7. april 2013

0 kommentarer

minutters læsetid

  • Forside
  • /
  • Blog
  • /
  • Blæser bankerne virkelig på deres eget klagenævn?

Den 26. marts havde Ekstra Bladet ryddet forsiden for at få plads til følgende: ”Ankenævn er kun til pynt. Banker blæser på klager.” Og på side 4-5 fortsatte man med overskriften ”Bankerne blæser på klagenævn”.

I selve brødteksten kunne man blandt andet læse, at bankerne blæser højt og helligt på deres klagenævns afgørelser, og Ekstra Bladet konstaterer, at bankerne typisk nægter at følge hver fjerde af de afgørelser, der går dem imod.

Artiklen er som sædvanligt krydret med et par eksperter, der finder forholdene kritisable, da vi bankkunder jo så ikke kan have tillid til, at vi kan få vores ret ved at gå til klagenævnet i stedet for til domstolene.

Problemet med historien er bare, at den ikke er rigtig. Artiklen fordrejer sandheden i sådan en grad, at læserne ikke kan undgå at sidde tilbage med et helt forkert indtryk af virkeligheden.

Ekstra Bladet konstaterer, at klagenævnet har afgjort 512 sager i 2012, at kunderne har fået helt eller delvist medhold i 82 sager, og at bankerne har afvist at følge afgørelserne i 21 sager, hvilket vil sige 26 % af de sager, kunderne har fået medhold i.

Da formålet med artiklen er at se på, om det nytter noget at gå til bankernes klagenævn, når man føler sig dårligt behandlet, må man imidlertid også medregne de sager, der er afsluttet med et forlig undervejs i sagsbehandlingen. Gør man det, vil man se, at kunderne har fået noget ud af at gå til ankenævnet i 384 af i alt 867 behandlede sager.  Og ud af det antal udgør de 21 sager, bankerne har valgt ikke at efterleve, kun godt 5 %.

Men hertil kommer så også, at 13 af de sager, der ikke er blevet efterlevet, vedrører et særligt sagskompleks, hvor mange kunder har klaget over to specifikke banker, Jyske Bank og Diba i sager om risikable investeringer. Der har været mange stort set identiske sager mod de to banker de seneste år, og her har de to banker altså valgt at være uenige med Pengeinsitutankenævnet. Men da sagerne vedrører det samme, er de to banker jo også logisk set nødt til at indtage det samme standpunkt i alle sager, og derfor forvrider disse afgørelser statistikken, når man som Ekstra Bladet giver indtryk af at prøve at se på den generelle tilstand i klagenævnet.

Renser man tallene for disse særlige sager, er der kun 8 sager tilbage i 2012, som bankerne har valgt ikke at følge. Og de 8 sager svarer til 2 % af de sager, kunderne fik mere eller mindre medhold i.

Men det lyder selvfølgelig bedre at sige 26 %…

Skriv en kommentar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort. Nødvendige felter er markeret med *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

relaterede indlæg