Flere og flere steder på nettet kommer man i forbindelse med et køb ud for, at butikker og online tjenester ønsker at gemme ens kortoplysninger til næste gang, man eventuelt skal handle samme sted. Det er ikke ulovligt, at virksomheder gemmer dine kortoplysninger til senere brug, hvis de blot får dit samtykke til det. Forbrugerombudsmanden

​Læs mere

Siden 1. januar 2018 har det været forbudt for både fysiske butikker og netbutikker at tage et gebyr for at modtage betaling med et betalings- eller kreditkort. Har du et Dankort, et Visa/Dankort, et MasterCard, et MasterCard Debit, et Visa eller et Visa debet, må hverken fysiske butikker eller netbutikker opkræve dig et betalingskortgebyr, og

​Læs mere