Viser det sig ved modtagelsen af et produkt, du har købt på internettet, at det, du har modtaget, er noget helt andet, end det du bestilte, kan man sidestille det med, at du slet ikke har modtaget noget. I den situation skal du først klage til sælger. Kommer der ikke noget ud af det, kan

​Læs mere

Flere og flere steder på nettet kommer man i forbindelse med et køb ud for, at butikker og online tjenester ønsker at gemme ens kortoplysninger til næste gang, man eventuelt skal handle samme sted. Det er ikke ulovligt, at virksomheder gemmer dine kortoplysninger til senere brug, hvis de blot får dit samtykke til det. Forbrugerombudsmanden

​Læs mere