9. maj 2011

0 kommentarer

minutters læsetid

Advarsel: Du har gjort noget ulovligt – måske – men vi siger ikke hvad det er.

Den slags statsautoriserede breve kan du godt forberede dig på at modtage i fremtiden. Og du skal ikke regne med, at du får at vide, hvad det er, du har gjort ulovligt. Og selv om du får at vide, at du har gjort noget ulovligt, behøver det ikke være rigtigt.

Lyder det mærkeligt? Det er det også, men ikke desto mindre så er det den løsning et udvalg under Kulturministeriet netop er kommet frem til som et tiltag over for den piratkopiering af musik, film, software og bøger, der foregår på internettet.

En længe ventet og hidtil meget hemmelig rapport fra et udvalg under Kulturministeriet, har diskuteret om og i givet fald hvad man kunne gøre for at begrænse piratkopieringen på nettet.

Den store, forkromede løsning udvalget er nået frem til er, at der fremover skal udsendes ”informationsbreve” til internetabonnenter, hvis de advokater, der repræsenterer musikbranchen, filmbranchen o.s.v., påstår!! at der er foregået ulovlig piratkopiering fra abonnentens internetforbindelse.

Udvalget har tænkt lidt over, om det måske burde kræves, at rettighedshaverne og deres advokater skal bevise, at der er foregået noget ulovligt, eller at de på en eller anden måde skal kontrolleres af myndighederne. Men det har man i udvalget været enige om ikke er nødvendigt. Der er jo kun tale om ”informationsbreve”, er argumentet.

I rapporten overvejer man også kort, om der måske bør stilles krav om, at det af ”informationsbrevene” skal fremgå, hvad det er, man beskyldes for ulovligt at have downloadet, hvornår man har gjort det og hvilken ip-adresse det er downloadet fra, ting man jo skulle synes var ret oplagt, man skulle have at vide, så man i det mindste kunne forholde sig til sandheden af påstanden. Ikke engang det vil udvalget dog anbefale. Det nævner blot kort muligheden uden at tage stilling til, om det er noget, man bør gøre.

De ”informationsbreve”, vi skal have tilsendt, skal i øvrigt ifølge rapporten skrives af rettighedshaverne selv og være på deres brevpapir. Og det skal samtidig være objektiv og oplysende information. Det fungerer jo rigtig godt på andre områder vedrørende piratkopiering af fysiske varer, folk bestiller hjem fra andre lande via internettet. Her skriver en række advokater, der repræsenterer rettighedshavere, allerede i dag ”informationsbreve” ud til forbrugere, der har importeret kopivarer fra udlandet. Og det ville da være synd at sige, at de er objektive. De er tværtimod meget subjektive og vildleder efter min mening i den grad modtagerne, når det kommer til lovligheden af at købe kopivarer på nettet.

Og ikke nok med at det er rettighedshaverne selv, der skal formulere brevene. Forstår man ikke helt det brev, man har modtaget, skal man ifølge udvalget kunne ringe til en hotline for at få svar på de spørgsmål, man måtte have. Og nu tror du nok ikke på mig, men denne hotline skal drives af rettighedshaverne, altså dem der mener, du har foretaget dig noget ulovligt. De skal så give dig objektiv information om, hvorfor de har skrevet til dig. Helt sikkert…

Man skulle ikke tro, at der rent faktisk havde været myndigheder som Justitsministeriet, Videnskabsministeriet, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet med i dette udvalg, hvis resultater jo i den grad bærer præg af udelukkende at varetage rettighedshavernes interesser. Reelt har vi almindelige danskere da også blot haft en enkelt repræsentant med i udvalget, en medarbejder fra Forbrugerrådet, en repræsentant der som den eneste i udvalget da også har stemt imod den foreslåede model med ”informationsbreve”.

En ting er helt sikkert. Dette er blot første skridt på vejen mod den såkaldte ”Three strikes and you are out” løsning, som går ud på at du får lukket for din internetforbindelse, hvis du 3 gange har modtaget et brev i stil med dem der er beskrevet ovenfor. Det må være ret oplagt, at det er rettighedshavernes slutmål, selv om de i rapporten flere steder er citeret for udtalelser, der gør dem blide som lam. Men tro mig, inden for tre år vil de vende tilbage og sige, at brevordningen ikke har haft den ønskede virkning, at det hele faktisk er meget værre nu, og at der må skrappere midler til. Og så er spørgsmålet, om vi kan have tillid til, at politikerne har styrke nok til at stå imod det pres. For muligheden for at nogen får deres internetforbindelse lukket på grund af piratkopiering eller andre ulovligheder er naturligvis helt uacceptabel. I dagens Danmark svarer det jo til, at man fik frataget sin telefon, og det ville ingen jo overveje.

Skriv en kommentar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort. Nødvendige felter er markeret med *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

relaterede indlæg