Flere og flere steder på nettet kommer man i forbindelse med et køb ud for, at butikker og online tjenester ønsker at gemme ens kortoplysninger til næste gang, man eventuelt skal handle samme sted. Det er ikke ulovligt, at virksomheder gemmer dine kortoplysninger til senere brug, hvis de blot får dit samtykke til det. Forbrugerombudsmanden

​Læs mere