“Congratulations!
You may receive a certified check for up to $400,000 U.S. CASH!
One Lump sum! Tax free! Your odds to WIN are 1-6.”

Har du en e-mail, har du med ret stor sandsynlighed på et tidspunkt modtaget en e-mail med en besked om, at du har vundet en stor lotterigevinst.

Men hvis noget lyder for godt til at være sandt, er det nok ikke sandt.

Læs nedenfor hvorfor du ikke skal tro på løfter om lotterigevinster, og hvordan du kan tjekke, om du er ved at blive snydt.

Hvad går falske lotterier ud på?

Et falsk lotteri går kort fortalt ud på at narre penge fra dig i den tro, at du har vundet en stor gevinst, som du bare lige skal betale et gebyr eller lignende for at modtage.

Det starter typisk med, at du modtager en e-mail med en overskrift, typisk på engelsk, der siger noget om, at du har vundet et stort beløb i et lotteri, du formentlig aldrig har hørt om.

Allerede her bør alarmklokkerne ringe. Når du modtager sådan en mail, bør du spørge sig selv, hvordan det kan gå til, at du har vundet en præmie uden at have spillet.

De falske lotterier prøver typisk på at få det hele til at lyde troværdigt ved at vælge et navn, der minder meget om navnet på et rigtigt lotteri, eller ved at bruge navnene på kendte internationale firmaer som f.eks. Microsoft i teksten.

Afsenderne af mailene ved også godt, at nogle vil undre sig over lige pludselig at have vundet i et lotteri, de aldrig har deltaget i, og derfor står der ofte noget med, at din e-mail adresse er blevet udtrukket automatisk af et computerprogram eller lignende.

Måske bliver du i den første mail kun bedt om at bekræfte, hvem du er, så de kan udbetale pengene til dig, men svarer du på mailen, kan du være sikker på, at du meget hurtigt vil blive bedt om at sende penge, før du kan modtage gevinsten. Du ser imidlertid aldrig dine penge igen, ligesom du heller ikke modtager nogen gevinst.

Mange vil gerne tro på, at de lige pludselig har vundet et stort beløb og leder derfor med lys og lygte efter en grund til, at lige netop det lotteri, de nu har hørt fra, er ægte. Er du en af dem, finder du nedenfor en tjekliste, som du bør gennemgå. Du vil ret hurtigt finde ud af, at det desværre ikke er denne gang, du har vundet i lotteriet. Det eneste, du har vundet, er muligheden for at blive snydt.

Hvis du klikker på linkene herunder, kan du se nogle få eksempler på falske lotteri-mails:

Hvordan ved du, at der er tale om et falsk lotteri?

Har du modtaget en mail med besked om, at du har vundet et kæmpebeløb i et lotteri, er det helt sikkert svindel. Men er du alligevel bange for at gå glip af den store gevinst, så gør i hvert fald dig selv den tjeneste at tjekke følgende, inden du svarer på mailen:

Har du deltaget i det pågældende lotteri?

Hvis ikke du har købt et lod i det pågældende lotteri, har du heller ikke vundet noget. Gratis lotterier findes ikke. Pengene til præmierne skal jo komme et sted fra. Og store virksomheder som Microsoft giver heller ikke penge væk i lotterier.

Skal du betale for at modtage gevinsten?

Du skal aldrig betale for at modtage gevinsten fra et lovligt lotteri. Falske lotterier vil imidlertid altid på et tidspunkt bede dig sende dem penge, inden de kan sende dig gevinsten. Forklaringerne kan være mange, men de vil typisk sige, at det drejer sig om skatter, et overførselsgebyr, et administrationsgebyr eller lignende. Og pengene skal du typisk betale via Western Union eller en anden lignende pengeoverførselsform, hvor modtageren ikke kan spores.

Har du modtaget beskeden om gevinsten pr. e-mail?

Der er ingen af de ægte lotterier, der underretter vinderne via e-mail. Det er altid vinderne, der skal kontakte lotteriarrangøren og gøre krav på gevinsten.

Fremgår navnet på lotteriet af oversigten over kendte falske lotterier?

På den amerikanske hjemmeside consumerfraudreporting.org finder du en oversigt over rigtig mange af de falske lotterier, der findes, og listen opdateres løbende. Tjek om navnet på det lotteri, der nu har skrevet til dig, står på listen. Er det på listen, ved du, at det er et falsk lotteri.

Vær dog opmærksom på, at svindlerne finder på nye navne hele tiden, så bare fordi du ikke kan finde navnet på det lotteri, der har kontaktet dig, betyder det ikke, at det er ægte.

Har du tjekket navnet på lotteriet på Google?

Hvis ikke lige præcis det lotteri, du har modtaget en mail fra, findes på oversigten ovenfor, kan du prøve at søge på lotteriets navn på google.dk. Så vil du i søgeresultaterne på første side kunne se, at der er tale om et svindelnummer, som mange advarer imod.

Fremgår navnet på lotteriet af oversigten over ægte lotterier?

På den amerikanske hjemmeside consumerfraudreporting.org finder du også en oversigt over de fleste lovlige lotterier. Er det lotteri, du har hørt fra, ikke nævnt på denne oversigt, kan du gå ud fra, at du er ved at blive snydt. Omvendt kan du imidlertid ikke gå ud fra, at det hele er rigtigt, hvis blot navnet fremgår af listen. Du bør stadig tjekke, at ingen af de andre punkter her på siden er opfyldt.

Skal du skrive tilbage til en hotmail-, gmail-, yahoo-, live-, eller lignende gratis e-mail adresse?

Selv om den mail, du har modtaget, prøver at give dig indtryk af at være fra et seriøst og officielt lotteri, er den e-mail adresse, du skal svare tilbage på altid en live-mail, hotmail, gmail eller lignende gratisadresse. Rigtige lotterier bruger ikke den slags e-mail adresser.

Har lotteriet en hjemmeside?

Alle de rigtige lotterier har deres egen hjemmeside. Har det lotteri, du har modtaget en e-mail fra ikke en hjemmeside, er det i sig selv et tegn på, at du er ved at blive snydt.

Er der mange stavefejl og lignende i mailen?

Svindlere er typisk ikke særlig gode til stavning og tegnsætning. Er der mange stavefejl og lignende i den mail, du har modtaget, ved du derfor, at den ikke kommer fra et seriøst lotteri.

Er du stadig i tvivl?

Hvis du efter at have gennemgået punkterne ovenfor stadig er i tvivl, så send en mail til forbrugerbloggen.dk og lad mig kigge på den, inden du kontakter lotteriet.

Hvor har de fået din e-mail adresse fra?

Det, at afsenderen af lotteri-mailen kender din e-mail adresse, betyder ikke, at der så alligevel er en vis sandsynlighed for, at du har vundet.

Internetsvindlere har mange forskellige metoder til at indsamle e-mail adresser til brug for udsendelse af e-mail spam på. Bare for at nævne et par af mulighederne kan det være, at de simpelthen har gættet sig frem til din e-mail eller at de måske har fundet den et sted på internettet.

Hvad skal du gøre med e-mails om store lotteri-gevinster?

Modtager du en e-mail, der fortæller dig, at du har vundet i lotteriet, så slet den og svar aldrig på sådanne mails.

Hvad sker der, hvis du svarer på en e-mail fra et falsk lotteri?

Vælger du mod alle anbefalinger alligevel at svare på en lotteri-mail, fordi du er bange for at gå glip af den store gevinst, vil du typisk ret hurtigt blive bedt om

  • at indsende en række personlige oplysninger om dig selv, f.eks. navn, adresse og telefonnummer
  • at indsende mere personlige oplysninger som f.eks. bankoplysninger og kopi af pas og kørekort
  • at sende penge (skatter, overførselsgebyr, administrationsgebyr eller lignende)

Samtidig med at de beder dig om disse ting, vil de forsikre dig om, at de ikke er ude på at snyde dig.

Måske beder de dig ikke om penge i den første mail, men du kan være helt sikker på, at formålet med det hele er at narre penge ud af dig i sidste ende.

Vælger du at sende penge, er du selv ude om det. Du ser aldrig den lovede gevinst, og de penge, du har betalt, er tabt. Du kan melde sagen til politiet, men de gør typisk ikke noget i den slags sager. Så derfor: Lad være med at sende dem penge.

Hvilke lotterier er det, du skal passe på?

I bund og grund skal du passe på alle de lotterier, der sender dig e-mails med besked om, at du har vundet en stor gevinst i et lotteri, du aldrig har deltaget i.

Konkret kan du dog også finde en omfattende oversigt over falske lotterier på hjemmesiden consumerfraudreporting.org. Er det lotteri, der nu har skrevet til dig, på listen, ved du, at det er et falsk lotteri.

Vær dog opmærksom på, at svindlerne finder på nye navne hele tiden, så bare fordi du ikke kan finde navnet på det lotteri, der har kontaktet dig, betyder det ikke, at det er ægte.

Hvem står bag de falske lotterier?

Det er uvist, hvem der står bag de mange falske lotterier, men det er formentlig udenlandske kriminelle.

Svindlerne opererer typisk via anonyme e-mail adresser og telefonnumre, ligesom betaling typisk sker på en måde, der ikke kan spores (f.eks. via Western Union).

Kan man ikke få dem stoppet?

For at sige det pænt, så er decideret svindel på internettet nok ikke et område politiet prioriterer særlig højt.

Er du blevet snydt, kan du prøve at melde sagen til politiet, som har pligt til at modtage anmeldelsen, men du skal ikke forvente, at de foretager nogen egentlig efterforskning, eller at du kan få dine penge tilbage.

I praksis er den eneste mulighed for at komme falske lotterier og lignende til livs, at du blot lader være med at reagere på den slags mails. Er der ingen der reagerer på mailene, tjener afsenderne ingen penge, og så holder de op.

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, du ikke har fået svar på, eller synes du, der mangler noget i teksten ovenfor, så send mig en mail på kontakt@forbrugerbloggen.dk.