?

 105. Pirat december 4, 2015 kl. 9:48 am- Svar
 106. Alice Andersen december 4, 2015 kl. 10:10 am- Svar

  Hej Pirat
  Vil du sende mig korrespondancen med Opus, da jeg er i samme situation.
  Mail: aa@lplaw.dk
  På forhånd tak

 107. Johnie december 4, 2015 kl. 10:42 am- Svar

  Hej pirat modtog idag det famøse brev fra opus kan du sende mig din korrespondance med dem til johniejepsen@hotmail.com tak for gode råd

 108. RK december 4, 2015 kl. 12:51 pm- Svar

  Pirat, tusind tak for at du har taget dig tid til at lave den hjemmeside.
  Den samler i store træk op på alt hvad man som forurettet behøver at vide om de slyngler og hvordan man skal forholde sig til sagen.
  Sætter pris på dit arbejde.
  Det giver trods alt lidt ro i sindet at vide man ikke er den eneste der bliver chikaneret på den måde og at man har taget sig de forholdsregler som der er at tage.
  Mange tak for det !

 109. Pirat december 4, 2015 kl. 1:31 pm- Svar

  RK:
  Tak for din besked. Fedt det kan bruges.

  Jer der ikke har modtaget korrespondance endnu, fortvivl ej, send mig gerne en mail. Det gør det nemmere for mig at svare jer. Eller smid en kommentar ind på nopirat.simplesite.com.
  Jeg skal nok sende til alle ved først kommende lejlighed.

 110. Christian Andersen december 4, 2015 kl. 1:50 pm- Svar

  Hej Pirat
  Tak for en god hjemmeside og tak for dine kommentarer.
  Vil du sende mig den korrespondance du har haft med Opus til fba8920@gmail.com.
  Jeg er åbenbart en af mange.

 111. Pirat december 4, 2015 kl. 2:19 pm- Svar

  Korrespondancen ligger nu offentligt tilgængelig via http://nopirat.simplesite.com/

  72! personer har henvendt sig via e-mail for at modtage filen.

 112. Marc december 4, 2015 kl. 3:12 pm- Svar

  Jeg har også selv i dag modtaget et brev ligesom alle jer andre, og jeg har heller ikke selv set den film. Var sågar ikke hjemme den pågældende dag. Hvad skriver man så helt præcist tilbage til denne advokat? Hvad har I andre skrevet til ham? Nogen der kan hjælpe mig med dette, må meget gerne skrive til mig på min mail Marc.kamstrup@gmail.com. Kunne også godt selv tænke mig den korrespondance, hvis det er muligt. Alle gode råd modtages gerne, da man føler sig godt chikaneret.

  Håber der er nogle venlige sjæle der vil hjælpe et andet offer i denne ubehagelige sag. :-(

 113. Frederik december 4, 2015 kl. 3:27 pm- Svar

  Hej Pirat.
  Har du hørt yderligere fra OPUS siden du frabad dig yderligere kontakt? Og hvad er datoen for den sidste mail du fik fra dem?
  Jeg kan se at det er beskyldninger på mange af de samme film der går igen.
  Jeg mailede dem igår efter dine instrukser.
  Har endnu ikke hørt fra dem.

  Tusind tak for nogle gode indslag og en rigtig god hjemmeside til at få overblik over de forskellige ting man skal gøre når man modtager de her trusselsbreve.

 114. Søren H december 4, 2015 kl. 4:20 pm- Svar

  Jeg har fået rykker, selvom jeg afviste deres krav tidligere og uden at de reagere på det jeg skriver til dem.

  Jeg må gemme mine svar til opus, dem skal man vel vise inkasso firmaet eller politiet når man anmelder dem for ulovlig inkasso.

 115. Pirat december 4, 2015 kl. 4:34 pm- Svar

  Jeg har dags dato modtaget denne, som svar på min sidst sendte:

  Kære

  Jeg noterer mig, at De ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil jeg nu forelægge Deres henvendelse for min klient, og sammenholde oplysningerne heri med den dokumentation, som min klient er i besiddelse af. Såfremt jeg i den forbindelse bliver opmærksom på yderligere krænkelser foretaget via Deres IP-adresse, vil disse blive inddraget i sagen.

  På baggrund af ovenstående vil min klient tage stilling til, hvorledes sagen skal fortsættes.

  Med venlig hilsen

  Michael Hansen

  Stud.jur.

  info@opus-law.dk

  Den siger ingenting og jeg har nu bedt Michael forklare hvad han har svaret på. Jeg kan ikke umiddelbart se, at min sidst sendte giver anledning til dette svar.

  Søre H: Gem alt du modtager fra dem. Også det du selv sender. Ignorer rykkerne.

 116. Frank december 4, 2015 kl. 5:46 pm- Svar

  MEGET besynderlig læsning det her! Jeg har som en del andre her, modtaget et brev fra Opus hvor de beder om 2200,- for samme film som I nævner alle sammen, nemlig “Dumb Dumber To”! Nu er der lige et par detaljer som gør at de må have spist søm:

  1. Jeg googlede filmen og fandt så ud af, at det er med Jim Carrey! Og en ting er sikkert – jeg kan ikke SNUPPE Jim Carrey og har kun set en film med ham, og det var en eller anden hvor han blev en grøn mand … og jeg legede den i vores lokale kiosk da mine piger dengang ville se den (et sted mellem 2002 og 2005 tror jeg).

  2. Jeg er single, bor alene ude i en skov og ser nærmest aldrig hverken film eller TV. NÅR jeg endelig ser noget, så er det typisk dokumentarer på Youtube eller DR – og så er det på min laptop. Ind i mellem ser jeg en film via filmstriben.dk – og det er det, film interesserer mig ikke, og det er 20 år siden jeg var i biografen!

  3. Jeg arbejder med IT til dagligt, bruger privat VPN/Proxy/TOR browser når jeg surfer – og kører krypteret mail! Jeg ved vi bliver set over skuldrene … eller også har jeg bare paranoia ;-)

  4. Ja, jeg installerede i Juni/Juli måned PopCorn Time da jeg læste om det i B.T, bare for at se hvad det var for noget. Jeg klikkede på en dokumentar med David Attenborough – den hed vidst “Earth” eller noget i den stil, fandt ud af at den havde jeg set på Youtube – og afinstallerede derefter PopCorn Time. Det var min debut og farvel til den tjeneste.

  Så med andre ord, er jeg ikke i tvivl om at de har fået min IP, for den er god nok og i 14 dage/3 uger var min router åben som en ladeport idet jeg under en fest ikke kunne få mine venner/familie på mit gæstenetværk, og så valgte jeg optionen “Open System” på min Asus router … og glemte ALT om det, indtil jeg en dag skulle have en nyindkøbt Tablet på :-( Pinligt, men sandt!

  Men en ting er sikkert – det er LØGN at jeg har lagt netværk til torrents med “Dumb Dumber To” – jeg ville ikke se det bræk om jeg så blev betalt for det.

  Min hensigt med denne besked er, at jeg tror de skyder med spredhagl – de har fået nogle IP adresser, ved folk har været på PopCorn Time – men ved ikke hvad de har set og vælger så “Dumb Dumber To” til at kradse penge ind på. Men de får ikke en øre af mig. Jeg betaler gerne 15,- for de ca. 20 minutter jeg så af “Earth”, men så vil jeg også have en kvittering.

  Ha’ det godt – og pas på … det er ikke kun Opus der overvåger os ;-)

 117. MN december 4, 2015 kl. 5:56 pm- Svar

  Jeg har også fået brev fra Opus, og skrevet tilbage til dem for 3 dage siden, da jeg ikke kender noget som helst til sagen men intet hørt endnu. Jeg har dog ikke fået skrevet journal nummer i min mail til dem, mon det er en god ide at sende mailen igen med journalnummer? Har dog skrevet navn og adresse.

  Tak til dig Pirat for at dele ud af din erfaring

 118. Malene Domdal december 4, 2015 kl. 6:01 pm- Svar

  Jeg har også modtaget brev fra Opus om Filmen Dumb and Dumber 2, øv

 119. Gitte Stuhaug december 4, 2015 kl. 6:06 pm- Svar

  Min søn har også modtaget et brev dateret den 24.11.Han har skrevet til dem, at han ikke anerkender deres krav, da han ikke kender til filmen og ikke har nogen interesse i den serie. Nu venter vi så på om de svarer tilbage. Hvis de gør har vi tænkt at skrive, at hvis vi hører mere fra dem, så må vi se os nødsaget til at politi anmelde dem for bedrageri og chikane. Syntes ikke man skal finde sig i deres beskyldninger. De er jo kun ude på at narre penge fra folk.
  Det er ikke i orden.

 120. Birgitte Christiansen december 4, 2015 kl. 8:17 pm- Svar

  Det er da utroligt så mange mennesker der “ulovligt” skulle have set Dumb and Dumber To i marts måned. For mit vedkommende er det den 26. marts.
  Tusind tak til dig Pirat fordi du offentliggør dine erfaringer, så vi andre ved hvad vi skal gøre. OPUS kan også forvente at få en mail fra mig.

 121. Søren H december 4, 2015 kl. 8:42 pm- Svar

  Han ligger rykker gebyr til beløbet, det kan han vel ikke når man anfægter selve kravet, det er vel irrelevant før man har modtaget en stævning og afgjort om man er skyldner.

 122. lasse december 4, 2015 kl. 8:54 pm- Svar

  jeg har idag også modtaget dette brev med at have set. dumb og dumber 2 i marts, jeg har så sendt en mail til ham, hvor jeg har skrevet:Jeg har den 4/12/2015 fået et brev angående “krænkelse af rettigheder til dumb and dumber to”. Dette skulle have hent den 15 Marts 2015 kl 18:21:07, den vedlagte ip-adresse er dog ukendt for mig og stemmer ikke over ens med min ip-adressen. Derved anderkender jeg ikke bøden på de 2200 Kr. da ip-adressen ikke stemmer over ens med min.
  Mvh ***** ** **** *******

 123. Pirat december 4, 2015 kl. 8:59 pm- Svar

  Søren H:
  Han har ikke ret til at kræve et rykkergebyr, efter hvad jeg ved.
  Jeg vil mene der skal være en rimelig grund til at kræve rykkergebyr, det er der ikke hvis du har afvist at betale, hvilket du har.

 124. Mads M december 5, 2015 kl. 6:49 am- Svar

  Jeg har selv modtaget et sådan et brev.
  En advokat ved navn opus-law er ansat af en filmselvskab jeg aldrig har hørt om før (mis label)
  mener jeg har set dum dummer to i marts måned.
  Og de vil have jeg overføre 2200 kr til en bankkonto for et forlig.
  Jeg syntes det indikere fusk
  Tjek Advokatens hjemmeside, det ligner bare et sted man kan indbetale penge.
  Og tjek mis label hjemmeside det ligner ikke noget anerkendt filmselvskab.
  En advokat ville også sende et giro kort og ikke et konto nommer at overføre penge til.
  En overførelse kan aldrig være bindende på du indgår det såkaldte forlig.
  Så overføre du kan du ikke være sikker på de stopper med at chikanere.

 125. Lotte december 5, 2015 kl. 6:42 pm- Svar

  Hvis man er bekendt med at den pågældende film er blevet street, skal man så bare betale? Hvis man betaler kan man så være sikker på at være ude af det eller kommer der så bare flere breve?

 126. Pirat december 5, 2015 kl. 7:38 pm- Svar

  Hej alle

  Den nye hjemmeside http://nopirat.simplesite.com/ er blevet udvidet med yderligere informationer og gode råd/argumenter.
  Jeg håber i vil hjælpe med at sprede den, til hjælp for andre.

 127. Lotte december 5, 2015 kl. 8:04 pm- Svar

  Tak for det udvidet indlæg. Betyder det blandt andet at det er en god idé at betale hvis man er bekendt med, at ens barn evt har downloaded filmen?

 128. RJ december 5, 2015 kl. 9:27 pm- Svar

  Hej pirat.

  Det svar du har fået er et standard svar. Har set det på andre sider også.

  Jeg modtog mit første brev med posten D 27/11, dateret D 24/11. Afviste kravet via mail tirsdags 1/12. Har endnu ikke hørt fra dem. Det er sku uartigt!

 129. Quggi december 5, 2015 kl. 9:41 pm- Svar

  Jeg har nu også afvist kravet til OPUS, men må sgu indrømme at det er en effektiv skræmmekampagne de kører sig, selvom jeg ikke har gjort det de påstår, overvejede jeg da kraftigt at betale alligevel, hvilket i sig selv er skræmmende.

  Er der forresten nogle der ved hvordan det gik med alle dem der afviste forligsbeløbet sidste år med Dallas Buyers Club? Kan kun finde en masse der skriver at de ikke har i sinde at betale, men aldrig nogle der vender tilbage efter noget tid og siger at der ikke skete noget.

  Men går nu ud fra at det netop var fordi der ikke skete mere.

 130. Pia december 6, 2015 kl. 9:45 am- Svar

  SÅ blev det min tur at modtage et brev fra Opus omkring en film jeg skulle ha set i februar i år…
  Jeg vil gøre som der skrives her på siden, men er der ikke nogen der kan lave en spiegelhauer? Eller få Spiegelhauer på banen? Jeg syntes det er grusomt at et menneske sidder og spinder guld på folks uvidenhed, naivitivitet og/eller dårlige samvittighed!Jeg har da sikkert på et eller andet tidspunkt været inde på en “forbudt” side, men hvad ved jeg om hvilke sider er dos og hvilke er donts?!! Skulle ens udbyder så ikke gå ind og blokere denne side? At man ikke kan gå ind på disse sider igennem deres netværk?

  Jeg er virkelig provokeret af dette brev og ved at jeg ikke har gjort noget forkert med vilje!

 131. Christian december 6, 2015 kl. 10:01 am- Svar

  Så har jeg d.4dec.Også modtaget krav fra OPUS på “Dumb and Dumber To” på 2.200 jeg kender intet til denne tjeneste og jeg har derfor afvist kravet.

 132. asco december 6, 2015 kl. 8:13 pm- Svar

  Hej, jeg har i dag modtaget samme brev som jeg andre ang. en “dumb and dumber 2” i marts og skulle have set den på popcorn time. Jeg tænker her, har de som alm. advokat kunne bede om mine oplysning fra min ISP ud fra de bevis materialer de har. Der har jo ikke været fogden eller retten ind over endnu. Ud over det beviser de heller ikke i brevet deres bevis materialer, jeg tænker det må være noget ala det samme i en fartbøde hvor der er foto ved, og det er der jo ikke noget af. skal der ikke være det?

 133. Nonac december 6, 2015 kl. 9:35 pm- Svar

  jeg har også fået et brev fra opus ang. dumb and dumber to, her den 3. december, de påstår at jeg både har set og delt den på et bittorent nætværk, d. 15 marts kl 10:39:30. det er intet jeg har kendskab til, og jeg kan ikke sige hvad jeg lavet præcist på det tidspunkt. jeg har skrevet til opus at jeg ikke kan erkende kravet, da jeg ikke kender til tjenesten.

  desuden synes jeg at det er meget sjusket arbejde, der er en stak parpirer hvor af hvoraf nogle er 2 sidede og andre er af en helt anden type parpir.

  tak fordi du har lavet denne blog så man ved hvad man kan gøre. :)

 134. Pia Jakobsen december 7, 2015 kl. 12:51 pm- Svar

  Puha jeg blev glad for at finde denne side…jeg har også modtaget dette famøse brev…denne film Dumb and Dumber to, kender vi slet ikke til herhjemme..
  så jeg vil sender ham en lille mail og fortæller ham at jeg kan ikke anerkende dette krav om at betale 2200 kr.

 135. Pirat december 7, 2015 kl. 5:30 pm- Svar

  Hej alle
  http://Www.nopirat.simplesite.com er igen blevet udvidet med info om hvad du bør gøre mod Opus og Njord.
  Vi har for længst rundet 5000 besøgende, TAK for det. Hjælp med at udvide siden yderligere med jeres erfaringer og del del del.
  Link til den, del på facebook, twitter e-mail.

 136. ML december 7, 2015 kl. 10:03 pm- Svar

  Hej alle.
  Jeg har også modtaget et brev fra OPUS dateret den. 2. december 2015 ang. filmen “Dumb and Dumber To”, som jeg skulle have set 22. marts 2015 kl. 18:37. I dette tilfælde har jeg heller ikke set denne film!
  Jeg kan desuden oplyse, at den pågældende IP adresse i brevet ikke matcher min computers IP adresse, så endnu et argument til ikke at betale regningen på kr. 2.200,-.
  Tak for et rigtig godt forum! Det er rart at vide at jeg ikke er alene om dette:-)

 137. Christoffer Møller december 7, 2015 kl. 10:48 pm- Svar

  Hej pirat

  Jeg har dags dato også fået brevet fra advokat
  Niels Dahl Nielsen. Er lidt i tvilv på hvad jeg skal gøre ?
  Det er ikke rart og blive skræmt sådan!
  Mvh. Christoffer M

 138. Mads december 8, 2015 kl. 4:40 pm- Svar

  Jeg har også været så heldig at modtage et brev ang. Dumb and Dumber to værket. Jeg modtog brevet i dag d. 8 december, men i brevet står der at det er udstedt d. 1 december. Nok er det svineri at de sender alle disse breve, men at de samtidig giver dig 10 dage til at tage affære til trods for at brevet først modtages 8 dage efter syntes jeg er helt forkasteligt. Jeg vælger ikke at betale. Men hvor er det dejligt at der er en der har taget sig tid til at oprette sådan en oplysende side som den her. Tusind tak, det er en stor hjælp :-)

 139. Hans K december 8, 2015 kl. 9:11 pm- Svar

  Hej jeg har også her den 1 dec. modtaget et brev fra Opus ang. Dumb and Dumber to
  de påstår jeg skulle have set og delt den 14 Marts 2015..
  Dette er ikke noget at jeg har kendskab til og har svaret tilbage i en mail til den at jeg ikke kan anerkende det krav som er at betale 2200 kr til en jyske bank konto..
  1000 tak til dig Pirat fordi du offentliggør dine erfaringer, så vi andre ved hvad vi skal gøre.

 140. Mogens Jørgensen december 9, 2015 kl. 10:18 am- Svar

  Hej alle
  Jeg har også fået brev fra opus vedr. “Dumb and Dumber to” uden jeg kender noget til dette, vidste ikke hvad “bittorrent-netværket” før jeg var inde på dette site hvilket har været en meget stor hjælp i sådan en sag, så man kan se at man ikke er alene, men det er en stor gruppe af uskyldige personer.
  nopirat er også en god hjælp som jeg vil anbefale.

 141. Rasmus december 10, 2015 kl. 3:30 pm- Svar

  Jeg har som så mange andre modtaget en brev ang. Dum dummere 2. En film jeg ingen interesse har i, eller har i sinde at se. Jeg skrev tilbage til dem, at jeg ikke anerkendte kravet, da mit netværk, ved en fejl, havde stået ubeskyttet over en længere periode, og det derfor kunne være hvem som helst, der havde benyttet mit netværk til at hente filmen.
  Jeg har idag modtaget et svar retur fra Opus identisk med de svar de har givet andre.
  Firmaets truende adfærd og ret amatøragtige fremgangsmåde lugter langt væk af, at de har lavet en lokumsaftale med distributøren om provision af de beløb der betales af skræmte modtagere af brevet. Med til at understøtte denne teori er også, at deres kunde er en lille bitte distributør, der sikkert har ladet sig lokke af nogle lettjente penge. Hvis de virkelig havde en sag med kød på, så ville det jo være nemt at få distributører af f.eks. Game of Thrones, Hobitten, Interstellar eller andre store produktioner, til at gå med på at lægge sag an.

 142. Kristian S december 10, 2015 kl. 5:10 pm- Svar

  Jeg har per dags dato afvist Opus krav på 7500kr. De mener åbenbart jeg har downloadet det der black sails og Power. Jeg grinte egentligt bare af det første brev og lagde det i skuffen, da jeg ikke aner hvad de fabler om, men modtog så inkasso-trussel og har derfor kontaktet opus, for at forhindre at de sender deres vanvittige krav til inkasso. Jeg venter spændt på deres svar.

 143. Pia december 10, 2015 kl. 5:45 pm- Svar

  Kender nogen denne side?
  http://www.ipchecking.com/

  Hvis den er reel nok, passer min ip adresse ikke overens med den i brevet!!
  Så udover at jeg ikke kender til det advokaten hentyder i sit brev, så passer den ip-adresse han oplyser heller ikke!!

  Kan man politianmelde manden for bedrageri??
  Svar gerne på spaendhjelmen@hotmail.com

 144. FT december 11, 2015 kl. 5:02 pm- Svar

  Jeg har så lige modtaget denne mail efter jeg sendte dem den første mail hvor jeg benægtede at have set den film de anklager mig for.
  Det er vores opfattelse, at når man stiller sin netværksforbindelse til rådighed for andre, kan man også blive stillet ansvarlig for den trafik, som foregår via ens netværk.
  Det er korrekt, at man ikke på objektivt grundlag er ansvarlig for trafik via ens IP-adresse. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man ikke efter omstændighederne kan være det på andet grundlag. Dette afhænger af omstændighederne, da man stillede sin forbindelse til rådighed for den anden, samt af den viden eller burde viden man har om, hvad forbindelsen faktisk anvendes til. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at du har stillet din internetadgang til rådighed for en ukendt antal personer og at du i perioder end ikke har haft kode på dit netværk. Jeg fastholder derfor kravet.

  Jeg vil derfor anbefale dig at søge uafhængig juridisk bistand.
  __________________

  Er der nogen andre der har modtaget denne?
  og hvad har i svaret?

 145. Pia december 11, 2015 kl. 5:59 pm- Svar
 146. Frank december 12, 2015 kl. 4:15 pm- Svar

  Er det appen PoCorn Time der er forbudt at installere? Det kan jeg ikke finde ud af! For hvis man ikke ser en film, så går man vel ikke noget ulovligt! Begynder den ikke først at lægge torrents på ens PC hvis man klikker på en film, det er den opfattelse jeg har af teknikken.

  Jeg spurgte også om dette i går, men er efterhånden i tvivl om hvilke fora jeg debatterer i :o)

 147. Pirat december 13, 2015 kl. 10:51 am- Svar

  Frank: Du har fået svar på http://www.nopirat.simplesite.com

 148. Frank december 13, 2015 kl. 8:37 pm- Svar

  @Pirat: takker :-)

 149. Carlos Florez december 14, 2015 kl. 3:45 pm- Svar

  Mange tak for info antipiratgruppen!!

 150. Cille december 14, 2015 kl. 5:58 pm- Svar

  Hej. Vi har også fået brev fra Opus med at vi skulle have set Dumb and dumber to i marts 2015 men vi har aldrig set filmen. Jeg snakkede med Opus i fredags og jeg sagde til dem at vi aldrig har set den film. Han sagde til mig at det bare var nok at gå ind på hjemmesiden. Det er sgu bundfangeri at det bare er nok at se på hjemmesiden. Nu tør man næsten ikke at gå ind på andre hjemme sider efter det her og bøden vil de ikke sætte ned. Jeg er stadigvæk i tvivl om Opus er falsk eller sandt og om man skal betale eller ej. Står jo også i brevet at man kan få op 1 år og 6 mdr i fængsel. Hvad har I andre gjort? Betalt eller har i ikke betalt og hvis i ikke har betalt har i så hørt fra dem siden??

 151. Janne december 15, 2015 kl. 1:21 pm- Svar

  Jeg har svaret tilbage på første mail, som beskrevet, og tak for det: http://nopirat.simplesite.com/. Nu modtager jeg så mail nr.2. Hvordan besvarer jeg det, eller gør jeg ikke det?

  “Tak for din mail.

  Som der er redegjort for i vores brev, har din IP-adresse være brugt til aktiviteter, der krænker min klients rettigheder.
  Din internetudbyder er ved kendelse fra Retten på Frederiksberg blevet pålagt at oplyse navn og adresse på den person, som IP-adressen var tildelt på krænkelsestidspunktet. Din internetudbyder har i den forbindelse oplyst os dit navn og din adresse.
  Jeg antager, at du har beskyttet dit netværk med kode. Når netværket er sikret med kode, vil kredsen af potentielle krænkere være begrænset til dem, som du har udleveret koden til. Du bedes derfor oplyse, hvem der kan have anvendt dit netværk til at downloade værket.
  Det er vores opfattelse, at når man stiller en internetadgang til rådighed for andre, så kan man efter omstændighederne være ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen. Tak for din henvisning til retspraksis, som vi naturligvis er bekendt med. Det er korrekt, at man ikke på objektivt grundlag er ansvarlig for trafik via ens IP-adresse. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man ikke efter omstændighederne kan være det på andet grundlag. Dette afhænger af omstændighederne, da man stillede sin forbindelse til rådighed for den anden, samt af den viden eller burde viden man har om, hvad forbindelsen faktisk anvendes til. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at du har stillet din internetadgang til rådighed for et ukendt antal personer. Dette faktum vil blive forelagt for vores klient.
  Det er korrekt, at du til en vis udstrækning har tilsynspligt over for dine hjemmeboende børn. Såfremt krænkelsen er foretaget af et barn, som du har forældremyndigheden over, gør jeg endvidere opmærksom på, at du hæfter for barnets erstatningsansvar over for den skadelidte med op til DKK 7.500,-. Sidstnævnte har ikke noget med tilsynspligten at gøre. Tilsynspligten medfører, at man som forældre kan komme til at være selvstændig ansvarlig, hvorimod man altid hæfter for barnets erstaningsansvar.
  Såfremt vi ikke hører fra dig, vil min klient på det foreliggende grundlag tage stilling, hvorvidt der er grundlag for retsskridt.”

  Med venlig hilsen
  [navn fjernet]
  Stud. Jur

 152. Michael K. december 16, 2015 kl. 2:13 pm- Svar

  Fik snailmail for et par uger siden, og som anbefalet i dette forum, så sendte jeg et høfligt svar, hvor jeg meddelte, at jeg ikke kunne anerkende deres krav (for at undgå, at OPUS kan sende en til incasso)samt henviste til Landsrettens dom.

  I dag har jeg så fået følgende:

  “Tak for din mail.

  Som der er redegjort for i vores brev, har din IP-adresse være brugt til aktiviteter, der krænker min klients rettigheder. Din internetudbyder er ved kendelse fra Retten på Frederiksberg blevet pålagt at oplyse navn og adresse på den person, som IP-adressen var tildelt på krænkelsestidspunktet. Din internetudbyder har i den forbindelse oplyst os dit navn og din adresse.

  Jeg antager, at du har beskyttet dit netværk med kode. Når netværket er sikret med kode, vil kredsen af potentielle krænkere være begrænset til dem, som du har udleveret koden til. Du bedes derfor oplyse, hvem der kan have anvendt dit netværk til at downloade værket.

  Det er vores opfattelse, at når man stiller en internetadgang til rådighed for andre, så kan man efter omstændighederne være ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen. Tak for din henvisning til retspraksis, som vi naturligvis er bekendt med. Det er korrekt, at man ikke på objektivt grundlag er ansvarlig for trafik via ens IP-adresse. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man ikke efter omstændighederne kan være det på andet grundlag. Dette afhænger af omstændighederne, da man stillede sin forbindelse til rådighed for den anden, samt af den viden eller burde viden man har om, hvad forbindelsen faktisk anvendes til. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at du har stillet din internetadgang til rådighed for et ukendt antal personer.

  Såfremt krænkelsen er foretaget af et barn, som du har forældremyndigheden over, gør jeg endvidere opmærksom på, at du hæfter for barnets erstatningsansvar over for den skadelidte med op til DKK 7.500,-.

  Såfremt vi ikke hører fra dig, vil min klient på det foreliggende grundlag tage stilling, hvorvidt der er grundlag for retsskridt.”

  Det har jeg selvfølgelig tænkt mig at svare på, men som ikke jurakyndig, så kunne det være rart med et eksempel på, hvordan man formulere et svar, hvor man ikke bliver fanget på det forkerte ben.

  Er der nogen derude, som er kommet det skridt videre i processen?

  På forhånd tak

 153. SIgne december 17, 2015 kl. 7:17 pm- Svar

  Vedkommende er stud. jur- dvs. en der læser jura. Han er ikke engang færdiguddannet advokat, og kan derfor ikke sige noget, om noget- (I hvert fald ikke noget du bør tage alvorligt). Bare svar at du ikke ved, hvad han taler om og at du ikke har streamet ulovligt. Så må han se hvad han derefter vil gøre..

 154. Alexander december 18, 2015 kl. 12:11 am- Svar

  Hej alle.

  Jeg har i dag modtaget “første brev”, som jeg er sikker på, ligner jeres første. Her med beskyldningen om at vi, i min husstand, skulle have set en filmen “The Expendables”, også med angivet dato og tidspunkt. Jeg synes dog, at det er besynderligt, at der ikke er angivet på hvilken webside den skulle være set?

  Jeg er i tvivl om hvad jeg gør, så søger jeres råd herinde.
  Jeg kan læse mig frem til, at jeg skal afvise kravet, men jeg er usikker på, hvad fremgangsmåden herefter skal være.

  Der bekymrer mig jo også, at de har fået oplysningerne fra min internetudbyder – når nu sådan et brev dukker op, bliver man jo nervøs for, hvad man ellers kan have gjort, jeg har da set mange spillefilm lagt op på youtube, så kan de bare få adgang til alt de vil? Også fremover, til denne sag?

  Hvad har I gjort og hvad tænker I selv?

  På forhånd mange tak og held og lykke til jer alle.

 155. Julie december 18, 2015 kl. 4:33 pm- Svar

  Hvad svarer man når de skriver at man skal i underskrive en tro og love erklæring?

  Og er der andre der har hørt mere fra dem? :/
  Syntes virkelig det er ubehageligt :(

 156. Marlene harboe december 18, 2015 kl. 7:53 pm- Svar

  Hejsa
  Jeg har d15/12 modtaget et af de populære breve fra opus, hvor jeg efter sigende skulle have set dum dummere i marts 2015. Den ip adresse de skriver er ikke den ip adresse vi har, jeg vil mene at det er en skræmme kampagne og den virker da også
  Tjek jeres ip-adresser
  Hilsen Marlene

 157. Pirat december 19, 2015 kl. 12:11 pm- Svar

  Undlad at udfylde en tro og love. Tal udenom – undlad at kommentere på den.
  Skriv igen og igen at i ikke har begået krænkelsen og at et ukendt antal personer har adgang til jeres net.

  Det er sjovt at kort efter der på nopirat.simplesite.com, bliver skrevet en passage om hæftelse for børn, begynder Opus også at skrive det i brevene.
  De forsøger åbenlyst at tilpasse sig svarene der kommer.

 158. Pirat december 19, 2015 kl. 12:14 pm- Svar

  Og HUSK nu at ip og person IKKE er 1:1.

  Lad dig ikke skræmme når opus igen og igen fortæller at din ip har begået krænkelsen – det betyder ikke det er dig.

  ALLE med adgang til dit net har din ip!

 159. Mathias december 20, 2015 kl. 12:52 am- Svar

  Jeres opslag omkring alt dette svindel fra opus lyder til at hjælpe en del!

  – jeg vil egentlig bare gerne hører jeres råd til hvad man skal gøre efter gentagende mailkorrespondancer?
  Jeg ønsker på ingenmåde at indgå deres krav om betaling?

  Så hvad ville jeres råd gøre, skal man bare forlægge dem at så må ”man tage den i retten”?

 160. RJ december 21, 2015 kl. 10:09 pm- Svar

  Fortsæt med at afvise kravet og undlad at svare på andet. Du er ikke forpligtet til at svare på noget gør de slæber dig i retten.

  Jeg har det sådan, at jo flere mails de skal læse og svare på jo mere af deres “dyrebare” tid tager vi og på den måde genere dem mest. De jura.stud. skal vel have en krone eller to for deres arbejde. Alle burde ringe dem op og holde dem hen så længe som muligt så de spilder deres tid og i sidste ende går fra “projektet” med 0 gevinst!

 161. Figren december 23, 2015 kl. 6:36 pm- Svar

  Jeg har i dag fået brev fra Njordlaw Om at jeg har set filmen Good kill tilbage i Maj måned. og her bruger man også min IP som reference og med et krav om 1500 kroner.

  Så det er ikke længere kun et selskab der sender breve ud.
  Jeg følger jer andre og sender blot en besked til dem, for jeg har ikke downloadet filmen eller brugt Popcorn eller anden side.

 162. Søren december 25, 2015 kl. 1:39 pm- Svar

  Send afvisende svar til Advokaten. Det råd fik jeg af forbrugerrådet.

  Og så ind på trustpilot, og skriv hvad du synes om scanbox og opus-law

 163. Søren H december 25, 2015 kl. 1:50 pm- Svar

  Hvis man har ansvarsforsikring på sine børn, og hvis de måske har gjort det eller måske ikke har gjort det, er det så ikke forsikringsselskabet der skal køre sagen mod opus.
  Jeg så et sted at erstatningen for at have kopieret tekst eller foto fra nettet og lagt det ud på sin hjemmeside, var 2 gange hvad man ellers kunne købe den til, eller 500kr pr time efter hvor meget tid man vurderet der var brugt på at skrive det.
  Så her skulle en film vel ikke kunne komme over 500kr når den ikke ligger der permanent.

 164. Gitte januar 6, 2016 kl. 12:02 pm- Svar

  Min søn har fået det samme brev som Janne og Michael K. Bare underskrevet af en sagsbehandler.
  Vi har svaret tilbage, at han med 100 % sikkerhed ikke har downloadet den serie de påstår han har, for han interesserer sig ikke for serier og at han ikke kan stilles til ansvar for, hvem der kan have været på hans net den pågældende dag og tidspunkt.
  Og at han har været inde på nettet og læst, at der er mange der i samme periode, har fået et lign. brev. Så i hans øjne ligner dette her mest af alt en pengegrisk ulovlig forretning.
  Og hvis han hører mere fra dem, må han se sig nødsaget til, at politianmelde dem for at komme med falske anklager og chikane.
  Og at han ikke har i sinde at betale for noget han ikke har gjort og som han ikke har kendskab til, at andre kan have gjort.
  Han har ikke siden hørt fra dem.
  Og det håber vi heller ikke han gør.

 165. Ia Brix Ohmann januar 8, 2016 kl. 6:10 pm- Svar

  Hejsan
  Vi har i dag fået samme brev som Marlene Harboe skriver, at hun fik den 15/12. Vi bliver anklaget for at have downloadet “Dumb and Dumber To” (sjovt, at titlen er på engelsk, mens tallet er skrevet på dansk). IP-adressen, der er opgivet er ikke vores, og jeg har lokaliseret den til et sted i Hellerup, mens vi bor i Husum. Så jeg vil svare ligesom Gittes søn gjorde forleden, at jeg på nettet kan se, at andre er udsat for samme form for anklage, og at det for mig at se tangerer en ulovlig forretning.

 166. Damian januar 8, 2016 kl. 6:16 pm- Svar

  Hey har os fået et brev idag hvor de skriver jeg skal betale 2200 kr end 10 dage. Har nogen betalt til dem?? Hvad har i ellers gjort.

 167. Cille januar 9, 2016 kl. 4:46 pm- Svar

  Jeg har idag modtaget et brev, om at jeg skulle have set “dumb and dumber to”
  Ip-adressen er sjovt nok ikke min. Går man ind og Google opus så dukker der et svensk advokatfirma op, hvor ingen af de kontakt oplysninger passer til dem i brevet..

 168. Martin januar 9, 2016 kl. 7:40 pm- Svar

  jeg har også modtaget et brev med “dumb and dumber to” her er min ip sjovt nok heller ikke rigtig

  mit spøgsmål er så skal man svar på det eller hvad skal man :) på fårhånd tak

 169. Martin januar 10, 2016 kl. 11:30 am- Svar

  tænker mig at skrive dette til ham

  Hej Niels Dahl-Nielsen
  Jeg har modtaget et brev hvori der står at jeg skulle på ulovlig vis have hentet “Dumb and Dumber to” den 13/04-15, med ip-adressen 83.93.36.116.
  Dette giver ingen mening for mig! Det er ikke min ip-adresse så det kan ikke have vært mig der har hentet denne film.
  Jeg har selvfølgelig tjekket ip-adressen for de computere der er i husstanden, ingen af dem passer.
  Jeg går derfor ud fra at jeg skal se bort fra editionsbegæringen på de 2200 kr. Da jeg tænker at dette må være en fejl.
  Mvh Martin

  hvad synes folk her inde om dette

 170. Kristian januar 10, 2016 kl. 9:55 pm- Svar

  Jeg har modtaget samme brev og er ret utilfreds med at en eller anden højt betalt advokat med lav etik og arbejdsmoral, har slået MIN adr op, og sendt MIG et trusselsbrev, det syntes jeg faktisk er RET ubehageligt!! Han er godt nok en forpulet idiot ham Niels Dahl-Nielsen :(

  Jeg har skrevet i en mail at:

  Jeg kan ikke anerkende kravet om de 2.200,00,- da jeg kan afvise at hverken jeg, familie/venner/bekendte har foretaget påståede handling. Jeg vil derfor bede dig fremsende beviser for påståede handling. Ellers vil sagen for mit vedkommende blive betragtet som afsluttet.

  Jeg kan herudover henvise til Østre Landsrets dom fra 2008 i sagen om fildeling. Se flg.

  http://www.scribd.com/doc/5627278/ifpidom-050908

 171. Cille januar 11, 2016 kl. 5:52 pm- Svar

  Jeg fik idag dette på mail:

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.
  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.
  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.
  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.
  Med venlig hilsen

  Jens Østengaard
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

 172. Carl P januar 11, 2016 kl. 5:57 pm- Svar

  Jeg har også modtaget brev fra Opus med forkert IP adresse, så kravet bliver afvist.
  Mvh Carl P

 173. Kristian januar 11, 2016 kl. 7:11 pm- Svar

  Hej alle :-)

  Jeg har også modtaget svar:

  Tak for din mail. Jeg har noteret din indsigelse. Samtidig kan jeg bekræfte ægtheden bag skrivelsen.

  Vi er bekendt med den retspraksis, som du henviser til, og den kan naturligvis være relevant, såfremt omstændighederne i din sag svarer til dem i dommen.

  I modsætning til, hvad der var gældende i 2004, så leveres routere med Wi-Fi fra internetleverandører i dag med kode, og det er for os oplyst, at man i en TDC-router aktivt skal fjerne kodeordsbeskyttelse på sit Wi-Fi.

  Jeg antager, at din internetforbindelse er blevet gjort offentligt tilgængelig ved, at du har fjernet koden til dit Wi-Fi, og det ændrer i forhold til dommen fra 2008, efter vores opfattelse, ansvarsvurderingen.

  Vi vil nu vurdere sagen og sammen med vores klient tage stilling til det videre forløb.

  For at forhindre, at din IP- adresse i fremtiden misbruges på ny, opfordres du til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forhindre dette, herunder at sikre din internetforbindelse med kode.

  Med venlig hilsen

  Lene Holst Hansen

  Advokatfuldmægtig

  info@opus-law.dk
  _________________________

  Hvad kan være næste skridt? Afvente svar og ellers afvise og gøre indsigelser?

  Tak

 174. Martin januar 11, 2016 kl. 7:26 pm- Svar

  jeg fik den her

  Kære Martin

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Jens Østengaard

  Sagsbehandler

  info@opus-law.

  ——————————————-

  vil også høre hvad jeg skal gøre ??

 175. John januar 11, 2016 kl. 11:47 pm- Svar

  Til alle jer der undrer jeg over at den IP adresse som advokaten henviser til IKKE er den samme når i tjekker.
  De fleste internet udbyder leverer ip adresser som er “dynamiske” og de skifter hver gang der bliver slukket for routerne.

  Derfor er de ikke de samme når i tjekker dem idag eller imorgen.

  Det har fået en liste fra teleselskaberne med hvem der havde den pågældende ip adresse, med dato og klokkeslet.

 176. kasper januar 11, 2016 kl. 11:53 pm- Svar

  Hej Martin,

  Det er vigtigt at du bevarer roen og fastholder din uskyld.

  Firmaet Opus er datterselskab til Brandt og Lauritzen og firmaets eneste formål er at inkassere så mange penge som muligt.

  Så længde at du holder din sti ren, så kan det ikke bevises at du er skyldig – der skal en erkendelse til fra dig for at du kan blive dømt.

  Det eneste bevis som de har, er at din eksterne IP er blevet brugt til at downloade filmen, og det er blevet gjort principielt at det ikke gælder som bevis.

 177. kasper januar 12, 2016 kl. 12:11 am- Svar

  Faldt over en guide på antipiratgruppens hjemmeside til hvordan man skal svare.

  http://www.antipiratgruppen.dk/

 178. Søren januar 12, 2016 kl. 6:00 pm- Svar

  Lene Holst Hansen arbejder også hos BL Law.

  Så Opus Law er simpelthen oprettet til at sende trusselsbreve, og håbe på at så mange som muligt indbetaler. Vel og mærke uden, at BL Law skal lægge navn til.

  Er der nogen, der har et seriøst bud på hvor det rette sted er at anlægge en klage over Opus Law og evt BL Law, som har etableret Opus Law.

  Min IP adresse er i øvrigt pr. telefon bekræftet til at være en anden en den Opus Law skriver. Det har jeg så en anmodning om, at få skriftligt af TDC. Den vil jo være rar, at kunne bruge i en klagesag.

 179. Michael januar 14, 2016 kl. 2:06 pm- Svar

  Hejsa. Hvad skal man gøre såfremt man har været forbi “Gratis Advokathjælp” og fået svaret: Du kan lige så godt betale for du står svagt i denne påstand.
  Herefter valgte jeg at betale eftersom jeg ikke ønsker at komme i RKI eller andet….. kan jeg efterfølgende indgive en klage et eller andet sted og få mine penge retur??? Det er godt nok øv først at have læste alle jeres gode indlæg nu :-( På forhånd tak for hjælpen.

 180. olsen januar 14, 2016 kl. 7:39 pm- Svar

  Hej jeg læste dette indlæg på Facebook i dag…. 12. januar kl. 13:36 ·

  Har i dag modtaget dette brev (deler kun første side) fra Advokatfirmaet Opus. De kræver 2.200 kr og pengene skal betales inden 10 dage fra brevet er sendt. Da de påstår som skrevet i brevet, at jeg skulle have lavet en ulovlig distribution af en film. Hvad jeg og Pernille med sikkerhed IKKE har gjort.
  Jeg kontaktede politiet efter råd fra flere og politiet kunne fortælle, at dette var et svindelfirma og at der er mange som modtager sådan brev i tiden. Jeg skulle indgive en anmeldelse, samt sende et kopi af brev til politiet. Hvad jeg også har gjort i dag…
  Dette må gerne deles, så andre kan advares mod svindelfirmaet og at man skal kontakte politiet, så frem man modtager et brev

 181. Simon januar 16, 2016 kl. 8:19 am- Svar

  Det er forholdsvis simpelt det, som I skal svare. Dog går undskyldningen med, at “Det er ikke min IP ikke”, så nogle skrive, at man skal tjekke sin IP. Det nytter ikke noget, medmindre du BETALER for fast IP, så skifter den ip i tide og utide. Så det er ikke nogen undskyldning, tværtimod.

  Kære [NAVN]

  Jeg stiller mig uforstående overfor dit forligstilbud. Jeg har ikke downloadet de i brevet nævnte film og har ikke kendskab til, at andre har downloadet de pågældende film heller.

  Du gør ligeledes opmærksom på forhold omkring min internetforbindelse og hertil kan jeg oplyse at der ikke er noget password herpå.

  Eftersom du gør opmærksom på risikoen for retssager går jeg ud fra, at du har stærke beviser på, at netop jeg som modtager af brevet har downloadet filmen. Jeg beder dig sende disse konkrete og stærke beviser øjeblikkeligt og anser i modsat fald sagen som lukket.

  Venlig Hilsen
  [DIT NAVN]

  – Så skulle det gerne være overstået efterfølgende.

 182. Jan januar 16, 2016 kl. 11:35 pm- Svar

  Tak for en god og informativ side.
  Bare husk for Guds (og din egen) skyld IKKE at betale. Opus har ikke en dyt at komme efter. Og de får ALDRIG mulighed for at bevise noget!
  Mail dem at det er modtaget, afvist og henvis til Landsrettens dom fra 2008 vedr. man ikke holdes ansvarlig for, hvad andre gør på ens internet.

 183. Michael C. Andersen januar 17, 2016 kl. 1:15 am- Svar

  Tak for en glimragende information vedrørende de to sager i Østre Landsret og problematikken omkring Opus.

  Jeg (som er cand. jur. og advokatfuldmægtig) har selv fået præcis den omgang rykkerskrivelse, der omtales fra Opus – vedrørende en påstået krænkelse af ophavsrettighederne til filmen “And so it goes”, som skulle tilhøre Scanbox Entertainment.
  Opus opgav dog tydeligvis efter nogle måneders korrespondance at rette krav imod mig. Jeg er ikke ganske overbevist om, at den omtalte film faktisk var blevet downloadet til den IP-adresse, jeg havde dengang, men under alle omstændigheder var der et større antal netbrugere udover mig, som i givet fald ville have kunnet downloadet den, hvilket gør det umuligt at dokumentere, hvem der (hvis der forelå en ophavsretskrænkelse) var krænkeren.

  Jeg vil blot kommentere lidt til artiklen:

  1. Man er ikke – er aldrig – forpligtet til at oplyse, hvem andre end en selv, der kan have benyttet internetforbindelsen. Hvis man gør det, åbner man blot for, at Opus forsøger at rette krav mod disse brugere i stedet.

  2. Jeg kan se, at Lene Holst Hansen gør en del ud af, at abonnenten på IP-adressen skulle kunne gøres ansvarlig for de krænkelser, som begås af andre, som benytter hans abonnement. De nævnte domme (som jeg do kun kender fra referatet i artiklen) dokumenterer stort set det modsatte. Kun i ekstreme tilfælde kan man forestille sig, at abonnenten bliver ansvarlig for andres krænkelser, nemlig hvis han aktivt hjælper dem med at gennemføre dem. Man har ikke nogen pligt til at undersøge, om ens børn, ægtefælle eller lejere, besøgende, som får adgangskoden til det trådløse netværk osv. downloader ophavsretligt beskyttet materiale – det er deres, og kun deres ansvar. Det er denne situation, hun beskriver i sit brev: “Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage.” Men hun udelader naturligvis den oplysning, at det stort set er umuligt, at der bliver statueret ansvar, da ansvar i denne situation kræver medvirken. Man skal som minimum have VIDST, at den anden, man stillede internettet til rådighed for, ville bruge netforbindelsen til at downloade ophavsretligt beskyttet materiale, men jeg tvivler på, at dette er NOK til, at man kan blive ansvarlig.
  Antag, at du har en lejer, som bruger samme IP-adresse som dig. Du interesserer dig ikke for hans internetbrug. Hvis han nu downloader og spreder børneporno, er du naturligvis ikke ansvarlig for dette. Men hvis du ved, at han gør det – og stadig fortsætter med at give ham rådighed over forbindelsen – er det muligt du ender med at få en form for strafferetsligt medvirkensansvar.
  Sager om ophavskrænkelse er imidlertid ikke straffesager, men civile sager, og du kan som udlejer jo ikke vide, hvad din eller dine lejere gør med deres computere. Du kan f.eks. fortælle dem, at de ikke bør downloade og distribuere ophavsretligt beskyttet materiale, men i realiteten har du ingen verdens chance for at forhindre dem i det. Heraf følger også helt logisk og tvingende, at du ikke kan blive ansvarlig for deres evt. krænkelser af ophavsretten. Til illustration ved TDC og de andre internetudbydere jo udmærket, at en vis procentdel af de mennesker, de stiller internet vil rådighed for, bruger nettet til at downloade ophavsretligt beskyttet materiale. Trods denne positive viden hos TDC er TDC dog naturligvis ikke ansvarlig for kundernes evt. krænkelser – det er kun kunderne selv – ellers ville ingen internetudbydere turde distribuere data. Opus’ argumentation svar i virkeligheden til, at hvis du låner din bil ud til din nabo, så er du også ansvarlig for de tings- eller personskader, som naboen måtte forårsage, når han kører i den. Sådan er retstilstanden imidlertid ikke, hvilket juristerne forhåbentlig godt ved.

  3. Det kunne være interessant at få oplyst, hvor mange personer, Opus har sendt disse krævebreve til, og om disse personers IP-adresse rent faktisk er blevet registreret som følge af en retskendelse. For hvis krævebrevene udsendes til personer, om hvem Opus IKKE har en saglig grund til at formode, at de har downloadet eller distribueret ophavsretsligt beskyttet materiale, så er der tale forsøg på bedrageri eller fuldbyrdet bedrageri, hvis de pågældende betaler, uden faktisk at have krænket ophavsretten.

  4. Hvis nogle af læserne af denne blog mener at have modtaget et krævebrev fra Opus, uden at Opus havde rimelig grund til at antage, at der var blevet downloadet ophavretsligt beskyttet materiale til deres IP-adresse, vil jeg opfordre dem til at klage til Advokatnævnet over Opus’ fremgangsmåde. Brug disse links til at klage:
  http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx
  http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/VilDuKlage.aspx

  Advokater som indehaveren af Opus er forpligtet til at efterleve de advokatetiske regler, som er væsentligt strengere end straffeloven osv., og det er vel muligt, at Opus’ fremgangsmåde med standardbreve og -rykkere en masse af Advokatnævnet vil blive bedømt som værende en overtrædelse af god advokatskik. I så fald vil den eller de advokater, som driver firmaet, så en temmelig stor bøde. Minimumsbøden er 10.000 kr., men da indkrævningen er organiseret og systematiseret som her, kan jeg sagtens forestille mig en bøde på 50.000 kr. eller mere. Det er ret enkelt, og desuden gratis, at klage til Advokatnævnet.

 184. Bjørn Pearman januar 19, 2016 kl. 7:46 pm- Svar

  Hej,

  Jeg modtog et brev fra OPUS d. 2. december 2015 med et erstatningskrav på kr. 2.200, da der ifølge dem den 15. marts 2015 var blevet set Dumb and Dumber To fra “Værket” i Danmark.

  Jeg blev helt rundt på gulvet, da jeg er en lovlydig borger og ikke har et komma i en straffeattest.

  Så jeg ringede til dem og fik en aftale om at betale kr. 1.500, som jeg den 7. december 2015 modtog et brev med en bekræftelse på indbetalingen, samt at sagen nu var afsluttet.

  Men som advokat Niels Dahl-Nielsen skrev:

  “Jeg skal for god ordens skyld understrege, at det alene er en afslutning af sagen i forhold til de krænkelser, der er omtalt i mit brev af 2. december 2015. Jeg tager derfor forbehold for at forfølge eventuelle andre krænkelser, som min klient på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til, eller fremtidige yderlige krænkelser af min klient rettigheder.”

  Men efter at have læst alle jeres indlæg, så betaler jeg ikke flere penge til det firma!

  Men ved I om der er mulighed for at få mine penge tilbage – eller er de tabt?

 185. Martin januar 20, 2016 kl. 10:29 am- Svar

  Hej super forklaring på det hele. det første jeg gjorde var at tjekke den ip som skulle være brugt og den er bosat 25 km fra mig ;)

  http://www.ip-adress.com/ip_tracer/2.108.157.199

 186. Hansen januar 20, 2016 kl. 4:25 pm- Svar

  Har nu efter en længere email snak med opus advokater kommet til nedstående:

  Vores klients krav bestå indtil kravet er forældet i henhold til forældelsesloven. Hvis vores klient bliver opmærksom på yderligere krænkelser foretaget fra din IP-adresse i fremtiden, vil disse blive inddraget i nærværende sag.

  Så i følge Opus lukker de ikke noget, lige meget hvad.
  Hvor lang tid det er, få jeg ikke noget at vide om ?

 187. Sander E. U. januar 21, 2016 kl. 2:46 pm- Svar

  Hej alle.

  Jer der sendte et svar til OPUS advokaterne, og fik svar tilbage.

  Hvis i ikke betalte, hvordan gik det jer så?

  Kom der flere mails? Eller lod de bare det hele være?

 188. michael jensen januar 21, 2016 kl. 9:59 pm- Svar

  Hej.
  Vi har også modtaget et brev. Dog med en anden film. The Captive. angiveligt hentet 17. december 2014. Er der andre der er hængt op på denne film?

 189. Henrik januar 23, 2016 kl. 4:09 pm- Svar

  Jeg har ligeledes modtaget et brev fra Opus.
  Desværre grundet travlhed nåede jeg ikke at svare tilbage per mail inden for 10 dage. Jeg har nu svaret tilbage men er usikker på hvor jeg står iforhold til inkasso.
  En ting der dog undrer mig er at jeg modtog brevet d. 17. Januar. Jeg sendte en mail tilbage til dem og afviste anklagen d. 23. Januar. Jeg troede derfor i første omgang at jeg var tidsnok. Men jeg kan dog se at brevet er dateret d. 12. Januar? I følge inkassoloven §10 stk. 3 er det 10 dage fra afsendedato. Det skulle undrer mig, hvis afsende dato var d. 12. Januar og det tog 5 dage for postDK at bringe brevet frem?
  Derfor; hvordan kan jeg vide afsendedato ? De kunne jo ligeledes have dateret brevet til d. 6. januar, hvorved min svarfrist allerede var udløbet ved modtagelse af brevet..?

 190. Thomas januar 23, 2016 kl. 5:23 pm- Svar

  Hej, jeg har lige fået brevet igen med der ikke er blevet betalt på “Dumb And Dumber Two” Kan man på nogen måde få dem til at stoppe? Eller er det bare ligge brevet til side og vente? MVH. Thomas

 191. Martin januar 23, 2016 kl. 6:18 pm- Svar

  Hej.
  Jeg modtog et brev fra opus dateret d. 5 januar angående krænkelse af rettighederne til Dumb and Dumber to. Jeg kender ikke til den fremsatte forseelse og svarede d. 13. januar pr. mail til opus hvor jeg forklarede at jeg ikke havde kendskab til det fremsendte og at jeg ønskede fremsendt bevis for hans påstand elleres ville jeg anse sagen for afsluttet.
  Jeg fik en auto-svar mail tilbage om at de havde modtaget min mail og ville svarer hurtigst muligt.
  Jeg har endnu ikke modtaget svar.
  Nu har jeg så modtaget et nyt brev fra opus dateret d. 19 januar. Brevet er en påmindelse og inkassovarsel. Der står at de ikke har modtaget klientens krav på 2200 kr og pålægger yderligere 100 kr. Hvis ikke der betales inden 10 dage vil sagen blive overdraget til inkasso.
  Er der ander der har oplevet ligenden og modtaget samme rykkerbrev?
  Som jeg har forstået det så kan han (Niels Dahl-Nielsen) ikke overdrage sagen til inkasso når jeg har oplyst at jeg ikke kan vedkende mig hans klients krav.
  Nogen der kan henvise mig til en lov der siger dette, så jeg kan henvise til dette i min mail som svar på påmindelsesbrevet?
  Hvem kan man kontakte for at få hjælp til stoppet Opus?

 192. Daniel januar 24, 2016 kl. 12:32 pm- Svar

  Hej Niels Dahl Nielsen.

  Ang. Denne sag om ulovligt download af citat: ” The Captive – “Værket”” ser jeg ingen grund til at betale for et forlig da jeg overhovedet ikke aner hva du/i snakker om.

  Jeg har på intet tidspunkt downloadet denne “fil/film”.

  Jeg håber inderligt i vil droppe denne sag da jeg tror i vil få meget svært ved at bevise at netop jeg Daniel Hertz har fortaget denne download på mit wifi-netværk.

  Hvis det alligevel ender i retten ser jeg al grund til at sagsøge jer tilbage for sagsanlæg uden nogen former for bevis-materiale/materialer.

  Har desuden undersøgt at The Captive er en film – jeg pudsigt nok har købt og betalt for et stykke tilbage i tiden – så al download/kopi har jeg i princippet ret til.
  Jeg bruger ikke peer-peer/torrents software så disse downloads må stamme fra en computer på “besøg” i mit netværk.

  Daniel Hertz

 193. Jannik januar 24, 2016 kl. 4:51 pm- Svar

  Hej Allesammen.

  Jeg har d. 20. januar modtager et ligene brev som alle jer andre fra advokat firmaet Opus. Med en film der hedder “The Captive”.
  De anklager mig dog for at havde distribueret den via en “bittorrent-netværket”.
  Andre der har oplevet det?

 194. Martin januar 25, 2016 kl. 7:35 am- Svar

  jeg har så fået mail nr 2 ved ikke rigtig om jeg skal reagere på den eller om jeg skal lade det ligge

  Kære Martin Lund Kristensen

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge denne, såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der ikke sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Micelle Vigand Hegner

 195. per januar 25, 2016 kl. 10:03 am- Svar

  til michael jensen.
  fik også et brev, har angiveligt hentet the captive og taken 3 d.15/3 og 6/4…de er sgu for meget

 196. Rasmus januar 25, 2016 kl. 12:09 pm- Svar

  Til Michael Jensen.

  Jeg har også modtaget samme brev vedrørende The Captive. Jeg igangsætter ovenstående process i bekæmpelsen af falsk anklage. Har du gjort det samme?

 197. Keld januar 25, 2016 kl. 11:33 pm- Svar

  Jeg har også modtaget en mail fra Opus om at der skulle være krænket ophavsret på 2 film fra min ip adresse. Det skulle være sket den 2 marts 2015 og omhandle The Captive. Fra et et program der hedder Vuze. Samt den film den 9 juli 2015 der hedder And so it goes. Jeg har en muskelsygdom og er afhængig af andre folks hjælp til mange ting og derfor færdes der mange mennesker i mit hjem og omkring mit hjem til dagligdag. Mange af dem har haft adgang til mit trådløse netværk og har egentlig aldrig haft mistanke til at nogen skulle have downloadet noget… Jeg har haft den samme kode på i over 2 år men i henhold til brevet har jeg nu fået den lavet om… Hvordan står jeg i den situation? Deres krav er 2950 kr. Har læst jeres forskellige indlæg, men de truer jo nærmest med bål og brand… Hører gerne fra Jer, skal svare dem inden 3 dage fra i dag…

 198. Marianne S januar 26, 2016 kl. 5:34 pm- Svar

  Jeg har i dag modtaget et brev fra Opus ang. brug af popcorn time vedrørende en serie som har været på Viaplay. Der betales både til Viaplay og Netflix her i hustanden.
  Andre der har prøvet det?

 199. Mbh januar 27, 2016 kl. 5:13 pm- Svar

  Jeg har så modtaget et brev fra opus på 7 sider med alt mulig skrivelse ..
  Andre der har modtaget ligeså stort et brev ..
  Og her påstå de at jeg set serien Powers ..og kræver 2000kr for at ha set 1 afsnit og derefter 450 k pr afsnit ..hvilket løber op omkring 3750 kr ..

  Har nu skrevet til opus om at jeg ik jhar kendskab til dette og brugt besvarelsen længere oppe ..

  Andre der modtaget med at de skulle ha set den serie .?

 200. Niels januar 27, 2016 kl. 11:29 pm- Svar

  Jeg har modtaget en brev vedr. hele 10 episoder !! af en serie der hedder POWER.. Det er samlet et krav på 6000 kr. .. der er mange penge…
  Er der andre der har fået tilsvarende brev for en hel række afsnit ?
  Det virker lidt nyt .. Jeg synes i hvert fald ikke at have set det før herinde eller på antipiratgruppen..

 201. Karsten V januar 28, 2016 kl. 8:34 am- Svar

  Jeg har også modtaget dette I går d. 27/1 det tyder på at OPUS-law er i gang igen jeg akter at følge det rød som er givet i artiklen, men håber samtidig at de vil lave en ny opfølgning så vi kan vide os sikker og eller ny der kommer ind og læser dette ikke betaler.

 202. Valdis januar 28, 2016 kl. 11:01 am- Svar

  Hej. Jeg har modtaget et brev fra Opus d. 22.januar 2016, vedr. Krænkelse af rettighederme til spartacus: war of the damned, season 3 ep. 9. Jeg aner ik hvad det er for noget. Jeg skulle have distribuerrt afsnittet i nov 2014. Det er langt ude!!
  Hvad skal man gøre? De kræver 2000 kr inden 10 dage :(

 203. Karsten V januar 28, 2016 kl. 5:33 pm- Svar

  Så har jeg også modtaget et lignende brev, og jeg har fulgt vejledningerne som der er flere af i denne blog.

  Jeg arbejder i IT branchen og har gjort dette i mange år og har aldrig brugt den slags for at se film.
  Jeg har talt med en af mine venner som er advokat og vi blev enige om at, gøre helt som der er beskrevet i denne blog. Så må vi se hvad det giver af resultat.

  Jeg kan se der er flere der kan kan bruge lidt moralsk opbakning, den er hermed givet videre.

 204. Kristian januar 30, 2016 kl. 12:23 pm- Svar

  Jeg modtog brev om Dumb & Dumber to, og sendte så min indsigelse, modtog svar og har ikke hørt fra dem siden. Jeg kan se på de nye indlæg at de bliver ved at sende trusselsbreve. Jeg var ellers af den opfattelse at danske advokater var af højere kvalitet, med en fornuftig etik.

  Sikke en skam

 205. Frank januar 30, 2016 kl. 9:35 pm- Svar

  @Kristian: Mon ikke de er ved at samle sammen til næste omgang spredhagl – det vil jeg tro.

  Når de har skaffet sig et overblik over hvem der har “overgivet” sig og betalt, hvem der ikke har ladet høre fra sig overhovedet, hvem der ser ud som om de er ved “at knække” og hvem der er obsternatiske – så tror jeg bølge to kommer.

  Men ellers er jeg 100% enig i dit syn ift. deres kvalitetsniveau. Jeg tror at selv rockernes inkasso metoder/trusler er “finere” i kanten end det der foregår her!

 206. Klaus februar 1, 2016 kl. 2:17 pm- Svar

  Kære alle

  Jeg skriver her igen, efter at min sag med Njord nu heldigvis er afsluttet.

  Får I et af disse breve, er det bedste I kan gøre, at gøre jer selv “dumme”.

  Jeg skrev tilbage i mit brev, at jeg for det første “skal afvise et hvert krav om erstatning da jeg ikke kan nikke genkendende til anklagen..” og at jeg dernæst ikke kender til streaming og download.
  Dernæst, så gør opmærksom på, at et ukendt antal personer gør brug af dit netværk og at du muligvis ikke har haft kode på dit netværk altid (få det til at lyde besværligt!) men at du selvfølgelig vil tjekke op på det hos din internetudbyder (nævn at du vil blande din internetudbyder ind i det).

  Og endnu et godt råd, tjek om den IP-adresse der er angivet faktisk passer på jeres. Det gjorde den ikke i mit brev.

  Efter dette brev, fik jeg et svar tilbage om at de ikke ville gøre mere i sagen og takkede for min informationer.

  Held og lykke til jer alle.

 207. Lasse februar 1, 2016 kl. 7:24 pm- Svar

  Er kommet til at betale, blev bange det må jeg indrømme. Føler min retssikkerhed er blevet krænket ):

  ringer til dem imorgen.

 208. Tina februar 2, 2016 kl. 2:33 pm- Svar

  Fik et brev for et par uger siden og henvendte mig til pro bon advokat med det. Han har set flere af disse breve og kun lov mig at det var en rigtig advokat firma og at loven bakker dem op. Problemet er ikke at de har en IP adresse (some betyder ikke noget i sig selv fordi som sagt, er det fleste dynamiske) men at de har fået MAC addresser eller hver maskinens personlig ID. Dvs at man kan ikke argumentere at andre har lånt wi-fi men at de har identificeret et specifikt computer som de har nummer til. Hvordan kun de gøre det? Svaret er at de bruger spyware fra et tyske software firma der hedder MaverickEye UG. http://www.version2.dk/artikel/tysk-spion-program-afsloerer-danskeres-ulovlige-film-downloads-med-popcorn-time-433115

  Nogle films er “tagget” med overvågningssoftware som kan spores hvilke IP addresse har downloadet dem og MAC adressen/personlig computer ID, OG om filmen blev set og/eller delt efterhånden.. Dvs at den software firma har fået lov at upload kopier af films med deres spyware på flere forskellige torrent sider for at fange alle dem der downloader dem.

  Har også ringet til YouSee for at høre nærmer om sagen og blev fortalt at de har fået en massevis af ligende sager og anbefalt at jeg henvender mig hurtigst muligt til en advokat.

 209. VikingeMayn februar 2, 2016 kl. 6:23 pm- Svar

  Er der nogen som helst her som har fået opkrævning der har været i retten?

 210. Sonia februar 2, 2016 kl. 10:18 pm- Svar

  Vi har svaret på brev fra Opus til min datter, hvor hun fortæller at hun ikke har distribueret eller downloaded nogen film. Henviser til dommen. Og skrevet at vi så forventer ikke at høre mere.
  Vi har nu modtaget nedenstående svar. Jeg tænker, at det skal vi vel ikke svare mere på?

  Her er svaret:
  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge denne, såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Vi er bekendt med den retspraksis som du henviser til og den kan naturligvis være relevant, såfremt omstændighederne i din sag svarer til dem i dommen.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Micelle Vigand Hegner

  Stud.jur.

  info@opus-law.dk

 211. Gabriel Lawit februar 4, 2016 kl. 10:21 am- Svar

  Jeg modtog også breve fra firmaet Opus med opdigtede rettighedskrænkelser.

  Denne påståede krænkelse skulle finde sted den 20 Januar 2015, men brevet var sendt først den 22.11.2015. Imidlertid har jeg opsagt mit internetabonnement i You See, så jeg kan ikke en gang checke, om jeg havde den pågældende adresse på dette tidspunkt. You See vil ikke oplyse mig om dette. De hævder, at de ikke har historiske data, som er lodret løgn.

  Jeg kunne forestille mig, at det er tale om organiseret svindel. Nogen fra You See informerer svindleren om opsagte abonnamenter, så svindleren – uanset hvem han er, ikke er i stand at kontrollere IP-adresse. Jeg vil tilføje, at denne gang havede jer en FAST IP-adresse.

  Da jeg kan se, at der er flere sager om falske anklager, er det måske på tide at anmelde advokatfirmaet til Politi?

  Jeg kunne godt forestille mig, at mange medboere modtage sådanne breve i bare betaler.

 212. Hansen februar 6, 2016 kl. 2:32 pm- Svar

  @Tina,
  Jeg tillader mig at sætte et spørgsmåls tegn ved den rådgivning som du har fået.
  Jeg tror ikke at Opus Advokaterne har en mac adresse.
  Havde de det, så ville de nok råbe det højt og tydeligt.
  Det ville jo sætte mere pres på de mennesker som de beskylder for at have krænket ophavsretten hos deres klient.
  Jeg har uden held kunne læse mig frem til, at programmet Maverick opsnapper mac adresser, men måske nogen anden kan.
  Det er nu også sådan, at hvis de skal bevise krænkelsen via mac adresse, så skal de have fat i din pc. Dette kan kun gøres ved en ransagnings tilladelse.
  Jeg kan ikke forestille mig at retten vil udstede et par hundrede eller tusinder af dem til dette.
  Skulle det så ske, så er der jo også en chance for at du har fået en ny pc eller ny computer. Så vil mac adressen være fuldstændig ligegyldig.

 213. Pia Christiansen februar 9, 2016 kl. 3:09 pm- Svar

  Jeg har modtaget brev idag. Pokkers til ulovligheder man skal kunne gennemskue, så jeg henviste til denne side og skrev at såfremt de sender mig mere, dog undtaget en undskyldning, skal de henvende dem til min advokat. Sjovt nok har de ikke mailet mig siden :-) fuskere er der nok af!!!

 214. Ditlev februar 16, 2016 kl. 11:35 am- Svar

  1) En MAC-adresse er ikke nødvendigvis entydig.

  2) MAC-adressen bliver taget ud af ens router og erstattet af routerens MAC … så med mindre man har kigget på indersiden af ens netværk kan de ikke have kendskab til ens MAC-adresse

 215. Tobias februar 16, 2016 kl. 4:12 pm- Svar

  I skal ikke lade jer skræmme, det tyske firma, der påstår at de kan fuldt ud bevise du har streamet eller downloaded film, er under hårdt angreb i en retsag i Australien, nu ved jeg noget om netværk, og i min verden beviser deres program intet!

  Dette link er en artikle om Daniel Macek, der skulle være såkaldt expert for Maverick Eye UG…
  http://www.smh.com.au/digital-life/digital-life-news/pirate-hunter-daniel-maceks-evidence-integrity-under-fire-in-australian-landmark-web-piracy-case-20150217-13hlnd.html

  Link omkring opstart af en mulig retsag imod film producenten og Maverick Eye UG
  https://torrentfreak.com/isp-wants-to-understand-technology-used-to-track-pirates-141110/

 216. Nicklas februar 16, 2016 kl. 6:37 pm- Svar

  Hej
  Modtog brevet i dag og glad for jeg læste den her blog
  Jeg har sendt en mail tilbage om jeg selvfølgelig ikke vil betale – så håber jeg de
  Ikke gider bruge mere tid på mig

  Samtid faldt jeg lige over den her, lidt sjovt ?

  http://nyheder.tv2.dk/penge/2016-02-16-ulovlig-download-af-film-advokat-bag-boedebreve-paa-vej-med-retssager

 217. Mia februar 16, 2016 kl. 11:31 pm- Svar

  Vil det være dumt hvis man ringer, i stedet for at skrive en mail?

 218. Jensen februar 17, 2016 kl. 12:18 pm- Svar

  Jeg modtog brev i november sidste år, og skrev med det samme at jeg ikke kendte noget til det, og jeg ikke havde tænkte mig at betale.

  Jeg fik et standard svar om at de ville rådfører sig med deres klient, og ville vænne tilbage derefter.

  Jeg har ikke hørt fra dem siden.

 219. Jan februar 20, 2016 kl. 1:21 am- Svar

  8/2-16 Jeg har modtaget 3 mails med lignende trusler, den sidste med en tro og love erklæring som de beder om jeg skal underskrive og bekræfte 5 spørgsmål relateret til den påståede handling. Ved ikke om jeg skala svare den. Er der nogen som har modtaget lignende og hvordan har i håndteret den??u

 220. Flemming februar 20, 2016 kl. 11:21 am- Svar

  Vi har i dag (d. 20. februar 2016) fået en tilsvarende henvendelse, men fra et andet firma, der hedder Njord lawfirm, med adresse i Pilestræde i København. I vores brev drejer sagen sig om download/fildeling af filem Don Jon. Det fremgår dog ikke tydeligt, hvilken af de to forseelser de egentlig mener.

  Jeg har tjekket min IP-adresse (kan gøres på http://whatismyipaddress.com/), og den svarer ikke til den adresse, der er anført i brevet.

  Her ud over har jeg, som det fremgår af artiklen at man skal, skrevet til advokatfirmaet og afvist betalingskravet.

 221. Finn februar 20, 2016 kl. 12:15 pm- Svar

  Fik også brev fra Opus d.12/2.
  Tusind tak for en virkelig god og nyttig blog. Jeg har skrevet til dem og nægtet at anderkende deres krav.
  En ting der undrer mig. Hvordan kan de påstå at jeg har downloaded “The Captive” når jeg vitterlig ikke kender noget som helst til den?
  Finder de bare på et eller andet og så håber det bedste?

 222. linda februar 21, 2016 kl. 9:28 pm- Svar

  jeg har den 18/2-modtaget et brev fra opus .hvad er dog det for et svindel firma ? har ikke tænkt at betale . kender intet til denne film eller spil som de påstår . har prøvet at søge på deres adresse det er abc mæglerne der bor på denne adresse . man føler det er kæde breve der bare bliver sendt rundt for at få penge ud af folk.

 223. Torben februar 24, 2016 kl. 2:08 pm- Svar

  Hej.
  Jeg har modtaget et brev for advokatfirmaet Opus, ang. om at jeg i 2014 har disburtieret et ulovligt netværk via BitTorrent, klienten er fra “What If”, hvilket jeg aldrig har hørt om før?

  Der er opkrævet 2200 kr. og skal betales 12 dage fra dags dato, hvordan i alverden kan jeg huske hvad jeg foretog på mit netværk for 2 år siden? Eller om der andre der har haft adgang.

  Er der nogle som har nogle råd. Syntes brevet virker lumsk

 224. Klaus februar 24, 2016 kl. 10:02 pm- Svar

  Hej alle
  Jeg har modtaget et brev fra Opus om at jeg har hente en film i et program som hedder Utorrent
  Har ringet til dem for at høre om det var et rigtig brev som de havde sendt og om det var en sag som de kørte på mig
  Svaret var ja det var en sag de kørte

  Hvad skrev i til dem på mail

 225. Peter februar 26, 2016 kl. 11:15 am- Svar

  Jeg modtog brev i starten af denne måned, og skrev med det samme at jeg ikke kendte noget til det, og jeg ikke havde tænkte mig at betale.

  Jeg fik et standard svar om at de ville rådfører sig med deres klient, og ville vænne tilbage derefter.

  Dog er jeg blevet bedt om at udflyde en tro og love erklæring?

  Ved ikke om jeg skal udfylde den den eller lade den være?

  ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE
  Tilkendegivelserne i nærværende dokument afgiver undertegnede hermed, idet undertegnede samtidig erklærer på tro og love, at de heri givne oplysninger er sande og fyldestgørende.
  1. Var husstandens netværk sikret ved kode på krænkelsestidspunktet (sæt kryds)?
  JA:______ NEJ:______
  2. Følgende personer har haft adgang til netværket (autoriserede brugere af IP-adressen)
  Navn(e): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  3. Har der været installeret en BitTorrent-klient på en enhed, som har været brugt af dig eller en autoriseret bruger jf. spørgsmål 2, der har haft internetadgang via din IP-adresse (sæt kryds)?
  JA:______ NEJ:______
  4. Har du, eller en autoriseret bruger jf. spørgsmål 2, på noget tidspunkt anvendt Google, eller anden søgemaskine, til at søge information om Torrent-filer og/eller hjemmesider (sæt kryds)?
  JA:______ NEJ:______

 226. Nicklas februar 27, 2016 kl. 4:22 pm- Svar

  Fik brev fra OPUS d. 27/2 – Opkrævning på 2950- for 2 film.

  Sjovt den ene film koster 750.- og den anden 2200.-

  Tak for opslaget og kommentarerne – Har selvfølge afvist opkrævningen (da jeg ikke kender noget til dem). Spændende at se om jeg modtager flere breve.

 227. Peter F. februar 27, 2016 kl. 6:59 pm- Svar

  Jeg har ligeledes modtager sådan et brev.

  Jeg gav dem følgende svar og venter med spænding på deres retursvar…

  —-

  Hej

  Jeg har i går d. 26 februar 2016 via Post Danmark modtaget et brev fra jer med Journalnummer 28094-29209 ang. krænkelse af ophavsrettigheder for “The Woman in Black – Angel of Death”.

  Først og fremmest vil jeg gøre det klart at vi ikke kan vedkende os jeres fremsatte krav og vi kan heller ikke vedkende os skyld i gerningen I påstår vi har begået.

  Vi vil derfor ikke at betale jeres fremsatte krav!

  Jeg stiller mig desuden uforstående overfor at jeres brev vedr. et krav er sendt som normalt brev og ikke som anbefalet brev.
  Derved er der risiko for at brevet ikke når korrekte modtager, samt at brevet bliver forsinket i levering, således jeres fremsatte tidsfrister bliver væsentligt formindsket.

  Hverken jeg eller min kæreste har hørt om filmen ”The Woman in Black – Angel of Death” før vi modtog jeres brev og jeg måtte endda foretage en googlesøgning for at finde frem til at det overhovedet var en film, da jeg først gættede på at der var snak om et musikalbum ud fra navnet.
  Vi har desuden ikke anvendt programmet Popcorn-time, som vi er vel vidende fra nyhederne om at det primært anvendes ulovligt.

  Jeres brev var mangelfuldt i forhold til informationer om hvor gerningen angiveligt var begået.
  En IP-adresse alene er ikke tilstrækkelig information til at bestemme et gerningssted eller en gerningsperson.
  Det er kun muligt hvis man har adgang til interne informationer hos internetudbyderne, samt adgang til lokalt netværksudstyr og lokale enheder og videoovervågning eller anden overvågning, som med rimelighed kan fastlægge en persons tilstedeværelse ved gerningstidspunktet.

  Jeg måtte desuden foretage en geoiplookup på IP-adressen for at finde frem til at den tilhører TDC i Århus.
  Herefter er der ikke yderligere tilgængelige informationer vedr. IP-nummeret.

  Denne information, samt adressen hvorpå IP-adressen var tilknyttet på gerningstidspunktet, burde I have inkluderet i brevet, så der ikke er behov for at jeg skal indhente yderligere informationer for overhovedet at forstå hvor og hvad det er I vil i dialog om.

  På det angivne gerningstidspunkt var vi slet ikke i nærheden af den adresse, som potentielt kunne have haft den angivne IP-adresse tilknyttet.

  D. 25 marts 2015 var vi kun 9 dage tidligere flyttet ind i vores nye hus på Samsø, hvilket er hvortil I har sendt brevet. Før dette havde vi boet 6 måneder andetsteds på Samsø. Gennem hele denne periode arbejdede både jeg og min kæreste på fuld tid her på Samsø og var kun lejlighedsvist i Århus.

  Ingen af de to adresser har jeg haft en TDC-forbindelse tilknyttet.

  Den eneste mulighed er derfor en lejlighed i Århus, som vi havde igennem en boligforening i den periode.
  Der havde vi YouSee som internetudbyder, ikke TDC, som IP-adressen tilhører.
  Forbindelsen var opsagt med sidste dato 31 maj 2015.

  Vi havde beholdt lejligheden igennem boligforeningen, fordi jeg kun lige var blevet ansat på Samsø lige før vi flyttede herover og vi ville være helt sikre på at jeg beholdt jobbet, før vi købte hus og derefter kunne ”opgive” trygheden ved at have lejligheden i Århus som tilbagefaldspunkt, såfremt jobbet ikke holdt på Samsø.
  Vi anvendte lejligheden lejlighedsvist når vi var på familiebesøg i Århus.
  Huset fandt vi i starten af Marts 2015 og har opholdt os fast på Samsø et halvt år tidligere.

  Hvorvidt det var vores Yousee-forbindelse der havde den pågældende IP-adresse (83.93.5.13) på det pågældende tidspunkt kan jeg hverken be- eller afkræfte. Da vi ikke havde købt fast IP, så kan IP-adressen være skiftet flere gange under forbindelsens levetid. Her må man jo forlade sig på TDC’s/YouSee’s ufejlbarlige logs.

  D. 16 marts 2015 havde vi akkurat fået nøglerne til vores nye hus (på Samsø) og weekenden d. 20-22 marts 2015 fik vi flyttet alle vores ejendele til Samsø. Ugen derefter (som indeholder d. 26 marts) var vi travlt optaget af at være på fuldtidsarbejde på Samsø og i fritiden pakkede vi flyttekasser ud og befandt os derfor slet ikke i nærheden af Århus.

  Lejligheden i Århus var opsagt hos boligforeningen med afhændelse slutningen af maj grundet opsigelsesfrist.
  Internetforbindelsen var ligeledes opsagt hos YouSee med udløb d. 31 maj grundet opsigelsesfrist.

  Da vi slet ikke var til stede i lejligheden i ugen der indeholdt den pågældende dag for downloaden, kan jeg kun antage at det er en anden aktør, som har foretaget downloaden uretmæssigt, såfremt hændelsen er foregået på vores daværende forbindelse. Det er så sket uretmæssigt overfor jeres klient, men også overfor os, eftersom aktøren i så fald havde anvendt vores internetforbindelse uden vores tilladelse.
  Vi havde ikke udleveret koden til det trådløse netværk til andre end besøgende gæster i løbet af året vi havde lejligheden.

  Jeg ser som minimum (men ikke udelukkende) følgende to muligheder for hvordan andre aktører har kunnet foretage downloaden:
  1. En anden aktør har hacket koden til det trådløse netværk og misbrugt forbindelsen.
  a. Dette kan være sket på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af det års tid vi havde lejligheden, da vi på intet tidspunkt ændrede koden. Vi førte ikke selv hverken manuel eller automatisk overvågning over båndbreddeforbruget eller tilkoblede klienter.
  2. En tidligere gæst, som havde fået udleveret koden i forbindelse med et besøg, kan have videregivet koden til tredje aktør eller selv være returneret den pågældende aften og siddet udenfor og have downloadet det ulovlige materiale.

  Det er dog ikke mit ansvar at skulle bevise at andre har foretaget downloaden. Det er kun mit ansvar at afvise at det er mig der har foretaget downloaden, hvilket jeg med denne e-mail har gjort.
  Det er jeres ansvar at bevise at det er mig der har foretaget downloaden, hvilket jeg kan bevise at jeg ikke har været tilstede til at kunne gøre.
  Jeg har ikke ansvar for at skulle overvåge hvordan de ”kendte” aktører med adgang har anvendet forbindelsen. Kun såfremt det var mit eget barn og da min søn var 2 år (og var sammen med mig) på pågældende tidspunkt, så vil jeg tillade mig at tro at han ikke kan installere og anvende et program såsom Popcorn-time. Selv nu hvor han er 3, så vil han stadig ikke kunne gøre det.

  Vedr. kryptering af forbindelsen, så må jeg henvise til at WEP, WPA og WPA2-kryptering kan hackes og derved kan anden aktør få adgang til enhver Wifi-forbindelse.

  Her er nogle links til artikler og fremgangsmåder for hvordan man gør det. Alle er frit tilgængelige på internettet og derfor kan enhver aktør; eksempelvist en teenager med en smule forstand på computere, anvende sådanne guides.

  How-to til at hacke WEP: http://lifehacker.com/5305094/how-to-crack-a-wi-fi-networks-wep-password-with-backtrack
  How-to til at hacke WPA/WPA2: http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=cracking_wpa
  How-to til at hacke WPA2-PSK: http://www.rootsh3ll.com/2015/09/rwsps-wpa2-cracking-aircrack-ng-dictionary-attack-ch3pt4/
  Artikel om at hacke WPA2: http://www.howtogeek.com/202441/your-wi-fi%E2%80%99s-wpa2-encryption-can-be-cracked-offline-here%E2%80%99s-how/

  WPA2 er fortsat den bedste og eneste anbefalede kryptering tilgængelig for Wifi i almindelige routere, men selv den kan altså hackes.

  Jeg husker ikke hvilken trådløs opsætning at routeren havde på daværende tidspunkt (det er jo 1 år siden nu), så kan ikke sige noget om hvilken kryptering routeren var sat til. Derudover blev den retur til Yousee på opsigelsesdatoen d. 31 maj 2015.

  Jeg vil også henvise til en artikel på forbrugerbloggen.dk, som direkte diskuterer jeres firma og nogle af de punkter jeres brev henfører til, som skulle få mig til at tro at jeg er ansvarlig, selvom andre aktører foretager misbruget, uagtet om jeg har udleveret koden eller ej.

  Her kan jeg fremhæve punktet ”Er jeg ansvarlig for andres brug af min internetforbindelse” i jeres brev.
  Selve sætningen starter med ”Det er vores opfattelse…”, hvilket jeg kun kan forstå som at det er jeres mening om sagen og ikke en lovmæssig bestemmelse eller en afsagt dom som understøtter denne opfattelse, da I ellers ville henvise specifikt til en dom eller paragraf, hvilket I gør tidligere i brevet ved andre punkter.

  Da der ikke er afsagt nye domme, som ændrer på rettens forståelse af denne type hændelser, så kan jeg kun henvise til selvsamme dom fra 2008 som I henviser til, der fastsætter ved dom at abonnenten ikke er ansvarlig for andres brug af forbindelsen.

  I henviser efterfølgende til at det ikke længere er muligt at købe en internetforbindelse uden kode, hvorfor jeg må henvise til tidligere links og artikler vedr. muligheden for at koden kan hackes med relativ lethed, således det er muligt for en anden aktør at have foretaget downloaden. Derfor kan man ikke betragte selv en krypteret wifi-forbindelse som sikker.

  Da vi ikke har foretaget downloaden kan vi heller ikke vedkende os jeres fremsatte krav og har derfor ingen intentioner om at betale.
  Det må have været en anden aktør og jeg ønsker jer held og lykke i at finde frem til denne aktør.

  Det bliver dog meget svært, eftersom forbindelsen ikke har været aktiv i næsten 1 år og routeren, som måske kunne have indeholdt nogle logs over interne brugere (såfremt logning i routeren var aktiveret, hvilket ikke er standard fra internetudbyderens side), er returneret til Yousee allerede i Maj 2015 og formodentligt er blevet resettet og genanvendt hos en anden kunde.
  Det ville ligeledes have været usandsynligt at loggen havde indeholdt data, som var omkring 1 år gammelt, selv hvis den stadig var i brug på samme forbindelse.

  Efter min mening, så fremsætter I et krav alt for lang tid efter gerningstidspunktet og datoen for hvornår I fremskaffer adresser på abonnenterne (ifølge jeres brev d. 16 Juli 2015).
  – ¾ år efter hændelsen er lang tid, hvorved vigtige beviser (logs, etc.) som kan støtte jeres sag derfor kan være gået tabt, hvilket kun er til anklagedes fordel. Uden beviser, ingen sag.
  o Jeg vil anbefale at I fremadrettet fremsætter jeres krav hurtigst muligt efter I bliver bekendte med den mulige synder, men vil samtidigt anbefale at I sikrer jer at jeres oplysninger er helt korrekte, samt inkluderer yderligere identificerende informationer vedr. adressen for hvor IP-nummeret har optrådt.
   Kun et IP-nummer er ganske utilstrækkeligt, da det ikke kan identificere en specifik person eller enhed.
  o Det sikrer også at det er nemmere at fremskaffe relevante oplysninger vedr. sagen, hvis der ikke er gået ¾ år.

  Jeg ser frem til at modtage et svar der bekræfter at I ikke forfølger sagen yderligere overfor mig/os, eftersom en anden aktør må være ansvarlig for downloaden.
  Længerevarende tavshed fra jeres side vil blive betragtet som en bekræftelse heraf.
  Jeg vil tillade mig at anvende samme svarfrist, som jeres brev gav, på 12 dage fra dags dato, d. 27 februar 2016.
  Jeres brev var dateret d. 23 februar, men ankom først via Post Danmark d. 26 februar, hvilket

  Såfremt I ser nødvendighed for at gå videre med sagen, så forventer jeg at I fremsender følgende:

  – Dokumentation fra både TDC og Yousee at IP-adressen rent faktisk tilhørte den router (på Yousee’s forbindelse) der var tilknyttet adressen på angivne dato.
  o Dokumentationen vil jeg selvfølgelig efterfølgende sende til både TDC og Yousee for at få dem til at autentificere dokumentationen.
  – Information om hvilke enhed der foretog downloaden.
  o Såfremt I har fremskaffet oplysningerne via Popcorn-time eller et andet torrent-program, så bør disse informationer være tilgængelige:
  o MAC-adresse på downloadende enhed
  o Computernavn
  o Login-ID for Popcorn-time
  o Andre informationer der identificerer overtræderen eller tilkoblet udstyr
  – Tidspunkt for start og slut for overførslen.
  – Hastighed for overførslen (kombineret med start/slut kan angive hvor meget data der angiveligt blev delt)
  – Andre beviser og sagsakter, som er relateret til en evt. sag I ønsker at føre imod mig.
  – Kontaktoplysninger på jeres klient, så jeg kan kontakte klienten direkte for at sikre mig at I er berettigede til at føre sager for dem.

  Såfremt I agter at føre en sag mod mig, men ikke vil fremsende kopi af relevante dokumenter og beviser, samt korrekte informationer for sagen må jeg antage at jeres krav er fremsat uden rimelig grund og I kan forvente at jeg herefter klager til advokatnævnet og melder jer til politiet for at forsøge at afpresse mig for penge.

  Allerede nu, er jeg på vippen til at kontakte TDC og Yousee for at finde frem til hvorvidt det angivne IP overhovedet har været tilknyttet min tidligere internetforbindelse på det angivne tidspunkt.

  Ifølge diverse fora på internettet som diskuterer lignende krav-breve fra både jer og lignende advokatfirmaer, så er der flere eksempler på at IP-adresser som I fremhæver i andre krav-breve til andre borgere i Danmark, ikke stemmer overens med anklagedes forbindelse, adressen eller kommunen for borgerens adresse, hvilket tyder på mangelfuld sagshåndtering fra jeres side. Det er derfor også en mulighed at I har udvist samme uagtsomhed i denne sag.

  Dertil bør I sikre jer at alle informationer i sagen rent faktisk er korrekte, inden I svarer mig tilbage eller starter en sag, som i forvejen blot vil spilde rettens tid og jeres penge.

  Eftersom vi ikke var tilstede på adressen i ugen hvor I angiveligt har registreret hændelsen og vi beviseligt var flere timers rejsetid derfra, så vil det være spild af tid og penge, da vi falder ind under samme domsfældelse fra 2008, som bestemmer at abonnenten ikke er ansvarlig for andres (mis)brug af forbindelsen.

  Som nævnt tidligere, så ser jeg frem til at modtage bekræftelse på at I ikke længere vil forfølge en sag imod mig.

  Jeg ser også gerne frem til et konkret svar, som ikke blot ligner et standardsvar med yderligere trussel om mulig sagsfremstilling, som jeg ellers kan forvente ifølge flere diskussioner på fora på internettet, heriblandt http://www.forbrugerbloggen.dk.

  Slutteligt vil jeg gerne bemærke at jeg ikke bryder mig om at blive afpresset og vil tage de nødvendige retslige trin (anmeldelse til advokatnævnet og politianmeldelse for forsøg på afpresning), hvis I ikke betragter denne sag som afsluttet med jeres næste korrespondance, eller som minimum følger god advokatskik og fremsender alle relevante dokumenter og beviser for sagen, såfremt jeres klient fortsat ønsker at føre en sag imod mig.

  Jeg har både forsvaret og forklaret mig ganske udtrykkeligt i ovenstående.

 228. Mark februar 29, 2016 kl. 10:39 am- Svar

  Så modtog jeg også et. Har åbenbart set en gyserfilm, Woman in Black: Angel of death. Det lyder mere som en sadistisk pornofilm. Det må være de film der kommer på, hvor selskabet har brugt et for stort budget og skal skrabe penge sammen, for at dække dette. Det er rimelig absurd, at sende sådan et, på så lille et grundlag.
  Tak for en god blog, jeg har heller ikke hørt noget andet, siden jeg sendte et stort rungende afvist.

 229. Thomas februar 29, 2016 kl. 3:34 pm- Svar

  Hej Alle
  Jeg fik et brev fra Opus fredag d.26.02.2016
  Jeg håber jeg har gjort det rigtigt med den måde jeg har skrevet til dem på?

  Hej Niels

  Jeg bekræfter hermed modtagelsen af brevet ophavsretlig krænkelse af rettighederne til

  The Woman in Black – Angel of Death….

  Jeg har ikke set filmen The Woman In Black – Angel Of Death

  Så jeg kan ikke anerkende kravet om at betale 2.200 kr. til Scanbox Entertainment A/S.

  Mvh Thomas

 230. Marianne marts 1, 2016 kl. 5:34 am- Svar

  Det er lidt pudsigt at os der har modtaget brev fra OPUS her sidst i Februar, alle skulle have set / downloadet ” The Woman In Black – Angel Of Death” .
  Kender ikke filmen og aner slet ikke hvordan man downloader film.

 231. Betina marts 1, 2016 kl. 7:16 pm- Svar

  Hej.

  Har ligesom jer andre skrevet en mail til firmaet.
  Jeg har fået dette svar:

  “Du oplyser, at du ikke har beskyttet dit netværk med kode. Som udgangspunkt er der kode på den internetforbindelse man modtager fra sin internetudbyder. Det vil sige, at man selv skal ind aktivt og fjerne beskyttelsen.

  Jeg noterer mig, at du på denne baggrund ikke ønsker at indgå et forlig, vedrørende den nævnte krænkelse.

  Jeg vil drøfte sagen med vores klient, med henblik på at vurdere, om sagen skal undergives en retlig behandling. Til brug for denne drøftelse skal jeg bede dig udfylde og returnere vedhæftede erklæring”

  Har i andre også modtaget dette svar? Hvis ja, har i så udfyldt den vedhæftet erklæring? Eller hvad har i gjort?

  Hilsen Betina.

 232. Allan marts 1, 2016 kl. 9:49 pm- Svar

  Hej Alle,

  Jeg fik for 2 uger siden er brev fra advokat firmaet Njord at jeg skulle ha set filmen BEFORE YOU GO TO SLEEP, og et erstatnings krav på 1500,-kr

  Jeg googlede det, og den mest interessante side jeg fandt, var denne.
  Som anbefalet skrev jeg en mail til firmaet. En ret sur/fornærmet mail faktisk, om at jeg hverken har set den film og iøvrigt var på arbejde på det givne tidspunkt.
  Sagde også at jeg abbonenerede på både Netflix og Viaplay.

  Jeg har netop modtaget følgende mail:

  **************************************************
  Kære Allan Sørensen

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du ikke har downloadet/delt den omtalte film.

  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen
  Advokat (H) / Partner
  **************************************************

  Har jeg rent faktisk set filmen ?
  Nej det har jeg ikke!

  Jeg takker for en god side, og ikke mindst for alle kommentarerne og opfølgninger fra folk i samme situation.

  Allan

 233. PK marts 2, 2016 kl. 8:42 am- Svar

  Har igår modtaget brev fra OPUS med alt det samme som ses herover. og også med filmen The Woman in black
  Jeg har aldrig benyttet mig af ulovlig downloads, så var overrasket over sådan et brev.

  Tak for en meget hjælpsom tråd

  Jeg svarede tilbage til OPUS sådan.

  “Advokat” Niels Dahl-Nielsen

  Jeg har modtaget Deres trusselsbrev d. 1/3-2016 om opkrævning af et beløb for download af noget som jeg ikke ved hvad er og ej heller ved hvordan man gør.
  Jeg har abonnement til forskellige streamingtjenester som Netflix og HBOnordic samt Musikstreaming hos Deezer og har derfor ikke behov for at downloade film og musik ulovligt.

  Så jeg kan ikke vedkende mig dette og er derfor som selvfølge ikke interesseret i et forlig, da jeg ikke har gjort det De beskriver i brevet.
  Forstår ligeledes heller ikke at brevet er sendt som almindelig brev og ikke som anbefalet brev, da brevet nemt ville være gået tabt i posten.

  Du henviser til en IP adresse dette skulle være foregået fra, denne IP er ikke min IP adresse.
  Jeg har kontrolleret min IP adresse via checkmyip.com og adskillige andre andre for at være sikker.
  Men den giver mig den samme IP på alle hjemmesider, som ikke stemmer overens med den De nævner i trusselsbrevet.

  Hvis jeg på et tidspunkt har ejet denne IP adresse, så har mit netværk været udsat for misbrug fra udefrakommende personer.
  Her vil jeg så henvise til retten i Glostrups dom af 7 december 2007 BS 07-89-295/2006

  Men for at opsummere.
  Jeg hverken vil eller kan bekende mig skyldig i de falske anklager rettet mod mig via Deres brev dateret 25/2-2016
  Dette må være en fejl fra Deres side, yderligere breve fra Deres side modtages kun som anbefalede breve, ligeledes modtages breve kun fra Dem hvis de indeholder en undskyldning for uretmæssig anklage.

 234. Maria marts 2, 2016 kl. 8:58 am- Svar

  Hej

  Så har jeg også modtaget et brev fra OPUS som forlanger 2200 kr for filmen The Woman in Black – Angel og Death…
  Har dog set filmen, men på legalt vis.
  Nogen der har foreslag til et skriv til den kære advokat

 235. dj marts 2, 2016 kl. 5:18 pm- Svar

  Hej derude… jeg har efter mit brev modtaget denne mail… hvordan skal jeg forholde mig?

  Tak for din mail.

  Jeg kan oplyse, at vi efter retskendelse har fået oplysninger fra din internetudbyder om, at den angivne IP-adresse var tildelt din hustand på krænkelsestidspunktet. IP-adressen er blevet brugt til ulovlig download og deling af filmen The Woman In Black – Angel Of Death.

  Det er ikke usædvanligt, at en hustands IP-adresse skifter over tid, og det kan derfor meget vel være, at du har en anden IP-adresse nu, end den du havde på krænkelsestidspunktet.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Christine Neel Tønnesen

  Stud.jur.

 236. dj marts 2, 2016 kl. 5:19 pm- Svar

  Hej derude… jeg har efter mit brev modtaget denne mail… hvordan skal jeg forholde mig?

  Tak for din mail…

  Jeg kan oplyse, at vi efter retskendelse har fået oplysninger fra din internetudbyder om, at den angivne IP-adresse var tildelt din hustand på krænkelsestidspunktet. IP-adressen er blevet brugt til ulovlig download og deling af filmen The Woman In Black – Angel Of Death.

  Det er ikke usædvanligt, at en hustands IP-adresse skifter over tid, og det kan derfor meget vel være, at du har en anden IP-adresse nu, end den du havde på krænkelsestidspunktet.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Christine Neel Tønnesen

  Stud.jur.

 237. Carsten Nielsen marts 2, 2016 kl. 8:03 pm- Svar

  Hej Alle
  Så blev det min tur til at modtage tilsvarende brev fra Opus.
  Hvordan kan det lade sig gøre at bruge folks dyrebare tid på sådan noget, og enda igennem
  flere år, uden at nogen griber ind? Jeg er mere end træls på at jeg skal bruge tid på sådan
  noget. Min time pris er 1000kr og hvis jeres er den samme så bruger de jo rigtig mange af
  folks penge. Er der nogen herinde der er med på at køre en sag på dem? Jeg vil som udgangspunkt have mine udgifter dækket. Hvad tænker i?

 238. Majken bay marts 3, 2016 kl. 7:50 pm- Svar

  Så fik jeg også “glæden” af dette brev. Jeg kender slet ikke de film de henviser til!! Jeg skrev dette til ham Niels
  Og fik dette svar:

  Kære Majken Bay
  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.
  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.
  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage.
  Med venlig hilsen
  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

 239. Morten marts 3, 2016 kl. 10:55 pm- Svar

  Jow

  har i dag modtaget et krav på at have set Woman in Black – angel of death, og har svaret i henhold til de gode råd her i nde, karvet er 2200 kr. og jeg har ALDRIG set en film på pågældende side, betaler både netflix og viaplay

  Hygge

 240. PK marts 4, 2016 kl. 6:25 pm- Svar

  Hej igen.
  Jeg kan se herover at de svar man får tilbage er nøjagtig ens, altså et standard svar.
  Jeg har fået nøjagtig samme svar som herover.

  Ydermere er det ikke retten der skal bevise anklagerne mod dig, det er anklageren!

  Nå men dem der spørger om hvad næste skridt er, det er vel bare at gøre ingenting og vente på om der evt kommer mere fra dem.

 241. Saif marts 6, 2016 kl. 2:42 pm- Svar

  Hej,

  Så har jeg også modtaget et brev fra OPUS som forlanger 2.200,- kr for filmen The Woman in Black – Angel of Death.

  Jeg har sendt følgende mailsvar til advokatfirmaet:

  —————————————————————-

  Att.: ”Advokat” Niels Dahl-Nielsen

  Jeg stiller mig uforstående overfor dit forligstilbud. Jeg har ikke downloadet den i brevet nævnte film og har ikke kendskab til, at andre har downloadet den pågældende film heller.

  Tidspunkt for den download er i brevet angivet til april 2015, hvor jeg havde abonnement på flere streamingtjenester (Netflix og Viaplay) og derfor naturligvis ikke havde behov for at downloade film og musik. Jeg hverken ved eller ønsker at lære hvordan sådan noget foregår og samtidig med dette kan jeg nævne at jeg har et ekstremt travlt arbejdsliv, hvor jeg ikke har tid tilovers udover arbejde og familie.

  Jeg kan ikke vedkende mig at have foretaget ulovlig fildeling og derfor ikke interesseret i et forlig.

  Hvis jeg på et tidspunkt har ejet den i brevet nævnte IP adresse, så er mit netværk været udsat for misbrug fra udefrakommende personer. Derfor har jeg tænkt mig at udskifte netværkskoden for at sikre netværket yderligere fremadrettet.

  Jeg hverken vil eller kan bekende mig skyldig i de falske anklager rettet mod mig via Deres brev dateret 25. februar 2016.

  Eftersom du gør opmærksom på risikoen for retssager rettet mod mig går jeg ud fra, at du har stærke beviser på, at netop jeg som modtager af brevet har downloadet den nævnte film. Jeg beder dig sende disse konkrete og stærke beviser øjeblikkeligt og anser i modsat fald sagen som lukket. Brevene som Opus sender til mig fremadrettet skal være anbefalede!

  —————————————————————–

 242. Bs marts 7, 2016 kl. 6:56 pm- Svar

  Hej
  Hvad er det i skriver i det første brev til opus

 243. Jens Henriksen marts 8, 2016 kl. 12:43 pm- Svar

  Advokat Niels Dahl-Nielsen

  Jeg har modtaget Deres brev d. 08/03-2016 om opkrævning af et beløb for ophavsretslig krænkelse af rettighederne til The Woman in black – Angel of death.
  Jeg har abonnement til forskellige streamingtjenester som Netflix og Musikstreaming hos Spotify og har derfor ikke behov for at downloade film og musik ulovligt.

  Så jeg kan ikke vedkende mig dette og er derfor som selvfølge ikke interesseret i et forlig, da jeg ikke har gjort det De beskriver i brevet.
  Det virker også underligt for mig at et advokat firma ikke sender et brev anbefalet. Det virker jo mest af alt som bondefangeri?

  Du henviser til en IP adresse dette skulle være foregået fra, denne IP er ikke min IP adresse.
  Jeg har kontrolleret min IP adresse via whatismyip.com og adskillige andre for at være sikker.
  Men den stemmer ikke overens med den De nævner i brevet.

  Hvis jeg på et tidspunkt har ejet denne IP adresse, så har mit netværk været udsat for misbrug fra udefrakommende personer.
  Her vil jeg så henvise til retten i Glostrups dom af 7 december 2007 BS 07-89-295/2006

  Men for at opsummere.
  Jeg hverken vil eller kan bekende mig skyldig i de falske anklager rettet mod mig via Deres brev dateret 25/2-2016
  Dette må være en fejl fra Deres side, yderligere breve fra Deres side modtages kun som anbefalede breve.

  ————-

  regner med det samme robot svar som de andre

 244. Sofie marts 8, 2016 kl. 8:04 pm- Svar

  hejsa
  så blev det min tur til at modtage et brev fra opus og det præcis det samme som alle i andre har modtaget men bare med en anden film.
  jeg har også skrevet en lang stil tilbage til dem om at jeg ikke vil betale og ikke er enig med dem da jeg var på ferie den uge og den dag de skriver jeg skulle havde set den film ulovligt.

 245. Bonnie marts 9, 2016 kl. 4:25 pm- Svar

  -Så modtog jeg sørme også sådan et brev fra OPUS. Det er da lige en sag for TV!? Jeg måtte også Google nævnte film, og undrer mig over, at der vitterligt sidder en med tid til den slags!- afpresning. Jeg er frustreret over at skulle bruge tid på den slags. Øv:(

 246. Marc marts 9, 2016 kl. 6:58 pm- Svar

  Hej alle,

  Nu har min mor fået et brev fra Opus om at der er downloadet film på vores IP-adresse og der er opgivet tidspunkt samt hvilke programmer der er brugt. Skal jeg bare som jer andre skrive en mail og sige at jeg vil indgå forlig da vi ikke er skyldige? De pågældende film er “A walk among the tombstones” og som de skriver “for så vidt angår” “The captive”
  Er der andre af jer som har fået lignende brev med de pågældende film?

 247. CO marts 9, 2016 kl. 11:09 pm- Svar

  Undertegnet har nu også modtaget et brev fra Opus.
  Jeg gad godt at vide om der er nogle af jer i dette forum som er blevet taget i retten og dømt for krænkelsen af ophavsretten ?

 248. Irl marts 10, 2016 kl. 11:31 am- Svar

  Ak, så fik jeg også et brev.
  Tak for de mange gode input. Jeg vil fluks skrive tilbage til OPUS, som I har gjort, og afvente mit standartsvar ;o)

 249. Pernille marts 10, 2016 kl. 12:33 pm- Svar

  Tusind tak for en god blog!

  Jeg har også modtaget brev for to dage siden fra Opus, fik jo næsten hjertestop og troede, jeg skulle i fængsel. Men så blev jeg henvist til denne side – så nu skriver jeg helt rolig et afvisende svar.

  Spild af godt blodtryk og i den grad krænkelse af privatlivets fred.

 250. Morten marts 10, 2016 kl. 3:21 pm- Svar

  Jeg har også opnet modtaget ligende brev i dag. Vil blot hører om der reelt set er nogle der har været(eller kender nogle) der har været i retten!? Og evt udfaldet deraf?

 251. Morten marts 11, 2016 kl. 1:10 pm- Svar

  Jeg har i dag modtaget et brev om et erstatningskrav på 2200 kr fra Opus, pga at jeg skulle ha haft downloadet filmen, A walk among the tombstones.
  De får ikke en nikkel. Har aldrig set eller hørt om den film.

 252. Michael Rasmussen marts 11, 2016 kl. 3:28 pm- Svar

  Hej

  Så fik jeg OGSÅ et – hvordan forholder man sig ? (Nogle det har held med ikke
  Og erkende kravet ? – hvilket jeg / vi ikke kan da det er lodret løgn…?)

 253. Brian marts 12, 2016 kl. 11:57 am- Svar

  Jeg har også modtaget et brev igå fra OPUS, ang “The Woman In Black-Angel Of Death” et krav på 2200 kr, jeg synes vi alle burde sagsøge denne for at krænke os som borgere, jeg synes ikke det er særlig betrygt, at der sidder nogen med min IP.adresse og følger min færden på nettet!

 254. Karl Rasmussen marts 12, 2016 kl. 8:39 pm- Svar

  Hej Casten Nielsen
  Du har fuldstændig ret de skulle have lov
  At betale alt den tid vi har brugt på ders
  pis har også som mange andre her
  inde har jeg også modtaget brev fra opus
  Om en film jeg ikke engang kender og
  Fra en hjemmeside som heller ikke havde
  hørt om før. De skulle Bare betale os for
  vores spildte tid.
  Mvh Karl Rasmussen

 255. Heidi Reby marts 13, 2016 kl. 10:01 am- Svar

  Jeg har modtaget sådan et fantastisk brev også.. og er pænt sur.

  Har i sendt svar pr brev eller pr mail??? Jeg er ikke helt tryg ved posten…

  glæder mig til jeres svar

 256. Maria marts 13, 2016 kl. 11:00 am- Svar

  Så blev det min tur.
  Har lige fået et brev fra Opus hvori det står at jeg skulle have set A Walk Among Tomb stones. Den har jeg aldrig set, måtte endda google mig frem til den.
  Men er glad for at se alle disse kommentarer, da det er ret rystende at få sådan en trussel ind med morgenkaffen. Nu vil jeg efter jeres råd, skrive tilbage til dem. Det kan ikke passe at man skal få en trussel for noget der tilsyneladende er foregået for et år siden (Feb. 2015), og tilsyneladende er sket via min internetforbindelse.
  Det lugter lidt af en hetz det her.

 257. careless marts 13, 2016 kl. 2:40 pm- Svar

  Hej alle.

  Har også fået dette trusselbreve og har svaret tilbage, hvorefter der er kommet flere standard svar, samme som i har beskreven.

  Jeg har bevis på, at tidspunkter med illegal downloading har været mens jeg var på arbejde.

  Jeg har funden ud af hurtigt hvem der har brugt min ip til illegal hentning, men fordi denne person er et familie mellem beskytter jeg vedkommende.

  jeg aventer stadigvæk afgørelsen, vil dog anbefale at I anskaffer jer VPN ellers er det ikke kun yousee, tdc…opus…etc som kan kigge nærmere i jeres handlinger på nettet.

 258. Bobby marts 13, 2016 kl. 5:22 pm- Svar

  Hej

  Jeg modtog også et brev fra Opus omkring filmen Woman in black. Jeg har set filmen dengang den udkom i 2012. Men på legal vis. Dog bekræfter de at jeg skulle have set filmen den 26 feb 2015 kl 17.26. Jeg har dog i en kort stund ikke haft kode på mit net, pga router problemer. Jeg ringede ind til dem for at brokke mig over deres latterlige brev, og at det var sjovt nok at mange danskere har set samme film den dato. Hvori han intet sagde. Han spurgte også om jeg bor alene, hvilket jeg sagde ja til. Men har en datter på 6 år, hvor han så siger nå så har du jo en boende” Altså hvad regner han med at en lille unge på 6 år går ind på popcorn time og henter en gyser film ned? Hold nu op en kejle.. Jeg har derfor også skrevet en email til dem, hvor jeg også har nævnt at de har krænket mit privat liv med sådan et brev, og sporet min ip adresse samt adresse for at få penge for noget man intet har gjort. Til det vil jeg samle nogle folk og sagsøge det firma, samt finde ud af dem der står bag det hele til TV2 så alle kan få dette at vide. Det er direkte svindel og at OPUS går med til det må det jo være kriminelt da han i forvejen ved det lugter langt væk at lort. Jeg har også bedt om kraftige beviser for at jeg som modtager af brevet har hentet den exteme dårlige film og set den. Og hovedsagen er at han umuligt kan bevise udfra en ip adresse at man har hentet film ned. Jeg har netflix og det er jeg glad for. Så til jer der får disse breve, smid den ud og nyd sommeren der snart kommer

 259. Karl Rasmussen marts 14, 2016 kl. 7:53 pm- Svar

  Man skal nu svare første brev hvor man
  fortæller man ikke har hentet den film
  som de påstår. Jeg har lige fået brev om
  inkasso varsling.
  Mvh Karl Rasmussen

 260. Karl Rasmussen marts 14, 2016 kl. 10:01 pm- Svar

  Og naturligvis ikke vil betale for noget man ikke
  har fået

 261. thomas marts 14, 2016 kl. 11:11 pm- Svar

  @ Karl Rasmussen

  Som nævnt længere oppe, så er det et brud på inkassoloven (og god inkassoskik i øvrigt), hvis de sender sagen til inkasso.

  Det betyder reelt, at de sætter en advokat på, som så kan føre sagen i fogedretten….og det kan kan de ikke gøre, når de ikke kan dokumentere der krav….som du i øvrigt også er uenig i, går jeg ud fra.

  http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Sager-og-praksis/Praksis/Markedsfoeringsloven-i-praksis/godskik/inkasso

  Du kan læse lidt mere om inkasso her:

  http://www.budgethuset.dk/inkasso/

  Men kort fortalt så hverken kan eller må Opus sende sagen til inkasso….og gør de det, så bør man melde det til Forbrugerombudsmanden og politiet.

 262. Clauie marts 15, 2016 kl. 1:31 am- Svar

  Her er mit svar til Opus efter brev nummer to fra dem. Interessant at de har en Stud. Jur. fra Brandt&Lauritzen til at sidde og svare på mails fra Opus, jeg gætter på Opus er en postkasse, oprettet til at tage al den dårlige omtale…

  Hej Opus

  Mit internet har altid været beskyttet af de medfølgende koder, men der har været andre brugere (lejer, familie og venner) af forbindelsen som jeg ikke kan holdes retslig ansvarlig for.

  Min internetforbindelse har aldrig været “offentlig” tilgængelig da koden aldrig har været fjernet. Udlevering af koder til familie og venner ændrer i min optik ikke ved ansvarsvurderingen og derfor heller ikke omstændighederne i retspraksis i forhold til 2004.

  Derudover findes der i dag utallige programmer som AirCrack, Cain&Able og Kismet der kan downloades gratis på internettet og som kan bruges til at forbigå koder på trådløse routere. Dette kræver ikke engang nogen særlig indsigt i IT og kan derfor gøres af stort set alle med en computer.

  Min IP-adresse er ligeså godt sikret som alle andres, nemlig med en kode og hvis jeg havde haft intentioner om at benytte ulovlige tjenester er der utallige metoder til at sløre/skjule sin egen IP-adresse såsom VPN-programmer.

  Man kan ikke holde folk juridisk ansvarlige for hvad andre brugere af ens internet laver med det, selv ikke hvis man rent faktisk havde fjernet sine koder. Svarer til at holde ejeren af en bil ansvarlig for at andre kører for stærkt i den. Hverken ved udlån eller tyveri af ens bil kan ejeren holdes ansvarlig for hvad den bliver brugt til, selv ikke hvis man har efterladt den ulåst.

  Jeg må fastholde at jeg ikke ulovligt (eller lovligt) har set den i brevet nævnte film og at omstændighederne i min sag, i forhold til retspraksis 2004-08, ikke er anderledes.

  Jeg har ikke, som forespurgt i mit første brev, modtaget nogen former for beviser for at det netop er MIG der har foretaget mig noget ulovligt.

  Det er, som allerede fastslået i forbindelse med Antipiratgruppens sager i 2004-08, stadig jer der skal bevise min skyld og ikke mig der skal bevise min uskyld og en IP-adresse beviser ifølge landsretten ingenting.

  At søge juridisk bistand til en sag som denne ville være spild af ressourcer. Da kravet er på 2200 kr. vil det i en retssag være at betragte som en småsag. Der vil ikke være krav om at have advokat, ligeledes er der loft på sagsomkostninger på 1800 kr.

  Så selv hvis jeg, imod al forventning, retfærdighed og tidligere retspraksis, skulle være den første i Danmarkshistorien der rent faktisk tabte en sådan sag vil de samlede omkostninger næppe være over de 2200 kr. i påstår, er jeres klients tab ved at en eller anden har set en film ulovligt. Må være en helt speciel film, hvis i kan bevise at det har påført jeres klient et tab på 2200 kr. at se den.

  Det er efter min mening useriøst, uprofessionelt og helt igennem smagløst at sende trusselsbreve til personer uden nogen håndgribelige beviser, og udelukkende på baggrund af en IP-adresse der principielt kan dække over flere hundrede brugere af samme internet.

  Jeg er bekendt med at jeg er en ud af flere tusinde der har modtaget et standardbrev udelukkende pga. IP-adresse sporing. I håber dermed at folk bliver “bange” for at bruge ulovlige tjenester.

  Det ærgerlige ved jeres fremgangsmetode er at det højest sandsynligt vil være de svagest stillede i samfundet der vil vælge at betale jeres ”forslag til forlig” Der vil være mennesker der ikke har nok forstand på disse ting til at vide de måske ikke engang har gjort noget forkert og derfor tror på jeres trusler.

  Synes ærligt talt ikke denne form for ”cowboy-jura” og ”spredehagls-taktik” hører hjemme i et retssamfund som Danmarks. Selv ikke i et land som USA har det været muligt at få nogen nævneværdig succes med de her metoder.

  Det siger vel i virkeligheden alt at Brandt & Lauritzen ikke selv ønsker at ligge navn til disse breve på trods af det er en partner i firmaet der står for ”Opus”

  Jeg er helt enig i jeres mål, men bestemt ikke jeres metoder.

  Slutteligt vil jeg betragte sagen som afsluttet da der, på trods af efterspørgsel, stadig ikke er foreholdt nogen former for beviser.

  Mvh.
  ………………

 263. lars marts 15, 2016 kl. 12:54 pm- Svar

  jeg modtog også mail fra søde Opus.

  taken 3 samt angel of death.

  kan se mange er anklaget for samme to film!!?

  og ja vores IP adresse var ikke den rigtige de skrev i brevet. jeg har snakket med vores udbyder og som de kunne se har vi haft vores nuværende IP adresse i mindst halvandet år. jeg har fået deres it loggere til at tjekke om vi på noget tidspunkt har været tildelt den IP adresse som Opus mener vi har.

  nu er mit spørgsmål så gad vide om Opus sender den samme adresse ud til folk? eller har de bare en pose de ryster med ip adresser i? kunne være sjovt at se hvilke adresser andre får tilsendt.

 264. Connie R Jørgensen marts 15, 2016 kl. 8:23 pm- Svar

  Hej alle….
  Så fik jeg også et brev fra OPUS !!
  Måtte læse den tre gang før jeg overhovet kunne forstå hvad der stod ?
  Jeg ved sku ik engang hvordan man henter film på nettet !!!!! Det dreger sig om filmen “The Woman om Black – Angel of death” og “Taken 3” men forstår ikke, den ip adr. de skriver der skulle være brugt, passer heller ik med den jeg har ? Kan man have flere ip-adr ??? Har ik forstand på det !!! Nogle der kan hjælpe !!

 265. Martin marts 15, 2016 kl. 8:47 pm- Svar

  Jeg har os modtaget brev den 8. marts og sendte dette svar tilbage:

  Til Niels Dahl Nielsen

  Undertegnet har den 8. marts 2016 modtaget brev vedrørende ophavsretlig krænkelse af rettighederne på filmen “A walk among the tombstones”, som menes at jeg skulle have streamet den 29. januar 2015 kl. 20:52:12 fra ulovlig tjeneste “BitTorrentnetværket”.

  Dette kan jeg ikke vedkende mig, da jeg ikke har set filmen eller benytter ulovlige tjenester på internettet. Ligeledes at den nævnte IP adresse 87.60.153.108 skulle være min IP adresse kan jeg heller ikke vedkende.

  Derfor kan jeg på ingen måde anerkende dette forslag om forlig, du sender mig, idet påstanden/anklagen ikke er rigtig. Jeg forventer derfor at denne anklage frafalder omgående.

 266. Jacob marts 16, 2016 kl. 10:00 am- Svar

  Vi har også fået en lignende henvendelse om en film, og vi svarede i første omgang, at vi ikke vedkendte os anklagen eller erstatningskravet.

  Nu er der kommet en opfølgning i form af en tro- og loverklæring, hvori man skal bla. skal angive navne, mm. på brugere af netværket og andet. Umiddelbart kan jeg ikke se, at vi er forpligtet til at udfylde og besvare denne når vi har redegjort for i vores første svar. Men er der nogen med konkret kendskab til jura, der ved noget om det?

 267. Karl Rasmussen marts 16, 2016 kl. 9:10 pm- Svar

  Her er mit svar til opus trussels brev nr 2 kan godt være jeg blev lidt for sur:

  Du kommer bare stært igen jeg har intet at skjule men vil da meget gerne se de stærke beviser du snakker om jeg har været inde og læse om dig på nettet og har fundet ud af hvad du er for en Karl og rygterne er sku ikke for gode derude men nok om det få nu fat i de beviser og send dem venligt.og så vidt jeg husker skrev du filmen som jeg ikke engang kender og som er hentet fra min ip addresse er hentet fra en ulovlig hjemme side hvis der er nosser i dig får du bare den lukket. men at sende regninger ud til flere tusinde det går fint hvis de betaler??
  Du skal hvis skrape bunden og genere folk for at overleve.
  Hvis du fortsætter vil i blive politianmeldt og jeg skiver tiden ned jeg bruger på jeres pis og jeg forlanger kun min almindelige time løn hvilket nok er mere end du snyder den næste uskyldige ( pirat )
  For. Håber festen slutter nu eller få fat i en ransagningskendelse jeg har mit på det rene og intet at skjule.
  Kom bare frisk frem.
  Mvh Karl Rasmussen

  Sendt fra min iPhone

  Den 16. mar. 2016 kl. 15.16 skrev Opus 28549-29663 :

  Kære Karl Aagaard Rasmussen

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Christine Neel Tønnesen

  Stud.jur.

  info@opus-law.dk

 268. bobbi marts 18, 2016 kl. 9:18 am- Svar

  Jeg har intet høre fra dem efter jeg skrev at jeg ville sætte en advokat på hvis jeg hørte mere fra dem.

  Og jeg syntes os borger burde anmelde dem for penge afpresning, da dette er lige en sag for TV2 for hvem der præcis står bag. Og jeg syntes heller ikke det er fedt at de går ind og spørger vores internet-udbyder om vores private adresse, må de overhovedet det? De er jo ikke politiet. Det er jo som at jeg står bag i ens baghave og kigger ind af vinduet. Det er krænkelse på privat livet, og jeg håber nogen gør noget ved det her som ved mere om det, og hvordan man starter en sag op mod dem. Synd for dem der har betalt pengene for de ryger lige ned i lommen på skurkene, og griner hele vejen ned til banken.

 269. Michael Rasmussen marts 19, 2016 kl. 8:19 pm- Svar

  Fortæl gerne hvad der er sket efter 2 trusselsbreve – nu har jeg også modtaget et brev om en film jeg IKKE har set eller downloaded

 270. lars marts 22, 2016 kl. 10:08 am- Svar

  Fin side. Tak tak

 271. Thomas A. marts 22, 2016 kl. 2:25 pm- Svar

  Jeg har som så mange andre også modtaget et brev, som jeg selvfølgelig også blankt har afvist. Der er noget meget usselt ved det her firma. Opus er oprettet i 2014 som et søsterfirma til Brandt & Lauritsen hvor Niels Dahl-Nielsen har sin daglige gang (Partner). Der er altså oprettet et søsterfirma som udelukkende er drevet af trusselsbreve til tilfældige danskere med beggrundelse af, at de er registreret som ejer af en internetforbindelse med en pålydende IP adresse som menes at have været anvendt til deling af ulovlige filer. Det må være på kanten af loven at anklage/afpresse folk uden hångribelige beviser, man kan ikke ud fra en IP adresse retfærdiggøre hvem der har hentet / delt ulovlige filer indenfor den pågældende IP adresse. Desuden står der ingen steder i loven at man skal have beskyttet sit netværk med kode. I princippet kan din nabo så have hentet / delt filerne. Det er så ham der skal anklages og ikke dig, men det er svært at bevise og derfor har der ikke været en retssag i mange år. Desuden kan hackkere eller autoriserede bruger af dit netværk også have hentet filerne uden din viden (Det er IKKE dit ansvar!). Hvad jeg også har noteret mig, er at mange af de samme film er blevet hentet/delt i samme periode. Altså samme dag eller få dage imellem, det virker meget besynderligt og kunne det måske tænkes at nogle pengegriske bagmænd selv kører rund og finder åbne netværk / hackker sig ind hos tilfældige danskere? Mit råd er at man afviser at indgå forliget hvis man har ret samvittighed. Mvh. Thomas

 272. Lotte marts 25, 2016 kl. 1:38 pm- Svar

  Jeg sidder med hjertet helt oppe i halsen.. Har for 1 uge 14 dage siden modtaget et brev hvor han påstår at jeg har set “A walk among the tombstones” og han påstår at han/Retten på Frederiksberg, har fået oplyst min ip adresse, samt navn og adresse via min internet udbyder, med dato og klokkeslet.

  Da jeg ikke fik besvaret brevet, har jeg nu modtaget endnu et brev, en påmindelse og inkassovarsel.

  Hvad skal jeg gøre????

 273. Lars Petersen marts 25, 2016 kl. 1:49 pm- Svar

  Så er det blevet min tur til at modtage de famøse breve…

  Min første indskydelse er blot at benægte hændelsen, og så håbe på det bedste.

  Efter en alvors snak med min 16-årige søn, har jeg fundet “synderen” om man vil. Han har undskyldt mange gange, og siger, at han aldrig vil gøre det igen.

  Jeg er lidt usikker på, hvad jeg skal gøre nu. Skal jeg benægte, og muligvis, spare de 2.200 kr. hvis alt går vel. Jeg har hørt fra en ven, som er advokat, at der også er faldet domme, hvor folk er blevet dømt for at se film ulovligt.

  Jeg tænker også at det er et skidt signal at sende til min søn, at lære ham, at man blot kan “benægte” sig ud af sit ansvar, når man har gjort noget forkert.

  Jeg vil gerne spare pengene, men omvendt vil jeg heller ikke lære min søn at det er okay at smutte fra sit ansvar.

  Jeg overvejer at betale, og så pakke brevet pænt ind og give ham det i fødselsdagsgave her i næste måned. Vil dette være for strengt, eller tror I at han vil lære noget om ansvar af dette??.

  Den fortvivelede far.

 274. Ann-christina johansen marts 30, 2016 kl. 5:21 pm- Svar

  Hej ja så har jeg også fået et brev ind af døren og sjovt nok er det også på 2200kr lige som mange af jer andre. Mit hjerte stoppede lige et øjeblik og måtte snakke med mine drenge om det og de er lige så uforstående overfor det som jeg? Og de påstår at vi skulle have downloadet nightcrawler i febuar sidste år og vi kender slet ikke til den film måtte Google den for at vide hvad det var for en. Jeg har tænkt at ringe til forbruger rådet imorgen og snakke med dem de må kende til det. Og så tænkte jeg på at ringe til kontant eller tv2 det må være guf for dem. Og selvfølgelig skrive til ham Niels at jeg ikke vil betale da vi ikke har set den film.
  De får ikke en krone fra mig sådan noget svindel.
  Hilsen Ann-christina

 275. Ann-christina johansen marts 30, 2016 kl. 5:36 pm- Svar

  Prøv at søge jer ind på denne Web adresse http://www.antipiratgruppen der står klart og tydeligt hvad man skal gøre og skrive hvis man modtager dette brev.
  Hilsen Ann-christina

 276. Michael Rasmussen marts 30, 2016 kl. 8:01 pm- Svar

  Nogle der har politianmeldt firmaet ?

 277. Ann-christina johansen marts 31, 2016 kl. 10:24 am- Svar

  tv2 vil rigtig gerne have man skriver til dem omkring disse breve så hvis vi alle sendte en mail til tv2 så må det da komme frem i medierne.
  prøv dette link.
  http://nyheder.tv2.dk/penge/2016-02-16-ulovlig-download-af-film-advokat-bag-boedebreve-paa-vej-med-retssager
  Jeg gør det fordi jeg også har modtaget brev og vi har ikke downloadet eller noget det er ikke engang vores ip adresse der står i brevet. Jeg er så gal.
  hislen Ann-christina

 278. Ann-christina johansen marts 31, 2016 kl. 10:54 am- Svar

  Send en mail til disse mails hos tv2.
  (Har du modtaget sådan et krav, hører TV 2 gerne fra dig. Kontakt os via 1234@tv2.dk eller journalist Maja Kærhus på mkae@tv2.dk)
  Hilsen Ann-christina

 279. David april 1, 2016 kl. 12:35 am- Svar

  hej

  nu er det min tur, de fangede mig i torrent network i marts sidste år.

  ved I hvorfor det tog dem 9 måneder (de fik dommerkendelse i sommers) før de kontaktede mig? er der noget taktik fra deres side?

  De kan ikke snuse frem til hvilke film/sport man har download vel (vha Yousee log)? hvis ikke så har de ikke en chance i en retssag (står der noget sted at torrent er ulovlig?)

  advokaten sender advarsel på vegne af mis.label, hvem er det? er det nordisk film eller noget snu advokater?

  jeg har netflix, jeg bruger torrent mest til at download amerikanske sport.

  man har ret til at share sine musik/sport på torrents, hvis torrent er nu ulovlig, det er da ærgerligt.

  jeg er bange for at jeg ikke har energy til at kæmpe på vor frihed i at bruge torrent.

 280. Brian Holst april 2, 2016 kl. 9:47 am- Svar

  Fik et brev svaret tilbage at jeg var uenig, fik efterfølgende et par mails, hvorpå jeg gjorde opmærksom på der er mange der kan ha adgang til mit netværk…. har ikke hørt noget i flere måneder

 281. Gitte Stuhaug april 3, 2016 kl. 8:30 pm- Svar

  Man skal endelig ikke betale deres krav. Det er falske anklager.
  Vi har ikke hørt fra dem siden vi skrev, at hvis vi hørte mere fra dem, så ville vi politianmelde dem for falske anklager.
  Det er fusk. De prøver bare at lokke penge ud af uskyldige mennesker.

 282. Hansen april 5, 2016 kl. 8:12 pm- Svar

  Jeg har haft en meget lang email snak med OPUS.
  Resultatet er, at uanset hvad du siger eller skriver, så vil de holde dig fast i forældelses loven.
  Det betyder at de vil ikke lade dig slippe i de næste 3 år efter de har fremlagt kravet imod dig.

  Jeg gætter på at grunden til at de ikke lader en slippe, er at de satser på lovændringer til deres fordel, og at de så kan hive alle sammen, skyldig eller uskyldig, ind i retten og gøre krav på deres sigtelser. Dette er mit bedste gæt.

  Så hvis du ikke direkte har fået det at vide på sort og hvidt at de har droppet sagen, så er du registreret de næste 3 år.

 283. VikingeMayn april 5, 2016 kl. 8:42 pm- Svar

  Jeg har ikke hørt fra dem siden starten af Februar. De har ikke skrevet noget om at de ville holde mig op på noget i 3 år. Jeg fik kun 2 mails fra dem, en i Januar og en i Februar, som jeg svarede på og siden har der været stille…

 284. Nina april 6, 2016 kl. 9:05 am- Svar

  Hej alle, jeg er også en af de mange danskere der har fået tilsendt, sådan et trusselbrev fra Opus. Jeg vil bare høre om andre er blevet anklaget for at have downloaded filmen “nightcrawler”?
  Mvh.

 285. Kristian april 6, 2016 kl. 12:19 pm- Svar

  Jeg fik et brev for flere måneder siden, og har efter min indsigelse, blot modtaget samme standardsvar som alle jer andre. Jeg tror næppe der sker mere end det, og udfra hvad jeg kan læse på diverse forums og nyhedssites, vil det være ret utroligt om de går videre med sagen. Jeg tager det helt roligt indtil videre :-)

 286. Adh april 7, 2016 kl. 3:40 am- Svar

  Dejligt at du har lavet denne side. Jeg har en ven der har modtaget et brev. Hvordan kan Niels Dahl-Nielsen / OPUS Law se hvilket torrent program der er benyttet? Samt dato og tidspunkt for handlingen? Han kan jo ikke bare gætte sig frem. Jeg kiggede rundt på min vens computer, og så at Niels Dahl-Nielsen havde både programmet, dato og tidspunktet var rigtigt.
  Jeg kan læse at OPUS kun har 1 medarbejder, og firmaet mis.et eller andet også kun har 1 medarbejder. Jeg tænker at de 2 er bon-kammerater, som lige har fundet en fed fidus til at afpresse penge af folk

 287. Helle Skaarup april 7, 2016 kl. 8:09 pm- Svar

  Så blev det min tur. Den 30. marts kom et brev fra Advokatfirmaet Opus med krav fra Mis.Label Aalborg ApS om betaling af 2.200 kr. for at have downloadet filmen “Nightcrawler”. Mis Label Aalborg har ikke opdateret deres hjemmesiden siden nov 2013. Opus skriver at de på baggrund af en retskendelse har fået udleveret mit internet abonnement. Tak for deling af jeres oplevelser. Jeg følger trop.

 288. Bobbi april 7, 2016 kl. 10:08 pm- Svar

  Det der undre mig er at det er konstant et nyt navn der skriver til mig på mail. Jeg har nu fået 4 mails fra dem ialt. Samt med jeg modtog den sidste idag kl 17.43 men de har åben fra 9-12. Jeg syntes det hele virker meget mystisk. Jeg har dog stadig nægtet at betale og jeg har bedt dem fremsende alle beviser på krænkelse tidspunktet. Som jeg stadig i nu ikke har fået i den 4 mail fra dem. De skriver: “Dokumentationen anses som fyldestgørende og vil ikke blive fremlagt på nuværende tidspunkt, men jeg tager forbehold for at fremlægge denne såfremt sagen fortsættes”

  Jeg har også nævnt at hvis jeg høre mere fra dem uden yderligere beviser vil de bliver politi anmeldt. Så længe de ingen beviser sender anser jeg dem som fusk og ulovlig og burde anmeldes. Jeg finder mig ikke i at blive afpresset og bare kan gå til den næste i håb om de betaler.

 289. Alex april 8, 2016 kl. 6:28 pm- Svar

  Jeg har også fået beskeden om nightcrawler – kender den heldigvis ikke.

  Brevet er grinagtigt og meget uprofessionelt udformet, så det er svært at tage det seriøst. Det sjoveste er også, at de prøver at overbevise en så meget i brevet om, at enten betaler man eller også bliver det langt værre for en selv. Det sjove er, at det er lige omvendt. Betaler man, så fodrer man dem med penge og derved et incitament om at blive ved. De skal fandme bare have igen.

  https://www.facebook.com/brandtlauritzen/

  Her er deres facebook side, dem der står bag Opus. Det er en god idé med en anmeldelse af dem.

 290. Tibe april 8, 2016 kl. 7:41 pm- Svar

  Jeg har sørme også set “nightcrawler” påstår Opus. Det må da være en utrolig god film siden så mange ser den her på siden ;) Jeg har skrevet tilbage at jeg ikke anerkender forliget og har desuden skrevet til tv2 mailen længere oppe i tråden. Hold da kæft hvor bliver man måde bange og meget vred over at læse denne side og at der findes firmaer som Opus ! Hvis jeg hører mere vil jeg melde dem for falske anklager og ligeledes sende dem en faktura på den tid jeg gar brugt på dem !

 291. Pernille april 8, 2016 kl. 11:56 pm- Svar

  Jeg modtog i dag samme trusselsbrev fra Advokatfirmaet OPUS med krav fra Mis. Label Aalborg Aps, om at indgå et forlig på 2200 kr. Jeg skulle efter sigende have downloadet filmen
  Nightcrawler d. 4. april 2015. I brevet bliver der oplyst en IP-adresse, der ikke tilhører mig! Jeg kan kun som andre bakke op om, at slå ned på denne usmagelige advokatpraksis og griske tilgang, der kun skaber frygt hos almindelige mennesker, om at blive hevet i retten, hvis ikke beløbet falder. Tak for alle indlæg, det har virkelig fået mig til at åbne øjnene! Jeg henviser til siden http://www.antipiratgruppen.dk, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal svare og gribe sagen an.

 292. Træls april 9, 2016 kl. 8:40 am- Svar

  Hej allesammen…

  Så fik jeg også et brev, dateret 4. april og modtaget d. 8. april. Heri fremgår at jeg skulle have brugt Popcorn Time i april sidste år til at se en film, der hedder “Nightcrawler”. For det første har vi i over 2 år haft Netflix, og er glade for det, så hvorfor i alverden skulle vi dog bruge ulovlige tjenester til at se film???? Desuden stemmer IP overhovedet ikke overens med min Mac og vores router er sikret med password. Den dér film, de nævner har jeg heller aldrig hørt om, og jeg gider ærligt talt ikke google noget om den, for det interesserer mig ikke.
  Vi bor i et 2 families hus, og vi deler derfor internet med overboen, så derfor har jeg naturligvis været oppe og tale med ham også, og heller ikke her stemmer IP.
  Hvad han så har haft af besøgende, der lige kom forbi, hev deres bærbare op med Popcorn Time i stedet for at se film på deres enorme Samsung-TV, ved han så ikke noget om… nok fordi det aldrig er sket.

  Vi sender i hvert fald et brev, hvor vi vil kræve at få udleveret MAC-adresser, for de kan nemlig bruges til at spore rigtigt.

 293. Pia Jakobsen april 9, 2016 kl. 10:39 am- Svar

  Hej.
  Har modtaget brev fra Opus om ulovlig download af filmen “nightcrawler” d. 2. april 2015 kl. 15.09.- deres klient er Mis. Label Aalborg ApS. Jeg aner ikke, hvad det er for en film. Den IP adresse de oplyser, kan jeg ikke genkende. Ringer til min internetudbyder på mandag for at høre dem ad med den adresse. Når jeg tjekker den ip adresse på whatismyip.com, siger den lokation København… jeg bor i Jylland…. de år et brev, hvor jeg ikke accepterer hverken beskyldning eller forlig.

 294. Peter april 10, 2016 kl. 5:42 pm- Svar

  Angående Politianmeldelse af OPUS.

  Opus er allerede blevet anmeldet til politiet. Der ligger et brev fra Politiet til Opus på deres hjemmeside.

  Jeg tror ikke i kommer så lang med at anmelde dem.

  Politiet har jo allerede sagt at det er et lovligt firma, og at det de gør er okay.

  Så man kan nok ikke tale om afpresning, når det de gør og siger ikke er ulovligt.

  http://opus-law.dk/wp-content/uploads/2016/01/Nordjyllands-Politi-afg%C3%B8relse-om-beklagelse-anonymiseret.pdf

 295. Michael april 10, 2016 kl. 5:43 pm- Svar

  Jeg har ligesom jer andre også modtaget et brev fra OPUS om at der er downloadet 2 film fra min IP-adresse.

  Hertil har jeg 2 spørgsmål som jeg håber nogen kan hjælpe mig med:

  Er der nogen der kender til et sted/en advokat hvor man kan få gratis retshjælp?

  De 2 film der er blevet downloadet fra min IP-adresse er for præcis et år siden. Hvilket betyder at selvom jeg sørger for at få kode på mit internet mm. fra dags dato, så der ikke bliver downloadet yderligere, så kan jeg vel ikke være sikker på at der ikke er flere sager påvej fra det sidste års tid?

  Eller må man gå ud fra at OPUS har tjekket aktiviteten på min IP-adresse indtil nu?
  De skriver jo at hvis man indgår forlig, bliver sagen afsluttet, men det hjælper jo ikk hvis der er flere sager påvej :(

  Håber nogen kan hjælpe

 296. Mikkel Norup april 10, 2016 kl. 7:14 pm- Svar

  Så blev det min tur til at modtage et brev, med opkrævning på 2200 kr for filmen nightcrawler. Jeg har kigget lidt rundt på nettet, og fundet god hjælp på antipiratgruppen.dk. Den beskriver trin for trin, hvordan du håndterer sitiuationen. Jeg har set filmen nightcrawler! Den er ganske glimrende, bare ikke på popcorntime. Jeg har ikke skrevet til opus endnu, men gør det snarest. Som artiklen på piratgruppen beskriver, er dette et glimrende eksempel på “cowboy- jura”.
  De bedste hilsner
  Mikkel.

 297. bobbi april 12, 2016 kl. 9:58 am- Svar

  Opdatering:

  Efter som jeg ingen beviser har fået i nu ringede jeg til selveste opus. Her fortalte jeg ham en masse informationer jeg bad om sende til mig som modtager af brevet skulle have set denne “Angel of Death” film

  Opus havde kun IP adresse de kunne fortælle mig om, hvori jeg har bedt dem om 3 gange nu at fremlægge alle beviser til mig. Da det endnu ikke er sket, har de sat sagen i bero ifølge Opus. Men så let slap de ikke. Før jeg fik fortalt min mening om dem. Havde Hr og Fru jensen modtaget sådanne et brev havde de jo nok betalt da de ikke ved hvad det drejer sig om. Det er jo nok også meningen med disse breve til folk som slet ikke ved hvad det er. Hvis de får 20 danskere om dagen til at betale 2200 kr og op efter har de en god forretning. Da jeg nævnte jeg ville politi anmelde dem, sagde de følgende at jeg kunne bare ringe til nordjyllands politi. Hvilket jeg så også har fortalt dem at det havde jeg gjort. Og selveste politiet sagde at jeg skulle komme med emails samt breve da det lyder mistænkeligt. Derfor til alle jer ” lad være at betale” I skal ikke bare undvære og svare dem. I skal skrive en mail og nægte. Og ikke via telefon da det er mundtligt og ikke kan bruges i retten eller noget.

 298. Ann-christina april 12, 2016 kl. 1:30 pm- Svar

  Bobbi hvis du skal have flere beviser til politiet så skriver du bare så sender jeg gerne mails og breve, videre til dem.

  Det er mærkeligt at det nu er “nightcrawler” som alle skulle have set i feb sidste år. Det er de samme film de påstår at man har set/downloadet i de de pågældende perioder.
  De er nogen fusker har selv sendt mail til dem efter mit brev kom og fortalt dem at de ikke får en krone og at den ip adresse de påstår der er brugt til dette er slet ikke min.
  de siger at den der står i brevet er min i den periode men sjovt nok har jeg haft min rigtige ip adresse i mange år så lyder sku som det rene fusk.

 299. René april 13, 2016 kl. 9:52 am- Svar

  Hej Bobbi,

  Det er jo uhyggeligt, det der foregår. Jeg har også skrevet en mail til dem, hvor jeg nægter at have set den film, de påstår, jeg har set. Det er nu 3 dage siden, og jeg har intet hørt endnu.

  Det jeg synes, der er interessant er, at du ringer til dem, og de siger, at de har sat sagen i bero og at det så ender med at selveste politiet, som Opus selv har sagt, du bare kan ringe til, siger at det hele lyder mistænkeligt… det er altså ekstremt underligt.

 300. Don P april 13, 2016 kl. 10:25 am- Svar

  Så modtog jeg også et brev, hvori det påstås at jeg har krænket rettighederne til filmene “Nightcrawler” og “dumb dumber”. Jeg skrev en mail hvori jeg, sandfærdigt nok, nægter alt kendskab til disse film. I dag har jeg modtaget en mail hvori de skriver at de vil lade deres klient gå videre med sagen og forholde sig ret til at genoptage sagen, hvis der sker yderligere krænkelser gennem min IP. (Med andre ord truer de med at overvåge min IP og færden på nettet. Kan det virkelig være lovligt??). Hvad er folks erfaringer med det videre forløb? Kan jeg forvente at modtage en stævning snart?

 301. Marie Hansen april 13, 2016 kl. 5:19 pm- Svar

  Jeg har modtaget brev fra Opus advokat, med påstand om at jeg har downloade en film ulovligt fra nettet 1. april sidste år. Opus skriver på vegne af Mis.Label Aalborg ApS om der fremsætter krav om betaling af 2.200 kr. for at have downloadet filmen “Nightcrawler”.

  Jeg har valgt at sende en mail, hvor jeg skriver sådan her.
  —————————————————-
  Til Advokat Niels Dahl-Nielsen

  Jeg bekræfter at have modtaget brev fra dig j.nr: xxxxx, hvor i du anklager mig for ulovlig download og deling af film.

  Jeg kan ikke anerkende anklagen. Jeg har ikke på noget tidspunkt downloaded ulovlige film på internettet. Filmen nævnt i dit brev kender jeg ikke og har aldrig set.

  Du skriver et tidspunkt for download, der ligger et år tilbage i tiden. Hvem jeg havde besøg af den pågældende dag kan jeg desværre ikke huske, så det bliver svært at finde ud af om anklagen fra dig overhovedet er sand.

  Jeg har selvfølgelig kode på mit internet, men har ofte gæster, og derudover kan jeg jo ikke være sikker på om nogen har hacket sig adgang til mit internet.

  Jeg er vred over anklagen, og måden hvorpå du fremsender krav om forlig, uden du på nogen måde ved om du har fat i den rigtige person.

  Som du må forstå vil jeg derfor heller ikke imødekomme det opskøne forslag om forlig.

  Hvis du ønsker at kontakte mig yderligere vil et brev kun blive modtaget og besvaret, såfremt brevet sendes anbefalet.

  Hilsen
  Marie Hansen
  ———————————-
  Jeg vil gerne høre fra andre om der er mulighed for at klage eller anmelde advokatfirmaet for fremsendelsen af disse breve??
  Det er temmelig ubehageligt at få at vide, der et firma søger retskendelse, der udmunder i at min internetudbyder sender informationer om mig uden jeg er orienteret om dette.
  Tak iøvrigt for denne side.

 302. Den irriterede april 14, 2016 kl. 10:04 am- Svar

  Jeg fik jo denne efter deres første trusselsbrev:

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Hvis min klient vælger at gå videre med sagen, vil vi vende tilbage til dig. På vegne af min klient tager jeg dog for god ordens skyld forbehold for at genoptage sagen, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt på nuværende tidspunkt, men jeg tager forbehold for at fremlægge denne såfremt sagen fortsættes. En IP-adresse er ofte dynamisk. Det er derfor ikke usædvanligt, at en husstands IP-adresse skifter over tid, og det kan derfor meget vel være, at du har en anden IP-adresse nu, end den du havde på krænkelsestidspunktet.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som vil være op til retten at foretage.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Jeg har så tænkt mig at svare med denne mail:

  Jeg vil hermed benytte lejligheden til at minde Dem om, at jeg på ingen måde, ifølge stadfæstet dom fra Østre Landsret 2008, er ansvarlig for, hvad udefrakommende laver med mit internetabonnement, og jeg prøver igen at få Dem til at forstå, at jeg intet aner om den film, De påstår, jeg skulle have set i et program, som jeg aldrig har haft.

  Hvis De havde læst Deres lektie, ville De vide, at det ikke tager mere end 5 minutter at knække en WEP-kode (ja, vores router er beskyttet). Fremgangsmåden kan sågar slås direkte op på YouTube, og selv en 12-årig vil kunne gennemføre sådan et hack. Hvad angår den IP-adresse, De påstår at have registreret, så er det ikke muligt at identificere krænkeren via denne, da en router tildeler IP’er til samtlige tændte enheder, som må være tilsluttet denne.
  Lad mig præcisere, da det ikke lader til, at De er teknisk informeret. Lad os antage, at hele gruppen Anonymous ligger på lur bag hækken sammen med 10 af vore naboer og DRs Pigekor, og alle har deres bærbare, iPhones, iPads og hvad ved jeg med, og de hacker hver især vores routers password. Dette vil i realiteten betyde at hver og én af disse “brugere” får tildelt en IP-adresse. Kan De se, hvor jeg vil hen? Desuden behøver De ikke tale ned til mig, og forsøge at forklare mig om dynamiske IP-adresser, for det ændrer ingenting, og desuden er det temmelig fornærmende.

  Så at fremsende denne slags trusselsbreve til uskyldige mennesker tenderer afpresning, intimidering og krænkelse af privatlivets fred, så hvis jeg nogensinde modtager noget som helst fra Dem igen, vil jeg politianmelde Dem og sætte advokat på sagen.

  Hvad synes I? Er det for meget?

 303. Rasmus april 14, 2016 kl. 1:53 pm- Svar

  Jeg har også modtaget dette afpresnings brev idag D.14/4-16.
  Jeg har aldrig set eller hørt om den film de referere til:”Nightcrawler”.
  Har skrevet til Opus at jeg selvfølgelig ikke kan, eller vil acceptere et forlig for noget jeg ikke har gjort.

  Det bliver selvfølgelig anmeldt til Politiet, og en mail bliver sendt til og DR / TV2.

 304. Michael Schmidt Jensen april 14, 2016 kl. 4:39 pm- Svar

  Jeg har også modtaget et brev fra de kære OPUS advokater med at skulle have streamet “Nightcrawler” har skrevet at jeg ikke har og har skrevet at jeg på et tidspunkt havde et åben netværk, så nu sender de at jeg skal skrive under på en tro og love erklæring, så er mit spørgsmål skal jeg det?

  /Michael

 305. Adh april 14, 2016 kl. 8:04 pm- Svar

  Hej igen. Jeg har hjulpet min ven (“Bjarne”) med at skrive et brev tilbage til Opus. Der står at Bjarne stiller sig uforstående over for anklagen, at forbindelsen er krypteret men koden er delt med venner, familie og andre besøgende i hjemmet. Til slut står der, som anbefalet på http://www.antipiratgruppen.dk/ flg.
  “Eftersom du gør opmærksom på risikoen for retssager og inkasso går jeg ud fra, at du har stærke beviser på, at netop jeg som modtager af brevet har downloadet filmen. Jeg beder dig sende disse konkrete og stærke beviser øjeblikkeligt og anser i modsat fald sagen som lukket.”

  Sagen er så den at Niels Dahl-Nielsen / Opus har set bort fra brevet jeg skrev, og sendt Bjarne en påmindelse og Inkassovarsel.
  Hvad gør vi?
  Sender jeg så nu et svar på brevet om Inkassovarsel, og vedlægger det tidligere brev? Eller hvad?

 306. Adh april 14, 2016 kl. 9:08 pm- Svar

  @Bobbi Jeg tror jeg ved hvorfor Opus vil have dig til at kontakte Nordjyllands politi. Her er et uddrag:

  Advokatfirmaet har klaget til Nordjyllands Politi, fordi de en af politiets medarbejdere tilsyneladende har oplyst en kvinde om, at brevene er falske, hvilket hun har skrevet på Facebook. Og en sådan besked løber stærkt på de sociale medier.

  Her kan du se klagen til Nordjyllands Politi fra Opus Law (PDF) http://opus-law.dk/wp-content/uploads/2016/01/Nordjyllands-Politi-afg%C3%B8relse-om-beklagelse-anonymiseret.pdf

  Nu oplyser Nordjylland Politi, at de har taget kontakt til kvinden, og gjort hende de korrekte fakta klart. Kvinden fastholder hun har fået oplysningerne fra politiet, der dog ikke har kunne finde medarbejderen, som har givet de fejlagtige oplysninger.

  Opus Law har efterfølgende skrevet om sagen på deres website.

  KILDE: http://meremobil.dk/2016/02/politiet-popcorn-time-breve-er-aegte/

 307. Adh april 14, 2016 kl. 9:17 pm- Svar

  Angående den PDF jeg henviste til i sidste indlæg:
  Afsender adressen på Opus,
  H.C ørstedsvej 50 c, 4.
  1879 Frederiksberg

  Denne adresse viser sig at være et virtuelt kontor! Se her:
  http://www.virtuelt-kontor.dk/

 308. Claus Løsekrug april 15, 2016 kl. 12:03 pm- Svar

  Så blev det min tur. Den 4 April kom et brev fra Advokatfirmaet Opus med krav fra Mis.Label Aalborg ApS om betaling af 2.200 kr. for at have downloadet filmen “Nightcrawler”.

  Nægter naturligvis

 309. Martin Larsen april 17, 2016 kl. 9:04 pm- Svar

  Angående Politianmeldelse af OPUS. Jeg forstår slet ikke hvordan så mange mennesker herinde bliver ved med at skrive om at foretage politianmeldelse. Det er jo tydligt ud fra @ADh’s indlæg, at Politiet har bekræftet, at OPUS er et normalt firma, der ikke foretager sig ulovlighedder.

  Debatten vedrørende dette emne er Ekstra bladets debatforum Nationen.dk værdig. Det er utroligt hvor lidt kildekritik, der hersker på internettet i dagens Danmark.

  • Peter Fogh Knudsen april 24, 2016 kl. 3:03 pm- Svar

   Hej Martin – ud fra din kommentar må jeg næsten gå ud fra, at du ikke har været på Ekstra Bladets Nationen :-) Men bortset fra det, er jeg enig med dig i, at man ikke får noget ud af at politianmelde Opus. I stedet synes jeg modtagere af brevene skal overveje at klage over Opus til Advokatnævnet, det tror jeg faktisk godt, der kunne komme noget ud af.

 310. Bobbi april 18, 2016 kl. 8:16 pm- Svar

  Jeg syntes det er rystende så mange der modtager et brev for præcis 1 år tilbage at man skulle have set det nævnte film. Husk på at det ikke er jer der skal fremskaffe beviserne. Det er dem. Man kan da på ingen måder vide for 1 år tilbage hvem man har haft på besøg og hvad de bruger deres mobiler/ iPad til at streame. Ikke nok med det hvordan vil de nogensinde kunne bevise at det dig som modtager af brevet skulle have set den film? Svaret er at det kan de ikke.. Jeg håber der kommer en sag omkring dette ud til DR1/ TV2

  Min opdatering efter flere heftige emails frem og tilbage har jeg endnu ikke hørt fra dem efter jeg bad om følgende beviser :

  Dokumentation fra både TDC og Yousee at IP-adressen rent faktisk tilhørte den router (på Yousee’s forbindelse) der var tilknyttet adressen på angivne dato.
  -Dokumentationen vil jeg selvfølgelig efterfølgende sende til både TDC og Yousee for at få dem til at autentificere dokumentationen.
  –Information om hvilke enhed der foretog downloaden.
  -Såfremt I har fremskaffet oplysningerne via Popcorn-time eller et andet torrent-program, så bør disse informationer være tilgængelige:
  -MAC-adresse på downloadende enhed
  -Computernavn
  -Login-ID for Popcorn-time
  -Andre informationer der identificerer overtræderen eller tilkoblet udstyr
  –Tidspunkt for start og slut for overførslen.
  –Hastighed for overførslen (kombineret med start/slut kan angive hvor meget data der angiveligt blev delt)

  Ifølge telefonisk samtale har de sat sagen i bero. Men hvor jeg stadig kræver fulde beviser. De har brugt min tid, energi, søvnløse nætter samt mistet appetit pga deres afpresning og trusler. Politiet sagde også til mig at hvis der skulle have været sket noget ulovligt krænkelse på nettet ville man få et brev fra selveste politiet og ikke fra en advokat.

  Håber i kan bruge det til noget. Og HUSK nægt at betale. De ryger lige ned i lommen på bagmændene bag dette. Som nok griner hele vejen til banken hvis folk betaler. Har man ikke gjort noget ulovligt så nægt.

 311. Per Andersen maj 3, 2016 kl. 11:15 am- Svar

  Det må være en utrolig populær film den der Nightcrawler tilbage i april 2015. Jeg har også modtaget et brev og kender heller ikke noget til popcorn-time eller filmen

 312. Erik Leigel maj 19, 2016 kl. 4:44 pm- Svar

  Brevene advokatfirmaerne sender er vel sendt anbefalet ? Jeg mener når de nu så skråsikkert anklager dig for at have set en film på ulovlig vis.

  ” So ein Ding ” DR2 viste hvor ” sikker ” din router ikke er. Alle med lidt it-snilde kan vel logge sig på enhver åben router ?

 313. Louise Falk maj 25, 2016 kl. 3:12 pm- Svar

  Jeg har d.d modtaget brev fra Opus med krav om at betale 2200,- for noget (det fremgår ikke hvad) der skulle været set om formiddagen den 22 marts 2015. Jeg har ingen ide om hvad det skulle være og har sendt dem en Mail om at jeg ikke anerkender kravet. Jeg har 15 min efter modtaget den lettere truende standard Mail om at så sker der herefter ting og sager. Så nu må jeg så se hvad der sker.
  Er der andre her inde, der har erfaring med hvor langt jeg risikerer at det her går?

 314. Movie Fanatic maj 26, 2016 kl. 4:50 pm- Svar

  Hej.
  Virkelig godt at se, at der er nogen der gør noget ved dette, som lyder til at være en maskeret smart fidus! Man bliver jo helt bange, for at blive anklaget for at gøre noget forkert, når man ikke har?? Og jeg er da også blevet helt i tvivl, og bange for at downloade nogen som helst film fra internettet! Gælder dette påstået a l l e film, som kan “mistænkeliggøres” for ulovlig downloading, eller hvad er reglen?
  Mange tak for engagementet!

 315. Jakob S. maj 27, 2016 kl. 7:36 pm- Svar

  Jeg har også modtaget et brev idag, har i sinde at besvare via e-mail på den måde som anbefales her og på antipiratgruppen.

  Det drejer sig om dumb and dumber 2, en film jeg aldrig har set og bestemt ikke har planer om at se.

  Mit store spørgsmål er. Hvad vil det sige når opus skriver at der kan blive foretaget bevissikring efter retsplejelovens regler?
  Skal man forvente at der pludselig en dag foran hoveddøren står 2 betjente med en dommerkendelse til at splitte hele hytten ad og slæbe afsted med ens computer?

 316. Maria Rosenbæk maj 28, 2016 kl. 2:37 pm- Svar

  I går, var jeg den heldige vinder af at få et brev fra Opus Advokat..Og “sjovt” de fleste af jer skriver, at I har set “nightcrawler”, hos mig er det “Dumb and Dumber to..og sjovt nok skriver de i parentes (“Værket”).. de gir slet ingen mening..2200 kr skal jeg betale, IP-adressen kender vi slet ikke.. og det skulle have været sket den 23. februar 2015 kl 19.41..
  Har sendt et anbefalet brev til dem, for de skal ikke drive gæk med mig!!!…
  SVINDLER, er han/de.

 317. Erik K. Østergaard maj 29, 2016 kl. 1:38 pm- Svar

  Hej
  Nu har jeg også modtaget et brev fra Opus vedr. ulovlig download af en film “Dumb Dumber To” den 6. feb. 2015 på min internet forbindelse med et tilbud om forlig mod at indbetale 2200 kr.
  Da jeg har trådløst netværk og en repeater uden kode samt at der er flere i husstanden samt gæster, der kan have anvendt anvendt nettet. Oppus har ikke oplyst mere end en ip-adresse og ingen mac-adresse eller lign. der kan identificere den enhed, der er anvendt til downloaded. Det er således ikke muligt for mig at undersøge hvilken enhed og dermed hvem, der kan have foretaget det ulovlige download.
  Dette har jeg i en mail meddelt Opus ud over at jeg personligt ikke kender noget til den foretagne download af film samt takket nej til deres tilbud om forlig.

  Godt med denne blog, der kan få en til at tænke klart efter modtagelse af Opus’s truende og anklagende brev!

 318. Gitte Jensen maj 29, 2016 kl. 5:31 pm- Svar

  Jeg har også modtaget brev fra Opus og har sendt et svar retur , som yderligere er sendt til Nordjyllands politi da jeg føler mig chikaneret fordi en advokat sender afpresningsbreve til mig , uden en politianmeldelse !?
  Jeg forventer at få en politianmeldelse hvis jeg har gjort noget ulovligt !?
  Har desuden sendt det til advokatsamfundet , da jeg mener de har et problem hvis Opus , som stemplet nederst i brevet er medlem hos dem , og bruger brancheorganisationens logo til afpresningssager !?
  Det er desuden sendt til Forbrugerombudsmanden og får jeg et brev mere fra Opus så henvender jeg mig til TV2 . Håber der er mange som vil stille op til en udsendelse om denne chikane virkomsomhed !?

 319. Lars F maj 30, 2016 kl. 10:18 am- Svar

  Så blev det min tur til at modtage et brev fra Opus, der hævder at jeg har hentet “dumd and dumber 2” d. 3/2-15.
  Har sendt svar retur da jeg ikke kan vedkende mig krænkelsen.
  Og har også modtaget en mail retur, med samme standard svar som mange af jer andre har fået her inde kan jeg se.

 320. Michelle Larsen juni 2, 2016 kl. 3:20 pm- Svar

  Hej.
  Er der nogle af jer, der (ligesom jeg selv) har modtaget dette brev og faktisk er blevet hevet helt til retten? Mange af jer skriver hvad I har skrevet/svaret tilbage til Opus, men hvad er udfaldet/resultatet blevet?

 321. Søren Oesen juni 4, 2016 kl. 12:39 am- Svar

  Hej Alle

  Ja hvad kan man sige… De bliver ved med at sende breve ud, de kære OPUS. Jeg fik brev d. 24/10-15 og skrev så tilbage at jeg ikke kunne anderkende deres krav, og hvis de stadig ville fastholde deres krav, ville jeg ser noget dokumentation.

  – dokumentation for, jeres påstand om aktiviteten i form at officielle bilag fra relevante internet udbyder.
  – dokumentation for, at i har bemyndigelse til at varetage jeres klient interesser.
  – dokumentation for kravets størrelse og opgørelsen heraf.
  – en redegøre for mit ansvargrundslag i forhold til den påståede aktivitet og parternes bevisbyrder.
  – Derefter vil jeg Bed jer redegøre for og dokumentere hvordan i er kommet i besiddelse af de påståede informationer om aktiviteten (til brug for vurdering af respekteringen for privatlivtesfred jf. EMRK og Grundloven).

  Fik bare en ny mail, om sporings værktøj, og log filer og IP-adr.en masse bl bla bla og at de ville fastholde kravet i mod mig. Skrive så tilbage til dem : Der er jo på ingen måde nogen som helst dokumentation i det du skriver i en mail til mig, det kunne jeg selv have skrevet og at jeg ville have noget dokumentation fra dem af. Fik så en tro-og love erklæring fra dem som skulle udfyldes, har ikke sendt den retur, hvorfor skulle jeg det. Har ikke hørt fra dem siden og det var den 27/10-15

 322. Birgitte Schrøder juni 4, 2016 kl. 1:54 am- Svar

  Så blev det min tur. Har også lige modtaget det såkaldte brev, hvori de har konstateret at min ip-adresse har delt filmen “Dumb and Dumber to” (“Værket”) den 21. marts 2015 kl. 19:24:26. Her i huset er der ingen der har set eller delt filmen, så vi er også helt uforstående overfor dette brev. Samtidig kan jeg se at det er de samme film vi herinde i samtalen skulle have downloaded/delt. Det lyder mærkeligt. Skriver til dem som der er blevet anbefalet på andre sider. Jeg er glad for at jeg gik på nettet for information, for jeg var klar til at betale da det er brev fra et advokatfirma.

 323. Birgitte Schrøder juni 4, 2016 kl. 10:14 am- Svar

  Har lige været inde på Trustpilot, for at give min mening til kende om advokatfirmaet. Her blev jeg mødt med denne besked:

  Opus Law har rapporteret denne anmeldelse for at overtræde Trustpilots retningslinjer. Vi er i færd med at vurdere anmeldelsen i henhold til vores rapporteringsprocedurer.

  Opus Law
  Årsag til rapportering

  Rapporteringen af anmeldelsen skyldes, at anmeldelsen er uberettiget. Anmeldelsen er skrevet af en modpart, hvis internetforbindelse er blevet anvendt til at krænke vores klients ophavsrettigheder.

  Da anmeldelsen er skrevet af en modpart, strider de mod Trustpilot’s retningslinjer, hvoraf det fremgår, at ”Trustpilot er forbeholdt faktiske brugeroplevelser” og senere hen, “har købt et produkt eller en service”, eller ”afgivet en bestilling hos Virksomheden med intentionen om at købe eller på anden måde kan dokumentere brug af Virksomhedens services.”
  Den pågældende anmeldelse er derfor skrevet af en Trustpilot-bruger, som aldrig har anvendt vores services.

 324. Dorte Jensen juni 4, 2016 kl. 3:45 pm- Svar

  Suk, så blev det også min tur.
  Jeg skulle også for et år siden have set Dumb and dumber 2 (Værket)????
  Øh nej, det har jeg så ikke!
  Mit modem var på et tidspunkt åbent, men jeg MENER at det skulle være lukket nu (har ikke så meget forstand på det).
  Jeg sender fluks en mail afsted til Opus.
  Puh for en opvågning, en skøn sommerlørdag, at modtage sådan et brev. Så gik der tid med det…..

 325. Claus Lindegaard juni 6, 2016 kl. 11:02 am- Svar

  så fik også jeg en betalings krav på filmen “dumb and dumber to” som der står.

  de arbejder åbentbart i ryk, samme film der kræves for i et givent antal måneder.

  er der nogen der er sluppet for at betale, eller ligefrem blevet hevet i retten?

 326. Michael Germer juni 7, 2016 kl. 2:39 pm- Svar

  Hej

  Jeg har i dags dato også modtaget et brev om alt det i andre skriver om og har sendt en mail til dem at jeg ikke agter at betale det de siger jo skulle have gjort.
  Min IP adresse er slet ikke den de skriver den tilhøre en person i en hel anden by.
  Ud over dette har jeg skrevet en mail til Jyske Bank på kongens Nytorv som er det konto nummer de beder om at indbetale pengene på og direktøren har modtaget den og vil vende tilbage med et svar da jeg ville høre om deres bank er med til bondefangeri og hvad jeg kalder det bedrageri i alle værste klasse tak for en god side

 327. Kristian C juni 8, 2016 kl. 11:26 am- Svar

  Hvis Opus Law skriver og anklager dig er du vel netop kunde hos dem. Desuden skrev de jo at du har brugt din internet forbindelse til ulovligheder. Det er jo så det der ikke er afgjort så det er bagvaskelse. De kan ikke sige du har gjort noget ulovligt hvis du ikke er dømt for det. Af samme grund kalder man det at være anklaget. Ikke at være skyldig.

  Jeg ville også kræve et individuelt svar fra Opus og forlange dokumentationen. Faktisk ville jeg nok blive ved med at rende dem på dørene selv efter det standard brev i får.

 328. Bjarne juni 8, 2016 kl. 9:49 pm- Svar

  Så blev det min tur til at få brev fra Opus. Jeg skulle efter sigende have downloadet den samme film som de fleste andre her ( dum dummere 2)
  Jeg har aldrig set filmen, og ønsker det heller ikke. Jeg har naturligvis send advokatfirmaet en mail hvori jeg nægter at have downloadet filmen.. Nu er jeg så spændt på det næste træk fra firmaet..
  Følger spændt med her på tråden..
  Tak

 329. Søren juni 10, 2016 kl. 9:20 am- Svar

  Vedr. trustpilot, så er det jo ikke ukendt at de sletter anmeldelser.

  Skriv dem på google, og det er der allerede en håndfuld der har gjort.

 330. Lene juni 10, 2016 kl. 4:04 pm- Svar

  Jeg har også d. 30 modtaget et trusselsbrev om at betale 2200 kr for at have set dumb and dumber to. Har nu sendt en mail om at jeg ikke ønsker at betale dem for har ikke set den film, jo i biografen!!! Det er lidt pudsigt at os der modtager breve fra ham næsten samme dato alle har set denne film. Undre mig sgu lidt over det…..

 331. Henrik Larsen juni 11, 2016 kl. 4:40 pm- Svar

  Det virker som om de fleste herinde forsøger at finde en vej til at komme udenom det ansvar, man normalt ifalder, når man bliver opdaget i at foretage noget ulovligt. Det er en meget ensidig debat.

  Jeg synes, at det er kritisk, at så mange herinde ved, at det er ulovligt, men gør det alligevel. Det er mangel på respekt for andre folks erhverv. Det svarer til, at jeg går ind til en håndværker på en byggeplads og stjæler hans materialer med argumentet, at jeg ikke kan lide hans forretningsmodel. Folk tør ikke tage den egentlige problemstilling op, som handler om at selvfølgelig må man ikke stjæle på internettet.

  • Peter Fogh Knudsen juni 11, 2016 kl. 5:06 pm- Svar

   Hej Henrik
   Det virker ikke helt som om du har forstået problemstillingen.
   Du har ret i, at det er ulovligt at downloade piratkopierede film, og har man gjort det, kan man blive stillet til ansvar for det. Opus aner imidlertid ikke, hvem der har foretaget sig noget ulovligt, og derfor sender de blot regningen til abonnenten på internetforbindelsen, selv om det typisk kan være mange andre, der har foretaget det ulovlige. Mange får dermed en regning, selv om de ikke har gjort noget ulovligt, og det er det, der er problemet med den fremgangsmåde, Opus benytter. Når Opus sender nogen en regning for ulovlig download, svarer det til, at f.eks. et pizzeria afkræver dig betaling for 10 pizzaer, blot fordi de blev bestilt fra en telefon eller et internetabonnement, du står som abonnent på, og det er vel ikke rimeligt? I hvert fald er det ikke sådan lovgivningen er i Danmark.

 332. Ina RJ juni 11, 2016 kl. 5:49 pm- Svar

  Suk.. jeg har også lige modtaget forligsbrev fra Opus om at jeg 2.april 2015 har downloadet Dumb and Dumber to ( værket ) hvilket jeg ikke har!? Min mand kender heller ikke noget til det, så er virkelig uforstående over for det.. Har sendt mail afsted, ar jeg er uforstående overfor dette og er spændt på hvad næste træk fra Opus er.. pudsigt at så mange “skulle have” downloadet samme, for mig, ukendte film???

 333. Martin juni 12, 2016 kl. 7:43 pm- Svar

  Til Peter

  Din forklaring til Henrik, minder mig ret så meget, om den måde, man så på fartkontroller i gamle dage. Man kunne bare sige, at man ikke vidste hvem man havde lånt sin bil ud til, og wupti, så kunne politiet ikke komme efter en mere. Det er der jo som bekend blevet lavet om på. Nu går den historie altså ikke længere.

  Det er min fornemmelse, at problemstillingen i det her tilfælde er meget lig den med fartkontrol (blits):

  Jeg skal ikke gøre mig klog på lovgivningen, men det kan jo ikke være rigtig, at man ved blot at sige at men ikke ved, hvem man har lånt sit eget internet til, kan slippe uden om ansvar. Hvis det er den måde vi indretter vores samfund på, ender vi jo med at få en generation af unge mennesker, der intet lærer om at tage ansvar for deres egne handlinger.

  Det er i øvrigt nogen gode og informative indlæg, du har på denne her side. Det vil dog klæde debatten, hvis den blev en smule mere nuanceret.

 334. Cathrine juni 14, 2016 kl. 10:25 pm- Svar

  Jeg fik forleden dag også brevet hvor der stod at jeg har downloadet filmen dum og dummere. Eller det vil sige min mor fik brevet. Da det ligger halvandet år tilbage kan jeg dog ikke helt sige om jeg præcist har downloadet den nævnte film, men da jeg dengang benyttede mig af popcorntime betalte jeg bøden på 2200 kroner. Var lidt skeptisk i starten, og for at være helt ærlig tjekkede jeg ikke engang om IP adressen stemte overens. Det undre mig dog meget at de sender ud til folk som umiddelbart ikke kan nikke genkendende til dette.

 335. Sanne juni 21, 2016 kl. 10:35 pm- Svar

  Vi i dag også modtaget brev fra OPUS.
  Vi skulle også havde set dumb and dumber to d. 17. April 2015. Hvad ikke er tilfælde.
  Op adressen passer heller ikke. Tilhøre en hel anden by.
  Ville være dejligt med lidt hjælp ønsker ikke at betale for noget vi ikke har gjort.

 336. Arne juni 22, 2016 kl. 8:38 pm- Svar

  Har netop modtaget lignende mail fra Njordlaw, kan man regne med at det er samme stunt de nu lavet?

 337. jack juni 23, 2016 kl. 3:20 pm- Svar

  ja så blev det så min tur,skulle ha set dump and dumper,svarede ikke på den første har så fået nr 2 med trusler om inkasso,jeg har nu svaret at jeg intet kender til de anklager og ikke vil betale de 2200 kr,og skulle jeg yderlige høre fra dem ville jeg kontakte odense politi,ip adr kan jeg heller ikke kende, så nu bliver det spændene ar se hvad deres næste træk bliver,,

 338. Klaus juni 23, 2016 kl. 7:29 pm- Svar

  Peter og Henrik, gad vide om I er ansat eller hyret af Opus Law? I rammer jo helt ved siden af målskiven. Start en tråd et andet sted om jeres emne. Lige her diskuteres det hvad man skal gøre, når et advokatfirma sender krav ud med spredehagl. Der bliver mindet om hvem der har bevisbyrden i et retssamfund. Og så videre. Der mangler på ingen måde nuancer. Det sekund Opus rent faktisk begynder at sende dokumentation ud, og derefter vinder en retssag, da kan vi begynde at tale om videre perspektiver. Men ikke her. I denne tråd sker der intet andet, end at folk mindes om helt basale forhold. Ganske unuanceret, fordi det er ret så enkelt.

  • Peter Fogh Knudsen juni 25, 2016 kl. 2:03 pm- Svar

   Hej Klaus
   Nu er det jo sådan set mig, der har skrevet selve indlægget, så der burde helst ikke være så meget tvivl om, hvad jeg mener om den fremgangsmåde, de to advokatfirmaet benytter :-)
   Mvh Peter

 339. Tobias juni 24, 2016 kl. 4:46 pm- Svar

  Jeg har dd modtaget brev fra opus for at have set Taken 3 for over et år siden… Jeg har sendt mail til dem og bedt dem bekræfte modtagelsen af min holdning til deres forlig… Jeg har i øvrigt kun set filmen i biografen…

 340. Judith Frennung juni 25, 2016 kl. 9:10 am- Svar

  Min datter Dagmar er 34 år. Hun har fået et trusselsbrev fra Opus advokater. Da hun ikke kan læse, skrive eller tale og hendes sprog er døves tegnsprog tolkede jeg det for hende. Hun måbede og blev bange.

  Hun kom for nogle år siden til at trykke på en knap. På en eller anden måde fik hun fat i et program med et billede af nogle popcorn. Jeg downloadede selv programmet for at undersøge det. Det var et eller andet rodet foretagende med en masse filmtitler. Senere fandt jeg ud af at det var et hackerprogram til film. Så jeg slettede selvfølgelig foretagendet. Slut.

  Dagmar er hjerneskadet. Hun er personligt myndig og god til at leve sit liv på de betingelser, hun nu har.

  Hun kan overhovedet ikke huske at have set de film, hun bliver beskyldt for at have set. Der drejer sig sig om dum dummere 2, som står på hylden i hendes hjem. Så hvorfor skulle hun dog stjæle ?

  Jeg betaler gladeligt for Netflix og Viaplay. Hun har masser af kanaler på TDC. Og vil hun se flere film køber hun dem brugt i Læsehesten. Vi gider da ikke bruge tid på at hacke film. Ligesom vi heller ikke stjæler bøger på biblioteket.

  Nå, men alligevel bliver hun afkrævet det her store beløb for en forbrydelse, som hun ikke ved, hun har begået – og egentlig heller ikke er i stand til.

  Jeg er rasende. Jeg skrev og bad om at vi kommer i retten. Jeg vil have en retssag med retstolk og meningstolk. To tolke så Dagmar kan få en eller anden mening. Hvis en dommer siger, at hun skal betale, så bøjer jeg mig for det. Ikke før.

  Men svaret fra Opus er bare, at jeg skal få Dagmar til at underskrive et frivilligt forlig.

  OPUS hævder at varetage sin klients rettigheder. Men samtidig bliver jeg opfordret til at krænke Dagmars rettigheder og “få hende til at underskrive”. Det hænger jo ikke sammen.

  Dagmar er helt fortvivlet. Hun går rundt og er bange for, at politiet kommer om konfiskerer hendes computer. Og hun spørger mig igen og igen om hun nu ikke længere må bruge internettet.

  Jeg har overgivet sagen til juristen i hendes specialinstitution Aalborg for Døve.

  Det er da hæsligt at lovkyndige mennesker i.e. jurister opfører sig på den måde. Og jeg kan heller ikke se, hvordan det skal beskytte kunstnere eller forfattere, der gerne vil tjene penge på deres værker.

  Dybt usmageligt.

 341. Per W. Nielsen juni 25, 2016 kl. 12:55 pm- Svar

  Jeg er også blevet kontaktet af hr. Nielsen vedrørende download af samme film som Ina RJ længere oppe fortæller om: Dumb and Dumber to (værket).

  Jeg er ligeså blank, og har efter konsultation hos

  http://www.antipiratgruppen.dk

  sendt nedenstående svar. Opus-law.dk er intet andet end et forligstilbud på kancellisprogniveau, omhandlende et forlig som jeg ikke kan anerkende.
  Svaret er

  Kære Advokat Nielsen.

  Jeg stiller mig uforstående overfor dit forligstilbud. Jeg har ikke downloadet den i brevet nævnte film og har ikke kendskab til, at andre har downloadet den pågældende film heller.
  ​Jeg bor i Vandkantsdanmark, hvor min internetforbindelse er ​pt. 0,7 mb download, og 0,4 mb upload, så jeg tvivler ligeledes stærkt på, at den kan bruges til noget så massivt; jeg kan f.eks. heller ikke anvende streaming-tjenester, som det af dig omtalte Netflix.

  Eftersom du gør opmærksom på risikoen for retssager, inkasso​,​ osv., går jeg ud fra, at du har stærke beviser på, at netop jeg som modtager af brevet har downloadet filmen. Jeg beder dig sende disse konkrete og stærke beviser øjeblikkeligt​, ​og anser i modsat fald sagen som lukket.

 342. Stephan J juni 28, 2016 kl. 1:09 pm- Svar

  Jeg har lige som flere her fået en brev fra denne advokat som jeg ikke kender til. Jeg bor i lejlighed med en masse andre omkring mig, sidste år havde vores ISP en test på at “låne” wifi af alle de routeres de havde på en gæste netværk.

  Men takket være hjælpen her så har jeg sendt følgende svar til dem.:

  Til Advokatfirmaet OPUS.

  Jeg bekræfter at have modtaget jeres brev dateret 21. juni 2016, modtaget den 27. juni 2016, vedrørende ulovlig download/deling på nettet.

  Der fremsættes i brevet et krav på 2.200kr for overtrædelsen af ophavsretsloven § 2. Dette krav kan jeg ikke anderkende.
  Jeg har intet kendskab til nogle overtrædelse af ophavsretsloven i den oplyste periode.

  hvis det kan bruges som inspiration.

 343. Torben Ager juni 30, 2016 kl. 7:01 pm- Svar

  hej

  Jeg har ligeledes fåe tet fint brev fra Opus vedr. download og deling af dumb og dumber 2.
  Har svaret og afvidst deres påstand, har fået dette svar idag retur:

  Kære Torben Kofod Ager

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Hvis min klient vælger at gå videre med sagen, vil vi vende tilbage til dig. På vegne af min klient tager jeg dog for god ordens skyld forbehold for at genoptage sagen, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt på nuværende tidspunkt, men jeg tager forbehold for at fremlægge denne såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som vil være op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på i ”OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL” eller på vores hjemmeside, eller du ønsker rådgivning om, hvordan du skal forholde dig til vores brev, opfordrer vi dig til at søge professionel bistand hos en advokat. Hos en advokat er du i gode hænder, hvis der er konkrete omstændigheder, som du mener har betydning for sagen. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os på telefon 70275010.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Christine Neel Tønnesen
  Stud.jur.
  info@opus-law.dk

  —–

  Nogen gode råd til et modsvar..?

  Mvh Torben

 344. Kristian juli 2, 2016 kl. 12:50 pm- Svar

  Hej Torben

  Jeg fik samme svar for et halvt år siden og valgte ikke at reagere på henvendelsen. Jeg har ikke hørt mere fra dem siden da.

  Mvh Kristian

 345. Torben Ager juli 2, 2016 kl. 2:03 pm- Svar

  hej Kristian..

  Okey Tak for info..=)
  Mvh Torben

 346. Kristian juli 3, 2016 kl. 7:08 pm- Svar

  Hej Torben

  Det var så lidt.

  Skulle man alligevel ønske at svare, kunne man gentage ordlyden fra den første mail og afvise deres formodninger. Men så længe man har svaret på brevet og gjort indsigelse mod forliget burde der ikke ske mere ved den sag.

  Mvh

 347. Torben Ager juli 4, 2016 kl. 6:49 am- Svar

  Hej Kristian.
  Det gjorde jeg..:)
  Jeg gentog at jeg ikke ville anderkede deres krav og bedte igen om dokumentationfor deres påstand.
  Så nu satser jeg på at den ligger stille der

  Mvh Torben

 348. Torben Ager juli 5, 2016 kl. 1:57 pm- Svar

  modtaget 5 Juli

  Kære Torben Kofod Ager

  Tak for din henvendelse, hvori du efterspørger yderligere dokumentation.

  Jeg kan i den forbindelse oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af Dumb and Dumber To.

  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.

  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen Dumb and Dumber To.

  Med forudgående tilladelse fra vores klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.

  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret via dit netværk.

  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.

  Som det fremgår af brevet, er forligsbeløbet fastsat skønsmæssigt med udgangspunkt i, hvad vores klient mener at kunne få medhold i ved en retssag, og hvad vores klient kan acceptere at modtage af betaling, som betingelse for ikke at anlægge en retssag.
  Ved at benytte sig af den pågældende BitTorrent-tjeneste, som er et peer-to-peer system, kan man dels selv tilegne sig et ulovligt kopieret eksemplar af Værket. BitTorrent-tjenesten fungerer således, at man samtidig stiller Værket til rådighed for andre brugere, hvorved Værket distribueres til øvrige brugere af netværket. Denne uretmæssige distribution af Værket er særdeles skadelig for min klient og udgør således en væsentlig andel af kompensationsbeløbet.

  Kompensationsbeløbet er fastsat skønsmæssigt under hensynstagen til blandt andet disse to forhold.
  Hertil kommer en kompensation for de omkostninger vores klient har haft i forbindelse med påtale af kravet.
  Vi er bekendt med den retspraksis, som du henviser til.
  Som det fremgår af dommen, er man ikke på objektivt grundlag ansvarlig for trafik via ens IP-adresse. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan være ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Dette afhænger af omstændighederne, da man stillede sin forbindelse til rådighed for den anden, samt af den viden eller burde viden man har om, hvad forbindelsen faktisk anvendes til.
  I modsætning til, hvad der var gældende i 2004, så leveres routere med Wi-Fi fra internetleverandører i dag med kode, og det er for os oplyst, at man i en router aktivt skal fjerne kodeordsbeskyttelse på sit Wi-Fi.
  Vi vil nu vurdere sagen og sammen med vores klient tage stilling til det videre forløb. Jeg vil i den forbindelse opfordre dig til at søge juridisk assistance, så du kan få uafhængig juridisk rådgivning om din stilling og eventuelle erstatningsansvar.
  Med venlig hilsen

  Kristoffer Rosenquist Kirk
  Stud.jur.
  info@opus-law.dk

  andre der har fået et sådan svar..?
  Mvh Torben

 349. Jesper juli 6, 2016 kl. 9:07 pm- Svar

  Så blev det min tur til at blive truet Nu er det “Taken 3” der er grundlag for brevet. Jeg har sendt følgende som svar – til inspiration:

  *******
  Til advokat Niels Dahl-Nielsen

  Undertegnede bekræfter at have modtaget Deres brev dateret 30. juni 2016, vedrørende j.nr. xxxxx-xxxxx.

  Jeg stiller mig uforstående overfor Deres forligstilbud. Jeg har ikke downloadet den i brevet nævnte film og heller ikke har kendskab til, at andre har downloadet den pågældende film.

  Eftersom De bruger tid på at skrive til mig, går jeg ud fra, at De har konkrete beviser på, at netop jeg, som adressat på brevet, har downloadet den i brevet nævnte film. Jeg beder Dem fremsende disse konkrete beviser inden for 12 dage og anser i modsat fald sagen for lukket.
  *******

 350. Camilla D juli 7, 2016 kl. 1:04 pm- Svar

  Hej. Jeg har fået brev fra opus idag. Vedr. Taken 3.

  Jeg bor i et villakvarter så jeg er ikke klar over om der er andre der har adgang til mit netværk ..

  Skal der bare sendes svar retur til advokaten også er det det – Eller?

 351. Simao Silva juli 7, 2016 kl. 3:21 pm- Svar

  Dear Bloggers,

  I received a letter from opus-law regarding some supposed downloaded movie that I haven’t downloaded.
  Since my level of Danish is very poor I would like to know if I should answer the company that send the letter to give me an english version or if is my duty to translate it?

  Also I haven’t downloaded any movie through any of those sources and the people that shares my IP adress said the same so I would like to know if this company is a scam or is a real threatening layer’s firm. And in case somebody that lives with me decides to pay, will there be proof of anything or will they just keep on sending letters to pay more?

  I tried to translate your website via google translate but there are still some language barriers and it would be fantastic if you could help me.

  Thank you very much for your time and consideration but this situation is very uncomfortable.

  Best regards,
  Simao Silva.

  • Peter Fogh Knudsen juli 12, 2016 kl. 8:01 pm- Svar

   Dear Simao,
   It is not exactly a scam and you should definetely reply. Since your situation is similar to most others who have commented in here you should just send the lawyer a short reply by e-mail telling him that you object to the claim and that you have not downloaded the movie in question. They have a number of standard letters they send out so you will probably receive more letters but if you have not downloaded the movie in my opinion you are safe to ignore these following letters.
   Best regards, Peter

 352. Oliver juli 9, 2016 kl. 2:54 am- Svar

  Hej Torben. You are my hero! Fik selv samme brev i dag hvor der stod jeg have streamet “Taken 3” ulovligt. Dog stod der at betalingsfristen var på 4 dage.. Lidt skummelt. Hold os gerne opdateret. Har brug for det :)

  Mvh Oliver

 353. Heine juli 11, 2016 kl. 12:54 pm- Svar

  Har også nu modtaget et sådant brev. men de skriver ikke engang hvad film det drejer sig om.
  Blot at der fra en ip adresse skulle have været noget bit torrent netværk benyttet. ?

  De famler vist i blinde

 354. Rasmus Jensen juli 13, 2016 kl. 4:05 pm- Svar

  Jeg har lige modtaget brevet med Taken 3 i dag – blev ret bange, selvom det undre mig meget …

  Er det bare at svare som tidligere har gjort, og så er det det ?

 355. Poul juli 13, 2016 kl. 10:53 pm- Svar

  Har idag svaret på vegne af en 73 årig kvinde der ikke engang har en pc… Hvad bilder de sig egentligt ind???

 356. Martin juli 14, 2016 kl. 8:48 am- Svar

  Hej alle sammen.

  Vi har ligeledes modtaget et brev fra Opus-law hvor de gør opmærksom på at der er ulovligt er delt film via “Popcorn Time eller lignende programmer”. Her omtales også Taken 3.

  Det fremgår ikke tydeligt i brevet at sagen vil overgå til inkasso hvis vi ikke vender tilbage med svar. Så måske de har ændret deres ordlyd?

  Her er vores svar til Opus:

  Vedrørende J.nr.: XXXXX-XXXXX

  Jeg bekræfter modtagelsen af jeres brev dateret 8. juli 2016 vedrørende ulovlig download og deling af film på internettet.

  Jeg stiller mig uforstående over for din klients forligstilbud, da jeg ikke har delt det i brevet omtalte værk. Derfor kan jeg ikke anerkende kravet.

  venlig hilsen

 357. Hanne Maibom juli 14, 2016 kl. 5:40 pm- Svar

  Hej,

  Så blev det min tur. Fik i dag brev fra OPUS. Handlede om “Taken 3” – kr. 2.200.
  Tak for inspiration til returmail.
  Nu skal jeg lige en tur ind på Trustpilot.

  Hilsner
  Hanne

 358. Maj-Britt Thomsen juli 15, 2016 kl. 1:56 am- Svar

  hvad nu hvis man er så dum at betale regningen?

  • Peter Fogh Knudsen juli 20, 2016 kl. 1:10 pm- Svar

   Hej Maj-Britt
   Ja så risikerer du jo i hvert fald ikke mere i forhold til den pågældende film, men det kan jo sagtens være, at de vender tilbage med krav på andre film, de også er downloadet via dit internetabonnement, og så vil de jo nok slå på, at du jo anerkendte det første krav.
   Mvh Peter

 359. Tobias Nielsen juli 17, 2016 kl. 9:13 pm- Svar

  Hej

  Jeg har modtaget et brev fra Njord Law Firm, hvor de påstår at min husstand med et pågældende IP adresse, skulle have downloadet “Olympus has fallen” på et givent tidspunkt og dato. Det mærkelige er at det er sgu ikke min IP adresse og jeg har skam heller ikke downloadet den påviste film.

  Hvad skal man skrive til dem??

 360. Maria juli 19, 2016 kl. 7:39 am- Svar

  Jeg har også modtaget sådan et brev fra Opus, fra advokat Niels Dahl. At der i følge en kendelse fra september 2015 skulle være udleveret ip oplysninger og det var min ip adresse som blev benyttet til at downloade taken 3. Min internet udbyder skulle på baggrund af kendelsen have oplyst opus og “værket” om at jeg var ejer af ip adressen på givne dato og klokkeslæt.
  At hvis det var et hjemmeboende barn som havde gjort det, var det forældreansvars loven som var gældende. Kender intet til det

 361. Daniel juli 19, 2016 kl. 9:46 pm- Svar

  Hej allesammen,

  Jeg har ligeledes modtaget et brev fra Opus, hvor de påstår jeg skulle have set Taken 3. Kan læse at det åbenbart er Opus nye “hit” med filmen Taken 3 :-)
  Jeg kan garantere, ikke at have set eller downloaded filmen og af samme grund afvist deres krav.
  Opus advokat Niels Dahl Nielsen arbejder til dagligt og partner hos advokatfirmaet Brandt & Lauritzen. Jeg undrer mig, hvorfor det ikke er Brandt & Lauritzen, der står som afsender af de breve, som bliver sendt via OPUS Advokatfirma. Hvis man Googler efter ‘OPUS Advokatfirma’ kommer en lang række negative artikler op og så giver det pludselig mening.
  OPUS Advokatfirma er oprettet og står som afsender af brevene. OPUS Advokatfirma er ikke et ‘rigtigt’ advokatfirma i traditionel forstand – selskabets primære formål er at stå som afsender og sikre, at Brandt & Lauritzen ikke i fremtiden forbindes med de kritisable breve. Længere er den ikke.
  Sidste jeg tjekkede Brandt & Lauritzens facebook side, var der en del negative omtale i forbindelse med Opus. Sidenhen er alle disse negative kommentarer blevet fjernet. Tankevækkende…..

 362. Søren juli 20, 2016 kl. 1:05 pm- Svar

  Angående modtaget brev: “Fildeling og download af filmen “Survivor””

  Jeg bekræfter at have modtaget brev vedrørende ovenstående, men modsætter mig ethvert betalingskrav.
  Jeg har intet kendskab til “Fildeling og download af filmen “Survivor”” -ej heller har nogen i min husstand kendskab til dette (eller filmen i det hele taget). Hvad vi skulle have foretaget os kl 0352 om natten den 19. Maj 2016, andet end sovet og ammet vores nu 6 mdr gamle søn, er mig ubekendt.
  Jeg forventer kravet tilbagetrukket.
  Jeg føler mig personligt ramt og overvejer at søge jeres klient “Nu Image” om bod på svie og smerte. “Nu Image” kan jo passende sende mig en DVD med filmen!
  Den kan sendes til nedenstående adresse.
  Jeg har nu oprettet en klagesag hos advokatnævnet.
  Jeg anser kravet som tilbagetrukket hvis jeg ikke hører fra jer eller jeres klient indenfor de næste 14 dage.

  Med venlig hilsen

  Søren

  Burde komme på BT.dk senere idag

 363. Susanne Henriksen juli 21, 2016 kl. 5:59 pm- Svar

  Hej

  Vi har i dag også modtaget brev fra Opus vedr. Steaming af Taken3. Vi skriver som jer andre til Opus at vi ikke kan anerkende forliget fra Scanbox Entertainment.

  Susanne

 364. Henning larsen juli 22, 2016 kl. 3:46 pm- Svar

  Vores tur til at modtage brev fra OPUS.

  Skrevet at jeg intet kender til det omtalte

  Hilsen

  Henning

 365. Chris juli 22, 2016 kl. 4:19 pm- Svar

  Så blev det min kære gamle mors tur, også med Taken 3. Midt i en stor tid med sorg, efter min far blev slået ihjel i trafikken for ganske nylig. Hvad bilder de sig egentlig ind?

  Lysten var der til at skrive en MEGET groft tonet svar, men jeg fik beroliget mig selv, og brugte i stedet antipiratgruppens vejledning og “standart svar”, som også har været delt herinde. Jeg tænker advokaten nok har set det svar så mange gange, så han ved der ikke er noget at hente her.

  Hvis nogen af de øvrige i tråden har modtaget en opfølgning fra advokaten, så vil jeg da meget gerne høre hvad det endte ud med, ligeledes skal jeg nok dele hvis der kommer mere ind ad brevsprækken.

 366. poiser juli 23, 2016 kl. 8:38 am- Svar

  Sådan skriver man til opus.Så der fred.

  1.Det tidspunkt var der trådløs internetforbindelse med password.Udstyret var leveret af TDC med deres koder.I perioden hvor der skulle have været delt film.Hade jeg hastigheds problemer og TDC support har overvåget mine hastigher og de siger der er et problem et sted.Vi fandt ikke fejlen.Jeg fik en til at nulstille router og lave ny password.Der ved forsvandt alle problemer med hastigheden.

  2.Der er ikke nogen i husstanden, der har prøvet at dele filer eller se film som Taken 3.På nogen tidspunkt.For sådan programmer er ikke på vores Div. apparater i husstanden.

  Herved vil jeg ikke erkende at Betale beløbet af 2200kr.

  Efter spørgsmål 1. Kan der være anden person, der har skaffet sig adgang til min router og forbindelse udefra. Da problemet hørte op efter nulstilling af router.

  Du henviser til en tro- og loveerklæring. Jeg kan hverken se den i mail eller i jeres brev.

  1. Jeg har giver afslag på forlig. Og derved skal jeg heller ikke have skrevet under på noget.

  2. Af tidligere mail er der gjort tydeligt klar at jeg har haft problemer med hastigheden ved Tdc og router nulstillet og ny kode til trådløs.Der efter forsvandt mine hastigheds problemer.

  3. Nu kommer i til at bevise at det er nogen her fra husstanden der har delt og hentet film. Da det nemt kan være ude fra anden person mig ubekendt.

 367. Sanne juli 23, 2016 kl. 10:27 pm- Svar

  Hej alle,

  Netop hjemvendt fra ferie og har modtaget post fra Opus. Vi skulle også have downloadet Taken 3- hvilken vi ikke har. Iøvrigt skulle det være gjort i maj 2015.

  Blev i starten lidt nervøs, hvad var nu det!! De truer med et forlig på 2200 kr. Vi har skrevet et brev, hvor vi forklare og undres, og nægter selvfølgelig. Aner ikke hvordan film iøvrigt downloades. Vi har både Netflix og Viaplay, og ser alle film osv. den vej igennem.
  Er faktisk rigtig vred over dette brev, hvor der “trues med bål og brand”. Kan forstå via denne side og mange andre, at vi absolut ikke er de første der modtager dette brev- kan de virkelig være ok at sende disse breve…?

  Super med denne side, og har også læst gode råd på antipiratgruppen. ØV at skulle bruge så lang tid på det…
  Håber ikke jeg høre mere fra dem…

 368. Sabine juli 25, 2016 kl. 9:36 pm- Svar

  Nu har vi også modtaget sådan et brev herhjemme. Vi har skrevet en mail til dem hvorpå, at vi ikke kan erkende at have streamet filmen. Min kæreste havde været på natarbejde og sov i tidsrummet, og jeg har aldrig set filmen. I vores tilfælde var det også Taken 3.
  Vi er lidt spændte på svaret. Det er jo ret ubehageligt, at modtage sådan noget..

 369. Amalie juli 26, 2016 kl. 1:16 pm- Svar

  Hej

  Nu har jeg også fået brev fra OPUS om ulovlig download af Taken 3 i maj 2015 og jeg har skrevet en mail hvor jeg modsiger mig kravet med inspiration fra andre herinde.
  Nu har jeg fået et helt identisk svar fra OPUS som Torben Ager har vist herinde i sit opslag fra d. 30 juni.
  Vil i anbefale at jeg svarer på den mail og modsiger mig kravet endnu en gang?

  De har tilfældigvis beskyldt mig for at downloade filmen en dag, hvor jeg nemt kan bevise at jeg slet ikke har været på min adresse, så deres såkaldte beviser er helt hen i vejret. Er der nogen der ved om det er en god ide at skrive dette til dem og forlange disse såkaldte beviser fremlagt inden for en bestemt tidsfrist ellers anser jeg sagen for lukket?
  Eller skal jeg bare lade det ligge fra nu af?

  På forhånd tak
  Mvh. Amalie

  • Peter Fogh Knudsen juli 26, 2016 kl. 8:39 pm- Svar

   Hej Amalie
   Du har gjort, hvad du bør gøre, og jeg vil ikke mene, det kan betale sig for dig at bruge mere tid på Opus. Det er et standardbrev, du har fået, og det ændrer nok ikke på noget, at du skriver til dem, at du ikke var hjemme den pågældende dag, så vil de bare sige, at det så må være en anden, der har gjort det, og at du er ansvarlig for det.
   Mvh Peter

 370. Mette Svendsen juli 26, 2016 kl. 2:12 pm- Svar

  Har også lige modtaget et brev fra NJORD – Jeppe Brogaard Clausen

  om at jeg skulle have streamet “the cobbler” – dog har jeg ikke kendskab til filmen, og finder brevet latterligt, i det der både står en anklagelse, men samt diverse spørgsmål om jeg har streamet filmen?

 371. Morten N. Jensen juli 27, 2016 kl. 4:25 pm- Svar

  Jeg har også modtaget et “trusselsbrev” fra Opus angående “Taken 3” d. 14-06-2015. Jeg har naturligvis hverken downloadet eller delt filmen.

  Jeg aner ikke hvad jeg i øvrigt lavede på den dato og synes heller ikke det angår Niels Dahl-Nielsen.

  Jeg skal have sendt et brev hvor jeg nægter at have downloadet eller delt og således også at anerkende et krav på 2000 kr.

  Er det nok at sende sådan et brev som email eller skal det være papirbrev – måske endda et anbefalet brev ?

  Mvh.
  Morten

  • Peter Fogh Knudsen juli 30, 2016 kl. 11:15 am- Svar

   Hej Morten
   Det ville være ærgerligt at bruge mange penge på et anbefalet brev, du sender dem bare en e-mail, det er meget fint.
   Mvh Peter

 372. Mia juli 27, 2016 kl. 7:09 pm- Svar

  Hej.

  Jeg fik for noget tid siden et brev fra OPUS advokatfirmaet, som du jo ved, opkræver 2.200 for at have set filmen Taken 3, jeg endte med at betale de 2.200, hvorefter jeg finder dette forum. Nu har jeg så fået et brev mere, godt nok fra NJORD Law Firm, som opkræver 1.500kr for at have set The Cobbler.

  what to do?

  Hilsen Mia

  • Peter Fogh Knudsen juli 30, 2016 kl. 11:10 am- Svar

   Hej Mia
   Du skal betragte de to sager uafhængigt af hinanden og forholde dig til, om du eller nogen du har givet lov til det, har downloadet Taken 3 eller ej. Hvis ikke, så skriver du til advokaten og siger, at du ikke kender noget til det. Hvis du har downloadet filmen, så skal du jo nok betale noget, og så må du overveje, om du synes 1.500 kr. er rimeligt, eller om du vil tilbyde et mindre beløb, som de så måske accepterer.
   Mvh Peter

 373. Natalja juli 28, 2016 kl. 10:17 am- Svar

  Modtog pr. 13 Juli anklage om at skulle have downloaded filmen “SURVIVOR” fra Advokat Jeppe Brogaard Clausen
  NJORD LAWFIRM

  Sagen kan endelig afgøres, hvis jeg indbetaler 1500.- til konto 6735-2650146

  – Da jeg er jeg ikke er bekendt med at filmen skulle være downloaded og ej heller benytter mig af streamingstjenesten Popcorn Time, afviser jeg selvfølgelig kravet..

  Tusind tak for al den hjælp og rådgivning, dette forum har givet i denne sammenhæng

  Mvh
  Natalja

 374. Lasse Jørgensen juli 28, 2016 kl. 10:44 am- Svar

  Så blev det min tur.!

  Efter at være kommet hem fra ferie, ligger der 2 breve fra henholdvis OPUS & NJORD. (Beløb: 2.200 / 1.500)
  Begge vedr. ulovlig download og erstatningskrav.
  Jeg hæfter mig ved at begge DL er dateret til mere end et’ år siden.
  …Er det muligt at gå så langt tid tilbage ?
  …Hvad er chancen for at modtage flere lign. breve ?

  TDC var på daværende tidspunkt min udbyder, som tidligere i år er sagt op!, idet jeg igennem det sidste år med dem, hvade en del bøvl med min opkopling, der ofte var under overvågning, fik skiftet modems flere gange, og derfor ikke aner hvilken IP jeg skulle have haft under denne tidsperiode.

  Ligeledes kan jeg ikke sige mig fri for at mit modem/router, hele tiden har krævet adgangskode for at logge på.

  Med inspiration herfra vil jeg kvitterer begge breve, med at jeg har modtaget brevene, men ikke kan anerkende forliget.

  Men venter lige på en kommetar herfra….

  Mvh. Lasse

  • Peter Fogh Knudsen juli 30, 2016 kl. 11:14 am- Svar

   Hej Lasse
   Når der er gået så lang tid imellem download og at de kontakter dig skyldes det nok processen forud for, hvor de har skullet i retten for at få udleveret oplysningerne om dig. Men som du skriver, så er det ikke dig eller nogen du har givet tilladelse, der har downloadet filmene, og derfor skriver du bare en mail til advokaterne og siger, at du ikke kan anerkende kravene, da det ikke er dig, der har downloadet filmen.
   Mvh Peter

 375. Kenneth juli 29, 2016 kl. 5:37 am- Svar

  hej med jer..
  Jeg er faktisk kommet til den beslutning, at jeg gerne vil i retten for at downloade film..
  Vi befinder os i dag i et system, der på alle måder fordrer at vi bruger internettet..
  Alle skal bruge e-boks, borgerservice, SKAT osv…
  Vores børn bruger google i skolen og de yngste får en ipad.. Jeg mener, vil man høre et nummer man godt kunne lide i radioen, så søger man det bare på youtube.. Og staver man forkert, hjælper søgesiderne dig med at stave rigtigt..

  Søger du et musik nummer via google, gir de dig straks muligheden for at taste ind på youtube, men samtidigt, viser google dig også et andet link, hvor du kan downloade fra youtube og derfor have dit favorit nummer på din computer så du kan få nummeret på din telefon, ipad, eller ipod..

  Hvor er fejlen, i at orientere sig på nettet og ydnytte det mest muligt, så man rent faktisk sidder tilbage med en følelse af at man får noget for sine penge, man dyrt betaler for at have internet, så man kan modtage post fra kommunen og staten..

  Så er der nogen der er friske, kan de bare kontakte mig, så står jeg gerne inde for at have downloaded fra jeres adresse.. så skal jeg skabe en ny dom for hvad man kan tillade sig via sin computer.. Jeg er oprigtigt tændt på at konfrontere systemet og jeg skylder i forvejen SKAT, så taber jeg sagen, skal de alligevel bag i køen..

  Mvh Kenneth

 376. Sabine juli 29, 2016 kl. 10:07 am- Svar

  Så fik vi svar fra Opus. Det ser ud til, at det bare er et standardbrev som alle andre også har fået. Er der nogen, som har prøvet at høre mere fra dem?

 377. Dorthe Ringgaard juli 29, 2016 kl. 4:14 pm- Svar

  Jeg er også den heldige modtager af brev fra Opus om Taken3 og bål og brand. Og nåede at skælde min 19 årige datter grundigt ud, før jeg gav mig til at læse. Ingen af os har downloaded den film og jeg har lånt lidt ord fra andre indlæg her og sendt til dem:

  Angående modtaget brev: Vedr. ulovlig download og deling af film på internettet:

  Jeg bekræfter at have modtaget brev vedrørende ovenstående, men modsætter mig ethvert betalingskrav.

  Jeg har intet kendskab til “Fildeling og download af filmen “Taken3”” -ej heller har nogen i min husstand kendskab til dette.

  Jeg forventer kravet tilbagetrukket.

  Jeg føler mig personligt ramt og overvejer at søge jeres klient “Scanbox Entertainment A/S” om bod for svie og smerte.

  Jeg anser kravet som tilbagetrukket hvis jeg ikke hører fra jer eller jeres klient indenfor de næste 14 dage.

  Med venlig hilsen

 378. Søren Lund juli 30, 2016 kl. 2:13 pm- Svar

  Hej,
  Vi er i samme båd med et brev fra OPUS vedr. Taken3.
  Vi bruger tjenesten Viaplay og havde på den konkrete dato nævnt i brevet lejet filmen.
  Ved ikke om det hjælper nogen?
  Mvh Søren

 379. Martin Toft Hansen august 1, 2016 kl. 11:56 am- Svar

  Hej
  Jeg har nu også fået et krav på 2200 kr. for at have downloaded “Taken3” 23.6.2015 kl. 21:18 UTC som er 23:18 Dansk sommertid.

  Det har intet på sig – det er en ukorrekt påstand.

  Jeg ved med sikkerhed at jeg ikke var hjemme 23.6.2015 før meget sent – det var jo Sankt Hans aften. Der er der ingen i min husstand der har haft mulighed for at downloade film.

  I mine øjne er brevet fra Niels/Opus et forsøg på svindel.

  Synes det vil være klogt med en samlet indsats, måske gennem et medie.

  vh
  martin

 380. Benja Johansen august 3, 2016 kl. 11:26 am- Svar

  Min mand modtog i går brev fra Opus med forslag om forlig ved indbetaling af 2200 kr. Dette vedr. filmen Teken 3. Der er ingen trusler om inkasso men han opfordre til at min mand oplyser om hvem der var hjemme på tidspunktet for krænkelsen. Det har vi ikke svaret på.

  (Hvor er det dog godt med den brugbare hjælp her på siden).

  Vi har svaret følgende:

  “Til Advokatfirmaet Opus

  Kære Niels Dahl-Nielsen

  Jeg bekræfter at have modtaget dit brev af den 29. juli 2016 vedr. ulovlig download og deling af en film på internettet, der skulle være foretaget den 9. juni 2015.

  Jeg stiller mig uforstående overfor din klients forligstilbud. Jeg har ikke downloadet den i brevet nævnte film og har ikke kendskab til, at andre har downloadet filmen heller. Derfor kan jeg ikke erkende kravet.

  Du beder i brevet om, at jeg oplyser om, hvem der var hjemme på tidspunktet for den konstaterede krænkelse. Dette er jeg ikke i stand til og kan i øvrigt ikke forestille mig, at jeg er forpligtet til at oplyse.

  Jeg anser med denne mail sagen som afsluttet.”

 381. Lærke august 5, 2016 kl. 11:33 am- Svar

  Jeg har modtaget to breve fra Opus vedr. ‘Dum, dummere..’.
  17/6 et langt brev vedr. ulovlig download, som ender med at oplyse, at klienten har krav på vederlag og fremsætte forligstilbud på kr. 2200 med 12 dages betalingsfrist. Nærlæser man står der faktisk ingen steder direkte noget om retssag og inkasso er heller ikke nævnt. Jeg svarede ikke og i et kort brev dateret 1/7 fik jeg: ‘Påmindelse om brev vedr. krænkelse af rettighederne…’, idet de ikke havde modtaget min stillingtagen til forlig. Ny betalingsfrist på 12 dage. De beder desuden som i første omgang snarest muligt om mine bemærkninger til sagen og begrundelse for, at jeg evt. ikke ønsker at indgå forlig. Intet om retssag eller inkasso. Derefter har jeg intet hørt, og er mest tilbøjelig til ikke at skrive til dem, og se om de blot giver op, når jeg ikke hoppede direkte i fælden.

  Jeg har dog tre spørgsmål ud fra dine indledende anfalinger af at skrive og afvise kravet:

  1. Hvordan kan inkasso overhovedet komme på tale, når der udsendes et forligsTILBUD. Implicerer det ikke, at der ikke på noget tidspunkt har været indgået en aftale om betaling af beløbet? Kan man sende til inkasso, når ‘køberen’ aldrig har erkendt at have indgået handlen?
  2. Kan de lade erstatningskravet/forligsbeløbet overgå til inkasso uden først at sende varslingsskrivelse til mig? Ordet inkasso er som sagt slet ikke nævnt i brevene.
  3. Anbefaler du, at jeg skriver afvisningsbrev til dem, selv der nu er gået godt 3 uger siden betalingsfristen på rykkeren udløb? (Det har selvfølgelig været sommerferie…)

  Mvh Lærke

  • Peter Fogh Knudsen august 10, 2016 kl. 9:44 am- Svar

   Hej Lærke
   Jeg forstår godt synspunktet, og sagerne er jo indtil videre aldrig nået i retten, så derfor kender vi ikke svaret 100 %, men jeg tror retten vil anse brevet for at være et økonomisk krav, der rettes mod dig, og hvis ikke du bestrider dette krav, ja så risikerer du dermed også rykkergebyrer og inkassoomkostninger, så for at være sikker på at undgå det er det jeg anbefaler at sende en mail med en afvisning af kravet, hvis ikke man har gjort det, man bliver beskyldt for.
   Der er ikke noget lovkrav om, at du skal modtage en eller flere rykkere, før du bliver sendt til inkasso. Også derfor er det anbefalelsesværdigt at sende en mail og afvise kravet, de fleste bliver gerne lidt ekstra skræmte, når de modtager et inkassobrev og ser en trussel om RKI mv.
   Så ja, jeg vil også anbefale, at du sender en afvisningsmail til dem for en sikkerheds skyld. Det koster jo ikke noget.
   Mvh Peter

 382. Leonardo august 5, 2016 kl. 4:37 pm- Svar

  Hi,
  I was also the lucky recipient of such a letter. Funny enough, not only I didn’t download the movie, but I wasn’t even in the country when they say it happened.
  I’m going to take some of the models suggested here to reply, but I have another question: back where I come from, instead of replying to their letter, I would probably automatically sue them for harassment, attempted extorsion and fraud.
  It would be easy to base the lawsuit on the fact that they state they have proof, records, etc, and I, on the other hand, have plenty of proof (plane tickets, credit card receipts) that I wasn’t even here, thus making their “proof” fraudulent, specially when accompanied by the threatening tone and the demand for money, thus characterizing an extortion scenario.
  How does that work in Denmark? Considering that they’ve been doing this for around 2 years now, I must conclude that they probably didn’t get any negative consequences, so far.
  But if we gather all the utterly absurd cases like mine and, for example, the 73 year-old lady without a computer mentioned above, I would guess we could make a joint case against them demanding financial compensation for our time and emotional health? Even if we don’t get a lot of money, that should make it less worth it for them to run this scheme.
  Does that work here?

  Cheers,
  Leo

 383. Jens Chren august 5, 2016 kl. 5:43 pm- Svar

  Hej

  Så er jeg også rendt ind i advokatfirmaet Opus, da jeg , som mange andre er blevet anklaget for at min internetforbindelse har været brugt til download af Taken 3 samt What if. Min regning lyder på 2.950,- kr.

  Jeg bor på landet og har noget nær den ringeste mulige internetforbindelse.

  Jeg vil benytte mig af jeres gode råd og formuleringer og sende en mail til omtalte Advokatfirma.

  Mvh Jens

 384. Camilla A. august 9, 2016 kl. 11:12 am- Svar

  Jeg har i dag modtaget det samme brev angående Taken 3 hvor de kræver 2200kr. Ved undersøgelse af den IP oplyst i brevet kan jeg konstatere, at det er en ren skræmmekampagne. Personligt bor jeg 40km vest for Aalborg, mens IP adressen jeg som anklaget skulle have set filmen fra, ligger et sted i København. Så jeg vil senede dem et scar tilbage, og ikke betale en rød reje, da de ikke kan bevise det, ej hellere har jeg gjort hvad de anklager mig for.

 385. Julie august 9, 2016 kl. 12:19 pm- Svar

  Har også modtaget både fra Opus og fra NjordLaw med en måneds mellemrum på hhv. Taken 3 og The Expendables 3. Kender ikke noget hverken til filmene eller deling/download. Jeg har svaret begge firmaer og modtaget standard svar retur fra Opus og ikke hørt mere. Njordlaw er først svaret i går og har derfor ikke modtaget svar endnu.
  Jeg har kontaktet Yousee, for at få oplyst min IP-adresse (da jeg ikke aner om det er min de skriver i brevet og de derfor kan bilde mig hvad som helst ind) Yousee oplyser at vi har en Dynamisk IP-adresse og det derfor ikke er muligt at oplyse mig om hvilken ip-adresse vi har haft på det pågældende tidspunkt. Men det er utroligt væmmeligt og skræmmende at modtage disse breve, selvom man ikke har gjort noget galt. Samtidig er det utroligt frustrerende at de bare får lov at fortsætte.

 386. Heino august 9, 2016 kl. 7:17 pm- Svar

  Har idag netop modtaget brev fra både Opus vedr. (Taken 3) og fra Njord law Firm
  Vedrørende. filmen: The Expendables 3
  Det er da lidt af et sammentræf??

  Vh.Heino

 387. Susanne Knudsen august 10, 2016 kl. 8:38 am- Svar

  Jeg har nu skrevet første mail til Opus Law.
  Jeg vil gerne læse hvad der står om dem på på trust pilot.
  Jeg kan ikke finde dem.
  Jeg har søgt opus.dk opus-law.dk og som der står i teksten bl-law.dk.
  Nogen der har fundet firmaet? Hvis- skriv gerne hvor.
  Med venlig hilsen Sanne

  • Peter Fogh Knudsen august 10, 2016 kl. 9:46 am- Svar

   Hej Sanne
   Det er vist åbenbart lykkedes dem at få Trustpilot med på, at man ikke kan lave anmeldelser af dem på trustpilot, da man ikke har “købt” noget hos dem, så derfor finder du dem ikke der.
   Mvh Peter

 388. Kim Vestergaard august 12, 2016 kl. 10:10 am- Svar

  Jeg har også modtaget et brev for få dagen siden vedr. Taken 3. Kender intet til den og IP adressen ligger mere end 10km væk fra mit hus.

 389. Michael N Christensen august 12, 2016 kl. 2:39 pm- Svar

  Hej Peter

  Jeg modtog 15 juli et brev fra OPUS ang. download af Taken 3 og det skulle koste mig 2200kr.
  Jeg skrev tilbage at det stod jeg uforstående overfor og at de måtte sende nogle konkrete beviser for at jeg havde downloadet denne film.
  Jeg har så idag modtaget et brev fra NJORD law firm. De vil nu have at jeg skal betale 1500kr. Denne gang er det så bare en anden dato og anden ip add.men stadigvæk den samme film.Det er også et andet konto nr. de vil have pengene sat ind på.??
  Jeg skriver tilbage at jeg har modtaget deres mail. Jeg synes jeg kan konstatere at dette er en joke da de åbenbart ikke selv har styr på hvornår de mener jeg skulle have set filmen. M.v.h Michael

 390. Torben R. Rejmers august 12, 2016 kl. 2:42 pm- Svar

  Har idag modtaget lignende brev fra Advokatfirmaet OPUS om filmen “Taken 3”
  Ja man bliver da lidt forskrækket, når man åbner det.
  Så jeg må igang med at skrive et afvisningsbrev til dem
  Tak for gode råd indtil videre.
  Mvh. Torben

 391. Connie Brandt august 12, 2016 kl. 3:36 pm- Svar

  Jeg er en af dem, der i dag har fået brev fra Advokatfirmaet OPUS. En opkrævning på 2200,- for ulovlig deling og download af film på internettet. Scanbox Entertainment A/S, der har distributionsnet over det ophavsretligt beskyttende værk “Taken 3” (Værket) i Danmark, har bedt advokatfirmaet at rette hendvendelse til mig. Jeg er paf, da jeg intet kendskab har til dette!!!! Et ubehageligt brev at få.

  Mvh Connie

 392. Jan august 13, 2016 kl. 1:53 am- Svar

  Interessant om det “spreder sig” til DK!

  http://m.b.dk/nationalt/netpirat-faar-kaemperegning-trods-wifi-finte

  • Peter Fogh Knudsen august 13, 2016 kl. 9:10 am- Svar

   Hej Jan
   Tak for linket, spændende sag. Jeg har ikke læst selve dommen, men efter at have læst artiklen er jeg overbevist om, at wifi-finten, som nævnes i artiklens overskrift ikke har haft noget med dommens udfald at gøre. Afgørende har i stedet været den dokumentation sagsøger har været i stand til at lægge frem omkring personens indlæg på forskellige blogs med spørgsmål om, hvordan han kan undgå at betale for ulovlig download. Som jeg læser artiklen, har retten helt sikkert vurderet dette til at være bevis for, at det var ham selv, der havde downloadet filmene. Dommen ændrer derfor heller ikke på, åben wifi-forbindelse eller ej, at det er sagsøger, der skal bevise, at den der sagsøges har downloadet ulovligt.
   Mvh Peter

 393. Kristian august 16, 2016 kl. 9:23 pm- Svar

  Jeg er som mange andre blevet “beriget” med et brev fra njord law, udover brevet jeg modtog fra opus law tidligere på året. Jeg har sendt flg svar til dem:

  Jeg har modtaget din henvendelse om formodet fildeling og download af filmen “The Expendables 3”

  Jeg kan ikke acceptere tilbudet om at betale de 1500,00,- da jeg kan afvise at hverken jeg, familie/venner/bekendte har foretaget påståede handling. Jeg vil derfor bede dig fremsende beviser for påståede handling. Ellers vil sagen for mit vedkommende blive betragtet som afsluttet.

  Som svar på flg. Spørgsmål:

  1. Har husstanden en trådløs internetforbindelse og har denne et password? Ja min husstand har en trådløs internetforbindelse, og er udstyret med et password. I mit tætbefolkede nabolag har vi desværre konstateret et stigende misbrug af trådlse internetforbindelser, hvorfor mit nemme password er ændret til et sikrere. Om dette har været årsag til misbrug og brud på ophavsretsloven hverken kan eller vil jeg stå til regnskab for.

  2. Har en eller flere i husstanden set eller forsøgt at se filmen “The Expendables 3” på det pågældende tidspunkt? Nej jeg kan afvise at hverken jeg, familie, venner eller bekendte har set eller forsøgt at se filmen “The Expendables 3” på det pågældende tidspunkt.

  Jeg kan herudover henvise til Østre Landsret dom fra 2008 i sagen om fildeling. Se flg.

  http://www.scribd.com/doc/5627278/ifpidom-050908

  Med venlig hilsen

  ….

 394. Eva Thrane august 17, 2016 kl. 2:49 pm- Svar

  Jeg har idag modtaget trusselsbreve fra OPUS, jeg skulle have downloadet og delt en film i maj 2015 ..Nightcrawl , vi er 3 her på adressen og igen kender noget til omtalte film, vi havde Netflix på dette tidspunkt hvor krænkelsen til 2200kr skulle være foregået, synes forøvrigt det virker underligt man venter over et år hvis der virkeligt skulle være foregået ulovligheder…så jeg har ikke tænkt mig at betale en krone.

 395. Katrine august 17, 2016 kl. 3:43 pm- Svar

  Blot til orientering.
  Jeg gjorde indsigelse i går (meget kort og kontant).
  Jeg modtog følgende svar i dag:

  “(…)
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. I den forbindelse kan jeg oplyse, at der ikke foretages yderligere på baggrund af de på nuværende tidspunkt registrerede oplysninger, idet der dog tages forbehold for – ved eventuel modtagelse af oplysninger om yderligere krænkelser – at inddrage alle registrerede oplysninger i en samlet vurdering, og på den baggrund genoptage sagen. I så fald vil vi vende tilbage til dig.
  (…)”

 396. Katrine Lind august 20, 2016 kl. 10:40 am- Svar

  I dag modtog vi også “brevet” fra Opus. Det var fedt at kunne finde tips til svar til afsender. Vi har netop fastslået, at den ip-adresse, som advokaten nævnte i brevet, ikke er at finde på vores to computere. Derudover var vi ikke hjemme på den nævnte dato, men var på sommerferie.
  Så måske er der tale om skyden med spredehagl?

  Med venlig hilsen
  Katrine

 397. Allan august 20, 2016 kl. 11:33 pm- Svar

  Tilkøb VPN. Anonymitet på internettet er godt uanset hvad.

 398. Kristian august 22, 2016 kl. 6:50 pm- Svar

  Fik afsluttet min sag hos njord law idag, ovenstående svar hjalp åbenbart!

  De skriver:

  Kære …

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.

  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen

 399. Dorte Hansen august 23, 2016 kl. 1:48 pm- Svar

  Hej

  Jeg har også modtaget brev både fra Opus og fra Njord Law med en måneds mellemrum . Njord har afsluttet sagen. Opus har sendt brev den 16 august 2016 og i dag skrevet mail til mig , som jeg har svaret på ( at jeg ikke kender noget til dette) jeg er pensionist, ser stor set aldrig film og det er nogle underlige tidspunkter de nævner. jeg er ved at være ganske træt og vred over disse disse trusselsbrev, er der ikke nogen der ved om man kan gøre noget ved det ???? ud over , at blive ved at sige, at man ikke kender til sagen. mvh Dorte

 400. Sussie august 25, 2016 kl. 8:57 am- Svar

  Jeg modtog et rykkerbrev d 16 august, fordi jeg angiveligt skulle have downloadet Taken3. Det første brev har jeg ikke fået, så jeg blev noget forvirret over indholdet i brev 2.

  Jeg skrev tilbage til Opus, at hverken jeg eller mine 2 voksne sønner som bor på adressen, har downloadet omtalte film. Ingen af os bruger peer to peer programmer, samtidig har jeg et sikret netværk.

  Det er en gåde for mig, hvem der skulle have hentet ulovlige film fra mit netværk. Påstanden generer mig, da jeg med 100 % sikkerhed ved at ingen af beboerne på husstanden er skyldige.

  Kære Sussie

  Tak for din mail.

  Jeg har vedhæftet en kopi af vores brev af 2. august 2016 samt et dokument med svar på ofte stillede spørgsmål.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. I den forbindelse kan jeg oplyse, at der ikke foretages yderligere på baggrund af de på nuværende tidspunkt registrerede oplysninger, idet der dog tages forbehold for – ved eventuel modtagelse af oplysninger om yderligere krænkelser – at inddrage alle registrerede oplysninger i en samlet vurdering, og på den baggrund genoptage sagen. I så fald vil vi vende tilbage til dig.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt på nuværende tidspunkt, men jeg tager forbehold for at fremlægge denne såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som vil være op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på i ”OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL” eller på vores hjemmeside, eller du ønsker rådgivning om, hvordan du skal forholde dig til vores brev, opfordrer vi dig til at søge professionel bistand hos en advokat. Hos en advokat er du i gode hænder, hvis der er konkrete omstændigheder, som du mener har betydning for sagen. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os på telefon 70275010.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Kristoffer Rosenquist Kirk
  Stud.jur.
  info@opus-law.dk

 401. Michael september 2, 2016 kl. 10:39 pm- Svar

  Har modtaget brev 16/8 2016 og igen rykker 31/8 2016. Troede faktisk det var snyd og bedrag men måtte sande at de mente det alvorligt. Ingen i husstand har benyttet ulovlig downloadning – hvordan kan det et firma så slippe af sted med at sende “trussel” breve ud til så mange mennesker ? Har sendt mail idag hvor jeg afviser krav – har andre erfaringer for hvad der så sker ? Synes faktisk det er uanstændigt at man skal bruge tid på den slags pjat.
  Aeghhhh…..

 402. Mark september 22, 2016 kl. 1:23 pm- Svar

  Har modtaget 2 breve (i samme kuvert) fra NjordLaw vedr. download/deling af Before I go to sleep samt Good Kill. (udemærkede film btw!)

  Jeg bliver sgu ærligt talt noget provokeret af det da det jo er fuldstændig tydeligt at der slet ikke er styr på beviserne i deres påstand. Derfor har jeg sendt 2 breve til deres Århus kontor og bedt om dokumentation af deres påstand – det skal være mig den aller største fornøjelse at spilde dyre advokat timer med en evig strøm af breve (alle sendt til Århus) som modsvar på deres urimelige fremgangsmåde, der i den grad mest minder om Nigerianske svindelmails.

  Stakkels modtagere som blot betaler af frygt – men det er selvfølgelig kalkulen :(

 403. Ulven september 22, 2016 kl. 11:24 pm- Svar

  På denne pdf fil https://forbrugerbloggen.dk/filer/opus-opfoelgning.pdf har Niels Dahl-Nielsen en bestemt underskrift.
  På mit brev er der en anden underskrift oven over Niels Dahl-Nielsens navn. Der er åbenbart flere som hedder Niels Dahl-Nielsen, som arbejder for OPUS :)

 404. Maja oktober 5, 2016 kl. 3:23 pm- Svar

  Har dags dato også modtaget et lignende brev fra Advokatfirmaet Opus dog var filmen de mente jeg havde set Dumb and Dumber To…
  De oplyser at denne hændelse skulle have foregået helt tilbage til den 23. Oktober 2015 kl 10.06… Og da vi kun er to i vores husstand og vi begge var på arbejde i det tidsrum, så kan det ikke være os, da vi har kode på vores netværk.

  Men er glad for at “onkel” google kunne hjælpe mig frem til denne side, med disse fantastiske råd.

 405. Hamid oktober 6, 2016 kl. 12:12 am- Svar

  Har I fået brev om “Nightcrawler”?… Så MELD DET TIL ADVOKATNÆVNET. Jeg troede “Nightcrawler” var et computerspil, som jeg skulle have downloaded i oktober 2015.

  Der er mange der har fået brev om enten “Dumb and Dumber” eller “Nightcrawler”
  https://forbrugerbloggen.dk/retssikkerhed/lad-dig-ikke-true-af-advokatfirmaet-opus/comment-page-7/

  1- Det virker meget suspekt at de påstår at alle har set samme film!

  2- Advokatfirmaet er i virkeligheden Brandt & Lauritzen (http://www.bl-law.dk), og de har oprettet Opus law angiveligt så deres firma ikke får dårlig omdømme…

  Hvis det man gør, er i tråd med loven og retningslinjerne, hvorfor ikke bruge det oprindelige navn med oprejst pande? Deres adfærd virker generelt ret suspekt…

 406. Lukas oktober 7, 2016 kl. 2:43 pm- Svar

  har selv lige modtaget et brev idag, vil meget gerne høre for andre som også har modtaget et her de sidste par måneder og hvad det endte med, tak på forhånd

 407. HW oktober 9, 2016 kl. 12:38 pm- Svar

  Haha – Min Mor på 72 år – som aldrig har haft internet – har også fået dette Trusselsbrev Af opus

 408. Bjarne oktober 17, 2016 kl. 11:29 am- Svar

  Jeg har modtaget en email fra Njord fra 12-okt-2016 angående en film. Sjovt nok så skriver de at ip adressen er fra min NAS, hvilket ikke kan lade sig gøre, da den bliver brugt internt til vores brug og ikke downloader noget fra nettet. De skyder rundt omkring med spredehagl.

  Det er dybt mystisk at de kan få lov til at bruge disse metoder. Vi bliver henvist til en eller anden republik fra udlandet og til diverse metoder brugt til at få folk til at blive nervøse og så betale et beløb til dem.

  Politiet, advokatnævnet, politikerne burde gå ind i sagen. Der findes adskillige beviser for at de metoder de bruger for at finde oplysninger om ip adresser via tracker programmer, er yderst tvilvsomme. Det burde stoppes. De er decideret trusselsbreve.

  Min kone blev bange, fordi det er en advokat som skriver og jeg sagde til hende at så længe vi ikke gør noget ulovligt, så har hun intet at frygte, men skide ubehagligt at vi sættes i disse situationer.

  Mvh

 409. Steen oktober 19, 2016 kl. 8:31 am- Svar

  Har selv modtaget brev fra Opus advokaterne 6. okt. 2016. Det er også Nightcrawlwer som skulle være downloadet. Jeg skrev tilbage at jeg ikke accepteret det krav på 2200 kr. Mere for ikke at modtage et inkasso krav. De svarede:

  Jeg kan oplyse, at vi efter retskendelse har fået oplysninger fra din internetudbyder om, at den angivne IP-adresse var tildelt dig på krænkelsestidspunktet. IP-adressen er blevet brugt til ulovlig distribution og deling af værket Nightcrawler.

 410. Steen oktober 19, 2016 kl. 8:36 am- Svar

  Kunne godt tænke mig at se beviser….

 411. Deepti oktober 21, 2016 kl. 4:22 pm- Svar

  I also received such a letter and I was scared to the core. I checked with almost all my friends who had visited me during that time asking if they did, but I know they were too busy exploring the city to do any such thing. I called then yesterday and informed the same. The guy on phone said what can you pay, When i said I dont have any number in mind and I dont wish to pay since I did not do anything of such sorts. He said you have to pay and if not we file a case against you in which case you pay 5000-6000 kroners. It was almost like threatening me. I had not searched google until today and was scared. Being new to this country and not knowing Danish I though to pay and get done with it. Didnt want to get into any legal troubles outside my country.
  Only when I told my boyfriend that I have to transfer money to an account is when he said it sounds like a scam. and then we searched and found several websites which mention about this parade that Opus is doing. This company is solely for the purpose of suiing people for piracy— Strange!! Its almost an illegal way of scaring people to pay money. I wish someone would take action against such people.

  Thanks to everyone of you here for posting your experiences. It has saved me lot of money :)

 412. Philip Sheridan oktober 25, 2016 kl. 4:46 pm- Svar

  Selv antipiratgruppen mener at der er tale om et trusselbrev og at man ikke skal betale endsige lade sig true
  http://www.antipiratgruppen.dk/

 413. Henrik oktober 26, 2016 kl. 2:19 pm- Svar

  Jeg har lige modtaget trusselsbreve fra Opus, som alle andre her. I mit tilfælde drejer det sig om filmen “The hateful eight”.
  Jeg undrer mig på om det betyder noget at jeg rent faktiske har købt filmen hos elgiganten og derved betalt for retten til at se den, og vel måske også til at dele den ud til andre.

  Selve fildelingen via Popkorn kender jeg ikke noget til.

  Mvh
  Henrik

 414. Christian oktober 27, 2016 kl. 11:39 am- Svar

  Jeg har lige fået samme brev, og minsandten om ikke også at jeg skulle have downloadet Taken 3

 415. Dennis oktober 30, 2016 kl. 11:09 am- Svar

  Hej har lige fået et brev fra Njord på filmen criminal, og jeg har aldrig hørt om den film.

  På tidspunkt af download var jeg ikke engang i landet. det var midt i sommerferien.

  Hvad bør jeg gøre?

 416. MM oktober 31, 2016 kl. 2:15 pm- Svar

  Min sag er ikke afsluttet, trods jeg skrev at jeg ikke vil indgå forlig.
  Vi er 3 personer på adressen, der alle bruger samme pc.

  Svar fra Opus:

  Tak for din mail.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil jeg nu forelægge din henvendelse for vores klient, som vil tage stilling til, om der er grundlag for at gå videre med sagen.

  Såfremt vi i den forbindelse bliver opmærksom på yderligere krænkelser foretaget via din IP-adresse, vil disse blive inddraget i vurderingen.

  Afslutningsvis vil jeg anbefale dig, at din internetforbindelse sikres mod, at der vil ske yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Kristoffer Rosenquist Kirk

  Stud.jur.

  info@opus-law.dk

 417. Casper november 3, 2016 kl. 4:47 pm- Svar

  Hej alle.

  jeg skrev til opus at jeg ikke kendte noget til de i brevet nævnte film og at jeg ikke ville medvirke yderligere til opklaringen, hvortil jeg fik dette svar:

  Tak for dit svar.

  Vi kan se, at dit svar er en ordret gengivelse af en svarskabelon fra en hjemmeside, som indeholder en række urigtige oplysninger om ulovlig fildeling.

  Ved ukritisk at benytte en svarskabelon risikerer du, at dit svar til sagen ikke er retvisende eller fyldestgørende, og vi kan på den baggrund ikke afslutte din sag. Vi beder dig derfor læse vores brev igen og kontakte os med dine eventuelle konkrete bemærkninger til sagen.

  Indtil vi måtte høre fra dig igen fastholdes vores klients krav og vores klient vil herefter tage stilling til det videre forløb.

  På vores hjemmeside kan du læse mere om brug af svarskabeloner og hvilken betydning det har for behandlingen af din sag. Du kan også læse om Opus og få svar på generelle spørgsmål om sager om ulovlig fildeling ved at klikke her.

  Med venlig hilsen

  [navn fjernet]

  Hvad skal jeg gøre som det næste? Nogle forslag? På forhånd tak :)

 418. Pia november 9, 2016 kl. 8:50 am- Svar

  Jeg har også modtaget er brev med et krav om betaling.
  Jeg har derefter skrevet en mail, hvor jeg fortæller dem at jeg ikke har downloadet film.
  Nu har jeg så fået denne mail og som jeg kan se – er der ikke rigtig noget jeg skal svare på, da de faktisk kun beder mig om at tale med dem som har adgang til mit net. Og skulle jeg have yderligere oplysninger så skal jeg kontakte dem. Jeg har ikke yderligere oplysninger, skal jeg så kontakte dem eller bare afvente???????????????
  Brevet er her:
  Tak for din mail.

  Vi har henvendt os til dig, fordi vi har konstateret og har bevis for, at der via din internetforbindelse er sket en krænkelse af vores klients rettigheder. Dokumentation har været fremlagt for en dommer under den forudgående editionssag, som beskrevet i vores brev.

  Det er ikke nødvendigvis dig, der har foretaget krænkelsen, men en anden person, som du har givet adgang til dit netværk. Når du udleverer koden til din internetforbindelse til andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Er krænkelsen eksempelvis foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient som følge af krænkelsen.

  Vi anbefaler derfor, at du taler med de personer, der har haft adgang til din internetforbindelse, og vender tilbage, hvis du på baggrund af disse oplysninger har yderligere bemærkninger til din sag.

  Du kan ringe til os på telefon 70 27 50 10 eller besøge vores hjemmeside ved at klikke her.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din internetforbindelse.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

 419. thomas kvejborg november 9, 2016 kl. 4:37 pm- Svar
 420. Ulf Nielsen november 15, 2016 kl. 8:39 pm- Svar

  Har lige modtaget brev fra Opus med krav på 4200 om download af noget der hedder Black Sails tilbage i feb 2015. Jeg aner ikke hvad det er og har aldrig downloaded film noget sted fra og det samme gælder min kone. Jeg sender afvisning af krav som beskrevet, så må vi se hvad der sker. Burde man ikke politianmelde firmaet for at få dem stoppet?

  Mvh
  Ulf Nielsen

 421. Anders november 18, 2016 kl. 11:48 am- Svar

  Jeg har også modtaget et brev fra opus, hvor min IP beskyldes for at ha delt the black sails afsnit 1. Sjovt nok var hele familien på ferie den dag. Jeg har aldrig delt noget som helst og har ikke brugt popcorn time. Selv jeg har benægtet påstanden og frasiger mig erstatningskravet skriver de dette tilbage:Tak for dit svar.

  Vi kan se, at dit svar er en ordret gengivelse af en svarskabelon fra en hjemmeside, som indeholder en række urigtige oplysninger om ulovlig fildeling.

  Ved ukritisk at benytte en svarskabelon risikerer du, at dit svar til sagen ikke er retvisende eller fyldestgørende, og vi kan på den baggrund ikke afslutte din sag. Vi beder dig derfor læse vores brev igen og kontakte os med dine eventuelle konkrete bemærkninger til sagen.

  Indtil vi måtte høre fra dig igen fastholdes vores klients krav og vores klient vil herefter tage stilling til det videre forløb.

  På vores hjemmeside kan du læse mere om brug af svarskabeloner og hvilken betydning det har for behandlingen af din sag. Du kan også læse om Opus og få svar på generelle spørgsmål om sager om ulovlig fildeling ved at klikke her.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

 422. Sune Kaiser november 18, 2016 kl. 12:53 pm- Svar

  Har i dag modtaget et erstatningskrav fra Opus på 2850 kr for at downloade Black Sails sæson 2 episode 1 og 2 som hver koster 450 kr og episode 7 i samme sæson, men den koster 1950 kr. Følger rådet fra alle jer andre der urimeligt bliver stillet til ansvar for noget vi ikke har gjort. Sender en mail så de ikke kan rykker for inkasso.

 423. Christian november 30, 2016 kl. 11:54 pm- Svar

  Hej jeg har i dag modtaget 5 breve fra Njord og 3 fra Opus idet jeg først i dag tømte min postkasse ahha :)

  Jeg har skrevet afvisning til dem og jeg er bedøvende ligeglad.

  I må alle have en god dag og husk nu at styre nerverne lidt når i bliver hevet ud af jeres comfort zone.

 424. B. Jensen december 4, 2016 kl. 5:36 pm- Svar

  Hej herinde
  jeg har netop modtaget sådan et brev fra advokaten, og vil lige spørge om hvordan i formulerer jer i et returbrev? Er der nogen der kan hjælpe med det?

 425. Monica december 6, 2016 kl. 4:16 pm- Svar

  Jeg har d.d fået brev/trussel fra opus, nåede desværre at bide hovedet af min uvidende unge inden jeg læste denne side.

  Ved nærmere nærlæsning kan jeg se at jeg skulle have downloadet sothpaw(“værket”) samt distribueret den videre d. 12 okt 15 kl 19:49:21 utc. Jeg har aldrig set eller hørt om denne film og tvivler stærkt på mine unger har som forøvrigt også er lagt i seng på det tidspunkt (ca kl 23)

  Jeg syntes simpelthen det er så frækt lige før jul at sende sådanne et brev til en familie.

 426. jan schultz december 7, 2016 kl. 7:34 pm- Svar

  Jeg har også modtaget et krav fra Opus på 4200,00 kr for at have downloadet Black Sails sæson 2 episode 4 den koster 1950,00 og de andre episoder de siger jeg har downloadet koster “kun 450,00”.Hvad er det for et svindelfirma og da jeg skrev til dem at jeg ikke kunne godkende deres krav fik jeg en mail tilbage fra dem og den er fuldstændig magen til den Pia fik med nøjagtig samme ordlyd men underskrevet af Micelle Hegner stud.jur.Kan det firma ikke stoppes????

 427. Maria december 14, 2016 kl. 6:29 pm- Svar

  Svar på brev fra Njord, der angklager os for at have fildelt/downloadet filmen “Cell”.
  Kære Jeppe Brogaard Clausen eller rette vedkommende.
  Jeg har idag modtaget jeres brev angående “Fildeling og downloadning af filmen ‘Cell'”.
  Jeg kan og vil ikke acceptere jeres tilbud om at betale 1500kr, da jeg eller min samlever/familie samt venner og bekendte ikke har foretaget den påståede handling. Vi er nemlig udemærket tilfredse med vores store abonnement igennem YouSee, hvor vi har nogle fantastiske muligheder for at optage samt gense de film vi finder relevante samt leje dem eller se dem i deres unikke tv-arkiv, som gemmer serier, dokumentare mv i op til 30dage.
  Jeg vil derfor gerne bede dig om at fremsende beviser på den påståede handling ellers betragter jeg denne sag for afsluttet
  Du skriver, at jeg bedes besvare jeres spørgsmål og svarene på dem finder du her:
  1) Har hustanden en trådløs internetforbindelse og denne et password?
  Ja, vores husstand har trådløs internetforbindelse og ja, det er udstyret med et password. Nu er jeg så ikke så teknisk belært, men jeg ved da fra nyhederne på internettet, at der åbenbart findes gratis og nemme værktøjer til at hacke sådanne passwords uden at ejeren af netværket opdager dette. Om et sådan hacker-angreb har været årsag til jeres påstået fildeling uden samtykke kan og vil jeg ikke stå til regnskab for. Derfor har jeg også forelagt spørgsmålet omkring “hackning” for YouSee, som fortæller mig, at det kan de i deres system ikke se. Dog fortæller de mig at vores internetforbindelse åbenbart består af noget som hedder “Dynamiske Ip-adresser”, som åbenbart tildeles tilfældigt en ny hustand hver gang ens boks har været slukket. Og med denne viden forstår jeg simpelthen ikke, at I kan fremsætte krav om indbetaling idet vores pågældende ip-adresse åbenbart Iflg. YouSee kan have været tildelt en anden hustand før vores. På et sådan et tyndt grundlag kan og vil jeg ikke acceptere, at blive kriminaliseret af jer!
  2) Har en eller flere i hustanden set eller forsøgt at se filmen “Cell” på det pågældende tidspunkt?
  Nej!
  Nu har jeg været så venlig, at besvare jeres spørgsmål, så jeg ser frem til at I aldrig retter henvendelse til mig igen samt, at jeg betragter denne sag som værende afsluttet, idet jeres anklage aldrig skulle have været fremsat.

 428. Willy Mikeslsem december 21, 2016 kl. 3:50 pm- Svar

  Jeg har også fået en opkrævning på Black Sails, sæson 2 episode 2, 4, 5, 6, 8, og 9 (450,00 kr. pr. stk.) og episode 7 1.950,00 kr. (i alt 4.200,00 kr.)
  De skulle være downloadet fra en IP adresse som jeg har stået for tilbage den 8. marts 2015. Jeg kendte intet til den serie dengang!
  Sikke et firma! – tænk at forsøge at platte penge ud af folk på den måde! – svineri!

 429. martib januar 11, 2017 kl. 11:43 am- Svar

  Hej. Jeg fik et brev fra opus i går med en anklage om at jeg skulle have downloaded black Sails season 2 og skal betale et forlig på 6000 kr. Jeg blev helt måløs fordi jeg overhoved ikke har downloadet noget. Jeg har dog set black Sails men kun på HBO tv appen. Hvordan skal jeg forholde mig til dette brev skal jeg bare betale? Fordi jeg aner ikke hvem der har brugt vores trådløse internet men det er ikke i vores hustand der er blevet downloaded. Jeg har et arbejde der ikke tillader noget på ens straffeattest så jeg må indrømme jeg en smule bange for hvad det her kan betyde for mig hvis jeg bliver slæbt i rattet. Håber at høre fra jer.

 430. jens petersen januar 11, 2017 kl. 9:17 pm- Svar

  Jeg har lige fået et forlig forslag på 6000kr for at skulle have downloaded black Sails sæson 2 i 2016 som jeg ikke har gjordt. Har som de fleste haft HBO konto siden 2015 så hvorfor faen skulle jeg downloaded den?

 431. Maja Weinreich januar 12, 2017 kl. 9:23 pm- Svar

  Hej
  Først fik jeg et brev fra NJORD law firm vedr. download af filmen “Olympus has fallen”. En uge efter at jeg skrev til dem og afviste deres tilbud om forlig, fik jeg et nyt brev. Denne gang fra OPUS vedr. download af Black sails, sæson 2, episode 8. (begge titler findes på netflix :-)
  OPUS fortæller i øvrigt i et medsendt “faktaark” at de har vundet en retsag, hvor sagsøgte blev dømt til at betale 32.000 eur. Det var dog i Finland. Der står mange interessante ting i det faktaark. Bla står der at jeg som udgangspunkt ikke er ansvarlig for andres brug af min internetforbindelse…..jamen tak for info.

  Følgende svar er sendt til OPUS.

  Vedr. ulovlig download af film og serier på internettet.

  Jeg har modtaget jeres krav vedr. download af “Black Sails, sæson 2, episode 8”.
  Da hverken jeg eller andre på adressen har downloadet dette, må jeg afvise jeres krav.
  Jeg har som konsekvens af Jeres henvendelse, sikret mit netværk med ny kode, der forhåbentlig er mere sikker end den forrige.
  Skulle jeg have haft lyst til at se Black sails, sæson 2, episode 8 har jeg længe kunne finde den på netflix, som jeg har abonnement på.
  Med Venlig hilsen

  Så må vi se hvornår jeg får det næste brev.

 432. Jonas januar 13, 2017 kl. 11:40 am- Svar

  Hej. Ligesom mange andre på denne tråd, har jeg også modtaget et brev fra Opus, hvor de ønsker at indgå forlig på 7.500 kr. for ulovligt at have downloadet Black Sails Sæson 1 og 2. I første omgang, blev jeg ligesom Martib meget rystet, hvorefter jeg kom til at tænke mig om. Vi har Netflix, hvor netop denne serie er tilgængelig, så anklagen er da helt ude i hampen. Derudover kan jeg så konstater, at vi har kode på vores trådløse netværk, men at det er en kode vi har delt med stort set alle som kommer i huset. Så mit spørgsmål er nu, har de en reel sag imod mig, hvor jeg kan drages til ansvar?
  Punkt 2, jeg kan se at mit beløb på forliget ligger noget højere end andre sager på denne tråd, gør den en forskel? -hvis ja hvilken.
  Håber virkelig at I kan hjælpe.

 433. Tanja Birkholm januar 18, 2017 kl. 5:23 pm- Svar

  Så har jeg modtaget et brev fra Opus med et krav om erstatning kr. 2200- for at have krænket deres klients ophavsret !!!
  Takker mange gange for ovenstående indlæg.
  Da man godt nok lurer noget når man modtager brevet med posten..

 434. Theila Bjarnt januar 23, 2017 kl. 2:11 pm- Svar

  Så blev vi også de “heldige vindere” af et brev fra Opus. Har sendt mail og nægtet kendskab til den påståede handling, ingen i husstanden har nogensinde hørt om filmen “southpaw”, gad vide om det hele er et stunt for omtale af film der ellers forsvinder i mængden :D … Nå men hvor om alt er så afventer vi nu deres svar, på vores NEJ TAK …

 435. Martin januar 27, 2017 kl. 3:13 pm- Svar

  Så fik jeg også brev fra Opus.
  Forliget lød på 2200 kr.
  Efter at have læst og gransket en del, fandt jeg at der ikke var sammenhæng imellem Ip adressen i brevet og Ip adressen i min router.
  Så kontaktede jeg min internetudbyder, for at høre deres mening. Efter 3 opkald, har jeg snuset min frem til at Ip adressen i brevet tilhører en kvinde som bor maks. 20 km fra mig. Jeg har også modtaget en e-mail fra min internetudbyder som kort siger at navne er blevet udleveret til Opus, dog senest i 2015.
  Min påstulerede download er dateret 1. Marts 2016.
  Det er en meget belastende email, da den jo indikerer at Opus har givet urigtigt oplysninger i brevet til mig.
  Jeg har dog ikke i sinde at stoppe endnu, så jeg har skrevet til min internetudbyder. Med henvisning til persondataloven har jeg bedt om at få oplyst, hvilke oplysninger om min person, som er videregivet til Opus samt grundlaget for dette.
  Alternativt har jeg bedt min internetudbyder bekræfte at der ikke er videregivet oplysninger om min person.
  Håber snart jeg for svar, så jeg ikke også skal til at inddrage datatilsynet!

 436. anon februar 11, 2017 kl. 9:11 am- Svar

  Måske dette kan få betydning for danskere med problemer:

  https://torrentfreak.com/bittorrent-expert-report-slams-movie-piracy-evidence-170210/

 437. Thomas februar 21, 2017 kl. 7:11 pm- Svar

  Har også modtaget et brev fra opus, hvor jeg beskyldes for at downloade og distribuere “Southpaw” via Popcon time..Har netop svaret tilbage 2 gang, så må se hvad der sker.

  Tak for din mail…
  Skal oplyse dig om at , jeg overhovedet ikke kan acceptere jeres krav, eller at blive beskyldt for ulovligt at downloade / eller streame film , på det omtalte site/ program.
  I kan ganske enkelt rende og hønse, med jeres latterlige krav, da det overhovedet ikke har noget på sig.
  Og underligt nok, så skulle dette være sket for over et ½ år siden.
  Mon så ikke man var blevet kontaktet prompte?.
  For mig er denne sag afsluttet, og jeg forventer absolut ikke, på noget tidspunkt, at høre fra jer igen.

  Thomas Petersen

 438. Manfred februar 23, 2017 kl. 8:59 am- Svar

  Selvom det ikke længere er muligt at give en anmeldelse på Trustpilot, er der stadig Google reviews. Hvism an søger på “Opus” og forskellige afarter af “advokat” vil det være en lille popup ved siden af søgeresultaterne. Alle kan skrive reviews, så fortæl endelig om dine oplevelser med firmaet og giv dem en ærlig vurdering. Man kan se de ligger til en fin 1 Stjerne lige nu.

  Tror snart Opus navnet er blevet forgiftet, hvis folk laver en google søgning på navnet er det let at se det er fupnummer/dummebøde-fabrik. Så kan forestille mig de snart skifter navn igen.

 439. Ole februar 28, 2017 kl. 6:35 pm- Svar

  Jeg har i dag modtaget brev fra Opus, hvor de skriver at have konstateret, at min IP-adresse er blevet benyttet til ulovlig deling og download af film.
  Som alle øvrige, der har skrevet kommentarer på denne side, er jeg også fuldstændig målløs – jeg har aldrig downloaded eller delt film og jeg har ingen anelse om, hvad et peer-to-peer netværk eller et BitTorrent netværk er.
  Jeg blev utrolig lettet over at finde denne hjemmeside og erfare, at der er mange andre i samme situation som mig.
  Tak for de gode råd og den vejledning, som er på siden.
  Det foruroliger mig imidlertid, at man har fået oplyst mit navn og adresse via en retskendelse på Frederiksberg, da jeg har tillid til retsvæsenet og til dommerne.
  Opus Law må jo have fremlagt materiale for dommeren, som har givet ham anledning til at oplyse om mit navn og adresse. Hmmm.

  • Peter Fogh Knudsen marts 1, 2017 kl. 11:37 am- Svar

   Hej Ole
   Du skal ikke lægge alt for meget i, at retten har godkendt udleveringen af dit navn og adresse. Det er efterhånden et ret standard proces, hvor advokaten for dem, der har filmrettighederne, fremlægger noget dokumentation for, at en given ip-adresse har været i kontakt med en film, der ikke er stillet lovligt til rådighed. Hvis teleselskabet ikke protesterer mod udleveringen, går retten ikke særlig dybt ind i en vurdering af, om beviserne er gode nok og holder, det stoler retten på, nok især fordi der jo ikke er ført bevis for, at det er dig, der har foretaget noget ulovligt. Det en sådan kendelse giver mulighed for er at kontakte dig med henblik på at få afklaret, om du muligvis har foretaget noget ulovligt, som du skal betale for. Og hvis du nægter det, ja så er de nødt til at køre en retssag mod dig, og en sådan retssag har de stadig ikke vundet, i hvert fald ikke uden at sagsøgte selv har tilstået det i retten.
   Mvh Peter

 440. Fernanda marts 1, 2017 kl. 10:04 am- Svar

  Hello Peter, i will write to you in English because my Danish isn’t as good and perhaps technically law, worse.
  Yesterday i received the famous letter from Opus Advokatfirma and the same drill with the 2200kr i need to pay within 12 days etc.. On the second page its my IP address and information about a torrent actively use in my computer… date and time. A paragraph lower, they explanain how they got my name and address. Kind of scary but my question is: and since i also have been reading some replies Opus Advkt. have sent out, How should I write them back, acknowledging the letter but not recognising the claim ???? I dont want to use a template in Danish, i will write in English .. would be nice if you could give me a hinch, i know isn’t a long response i need to send, but i dont want to use the wrong words, i am already freaked out by it… Thank you in advance MvH

  • Peter Fogh Knudsen marts 1, 2017 kl. 11:31 am- Svar

   Hi Fernanda,
   If you have not done what they accuse you of your reply can be very short. In that case I would just as you say confirm that you have received their letter which you do not recognize since you have not seen/downloaded the movie in question. You are also not aware who else could have seen it and thus you do not agree to pay.
   They will probably send you a number of extra letters but you should be able to ignore those.
   Peter

 441. bingbong marts 1, 2017 kl. 3:07 pm- Svar

  Har selv lige modtaget en trussel om retssag hvis jeg ikke betalte de 2.200kr, hvilket er et fuldstændigt latterligt beløb, uanset om man faktisk har downloaded eller streamed.
  Heldigvis er deres eneste bevis en IP-adresse, som jo ikke kan knyttes til en enkelt person. Hvis man skulle være så uheldig at ryge i retten, må man jo benægte alt, da det er deres job at bevise ens skyld, hvilket er direkte umuligt hvis de kun har en IP-adresse.

 442. Bjarne Riisgaard marts 2, 2017 kl. 8:51 am- Svar

  Hej Peter,

  jeg er også blandt de “udvalgte” der har modtaget brev fra advokatfirmaet Opus. Jeg må erkende at jeg er imponeret over det arbejde advokat Niels Dahl-Nielsen har lagt i brevet med sit krav.
  I mit tilfælde er der rent faktisk foretaget den streaming der omtales i brevet, men ikke ulovligt som brevet hævder. Streamingen er foretaget fra tjenesten Via-play på et betalt abonnement, jeg undrer mig såre over at den der har hittet streamingen ikke har kunnet se hvilken vej eller platform streamingen er foretaget fra
  Mvh
  Bjarne

 443. Fernanda marts 2, 2017 kl. 10:17 am- Svar

  Tusind Tak Peter
  Let see how it goes
  MvH

 444. Eline marts 3, 2017 kl. 6:07 pm- Svar

  Jeg har modtaget 2 breve fra Opus, det første reagerede jeg ikke på, fordi jeg oprigtigt ikke anede hvad de snakkede om.

  Her idag modtog jeg så endnu et.

  De påstår at jeg har downloadet filmen “The gift” eller “Værket”, den 11. August 2016.

  MEN jeg havde ikke internet i min lejlighed før d. 12. August.

  Har simpelthen skrevet tilbage til dem, at jeg ikke anerkender deres krav, og at jeg derudover, slet ikke havde internet på den dato, hvilket jeg også har bevis for i form af regninger.

 445. Karin marts 4, 2017 kl. 5:01 pm- Svar

  Også jeg har modtaget et brev fra Opus.
  Jeg undrer mig over, at der ikke nævnes hvad det er der efter deres mening er downloadet.

  Der er bare nævnt en dato og et klokkeslet, for ½ år siden, hvor de mener der er hentet/delt noget.

  De skriver det er for deres klient Mis Label, men det navn siger mig intet. Nogen der ved hvad det er?

 446. Jens marts 6, 2017 kl. 2:38 pm- Svar

  Hej
  Jeg har også modtaget en beskyldning om downlioad !! var godt nok i udlandet en dag men det tager de ikke for gode vare !!
  Men nu vel !! Jeg har også læst alle jeres indslag igennem ! og godt nok bliver man beskyldt for ulovligheder men har OPUS fortalt nogle hvordan de har fremskaffet disse IP adresser ?? Jeg har svært ved at se hvordan uden de SELV bryder loven. Det er phishing at prøve at narre folk.
  Måske en person der er klogere end mig kan finde ud af om de selv er lovbryder eller ej

 447. Troels Schmidt marts 10, 2017 kl. 3:59 pm- Svar

  Hej
  Tak for alle indlæg og svar
  Jeg har også modtaget brev 16/2-2017 om ulovlig download af serier fra 4/1-2016
  Jeg har afvist alle forhold og afventer svar fra Opus

  Blev lidt overrasket men godt med disse indlæg

 448. jytte lund marts 21, 2017 kl. 9:38 am- Svar

  Hej jeg har også modtaget et brev fra dette OPUS adv. firma som det kaldes…
  Jeg skulle have streamet film fra noget som hedder POP CORN…og jeg som troede det var noget man spiste?

  Jeg har skrevet tilbage med det samme på brevet jeg modtog..at jeg betalte ikke en rød øre da jeg for det 1.ste ikke anede hvad det var for noget og hvad POP CORN var, de kunne bare rykke mig i retten, for jeg har intet med dette at gøre…har så ikke hørt videre i sagen og brevet er dateret den 3.3.17

 449. Søren Nielsen marts 21, 2017 kl. 5:23 pm- Svar

  Så fik jeg også brev fra Opus. Men det var en rykker, for jeg har aldrig modtaget det første brev fra dem.
  Synes at det er bekymrende at sådan et sidegade-firma kan få ens beskyttede adresse udleveret på sådan et meget løst, og forkert, grundlag. men det er jo nok fordi det er penge, så kan man alt. Men de havde den nu ikke helt rigtig og lur mig om ikke det første brev er havnet et andet sted før de fandt ud af hvor jeg bor nu.

 450. Anton marts 21, 2017 kl. 5:30 pm- Svar

  jeg har lige fået et brev fra dem og skrivet dette til dem

  Kære Advokater på Opus

  jeg har aldrig set No escape ulovlig da jeg kan se den på yousee eller se den sammen med En biograf ven som jeg har og som har netflix , selv om jeg ikke har set den hjemme hos mig selv . da jeg var i biograffen med ham og se den . vi er i bio graffen et par gange om måneden for at undgår ting som pirate streaming , så der må ha været noget som har hacket mit internet , derfor har jeg skfitet til en ny kode , da jeg ikke ønsker at folk skal misbruge det , jeg tro jeg ved hvem der er , men han er flyttet fordi ddet hus han boede i er fjernet som mange andre er i mit kvater ..

  Så ville godt frabeders at i siger jeg har gjordt det , for jeg har aldrig nogen sinde overtræt loven

  MVH. Jørgen A Nielsen

 451. Jamila Holleufer marts 21, 2017 kl. 7:05 pm- Svar

  Hej.
  Nu har jeg lige modtaget et brev fra Opus. Nu med et forligspartierne krav på 6000 kr.
  Frustrerende når man ikke har gjort det! Suk.
  Har skrevet at jeg ikke kan anerkende kravet. Tak for den informative side!

 452. Anton marts 22, 2017 kl. 2:09 pm- Svar

  Og nu har de skrivet dette

  Tak for din mail.

  Vi har henvendt os til dig, fordi vi har konstateret og har bevis for, at der via din internetforbindelse er sket en krænkelse af vores klients rettigheder. Dokumentation har været fremlagt for en dommer under den forudgående editionssag, som beskrevet i vores brev.

  Det er ikke nødvendigvis dig, der har foretaget krænkelsen, men en anden person, som du har givet adgang til dit netværk. Når du udleverer koden til din internetforbindelse til andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til.

  Vi anbefaler derfor, at du taler med de personer, der har haft adgang til din internetforbindelse, og vender tilbage, hvis du på baggrund af disse oplysninger har yderligere bemærkninger til din sag.

  Du kan ringe til os på telefon 70 27 50 10 eller besøge vores hjemmeside ved at klikke her.

  Jeg finder det dog højest usandsynligt, at den påtalte krænkelse skulle være foretaget af en uretmæssig bruger af din internetforbindelse. Uretmæssig brug af andres internetforbindelse er en større forbrydelse end den påtalte, hvorfor der mangler incitament til at benytte andres netværk til at se film ulovligt på internettet. Jeg er desuden heller ikke bekendt med fortilfælde heraf. Endvidere antages den meget begrænsede kreds af personer med sådanne IT-kundskaber at have langt nemmere og mindre kriminelle måder at skjule deres aktivitet på.
  Med venlig hilsen
  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

 453. Anno Nymous marts 26, 2017 kl. 5:09 pm- Svar

  Hi Fernanda,
  Did you get any reply from OPUS? Was it in English? I am considering wether I should reply to them in English or in Danish, as I myself do not speak Danish, I would have to rely on translators all the way…
  Further, in Denmark, is it possible to carry through a small-claims court process in English language, without having to pay for official translations?

 454. Kaj Ole Sørensen marts 30, 2017 kl. 4:38 pm- Svar

  Hej Peter
  Har fået et brev fra nord law form om jeg har downloaded en film men på tids punkte er vi på job ? Vil elles have sendte et kopi af brev mvh kaj Ole

 455. Maria marts 31, 2017 kl. 9:21 am- Svar

  Jeg sidder i nøjagtig samme situation som Jonas, der er blevet opkrævet 7500 kr for download af Black Sails (som jeg også har på Netflix). Lige som ham er jeg meget interesseret i at vide, om beløbets størrelse kan have indflydelse på forløbet. Tak!

 456. Morten B. april 1, 2017 kl. 12:41 pm- Svar

  ja ja ja… så nåede turen også min vej, med det EFTERHÅNDEN åbenbart ret kendte trusselsbrev fra OPUS advokat.

  Jeg beskyldes ligeledes andre at skulle have downloadet og delt film via et peer til peer netværk, JEG HVERKEN KENDER TIL POPCORNTIMES OG ELLER PEER NETVÆRK eller hvad det overhovedet er, udover hvad jeg nu kan læse !

  TOTAL FORRYKT AT JEG HAR FÅET DISSE USAGLIGE BESKYLDNINGER OM NOGET JEG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HAR FORTAGET MIG, og så der det som andre også skriver godt 4-6 mdr siden ! Hold nu kæft et latterlig firma. OG SOM ALLE ANDRE BETALER JEG SELVFØLGELIG IKKE SÅ MEGET SOM EN ØRE TIL SÅDANNE EN GANG TRUSLER.

  Jeg har selfølgelig ændret adgangen til det delte netværk – dog er jeg mere end sikker på det ikke sket på dette trådløse netværk da ip adresser ikke stemmer overens med brevets beskyldte ip adresse.

  JEG FØLER MIG VIRKELIG KRÆNKET OVER DET OVERHOVEDET KAN KOMME SÅ VIDT OG DERTIL YOUSEE SÅDANNE LET UDEN VIDERE KAN VIDEREGIVE PERSONLIGE OPLYSNINGER, FØJ!
  nu kigger jeg efter en ny udbyder.

 457. Michael april 3, 2017 kl. 1:01 pm- Svar

  Ja jeg har så Dags dat også fået tilsendt et brev med titel. ”Vedrørende ulovlig download og deling af film og serier på internettet” fra Opus

  Jeg blev godt nok skræmt fra vid og sans da jeg begyndte at læse brevet og havde da også tastet telefon nummeret ind på telefonen da min ”bekymrede hjerne” kom til lidt sund fornuft, så jeg ”Googlede” firmaet Opus advokatfirma og denne side var første svar på mi søgning og jeg må da sige at jeg er faldet lidt til ro. Jeg takker mange gange for all den vejledning og de gode tips der står her. og mit svar til Opus kan ses neden for

  Hej Opus-Law

  Jeg har Dags dato 03-04-2017 modtaget jeres krav vedr. download/deling af “Black Sails, season 1 complete”. I april måned 2016.
  Jeg syntes dog det er yderst mistænksomt at i først retter henvendelse næsten et ÅR efter at ’’krænkelsen’’ er sket.

  Da jeg er ene beboer på adressen (hvilket i også ved ud fra de oplysninger i har fået/hentet) og ikke har kendskab til downloaded matriale , må jeg afvise jeres krav.

  Jeg har som konsekvens af Jeres henvendelse, lukket ned for begge WiFi signaler i husstanden og efterfølgende skiftet koden til WiFi netværket i egen router, Jeg har desværre ingen indflydelse på WiFi netværket fra Telenors Router og kode skift der af, Som nævnt oven for, har jeg lukket for Begge WiFi signaler og frem over vil WiFi signalet fra egen router kun blive tændt når jeg har brug for det. For at sikre mit netværk yderligere i mod misbrug/hackning.

  Venlig Hilsen

  Michael Becker

 458. tommy april 4, 2017 kl. 8:25 pm- Svar

  hejsa har også modtaget sådan et brev om jeg sku have downloaded en film jeg ikke har . jeg følte mig truet til at betale da jeg ikke kan bevise jeg ikke har downlaoded den , var så dum og underskrive en afbetallings ordning har dog ikke betalt nået og bliver nu truet med fogedretten vil du anbefalde man ikke betaler eller er løbet kørt nu man har skrevet under så først de opsalg på nettet som det her efter jeg hade skrevet under.

 459. Daniel april 5, 2017 kl. 5:11 pm- Svar

  Hej!

  Min ven – en ældre pensioneret mand – modtog et brev fra Njord, som han svarede afvisende, da han ikke downloadet noget. Njord lukkede sagen bagefter.

  Nu har han modtaget et andet brev, igen fra Njord, men ifm. en anden film. Det afviste han også, men har ikke fået svar fra advokaten endnu.

  Altså, hvis nogen i en periode har brugt hans ellers åbne wifi til at downloade film, skal han så fortsætte at få lignende breve? Han kun bruger nettet til at læse nyheder eller e-mails, og aner ikke hvad der foregår. Netværket er åben, fordi han kan svært finde ud af at logge på.

  Hvad kan han gøre, for at få disse advokater lade ham være?

  Mvh
  Daniel

  • Peter Fogh Knudsen april 6, 2017 kl. 12:27 pm- Svar

   Hej Daniel
   Den sikreste måde er at svare hver gang.
   Alternativt kan I prøve at skrive, at han aldrig har hentet nogen film på ulovlig vis, og at I derfor også vil henholde jer til det svar i forhold til andre henvendelser fra dem, som derfor ikke vil blive besvaret. Så har I på en måde svaret på forhånd.
   Mvh Peter

 460. OpusOffer april 12, 2017 kl. 9:45 am- Svar

  Der er i Danmark IKKE nogen lov der påbyder en at sikre ens netværk og ovenstående advokatfirmaer kan IKKE oplyse Mac adresse på computere at formodede filer er hentet ned på; kun IP adressen. Dermed kan de ikke bevise hvilken person(-er) den computer at filen eventuelt er hentet på tilhører.

  Og det påfalder DEM; advokatfirmaerne, ikke dig; den anklagede, at bevise at DU; indehaveren af internetforbindelsen at overstående IP adresse har været eller er tilknyttet til, PERSONLIGT har hentet pågældende fil.

  For HUSK! I Danmark er det frit og lovligt at efterlade sit netværk åbent.

 461. OpusOffer april 13, 2017 kl. 8:58 am- Svar

  Peter, har Opus eller nogen af de andre firmaer nogensinde opnået en fysisk ransagningskendelse i forhold til nogen af de pirateri ‘sager’ de anklager folk for?

  Med andre ord; kan du redegøre for os alle (læsere af din blog) hvor stor en chance der er for at de møder op på -os, de anklagedes- bopæl med fogede og politi?

  (Man har måske en blomst, kaktus eller plante stående at man kunne tænkes at ville skille sig af med i tilfælde af at man fik så officielt besøg fra kapitalens beskyttere…)

  • Peter Fogh Knudsen april 13, 2017 kl. 4:33 pm- Svar

   Nu skal man jo passe på med at spå om den slags, men jeg har i hvert fald ikke hørt om at det skulle være sket indtil nu, og jeg er ret sikker på, det ville have fået omtale, hvis det var sket, så baseret på historiske data er sandsynligheden nok meget lille.

 462. OpusOffer2 april 13, 2017 kl. 5:32 pm- Svar

  Er også selv fået et påkrav på 2200 kr. fra Opus. Har besvaret at jeg ikke har downloadet den film de taler om, og at jeg ikke vil besvare flere breve fra dem. Håber at det løber igennem, og tænker at det er en god ide at lade være med at downloade ulovligt.

 463. Annemarie Brix april 17, 2017 kl. 8:10 pm- Svar

  Jeg har lige fået et brev fra NJORD LAW Firm som synes jeg eller en af mine drenge har set “The Model” i august 2016. For en del måneder siden fik jeg et brev fra OPUS om at jeg også i august havde set “Dum dummere dummest 2”. Min dreng har set sidstnævnte film i biffen, det er det nærmeste vi har været på de film. Men hvis det nu er rigtigt at naboer eller lignede har adgang til mit trådløse netværk, kan vi så finde ud af det? Eller skyder de bare i total blinde. Jeg synes det er mærkeligt at få to breve om at vi streamet film.

  Har i øvrigt blot afvist ved hjælp af denne blok tak for det

  Annemarie

 464. Janne Jacobsen april 20, 2017 kl. 7:15 pm- Svar

  Min gamle mor har idag modtaget brev fra opus, med krav om betaling for ulovlig streaming. Hun ejer ikke noget internet!!!. Hun blev jo forskrækket over at få brev fra advokat, og helt rundt på gulvet.
  Tager kontakt til dem i morgen 😠😠😠

 465. Dan april 27, 2017 kl. 12:33 pm- Svar

  Advokatfirmaet Opus har skrevet følgende tilbage efter jeg har afvist dem:

  Tak for din mail.

  Vi har henvendt os til dig, fordi vi har konstateret og har bevis for, at der via din internetforbindelse er sket krænkelser af vores klients rettigheder. Dokumentation har været fremlagt for en dommer under den forudgående editionssag, som beskrevet i vores brev.

  Det er ikke nødvendigvis dig, der har foretaget krænkelserne, men en anden person, som du har givet adgang til dit netværk. Når du udleverer koden til din internetforbindelse til andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til.

  Vi anbefaler derfor, at du taler med de øvrige personer, der har haft adgang til din internetforbindelse, og vender tilbage, hvis du på baggrund af disse oplysninger har yderligere bemærkninger til din sag.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

 466. Jonas april 30, 2017 kl. 9:57 am- Svar

  Opdatering på indlæg af den 13. Jan.

  Efter at jeg modtog brevet/anklagen fra Opus i jan. har jeg gjort mig den ulejlighed at kontakte min advokat for at finde ud af hvordan jeg skulle håndtere denne situation.
  Som mange andre skrev jeg til Opus hvor jeg afviste deres anklage og deres forlig. (deres krav på 7.500 kr. er fuldstændig hul i hovedet)
  Min advokat have et godt råd, som jeg ønsker at give jer alle: Det er vigtigt at du reagere på deres henvendelse. Skriv kort og kontakt at du ikke kan erkende dig skyldig og afvis deres forlig. Dertil skriver du, at de skal fremsende deres beviser i sagen, og såfremt dette ikke sker, anser du sagen som afsluttet. Jo mindre du kommunikere med Opus, jo bedre, for igennem jeres kommunikation opbygger de stille og rolig deres sag imod dig.
  Efter nogle dage modtog jeg et svar fra Opus, som forventet. Og som forventet står det klart, at de har en meget dårlig sag, når det er skrevet af en jura studerende, hvor nogle af nøgleordene i hendes svar var:

  -man er ikke objektivt ansvarlig for trafik via ens IP-adresse.

  -Det er ikke nødvendigvis dig, der har foretaget krænkelsen, men en anden person, som du har givet adgang til dit netværk.

  -Når du udleverer koden til din internetforbindelse til andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. (hvilket ikke er korrekt jf. Dansk lov!)

  Og på denne baggrund sover jeg nu roligt om natten.
  Det er stadig ikke forstå er, at en ung jura studerede, hvis navn jeg trods alt ikke vil nævne her, ønsker sig navn sat i forbindelse med et firma, som anvender rocker-jura, og som er så helt igennem uprofessionelle at det kan skade hendes fremtidige karrieremuligheder.

 467. Dennis juni 10, 2017 kl. 1:20 pm- Svar

  Hej alle

  Jeg har også modtaget et sådan brevk jeg skulle dog have downloadet filmen taken3 som findes på Netflix som jeg i øvrigt har abonnement på.

  Jeg har svaret tilbage til ham at jeg ikke kan anerkende den krænkende adfærd på værket. Se mail her

  Til Niels Dahl-Nielsen

  Jeg bekræfter at have modtaget skrivelse noteret journal nummer anført ovenfor.

  Da jeg ikke kan anerkende at have foretaget krænkelse som adfærd i Deres skrivelse på værket Taken3, skal dette brev ses som en afvisning af det påstået forhold.

  Med venlige hilsener
  Dennis Pedersen

  I hans brev oplyser han at han gerne vil have Mine bemærkninger på hvem der så var hjemme på tidspunktet den 18 januar 2017 kl 9.09 om morgen

  Jeg er egentlig ret flippet over at jeg lovligt kan se filmen på Netflix men de mener jeg har hentet den ned på bit torrent hvilket jeg slet ikke aner hvad er. …

 468. Benny juni 15, 2017 kl. 12:04 am- Svar

  Jeg kan synge med på samme melodi og vil derfor ikke gentage hvad andre har skrevet. Men det latterlige firma skriver til mig i brev dateret 4. april 2017, at jeg den 17. maj 2017 har downloaded en af deres film. Ja goddag mand økseskaft, der står gudhjælpemig, at man 13 dage før jeg angiveligt foretager en ulovlighed, henvender sig til mig…

 469. Fruerluno juni 16, 2017 kl. 1:32 pm- Svar

  Jeg har d. 9. juni 2017 modtaget et brev fra OPUS, om at jeg skulle have downloadet/streamet filmen taken 3 i april. Dog har jeg med jeres hjælp afvist dem hele 2 gange over mail, da vi i april var på ferie. Venter nu svar på 2. svar.
  Kan se det har foregået i lang tid og føler mig derfor ikke truet.

 470. kenny juni 16, 2017 kl. 3:11 pm- Svar

  den 10 maj 2017 modtog jeg et brev fra advokat firmaet Njord. de sendte et brev belydende på 2900,- kr for at have fildelt/downloadet en film fra “Combat Zone Corp”
  jeg kontaktede politiet ang omtalte brev, de var søde at sende mig en mail på en hjemmeside fra piratgruppen.dk jeg forklarede Njord at hverken mig eller de øvrige tilknyttet den ip adresse de oplyste havde set/downloadet nogen film “iøvrigt kan jeg da ikke holde øje med alle i husstanden vel”
  efter nogle mail-udvekslinger med Njord frafaldt de så deres anklage.
  den 21 maj fik jeg så et nyt brev med en ny anklage nøjagtigt som tidligere, jeg troede det var en fejl men kunne hurtigt se at det var et nyt sags nr de benyttede, jeg blev sur og skrev at det var chikane imod mig og at der ikke var set/downloadet nogen af deres anklagede film, nu var Njord hurtige idet næste brev frafaldt de deres anklage og jeg kunne ånde lettet op troede jeg !!
  nu den 7 juni er der kommet et nyt krav fra Njord igen på 2900.- kr og nøjagtigt magen til de andre 2 breve dog er sags nummeret anderledes, det komiske er at de påstår at filmen som de påstår at min ip adresse har set er fra den 27/03 2007 altså 7 måneder tidligere end deres tidligere krav som de frafaldt
  som der står i brevet:

  Kære Kenny

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du ikke har downloadet/delt den omtalte film.

  I forlængelse heraf skal vi høre, om der er andre i husstanden, som har set eller forsøgt at se filmen på det pågældende tidspunkt?

  Vores klients undersøgelser og beviser har forud for vores henvendelse været vurderet af en dansk domstol.

  Idet vi ser frem til at høre fra dig.

  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen
  Advokat (H) / Partner

  Jonas Reinel
  Studentermedhjælper / Student Assistant

  Jeg må da undre mig over at de gider blive ved med at fremsende breve og denne domstols afgørelse er den lovlig og det må da være dyrt for Njord med mindre domstolsafgørelsen er en standart kopi i så fald kan det være lovligt ??
  nu spørger jeg ! hvad skal jeg gøre i dette tilfælde de bliver åbenbart ved med at anklage mig er det ikke chikane og kan jeg politianmelde firmaet Njord

  med venlig hilsen

  kenny

 471. Stine juni 27, 2017 kl. 3:14 pm- Svar

  Jeg har i midten af juni modtaget første brev fra Opus og svaret jeg ikke kender til download af Black Sails (der er på HBO Nordic som vi har abonnement på) – nu har vi fået rykker med gebyrkrav. Og mail hvor jurastuderende skriver at det er ulovligt at sende standardsvar med afvisning. Næste mail skrev de bl.a.:

  “Vi anbefaler derfor, at du taler med de øvrige personer, der har haft adgang til din internetforbindelse, og vender tilbage, hvis du på baggrund af disse oplysninger har yderligere bemærkninger til din sag.”

  Vi har ikke downloadet noget – hvilket jeg har svaret. Så jeg har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Hvordan slipper man fri af det? Jeg synes det er mega ubehageligt!

 472. Christine juli 23, 2017 kl. 11:32 pm- Svar

  Netop hjemkommet fra ferie er jeg nu også én af de heldige, der har modtaget et krav fra OPUS. Skulle angiveligt ulovligt ha downloadet og delt Værket og Snowden tidligere i år. Ingen i mit hjem aner, hvad der tales om. Men meget ubehageligt.
  Jeg har selvfølgelig tænkt mig at svare advokatfirmaet, som det rådes til her på siden.
  Men hvad er Jeres erfaringer efterfølgende? Falder sagen bort, når man kortfattet vedbliver at nægte sig skyldig?

 473. Christine juli 26, 2017 kl. 11:53 am- Svar

  – og i dag har jeg så modtaget en mail retur fra OPUS, hvor de oplyser, at der ikke kommer til at ske mere i den her sag. MED MINDRE, der sker yderligere krænkelser af deres klients rettigheder fra min IP-adresse. Så kan man så gå og vente på den beskyldning…

 474. Marie august 9, 2017 kl. 2:36 pm- Svar

  Skrev følgende:

  Til

  Jeg sender denne mail som respons på jeres brev dateret d. xxxx, som jeg modtog xxxx, vedrørende formodet ulovlig download på nettet d. xxxx.

  Jeg kan ikke anerkende anklagen, da jeg ikke har downloadet det materiale som I beskriver (“Black Sails”, i det pågældende brev omtalt som “Værket”), og heller ikke har kendskab til, at andre har downloadet dette.

  Jeg har ved at undersøge sagen erfaret, at det for det første er relativt let at hacke selv password-beskyttede trådløse internet, hvilket er en mulig forklaring på, hvad der er sket. For det andet har jeg erfaret, at det ikke er ulovligt at dele min kode til mit trådløse netværk med venner og bekendte, og at jeg er ikke forpligtet til at kunne gøre rede for alle, der har haft adgang til mit netværk. I skriver i pågældende brev, at I ønsker at vide, hvem der var hjemme på tidspunktet for de omtalte dowloads, men jeg er desværre ikke i stand til (og ej heller forpligtet til) at redegøre for, hvem der opholdt sig i mit hjem på disse datoer for næsten et år siden.

  Jeg ønsker derfor heller ikke at medvirke yderligere til sagens opklaring, og anser med denne mail sagen som afsluttet.

  Med Venlig Hilsen

  Fik det samme svar som andre om, at de ikke vil forfølge sagen yderligere, også skrevet af en studiemedarbejder.

 475. Monkey Boy august 24, 2017 kl. 3:43 pm- Svar

  ….”I forlængelse heraf skal vi høre, om der er andre i husstanden, som har set eller forsøgt at se filmen på det pågældende tidspunkt?”

  Det kan da ikke være rimeligt og ikke mindst etisk at spørge om.

 476. Sheila september 7, 2017 kl. 5:57 pm- Svar

  Vi har modtaget brev fra Opus og har sendt svar retur om at vi ikke kender noget til sagen. I dag er der kommet retur mail om, at vores svar ligner et skabelon svar og at det er ulovligt.
  De forventer et nyt svar fra os. Hvad anbefaler du Peter Fogh Knudsen?

 477. Jesper september 23, 2017 kl. 7:56 pm- Svar

  @Sheila Jeg ville godt se dem dokumentere ulovligheden i standardbreve, især i betragtning af det 1. bruges af dem selv og 2. bruges i vid udstrækning af virksomheder generelt, fx ved afslag til jobsøgende.

  Det er bare endnu en af deres påstande, som ikke har hold i virkeligheden.

  Peter Fogh Knudsen: Hvis jeg tager fejl i ovenstående, så hilser jeg korrektion velkommen

  /Jesper

 478. VikingeMayn september 26, 2017 kl. 12:32 pm- Svar

  Jeg blev anklaget for at have set en film ulovligt i starten af 2016 ( filmen skulle være set i 2014 ).
  Jeg er samler på film og har gjort det siden jeg var 13 år gammel ( er 34 år nu ), så jeg sendte dem selvfølgelig billeder af mine samlinger af både film, konsol-spil og cd’er.
  Fik deres standard svar tilbage og har ikke hørt noget fra dem siden.

 479. Martin september 26, 2017 kl. 9:04 pm- Svar

  Jeg har dags dato modtaget et brev fra Opus advokat Tirana Akram

  om at jeg har downloadet en serie, med et forlig på 7.500 kr.

  Jeg har sendt dem nedenstående mail

  Kære Tirana Akram
  Jeg har dags dato 26-09-17 modtaget jeres brev om ulovligt download.
  jeg har ikke downloadet den i brevet nævnte serie og har ikke kendskab til, at andre har downloadet på mit netværk.
  Jeg ser denne sag/trussel som lukket
  Med venlig hilsen

  Nu tænker jeg der kommet et nyt brev eller mail fra dem, hvordan skal jeg forholde mig til den så. skal jeg blot sende samme svar igen?

 480. Anonym oktober 10, 2017 kl. 9:33 pm- Svar

  Hej. Jeg er en fiktiv person som skriver om et fiktivt spørgsmål..

  Fiktiv person har fået brev fra Opus om ulovligt deling og download af ‘the big bang theory’ et enkelt afsnit og det er “dens” ip adresse der er blevet brugt.
  Det har forgået via bittorent og alle de ting som i andre på forumet også har beskrevet.

  Hvis nu alt det som beskrevet i brevet er sandt.
  Hvad kan den fiktive person så gøre?
  Kan “den” stadig benægte?
  Mange, hvis ikke alle indlæg handler om at de ikke har gjort det..

  Mvh “den” fiktive person

 481. Michael maj 7, 2018 kl. 12:19 pm- Svar
 482. Træt august 9, 2018 kl. 2:32 pm- Svar

  TDC vil ikke oplyse mig om de har udleveret flere logs til Advokatfirma Njord ud over den ene jeg hidtil er blevet præsenteret for.
  Josef K kunne ikke få oplys anklagerne imod ham i Kafkas roman.

 483. Charlotte januar 8, 2019 kl. 5:55 am- Svar

  Jeg er netop blevet sagsøgt for Download af en film kalder “the Cobbler” via popcorntime. De mener det er min ipadr.
  1. Jeg har aldrig haft popcorntime
  2. Googlet filmen – aldrig set den
  3. Flere forskellige ip adr på forskellige klokkeslæt, samme film.
  4. Eger ik en pc- har kun min iPhone
  5. Vores router står frit fremme m koden bagpå – så gæster ka bruge den
  6. Jeg var på job hele den dag!!!

  Hvordan forholder jrg mig?

  Modtog en række breve fra NJORD men antog det var fake, idet jeg aldrig har haft det. Troede det var fup. Nu er det copyright management som sagsøger

  • Alexander januar 19, 2019 kl. 2:08 pm- Svar

   Du skriver til dem på e-mail, at du ikke kender til ulovligt forbrug af film og streaming.

   Endvidere skal du skrive det som du nævner, at internettet er frit tilgængeligt – altså har du åbent wifi.

   Husk på, at de ikke sagsøger dig. Beløbet de har skrevet til dig er det same, som de skriver til alle andre, så du har fået et masseproduceret brev. Beløbet de skriver er et forlig de vil indgå – mange ældre mennesker vil hoppe i den fælde, også selvom de måske intet ulovligt har foretaget.

   Men skriv meget kort og præcist til dem, det som jeg skrev og, at du imødeser et svar fra dem hurtigt så tvistet kan anses som afsluttet.

  • Michael januar 19, 2019 kl. 2:57 pm- Svar

   Det bedste og enkleste, du kan gøre, er ganske enkelt ikke at reagere på Opus’ henvendelser. Du er ikke forpligtet til at svare, uanset om du faktisk har downloadet en film ulovligt eller ej. Jeg har selv fået to lignende henvendelser, dels fra Opus Law, dels fra Njord Law, men jeg har den fordel, at jeg er cand. jur., og har mange års erfaring med retssagsbehandling, og derfor nøje kender min retsstilling i sagen.
   Opus’ metode er, at de søger at få folk til at indrømme, at de har gjort noget ulovligt, hvorefter de så indkasserer penge, enten gennem en retssag eller hvis folk er så dumme, at de accepterer det tilbudte forlig.
   Men hvis folk ikke svarer eller giver Opus flere oplysninger, har Opus ikke noget, de kan bruge i en retssag, og så opgiver de, måske efter 1- 3 yderligere henvendelser.

   Det kan kun blive problematisk for dig, hvis Opus faktisk anlægger en retssag imod dig. I så fald vil du blive nødt til at søge juridisk rådgivning (fra en advokat eller en juridisk konsulent som jeg), hvis du vil forsvare dig i sagen. Men igen – Opus har normalt ikke holdbare beviser nok til at vinde en sag.

   Det er vist gennemgået meget præcist øverst på siden, men Opus’ problem er, at selvom de kan vise, at en bestemt IP adresse har downloadet en eller flere film ulovligt (i strid med ophavsretsloven), så har de ingen chance for at bevise, hvilken PERSON der har foretaget disse handlinger, da mange personer kan have adgang til at downloade på en given IP adresse. Og så kan de ikke vinde en erstatningssag mod den abonnent (her formentlig dig), som ejer/bruger den angivne IP adresse.

   EDIT: Hov, hvis de faktisk har anlagt retssag mod dig (stævnet dig), så er du nødt til at bede om hjælpe fra en advokat eller juridisk rådgiver, det er for vanskeligt for de fleste mennesker selv at føre en sådan sag.

 484. Jonas januar 14, 2019 kl. 9:16 am- Svar

  Hej der,

  NJord har lavet en 8000 dkk filmledning sag mod mig.. Jeg skrev, at jeg er uenig og at jeg ikke har downloaded eller delt den film. Lige nu ender det, at jeg skulle have fundet et advokat, men advokat koster 30.000. Retten mener, at jeg må ikke indlevere process skrift selv og så nu bliver jeg sigtet til at betaler 8000 dkk + 4000 dkk for sagsbehandling.

  Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke har downloadet en film?

  • Michael januar 19, 2019 kl. 3:15 pm- Svar

   Hvis du har modtaget en stævning, og ikke selv kan skrive og indsende et svarskrift, så er du nødt til at købe dig hjælpe fra en advokat eller juridisk rådgiver. Man har som udgangspunkt ret til selv at møde i retten og forsvare sig – og i så tilfælde skal dommeren hjælpe og vejlede dig om hvordan du selv kan føre sagen. Men hvis dommeren ikke mener, du selv er i stand til at føre sagen, kan han give dig et advokatpålæg, dvs. pålægge dig at lade dig repræsentere af en advokat, hvis løn du så som udgangspunkt selv skal betale. Hvis din indtægt er lav, kan du dog søge om fri proces (dvs. at staten betaler advokatudgifterne), hvilket advokaten i øvrigt vil hjælpe dig med.

  • mari januar 19, 2019 kl. 6:59 pm- Svar

   Du skriver dette her til dem, evt lave det lidt om!

   Jeg har idag modtaget jeres brev angående “Fildeling og downloadning af filmen ‘????”.

   Jeg kan og vil ikke acceptere jeres tilbud om at betale ****kr, da jeg eller min samlever/familie samt venner og bekendte ikke har foretaget den påståede handling. Vi er nemlig udemærket tilfredse med vores store abonnement igennem YouSee, hvor vi har nogle fantastiske muligheder for at optage samt gense de film vi finder relevante samt leje dem eller se dem i deres unikke tv-arkiv, som gemmer serier, dokumentarer mv i op til 30dage.

   Jeg vil derfor gerne bede dig om at fremsende beviser på den påståede handling ellers betragter jeg denne sag for afsluttet

   Du skriver, at jeg bedes besvare jeres spørgsmål og svarene på dem finder du her:
   1) Har husstanden en trådløs internetforbindelse og denne et password?

   Ja, vores husstand har trådløs internetforbindelse og ja, det er udstyret med et password. Nu er jeg så ikke så teknisk belært, men jeg ved da fra nyhederne på internettet, at der åbenbart findes gratis og nemme værktøjer til at hacke sådanne passwords uden at ejeren af netværket opdager dette. Om et sådan hacker-angreb har været årsag til jeres påstået fildeling uden samtykke kan og vil jeg ikke stå til regnskab for. Derfor har jeg også forelagt spørgsmålet omkring “hackning” for YouSee, som fortæller mig, at det kan de i deres system ikke se. Dog fortæller de mig at vores internetforbindelse åbenbart består af noget som hedder “Dynamiske Ip-adresser”, som åbenbart tildeles tilfældigt en ny hustand hver gang ens boks har været slukket. Og med denne viden forstår jeg simpelthen ikke, at I kan fremsætte krav om indbetaling idet vores pågældende ip-adresse åbenbart Iflg. YouSee har været tildelt en anden hustand før vores. På et sådan et tyndt grundlag kan og vil jeg ikke acceptere, at blive kriminaliseret af jer!

   2) Har en eller flere i hustanden set eller forsøgt at se filmen “Cell” på det pågældende tidspunkt?

   Nej!

   Nu har jeg været så venlig, at besvare jeres spørgsmål, så jeg ser frem til at I aldrig retter henvendelse til mig igen samt, at jeg betragter denne sag som værende afsluttet, idet jeres anklage aldrig skulle have været fremsat.

   Med Venlig Hilsen og Glædelig Jul samt Godt Nytår.

   Responds fra NJORD:

   Kære ?????

   Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

   Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.

   Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

   Med venlig hilsen / Best regards

 485. Maj-Britt januar 19, 2019 kl. 6:57 pm- Svar

  Jeg har desværre betalt bøden. Jeg vidste ikke hvad det gik ud på, jeg har ikke selv downloadet film nogensinde, men jeg blev bange og betalte. Ville ønske jeg kendte til denne side noget før, så havde jeg ikke betalt.

 486. Snuser januar 21, 2019 kl. 4:47 pm- Svar

  Ifølge denne artikel fra maj 2018, så burde de ikke længere sende breve ud.

  https://finans.dk/erhverv/ECE10581922/efter-streamingdom-i-landsretten-advokatfirma-vil-ikke-sende-flere-piratbreve-ud/?ctxref=ext

  Har selv været igennem hele møllen.
  Svarede dem med at jeg ikke anderkendte deres kravvog at jeg ikke kender noget til det.
  De “Opus” holder fast i deres beskyldninger og derfor bruger de forældelses principoet der varer i 3 år.
  Min sag er lukket og slukket uden at der er sket noget.

  • Sten Bang april 16, 2019 kl. 10:55 am- Svar

   Ja men advokatfirmaet Njord fortsætter sagerne mod de abonnenter, som de havde fået oplyst inden afgørelsen fra Østre Landsret. De har fået medhold i en række domme, hvor retten siger, der er formodning for, at abonnenten har ansvaret for den ulovlige handling, så abonnenten skal afkræfte denne formodning – og det er jo svært!
   Retten lægger også til grund, at nogle logfiler fra “Maverick Eye” er tilstrækkeligt bevis for de ulovlige handlinger.
   Det forstår jeg ikke.

 487. Gitte Lund juli 2, 2019 kl. 6:54 pm- Svar

  Jeg er blevet stævnet og har dd haft telefonmøde med advokat og retten. Jeg har forinden dokumenteret at den internetforbindelse som er brugt er i mit hus som jeg lejer ud, incl. internet. Jeg har dokumenteret at jeg aldrig selv har boet på adressen og jeg har dokumenteret at jeg har været bortrejst på nogle af de datoer hvor der har været foretaget fildeling.
  ALLIGEVEL fastholder advokatfirmaet Njord at det er mit ansvar fordi det er mit navn som står på internetabonnementet.
  Jeg orkede ikke mere og tilbød forlig på kr. 1.000, advokaten sagde kr. 3.000 , men så kom han til at sige for den ene krænkelse (der er 2200 ialt), jeg takkede nej så ændrede han det til 3.500 for alle krænkelser og inden jeg nåede at sige noget ændrede han det til 7.000.
  Jeg takkede nej og sagde at jeg ville finde en forsvarsadvokat og at han derefter må tage sagen.
  Nogen som kan hjælpe mig med navnet på en god advokat samt oplyse mig om det virkelig kan passe at det er mit ansvar fordi internettet står i mit navn.
  Internet mm er med på lejekontrakten som er indgået. De daværende lejere er udlændinge og er fraflyttet.

  HJÆLP ØNSKES

 488. Sarah august 15, 2019 kl. 11:15 am- Svar

  Hej,

  Jeg har et vennepar, der blev kontaktet af Njord i 2016 om ulovlig downloading af en film og at de skulle have delt den over 100 gange. Det har slet ikke hold i sig, så de troede det var fup og har ikke reageret på brevet.
  Nu her igår, fik de et brev om at de nu er blevet stævnet og sagen er oprettet på minretssag.dk
  Jeg ved de er uskyldige og har en masse ideer til hvordan Njord eller deres program MaverickMonitor ikke 100 % kan fortælle hvem der skulle have downloadet denne film. Jeg læste et sted at OPUS faktisk brugte Bittorrent til at hente en film og så på den måde sporrede ipadresserne filmen kom fra. så de overtrådt loven for at fange nogen. MEN i mange tilfælde er det uskyldige menneskers ipadresser der er blevet brugt som skalkeskjul.
  Kan mit vennepar stadig nu at skrive til Njord at de er uskyldige eller SKAL de i retten?

Skriv en kommentar