Forældre skal hæfte økonomisk for deres børns handlinger ifølge nyt lovforslag

Senest opdateret: 3. januar 2009Af

Justitsminister Brian Mikkelsen har en julegave til de danske forældre. Kort før jul fremsatte han et lovforslag, der, som det hedder i lovforslaget “tager sigte på at øge forældres tilskyndelse til aktivt at påtage sig et ansvar for, at deres børn ikke begår lovovertrædelser og forvolder skade.”

Formålet lyder jo for så vidt fornuftigt nok, men hvad det dækker over, er at forældre fremover skal betale for de ulykker, deres børn går og laver. Og forældrene skal vel at mærke betale, uanset om de har gjort alt hvad de kunne for at opdrage deres barn bedst muligt. De straffes for noget, de ikke har gjort.

Sprænger et barn under 18 år en postkasse i luften, kommer dets forældre til at betale 7.500 kr., hvis loven vedtages. Laver barnet hærværk på f.eks. 5 biler, kommer forældrene til at betale 5 gange 7.500 kr., i alt 37.500 kr.

Grænsen på de 7.500 kr. pr. forbrydelse foreslår regeringen, fordi den trods alt finder, der bør være en øvre grænser for det økonomiske ansvar, forældrene skal bære for noget, de ikke nødvendigvis har andet ansvar for end at have født barnet.

Straf uden skyld

Lovforslaget bryder med det helt grundlæggende princip inden for strafferetten og erstatningsretten, at man kun er ansvarlig for de handlinger, man selv har foretaget sig. Fremover skal man ikke kun straffes for det, man selv gør, men også for hvad ens børn gør.

Men helliger målet ikke midlet? Nej, det gør det ikke, og straffer man nogen for noget, andre har gjort, fjerner man samtidig folks forståelse for og accept af retssystemet, som man kommer til at opleve som uretfærdigt og urimeligt. Én ting er at man skal straffes, hvis man selv laver noget ulovligt, men skal man også straffes, når andre gør det?

Der var da også kun et snævert flertal (9 for og 7 imod) for forslaget i den Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet, der foreslog det. Mindretallet savnede dokumentation for effekten og mente, at forslaget øger kriminaliteten.

Flertal for forslaget i Folketinget

Selv om der er tale om et uhyrligt lovforslag, ser det desværre ud til, at der allerede er flertal for lovforslaget, idet Dansk Folkeparti og Liberal Alliance støtter op om forslaget. Men gad vide hvordan Birthe Rønn Hornbech vil stemme. I gamle dage ville hun aldrig have accepteret den slags.

Skriv en kommentar