22. september 2008

1 kommentarer

minutters læsetid

  • Forside
  • /
  • Blog
  • /
  • Download en sang og få lukket din internetadgang

Så er det bevist endnu en gang. Franskmænd ER skøre.

For kort tid siden har franske politikere vedtaget en ny lov, der skal gøre kort proces med internetbrugere, der downloader ulovligt materiale. Det der med at skulle bevise, hvem der har downloadet ulovligt materiale og dokumentationen for, at det var ulovligt materiale, der blev downloadet, har franskmændene tilsyneladende fundet var alt for besværligt, så med en ny lov vælger man at se stort på borgernes retssikkerhed.

I korte træk går loven ud på følgende: Man har oprettet en såkaldt Høj Myndighed, som bestyres af nogle embedsmænd. En rettighedshaver kan så kontakte den Høje Myndighed og påstå, at f.eks. et stykke musik, som rettighedshaveren har rettighederne til, er blevet ulovligt downloadet. Kan rettighedshaveren forsyne den Høje Myndighed med ip-adressen på den påståede lovovertræder, sker der i førstegangstilfælde det, at abonnenten på det internetabonnement, der hører til det pågældende ip-nummer (og altså ikke nødvendigvis den påståede lovovertræder) modtager en e-mail med besked om, at det er ulovligt at downloade piratmateriale. 2. gang en påstået overtrædelse konstateres, sender den Høje Myndighed et anbefalet brev, og 3. gang lukkes internetforbindelsen i op til et år.

Det lyder som en aprilsnar, men er det desværre ikke. Det forventes at loven træder i kraft i januar 2009, og det hele finansieres oven i købet af den franske stat og skønnes at koste 15 millioner euro om året (112 millioner kroner). Smart at det på den måde er lykkedes rettighedshaverne at få staten til at agere privat politi.

Det er en skræmmende tendens, der begynder at vise sig, hvor man ikke alene straffer den, der har gjort noget ulovligt, men også andre der ikke behøver have gjort noget som helst forkert.

I Danmark ser vi det netop nu med justitsministerens forslag om, at forældre skal kunne straffes og gøres økonomisk ansvarlige for de ulovligheder, deres børn laver. I Frankrig straffer man alle i samme husstand for en enkelt persons ulovligheder, og her krydrer man oven i købet kollektivansvaret med at være ligeglad med at bevise, om der er begået noget ulovligt, og hvem der i givet fald har gjort noget ulovligt.

Det kunne være rart, hvis politikerne rundt omkring i Europa begyndte at vise lidt rygrad i forhold til især musikindustrien og ikke bare gang på gang give køb på de retssikkerhedsprincipper vi ellers bygger vores retsstater på. Hvis nogen laver noget ulovligt, må politiet (eller en rettighedshaver under en civil retssag) jo normalt bevise, at der er begået noget ulovligt, og den der begik ulovligheden kan i så fald blive straffet med bøde, erstatningsansvar eller lignende. Hvorfor skal det være anderledes, når ulovligheden foregår på internettet?

Og skal det være helt uden betydning, om det er en mindreårig, der har gjort noget ulovligt, skal det være uden betydning, om det er meget eller lidt, der er blevet downloadet, og skal det være uden betydning, om det også går ud over andre?

Det savner jo fuldstændig proportionalitet, hvis man kan lukke en husstands internetadgang som følge af bagatelagtig download af ulovligt materiale, og at det forhold at en laver noget ulovligt også skal betyde at andre straffes. Endelig ville man jo aldrig drømme om at fratage nogen deres telefonadgang, fordi de lavede noget ulovligt over telefonen. Og i dag må man vel anse internetadgang for en nødvendighedstjeneste på samme måde som det at have en telefon.

Inden længe begynder vi vel igen at diskutere, om man skal have stemmeret, når man laver noget ulovligt, eller om man ikke dermed dømmer sig selv uden for indflydelse…

Man må håbe, at danske politikere har modet til ikke at lade det komme så langt.

Skriv en kommentar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort. Nødvendige felter er markeret med *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

relaterede indlæg