26. september 2015

517 kommentarer

minutters læsetid

 • Forside
 • /
 • Blog
 • /
 • Lad dig ikke true af advokatfirmaet OPUS

Ifølge en række medier har mange danskere de seneste dage modtaget et brev fra et advokatfirma ved navn OPUS med krav om, at de skal betale 2.200 kr. for ulovligt at have set/streamet filmen ”And so it goes”, angiveligt via den populære, men ulovlige streamingtjeneste Popcorn time.

Det er efterhånden nogle år siden, vi sidst har set den slags metoder anvendt. Det var tilbage i midten af 2000’erne, hvor det der dengang hed Antipiratgruppen sendte lignende trusselsbreve ud til folk.

Både Vestre og Østre Landsret frifandt allerede dengang (i 2008) forbrugere for lignende erstatningskrav, fordi Antipiratgruppen ikke kunne bevise, at det var abonnenten på internetabonnementet selv, der havde foretaget den ulovlige streaming/download af filmen.

Dengang var det Antipiratgruppens opfattelse, at det var forbrugerne, der skulle bevise, at det ikke var dem, der havde foretaget sig noget ulovligt. Det var også Antipiratgruppens opfattelse, at forbrugerne skulle bære ansvaret for det misbrug, der eventuelt var foretaget af andre, der havde koblet sig på den trådløse forbindelse, idet det måtte være en internetabonnents ansvar at sikre sig, at andre ikke kunne få adgang til netværket.

Landsretterne var heldigvis (og måske ikke så overraskende) af en anden opfattelse. Da der i de enkelte husstande var flere mulige brugere af den enkelte internetforbindelse, mente retterne ikke, det var muligt at afgøre, hvem der rent fysisk havde foretaget den ulovlige fildeling, og de frifandt derfor de sagsøgte.

Siden da har musik- og filmindustrien ikke forfulgt ”almindelige” brugere af musik- og filmdelingstjenester med erstatningskrav og trusler om retssager, men i stedet fokuseret på at få spærret for adgangen til ulovlige tjenester kombineret med oplysning.

Men nu er der tilsyneladende nogle rettighedshavere, der igen er begyndt at hyre villige advokater til at sende trusselsbreve til almindelige brugere. Brevene ovenfor er det firmaet Scanbox Entertainment, som har bedt OPUS Law udsende.

Mange vil nok anse det for skræmmende at modtage et sådant trusselsbrev fra en advokat og derfor blot betale pengene for ikke at risikere yderligere. Og det er netop formålet med sådanne breve, for advokaten er jo udmærket godt klar over, at det i en retssag vil være ham, der skal bevise, at det er netop modtageren af brevet, der har streamet den pågældende film. Hidtil er det mig bekendt ikke lykkedes i nogen retssager.

Brevet fra advokatfirmaet Opus
Brevet fra advokatfirmaet Opus

Har du modtaget et brev fra Opus advokaten, og er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så er mit forslag, at du skriver en mail til advokaten, hvor du bekræfter modtagelsen af brevet og samtidig gør opmærksom på, at du ikke kan anerkende kravet.

Det skulle være underligt, om ikke du derefter vil modtage et trusselsbrev eller to mere, men advokaten kan ikke overdrage kravet til inkasso, når du har meddelt ham, at du er uenig i kravet, så modtager du et inkassobrev, kan du klage til Rigspolitiet, som fører tilsyn med, at inkassobureauer overholder inkassoloven.

Hvis advokaten ønsker at forfølge sagen, er han nødt til at anlægge en retssag mod dig. Det kan lyde skræmmende, men da sagen drejer sig om så lille et beløb, vil den formentlig blive anlagt som det der kaldes en småsag. Her behøver du for så vidt ikke nogen advokat, men kan selv møde i sagen, og da sagen kun drejer sig om 2.200 kr. er der et loft over de sagsomkostninger, du risikerer at komme til at betale, hvis du taber sagen, på 1.800 kr. Og hertil kommer, at retten formentlig vil fastsætte erstatningskravet langt lavere end de 2.200 kr., advokaten kræver, hvis det skulle gå så galt, at du taber, så selv om du taber, vil du måske ikke engang komme til at betale mere, end hvis du bare frivilligt betaler uden retssag.

Ovennævnte betyder også, at du, selv om det måske er dig selv, der har streamet filmen, måske med fordel kan lade sagen komme for retten, da det ikke er usandsynligt, at retten vil fastsætte erstatningskravet langt lavere, end advokaten har gjort i sit brev.

 

Opdatering 4.oktober 2015:

Flere læsere af bloggen har sendt mig kopier af de breve, de har modtaget fra advokat Niels Dahl-Nielsen fra enkeltmandsadvokatfirmaet Opus (som har til huse på hvad der formentlig blot er en postadresse på Frederiksberg, hvor personligt fremmøde ikke er muligt).

Dem der ikke når at reagere inden for de første 14 dage efter dateringen af det første brev modtager automatisk et brev med overskriften “Påmindelse og inkassovarsel…”. Dette er der for så vidt ikke noget usædvanligt i. Reagerer man ikke på de betalingskrav, man modtager med posten, må man forvente at modtage rykkere. Det er derfor vigtigt, at du reagerer og svarer tilbage. Det kan f.eks. bare være en e-mail til den e-mail adresse, der står nævnt i brevet, hvori du så skriver din begrundelse for, hvorfor du ikke kan anerkende kravet.

Som jeg spåede ovenfor, stopper advokaten fra Opus imidlertid ikke sin fremturen, blot fordi man nægter at have streamet den omhandlede film. De fleste af dem, der har kontaktet advokaten, har formentlig oplyst ham om, at de ikke har streamet filmen, hvorfor de ikke vil betale, så det har han også et standardsvar til, som flere læsere af bloggen har sendt mig.

I dette opfølgende brev beder advokaten om at få oplyst, hvem andre end internetabonnenten selv, der kan have brugt netværket til at streame filmen. Samtidig nævner han, at det er hans opfattelse, at den der stiller en internetadgang til rådighed for andre som udgangspunkt er ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen. Her må man formode, at advokaten taler imod bedre vidende, da de to eneste domme på området netop har fastslået, at det modsatte er tilfældet. Selvfølgelig er man ikke ansvarlig for, at andre brugere af ens netværk benytter netværket til noget ulovligt.

Men er man forpligtet til at udlevere navnene på andre brugere af netværket? For det første kan det jo være, at netværket har været åbent for alle, hvorfor du ikke ved, hvem der har brugt det. Mere typisk kan det være, at det er familiemedlemmer, der også har adgang til samme netværk, og dem er man efter min opfattelse ikke forpligtet til at udlevere navnene på til advokaten, da man så i princippet risikerer at pådrage ens nærmeste straf, hvilket man ikke kan forpligtes til.

Så endnu en gang, er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så skriv til advokaten og oplys ham om, at du ikke kan anerkende kravet, da det ikke er dig, der har foretaget den påståede handling. Herefter må advokaten ikke sende dig inkassobreve. Gør han det, overtræder han reglerne i inkassoloven. Hvis han fortsat vil forfølge kravet, er han derfor nødt til at anlægge en retssag som beskrevet ovenfor.

Opdatering 22. oktober 2015:

Flere har efterspurgt de to domme fra 2008, hvor intetnetabonnenter blev frifundet, fordi det ikke var bevist, at det var dem selv, der havde downloadet filmen. Jeg har ikke begge domme, men afgørelsen fra Østre Landsret kan læses her: Østre Landsrets dom fra 2008. Som det fremgår af de sidste to sider, argumenterede filmindustriens advokater også dengang for, at abonnenten måtte være ansvarlig for at sikre sit netværk og være ansvarlig for andres brug af netværket. Det fremgår tydeligt af landsrettens dom, at retten ikke fulgte disse argumenter, men krævede at advokaterne skulle bevise, at det var den sagsøgte abonnent selv, der havde foretaget den ulovlige handling. Da de ikke kunne bevise dette, blev den pågældende person frifundet.

Når man modtager breve fra Opus, kan man med fordel henvise til denne dom.

Opdatering 16. april 2016:

Servicemeddelelse til jer, der modtager breve fra Opus Law: I kunne jo overveje at give jeres mening til kende om opus-law.dk og firmaet bag, bl-law.dk på trustpilot.dk. Det er der af en eller anden grund endnu ingen, der har gjort, men I er jo på en måde “kunder” hos dem, og det kunne måske være rart for andre, der overvejer at benytte sig af disse to advokatfirmaer, at kende til andres erfaringer med dem 🙂

Opdatering 26. december 2016:

Udover Opus Law er der som mange også har nævnt i kommentarerne et andet advokatkontor, der arbejder på stort set samme måde, nemlig Njord Law, dog med den forskel at Njord Law virker lidt mindre aggressive i deres breve og som tilsyneladende heller ikke har samme antal standardbreve, de udsender, men mere tager en forbrugers benægtelse til efterretning. De samme principper som nævnt ovenfor omkring Opus Law gør sig i øvrigt også gældende for Njord Law.

For nylig var der lidt skriveri i pressen om, at Njord Law skulle have vundet en retssag mod en forbruger, der havde streamet en film ulovligt. Realiteten i sagen var dog, at forbrugeren havde tilstået/indrømmet, at han havde downloadet den omhandlede film, og derfor kan den pågældende retssag ikke bruges til noget som helst i retning af, at retten skulle have taget stilling og dømt nogen i sager som disse. Retten har blot udmålt en bøde til en forbruger, der havde indrømmet at have overtrådt loven på samme måde, som hvis en person indrømmer at have kørt for stærkt. Der er således ikke noget som helst, der er ændret, i forhold til at det er de to advokatfirmaer, der skal bevise, at netop abonnenten har downloadet en film ulovligt.

For nylig har advokatnævnet også haft lejlighed til at tage stilling til, om Opus Law’s fremgangsmåde var i strid med god advokatskik. Nævnet nåede med stemmerne 6 mod 1 frem til, at fremgangsmåden ikke var truende i en sådan grad, at henvendelsen kunne anses for i strid med god advokatskik. På baggrund af advokatnævnets afgørelse har Forbrugerombudsmanden også udmeldt, at han ikke foretager sig mere i sagen. Hvis man modtager et brev som beskrevet ovenfor, nytter det derfor ikke længere noget at klage til Forbrugerombudsmanden eller Advokatnævnet, men man må selvfølgelig fortsat forholde sig til, om man har foretaget sig det, brevet beskylder en for. Er det ikke tilfældet, må man med god samvittighed nægte at betale.

Skriv en kommentar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort. Nødvendige felter er markeret med *

 1. Hej
  Tak for alle indlæg og svar
  Jeg har også modtaget brev 16/2-2017 om ulovlig download af serier fra 4/1-2016
  Jeg har afvist alle forhold og afventer svar fra Opus

  Blev lidt overrasket men godt med disse indlæg

 2. Hej
  Jeg har også modtaget en beskyldning om downlioad !! var godt nok i udlandet en dag men det tager de ikke for gode vare !!
  Men nu vel !! Jeg har også læst alle jeres indslag igennem ! og godt nok bliver man beskyldt for ulovligheder men har OPUS fortalt nogle hvordan de har fremskaffet disse IP adresser ?? Jeg har svært ved at se hvordan uden de SELV bryder loven. Det er phishing at prøve at narre folk.
  Måske en person der er klogere end mig kan finde ud af om de selv er lovbryder eller ej

 3. Også jeg har modtaget et brev fra Opus.
  Jeg undrer mig over, at der ikke nævnes hvad det er der efter deres mening er downloadet.

  Der er bare nævnt en dato og et klokkeslet, for ½ år siden, hvor de mener der er hentet/delt noget.

  De skriver det er for deres klient Mis Label, men det navn siger mig intet. Nogen der ved hvad det er?

 4. Jeg har modtaget 2 breve fra Opus, det første reagerede jeg ikke på, fordi jeg oprigtigt ikke anede hvad de snakkede om.

  Her idag modtog jeg så endnu et.

  De påstår at jeg har downloadet filmen “The gift” eller “Værket”, den 11. August 2016.

  MEN jeg havde ikke internet i min lejlighed før d. 12. August.

  Har simpelthen skrevet tilbage til dem, at jeg ikke anerkender deres krav, og at jeg derudover, slet ikke havde internet på den dato, hvilket jeg også har bevis for i form af regninger.

 5. Hej Peter,

  jeg er også blandt de “udvalgte” der har modtaget brev fra advokatfirmaet Opus. Jeg må erkende at jeg er imponeret over det arbejde advokat Niels Dahl-Nielsen har lagt i brevet med sit krav.
  I mit tilfælde er der rent faktisk foretaget den streaming der omtales i brevet, men ikke ulovligt som brevet hævder. Streamingen er foretaget fra tjenesten Via-play på et betalt abonnement, jeg undrer mig såre over at den der har hittet streamingen ikke har kunnet se hvilken vej eller platform streamingen er foretaget fra
  Mvh
  Bjarne

 6. Har selv lige modtaget en trussel om retssag hvis jeg ikke betalte de 2.200kr, hvilket er et fuldstændigt latterligt beløb, uanset om man faktisk har downloaded eller streamed.
  Heldigvis er deres eneste bevis en IP-adresse, som jo ikke kan knyttes til en enkelt person. Hvis man skulle være så uheldig at ryge i retten, må man jo benægte alt, da det er deres job at bevise ens skyld, hvilket er direkte umuligt hvis de kun har en IP-adresse.

 7. Hello Peter, i will write to you in English because my Danish isn’t as good and perhaps technically law, worse.
  Yesterday i received the famous letter from Opus Advokatfirma and the same drill with the 2200kr i need to pay within 12 days etc.. On the second page its my IP address and information about a torrent actively use in my computer… date and time. A paragraph lower, they explanain how they got my name and address. Kind of scary but my question is: and since i also have been reading some replies Opus Advkt. have sent out, How should I write them back, acknowledging the letter but not recognising the claim ???? I dont want to use a template in Danish, i will write in English .. would be nice if you could give me a hinch, i know isn’t a long response i need to send, but i dont want to use the wrong words, i am already freaked out by it… Thank you in advance MvH

  1. Hi Fernanda,
   If you have not done what they accuse you of your reply can be very short. In that case I would just as you say confirm that you have received their letter which you do not recognize since you have not seen/downloaded the movie in question. You are also not aware who else could have seen it and thus you do not agree to pay.
   They will probably send you a number of extra letters but you should be able to ignore those.
   Peter

 8. Jeg har i dag modtaget brev fra Opus, hvor de skriver at have konstateret, at min IP-adresse er blevet benyttet til ulovlig deling og download af film.
  Som alle øvrige, der har skrevet kommentarer på denne side, er jeg også fuldstændig målløs – jeg har aldrig downloaded eller delt film og jeg har ingen anelse om, hvad et peer-to-peer netværk eller et BitTorrent netværk er.
  Jeg blev utrolig lettet over at finde denne hjemmeside og erfare, at der er mange andre i samme situation som mig.
  Tak for de gode råd og den vejledning, som er på siden.
  Det foruroliger mig imidlertid, at man har fået oplyst mit navn og adresse via en retskendelse på Frederiksberg, da jeg har tillid til retsvæsenet og til dommerne.
  Opus Law må jo have fremlagt materiale for dommeren, som har givet ham anledning til at oplyse om mit navn og adresse. Hmmm.

  1. Hej Ole
   Du skal ikke lægge alt for meget i, at retten har godkendt udleveringen af dit navn og adresse. Det er efterhånden et ret standard proces, hvor advokaten for dem, der har filmrettighederne, fremlægger noget dokumentation for, at en given ip-adresse har været i kontakt med en film, der ikke er stillet lovligt til rådighed. Hvis teleselskabet ikke protesterer mod udleveringen, går retten ikke særlig dybt ind i en vurdering af, om beviserne er gode nok og holder, det stoler retten på, nok især fordi der jo ikke er ført bevis for, at det er dig, der har foretaget noget ulovligt. Det en sådan kendelse giver mulighed for er at kontakte dig med henblik på at få afklaret, om du muligvis har foretaget noget ulovligt, som du skal betale for. Og hvis du nægter det, ja så er de nødt til at køre en retssag mod dig, og en sådan retssag har de stadig ikke vundet, i hvert fald ikke uden at sagsøgte selv har tilstået det i retten.
   Mvh Peter

 9. Selvom det ikke længere er muligt at give en anmeldelse på Trustpilot, er der stadig Google reviews. Hvism an søger på “Opus” og forskellige afarter af “advokat” vil det være en lille popup ved siden af søgeresultaterne. Alle kan skrive reviews, så fortæl endelig om dine oplevelser med firmaet og giv dem en ærlig vurdering. Man kan se de ligger til en fin 1 Stjerne lige nu.

  Tror snart Opus navnet er blevet forgiftet, hvis folk laver en google søgning på navnet er det let at se det er fupnummer/dummebøde-fabrik. Så kan forestille mig de snart skifter navn igen.

 10. Har også modtaget et brev fra opus, hvor jeg beskyldes for at downloade og distribuere “Southpaw” via Popcon time..Har netop svaret tilbage 2 gang, så må se hvad der sker.

  Tak for din mail…
  Skal oplyse dig om at , jeg overhovedet ikke kan acceptere jeres krav, eller at blive beskyldt for ulovligt at downloade / eller streame film , på det omtalte site/ program.
  I kan ganske enkelt rende og hønse, med jeres latterlige krav, da det overhovedet ikke har noget på sig.
  Og underligt nok, så skulle dette være sket for over et ½ år siden.
  Mon så ikke man var blevet kontaktet prompte?.
  For mig er denne sag afsluttet, og jeg forventer absolut ikke, på noget tidspunkt, at høre fra jer igen.

  Thomas Petersen

 11. Så fik jeg også brev fra Opus.
  Forliget lød på 2200 kr.
  Efter at have læst og gransket en del, fandt jeg at der ikke var sammenhæng imellem Ip adressen i brevet og Ip adressen i min router.
  Så kontaktede jeg min internetudbyder, for at høre deres mening. Efter 3 opkald, har jeg snuset min frem til at Ip adressen i brevet tilhører en kvinde som bor maks. 20 km fra mig. Jeg har også modtaget en e-mail fra min internetudbyder som kort siger at navne er blevet udleveret til Opus, dog senest i 2015.
  Min påstulerede download er dateret 1. Marts 2016.
  Det er en meget belastende email, da den jo indikerer at Opus har givet urigtigt oplysninger i brevet til mig.
  Jeg har dog ikke i sinde at stoppe endnu, så jeg har skrevet til min internetudbyder. Med henvisning til persondataloven har jeg bedt om at få oplyst, hvilke oplysninger om min person, som er videregivet til Opus samt grundlaget for dette.
  Alternativt har jeg bedt min internetudbyder bekræfte at der ikke er videregivet oplysninger om min person.
  Håber snart jeg for svar, så jeg ikke også skal til at inddrage datatilsynet!

 12. Så blev vi også de “heldige vindere” af et brev fra Opus. Har sendt mail og nægtet kendskab til den påståede handling, ingen i husstanden har nogensinde hørt om filmen “southpaw”, gad vide om det hele er et stunt for omtale af film der ellers forsvinder i mængden 😀 … Nå men hvor om alt er så afventer vi nu deres svar, på vores NEJ TAK …

 13. Så har jeg modtaget et brev fra Opus med et krav om erstatning kr. 2200- for at have krænket deres klients ophavsret !!!
  Takker mange gange for ovenstående indlæg.
  Da man godt nok lurer noget når man modtager brevet med posten..

 14. Hej. Ligesom mange andre på denne tråd, har jeg også modtaget et brev fra Opus, hvor de ønsker at indgå forlig på 7.500 kr. for ulovligt at have downloadet Black Sails Sæson 1 og 2. I første omgang, blev jeg ligesom Martib meget rystet, hvorefter jeg kom til at tænke mig om. Vi har Netflix, hvor netop denne serie er tilgængelig, så anklagen er da helt ude i hampen. Derudover kan jeg så konstater, at vi har kode på vores trådløse netværk, men at det er en kode vi har delt med stort set alle som kommer i huset. Så mit spørgsmål er nu, har de en reel sag imod mig, hvor jeg kan drages til ansvar?
  Punkt 2, jeg kan se at mit beløb på forliget ligger noget højere end andre sager på denne tråd, gør den en forskel? -hvis ja hvilken.
  Håber virkelig at I kan hjælpe.

 15. Hej
  Først fik jeg et brev fra NJORD law firm vedr. download af filmen “Olympus has fallen”. En uge efter at jeg skrev til dem og afviste deres tilbud om forlig, fik jeg et nyt brev. Denne gang fra OPUS vedr. download af Black sails, sæson 2, episode 8. (begge titler findes på netflix 🙂
  OPUS fortæller i øvrigt i et medsendt “faktaark” at de har vundet en retsag, hvor sagsøgte blev dømt til at betale 32.000 eur. Det var dog i Finland. Der står mange interessante ting i det faktaark. Bla står der at jeg som udgangspunkt ikke er ansvarlig for andres brug af min internetforbindelse…..jamen tak for info.

  Følgende svar er sendt til OPUS.

  Vedr. ulovlig download af film og serier på internettet.

  Jeg har modtaget jeres krav vedr. download af “Black Sails, sæson 2, episode 8”.
  Da hverken jeg eller andre på adressen har downloadet dette, må jeg afvise jeres krav.
  Jeg har som konsekvens af Jeres henvendelse, sikret mit netværk med ny kode, der forhåbentlig er mere sikker end den forrige.
  Skulle jeg have haft lyst til at se Black sails, sæson 2, episode 8 har jeg længe kunne finde den på netflix, som jeg har abonnement på.
  Med Venlig hilsen

  Så må vi se hvornår jeg får det næste brev.

 16. Jeg har lige fået et forlig forslag på 6000kr for at skulle have downloaded black Sails sæson 2 i 2016 som jeg ikke har gjordt. Har som de fleste haft HBO konto siden 2015 så hvorfor faen skulle jeg downloaded den?

 17. Hej. Jeg fik et brev fra opus i går med en anklage om at jeg skulle have downloaded black Sails season 2 og skal betale et forlig på 6000 kr. Jeg blev helt måløs fordi jeg overhoved ikke har downloadet noget. Jeg har dog set black Sails men kun på HBO tv appen. Hvordan skal jeg forholde mig til dette brev skal jeg bare betale? Fordi jeg aner ikke hvem der har brugt vores trådløse internet men det er ikke i vores hustand der er blevet downloaded. Jeg har et arbejde der ikke tillader noget på ens straffeattest så jeg må indrømme jeg en smule bange for hvad det her kan betyde for mig hvis jeg bliver slæbt i rattet. Håber at høre fra jer.

 18. Jeg har også fået en opkrævning på Black Sails, sæson 2 episode 2, 4, 5, 6, 8, og 9 (450,00 kr. pr. stk.) og episode 7 1.950,00 kr. (i alt 4.200,00 kr.)
  De skulle være downloadet fra en IP adresse som jeg har stået for tilbage den 8. marts 2015. Jeg kendte intet til den serie dengang!
  Sikke et firma! – tænk at forsøge at platte penge ud af folk på den måde! – svineri!

 19. Svar på brev fra Njord, der angklager os for at have fildelt/downloadet filmen “Cell”.
  Kære Jeppe Brogaard Clausen eller rette vedkommende.
  Jeg har idag modtaget jeres brev angående “Fildeling og downloadning af filmen ‘Cell'”.
  Jeg kan og vil ikke acceptere jeres tilbud om at betale 1500kr, da jeg eller min samlever/familie samt venner og bekendte ikke har foretaget den påståede handling. Vi er nemlig udemærket tilfredse med vores store abonnement igennem YouSee, hvor vi har nogle fantastiske muligheder for at optage samt gense de film vi finder relevante samt leje dem eller se dem i deres unikke tv-arkiv, som gemmer serier, dokumentare mv i op til 30dage.
  Jeg vil derfor gerne bede dig om at fremsende beviser på den påståede handling ellers betragter jeg denne sag for afsluttet
  Du skriver, at jeg bedes besvare jeres spørgsmål og svarene på dem finder du her:
  1) Har hustanden en trådløs internetforbindelse og denne et password?
  Ja, vores husstand har trådløs internetforbindelse og ja, det er udstyret med et password. Nu er jeg så ikke så teknisk belært, men jeg ved da fra nyhederne på internettet, at der åbenbart findes gratis og nemme værktøjer til at hacke sådanne passwords uden at ejeren af netværket opdager dette. Om et sådan hacker-angreb har været årsag til jeres påstået fildeling uden samtykke kan og vil jeg ikke stå til regnskab for. Derfor har jeg også forelagt spørgsmålet omkring “hackning” for YouSee, som fortæller mig, at det kan de i deres system ikke se. Dog fortæller de mig at vores internetforbindelse åbenbart består af noget som hedder “Dynamiske Ip-adresser”, som åbenbart tildeles tilfældigt en ny hustand hver gang ens boks har været slukket. Og med denne viden forstår jeg simpelthen ikke, at I kan fremsætte krav om indbetaling idet vores pågældende ip-adresse åbenbart Iflg. YouSee kan have været tildelt en anden hustand før vores. På et sådan et tyndt grundlag kan og vil jeg ikke acceptere, at blive kriminaliseret af jer!
  2) Har en eller flere i hustanden set eller forsøgt at se filmen “Cell” på det pågældende tidspunkt?
  Nej!
  Nu har jeg været så venlig, at besvare jeres spørgsmål, så jeg ser frem til at I aldrig retter henvendelse til mig igen samt, at jeg betragter denne sag som værende afsluttet, idet jeres anklage aldrig skulle have været fremsat.

 20. Jeg har også modtaget et krav fra Opus på 4200,00 kr for at have downloadet Black Sails sæson 2 episode 4 den koster 1950,00 og de andre episoder de siger jeg har downloadet koster “kun 450,00”.Hvad er det for et svindelfirma og da jeg skrev til dem at jeg ikke kunne godkende deres krav fik jeg en mail tilbage fra dem og den er fuldstændig magen til den Pia fik med nøjagtig samme ordlyd men underskrevet af Micelle Hegner stud.jur.Kan det firma ikke stoppes????

 21. Jeg har d.d fået brev/trussel fra opus, nåede desværre at bide hovedet af min uvidende unge inden jeg læste denne side.

  Ved nærmere nærlæsning kan jeg se at jeg skulle have downloadet sothpaw(“værket”) samt distribueret den videre d. 12 okt 15 kl 19:49:21 utc. Jeg har aldrig set eller hørt om denne film og tvivler stærkt på mine unger har som forøvrigt også er lagt i seng på det tidspunkt (ca kl 23)

  Jeg syntes simpelthen det er så frækt lige før jul at sende sådanne et brev til en familie.

 22. Hej herinde
  jeg har netop modtaget sådan et brev fra advokaten, og vil lige spørge om hvordan i formulerer jer i et returbrev? Er der nogen der kan hjælpe med det?

 23. Hej jeg har i dag modtaget 5 breve fra Njord og 3 fra Opus idet jeg først i dag tømte min postkasse ahha 🙂

  Jeg har skrevet afvisning til dem og jeg er bedøvende ligeglad.

  I må alle have en god dag og husk nu at styre nerverne lidt når i bliver hevet ud af jeres comfort zone.

 24. Har i dag modtaget et erstatningskrav fra Opus på 2850 kr for at downloade Black Sails sæson 2 episode 1 og 2 som hver koster 450 kr og episode 7 i samme sæson, men den koster 1950 kr. Følger rådet fra alle jer andre der urimeligt bliver stillet til ansvar for noget vi ikke har gjort. Sender en mail så de ikke kan rykker for inkasso.

 25. Jeg har også modtaget et brev fra opus, hvor min IP beskyldes for at ha delt the black sails afsnit 1. Sjovt nok var hele familien på ferie den dag. Jeg har aldrig delt noget som helst og har ikke brugt popcorn time. Selv jeg har benægtet påstanden og frasiger mig erstatningskravet skriver de dette tilbage:Tak for dit svar.

  Vi kan se, at dit svar er en ordret gengivelse af en svarskabelon fra en hjemmeside, som indeholder en række urigtige oplysninger om ulovlig fildeling.

  Ved ukritisk at benytte en svarskabelon risikerer du, at dit svar til sagen ikke er retvisende eller fyldestgørende, og vi kan på den baggrund ikke afslutte din sag. Vi beder dig derfor læse vores brev igen og kontakte os med dine eventuelle konkrete bemærkninger til sagen.

  Indtil vi måtte høre fra dig igen fastholdes vores klients krav og vores klient vil herefter tage stilling til det videre forløb.

  På vores hjemmeside kan du læse mere om brug af svarskabeloner og hvilken betydning det har for behandlingen af din sag. Du kan også læse om Opus og få svar på generelle spørgsmål om sager om ulovlig fildeling ved at klikke her.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

 26. Har lige modtaget brev fra Opus med krav på 4200 om download af noget der hedder Black Sails tilbage i feb 2015. Jeg aner ikke hvad det er og har aldrig downloaded film noget sted fra og det samme gælder min kone. Jeg sender afvisning af krav som beskrevet, så må vi se hvad der sker. Burde man ikke politianmelde firmaet for at få dem stoppet?

  Mvh
  Ulf Nielsen

 27. Jeg har også modtaget er brev med et krav om betaling.
  Jeg har derefter skrevet en mail, hvor jeg fortæller dem at jeg ikke har downloadet film.
  Nu har jeg så fået denne mail og som jeg kan se – er der ikke rigtig noget jeg skal svare på, da de faktisk kun beder mig om at tale med dem som har adgang til mit net. Og skulle jeg have yderligere oplysninger så skal jeg kontakte dem. Jeg har ikke yderligere oplysninger, skal jeg så kontakte dem eller bare afvente???????????????
  Brevet er her:
  Tak for din mail.

  Vi har henvendt os til dig, fordi vi har konstateret og har bevis for, at der via din internetforbindelse er sket en krænkelse af vores klients rettigheder. Dokumentation har været fremlagt for en dommer under den forudgående editionssag, som beskrevet i vores brev.

  Det er ikke nødvendigvis dig, der har foretaget krænkelsen, men en anden person, som du har givet adgang til dit netværk. Når du udleverer koden til din internetforbindelse til andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Er krænkelsen eksempelvis foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient som følge af krænkelsen.

  Vi anbefaler derfor, at du taler med de personer, der har haft adgang til din internetforbindelse, og vender tilbage, hvis du på baggrund af disse oplysninger har yderligere bemærkninger til din sag.

  Du kan ringe til os på telefon 70 27 50 10 eller besøge vores hjemmeside ved at klikke her.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din internetforbindelse.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

 28. Hej alle.

  jeg skrev til opus at jeg ikke kendte noget til de i brevet nævnte film og at jeg ikke ville medvirke yderligere til opklaringen, hvortil jeg fik dette svar:

  Tak for dit svar.

  Vi kan se, at dit svar er en ordret gengivelse af en svarskabelon fra en hjemmeside, som indeholder en række urigtige oplysninger om ulovlig fildeling.

  Ved ukritisk at benytte en svarskabelon risikerer du, at dit svar til sagen ikke er retvisende eller fyldestgørende, og vi kan på den baggrund ikke afslutte din sag. Vi beder dig derfor læse vores brev igen og kontakte os med dine eventuelle konkrete bemærkninger til sagen.

  Indtil vi måtte høre fra dig igen fastholdes vores klients krav og vores klient vil herefter tage stilling til det videre forløb.

  På vores hjemmeside kan du læse mere om brug af svarskabeloner og hvilken betydning det har for behandlingen af din sag. Du kan også læse om Opus og få svar på generelle spørgsmål om sager om ulovlig fildeling ved at klikke her.

  Med venlig hilsen

  [navn fjernet]

  Hvad skal jeg gøre som det næste? Nogle forslag? På forhånd tak 🙂

 29. Min sag er ikke afsluttet, trods jeg skrev at jeg ikke vil indgå forlig.
  Vi er 3 personer på adressen, der alle bruger samme pc.

  Svar fra Opus:

  Tak for din mail.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil jeg nu forelægge din henvendelse for vores klient, som vil tage stilling til, om der er grundlag for at gå videre med sagen.

  Såfremt vi i den forbindelse bliver opmærksom på yderligere krænkelser foretaget via din IP-adresse, vil disse blive inddraget i vurderingen.

  Afslutningsvis vil jeg anbefale dig, at din internetforbindelse sikres mod, at der vil ske yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Kristoffer Rosenquist Kirk

  Stud.jur.

  info@opus-law.dk

 30. Hej har lige fået et brev fra Njord på filmen criminal, og jeg har aldrig hørt om den film.

  På tidspunkt af download var jeg ikke engang i landet. det var midt i sommerferien.

  Hvad bør jeg gøre?

 31. Jeg har lige modtaget trusselsbreve fra Opus, som alle andre her. I mit tilfælde drejer det sig om filmen “The hateful eight”.
  Jeg undrer mig på om det betyder noget at jeg rent faktiske har købt filmen hos elgiganten og derved betalt for retten til at se den, og vel måske også til at dele den ud til andre.

  Selve fildelingen via Popkorn kender jeg ikke noget til.

  Mvh
  Henrik

 32. I also received such a letter and I was scared to the core. I checked with almost all my friends who had visited me during that time asking if they did, but I know they were too busy exploring the city to do any such thing. I called then yesterday and informed the same. The guy on phone said what can you pay, When i said I dont have any number in mind and I dont wish to pay since I did not do anything of such sorts. He said you have to pay and if not we file a case against you in which case you pay 5000-6000 kroners. It was almost like threatening me. I had not searched google until today and was scared. Being new to this country and not knowing Danish I though to pay and get done with it. Didnt want to get into any legal troubles outside my country.
  Only when I told my boyfriend that I have to transfer money to an account is when he said it sounds like a scam. and then we searched and found several websites which mention about this parade that Opus is doing. This company is solely for the purpose of suiing people for piracy— Strange!! Its almost an illegal way of scaring people to pay money. I wish someone would take action against such people.

  Thanks to everyone of you here for posting your experiences. It has saved me lot of money 🙂

 33. Har selv modtaget brev fra Opus advokaterne 6. okt. 2016. Det er også Nightcrawlwer som skulle være downloadet. Jeg skrev tilbage at jeg ikke accepteret det krav på 2200 kr. Mere for ikke at modtage et inkasso krav. De svarede:

  Jeg kan oplyse, at vi efter retskendelse har fået oplysninger fra din internetudbyder om, at den angivne IP-adresse var tildelt dig på krænkelsestidspunktet. IP-adressen er blevet brugt til ulovlig distribution og deling af værket Nightcrawler.

 34. Jeg har modtaget en email fra Njord fra 12-okt-2016 angående en film. Sjovt nok så skriver de at ip adressen er fra min NAS, hvilket ikke kan lade sig gøre, da den bliver brugt internt til vores brug og ikke downloader noget fra nettet. De skyder rundt omkring med spredehagl.

  Det er dybt mystisk at de kan få lov til at bruge disse metoder. Vi bliver henvist til en eller anden republik fra udlandet og til diverse metoder brugt til at få folk til at blive nervøse og så betale et beløb til dem.

  Politiet, advokatnævnet, politikerne burde gå ind i sagen. Der findes adskillige beviser for at de metoder de bruger for at finde oplysninger om ip adresser via tracker programmer, er yderst tvilvsomme. Det burde stoppes. De er decideret trusselsbreve.

  Min kone blev bange, fordi det er en advokat som skriver og jeg sagde til hende at så længe vi ikke gør noget ulovligt, så har hun intet at frygte, men skide ubehagligt at vi sættes i disse situationer.

  Mvh

 35. har selv lige modtaget et brev idag, vil meget gerne høre for andre som også har modtaget et her de sidste par måneder og hvad det endte med, tak på forhånd

 36. Har I fået brev om “Nightcrawler”?… Så MELD DET TIL ADVOKATNÆVNET. Jeg troede “Nightcrawler” var et computerspil, som jeg skulle have downloaded i oktober 2015.

  Der er mange der har fået brev om enten “Dumb and Dumber” eller “Nightcrawler”
  https://forbrugerbloggen.dk/retssikkerhed/lad-dig-ikke-true-af-advokatfirmaet-opus/comment-page-7/

  1- Det virker meget suspekt at de påstår at alle har set samme film!

  2- Advokatfirmaet er i virkeligheden Brandt & Lauritzen (http://www.bl-law.dk), og de har oprettet Opus law angiveligt så deres firma ikke får dårlig omdømme…

  Hvis det man gør, er i tråd med loven og retningslinjerne, hvorfor ikke bruge det oprindelige navn med oprejst pande? Deres adfærd virker generelt ret suspekt…

 37. Har dags dato også modtaget et lignende brev fra Advokatfirmaet Opus dog var filmen de mente jeg havde set Dumb and Dumber To…
  De oplyser at denne hændelse skulle have foregået helt tilbage til den 23. Oktober 2015 kl 10.06… Og da vi kun er to i vores husstand og vi begge var på arbejde i det tidsrum, så kan det ikke være os, da vi har kode på vores netværk.

  Men er glad for at “onkel” google kunne hjælpe mig frem til denne side, med disse fantastiske råd.

 38. Har modtaget 2 breve (i samme kuvert) fra NjordLaw vedr. download/deling af Before I go to sleep samt Good Kill. (udemærkede film btw!)

  Jeg bliver sgu ærligt talt noget provokeret af det da det jo er fuldstændig tydeligt at der slet ikke er styr på beviserne i deres påstand. Derfor har jeg sendt 2 breve til deres Århus kontor og bedt om dokumentation af deres påstand – det skal være mig den aller største fornøjelse at spilde dyre advokat timer med en evig strøm af breve (alle sendt til Århus) som modsvar på deres urimelige fremgangsmåde, der i den grad mest minder om Nigerianske svindelmails.

  Stakkels modtagere som blot betaler af frygt – men det er selvfølgelig kalkulen 🙁

 39. Har modtaget brev 16/8 2016 og igen rykker 31/8 2016. Troede faktisk det var snyd og bedrag men måtte sande at de mente det alvorligt. Ingen i husstand har benyttet ulovlig downloadning – hvordan kan det et firma så slippe af sted med at sende “trussel” breve ud til så mange mennesker ? Har sendt mail idag hvor jeg afviser krav – har andre erfaringer for hvad der så sker ? Synes faktisk det er uanstændigt at man skal bruge tid på den slags pjat.
  Aeghhhh…..

 40. Jeg modtog et rykkerbrev d 16 august, fordi jeg angiveligt skulle have downloadet Taken3. Det første brev har jeg ikke fået, så jeg blev noget forvirret over indholdet i brev 2.

  Jeg skrev tilbage til Opus, at hverken jeg eller mine 2 voksne sønner som bor på adressen, har downloadet omtalte film. Ingen af os bruger peer to peer programmer, samtidig har jeg et sikret netværk.

  Det er en gåde for mig, hvem der skulle have hentet ulovlige film fra mit netværk. Påstanden generer mig, da jeg med 100 % sikkerhed ved at ingen af beboerne på husstanden er skyldige.

  Kære Sussie

  Tak for din mail.

  Jeg har vedhæftet en kopi af vores brev af 2. august 2016 samt et dokument med svar på ofte stillede spørgsmål.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. I den forbindelse kan jeg oplyse, at der ikke foretages yderligere på baggrund af de på nuværende tidspunkt registrerede oplysninger, idet der dog tages forbehold for – ved eventuel modtagelse af oplysninger om yderligere krænkelser – at inddrage alle registrerede oplysninger i en samlet vurdering, og på den baggrund genoptage sagen. I så fald vil vi vende tilbage til dig.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt på nuværende tidspunkt, men jeg tager forbehold for at fremlægge denne såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som vil være op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på i ”OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL” eller på vores hjemmeside, eller du ønsker rådgivning om, hvordan du skal forholde dig til vores brev, opfordrer vi dig til at søge professionel bistand hos en advokat. Hos en advokat er du i gode hænder, hvis der er konkrete omstændigheder, som du mener har betydning for sagen. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os på telefon 70275010.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Kristoffer Rosenquist Kirk
  Stud.jur.
  info@opus-law.dk

 41. Hej

  Jeg har også modtaget brev både fra Opus og fra Njord Law med en måneds mellemrum . Njord har afsluttet sagen. Opus har sendt brev den 16 august 2016 og i dag skrevet mail til mig , som jeg har svaret på ( at jeg ikke kender noget til dette) jeg er pensionist, ser stor set aldrig film og det er nogle underlige tidspunkter de nævner. jeg er ved at være ganske træt og vred over disse disse trusselsbrev, er der ikke nogen der ved om man kan gøre noget ved det ???? ud over , at blive ved at sige, at man ikke kender til sagen. mvh Dorte

 42. Fik afsluttet min sag hos njord law idag, ovenstående svar hjalp åbenbart!

  De skriver:

  Kære …

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.

  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

relaterede indlæg